ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [205]  Seyyathāpi  bhikkhave  appamattakaṃ  imasmiṃ  jambūdīpe
ārāmarāmaṇeyyakaṃ  vanarāmaṇeyyakaṃ  bhūmirāmaṇeyyakaṃ pokkharaṇīrāmaṇeyyakaṃ
athakho  etadeva  bahutaraṃ yadidaṃ ukkūlavikūlaṃ nadīviduggaṃ khāṇukaṇṭakaṭṭhānaṃ
pabbatavisamaṃ  evameva  kho bhikkhave appakā te sattā ye thalajā
athakho eteva sattā bahutarā ye odakā . evameva kho bhikkhave
appakā  te  sattā  ye  manussesu paccājāyanti athakho eteva
sattā  bahutarā  ye  aññatra manussehi paccājāyanti . evameva
kho bhikkhave appakā te sattā ye majjhimesu janapadesu paccājāyanti
Athakho eteva sattā bahutarā ye paccantimesu janapadesu paccājāyanti
aviññātāresu milakkhesu . evameva kho bhikkhave appakā te sattā
ye paññavanto ajaḷā aneḷamūgā paṭibalā subhāsitadubbhāsitassa atthamaññātuṃ
athakho   eteva   sattā  bahutarā  ye  duppaññā  jaḷā
eḷamūgā  na  paṭibalā  subhāsitadubbhāsitassa atthamaññātuṃ . evameva
kho bhikkhave appakā te sattā ye ariyena paññācakkhunā samannāgatā
athakho eteva sattā bahutarā ye avijjāgatā sammūḷhā. Evameva
kho  bhikkhave  appakā  te sattā ye labhanti tathāgataṃ dassanāya
athakho  eteva  sattā  bahutarā ye na labhanti tathāgataṃ dassanāya
evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye labhanti tathāgatappaveditaṃ
dhammavinayaṃ  savanāya  athakho  eteva sattā bahutarā ye na labhanti
tathāgatappaveditaṃ dhammavinayaṃ savanāya . evameva kho bhikkhave appakā
te sattā ye sutvā dhammaṃ dhārenti athakho eteva sattā bahutarā
ye sutvā dhammaṃ na dhārenti.
   {205.1} Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye dhatānaṃ
dhammānaṃ  atthaṃ  upaparikkhanti  athakho  eteva sattā bahutarā ye
dhatānaṃ  dhammānaṃ  atthaṃ  na  upaparikkhanti . evameva kho bhikkhave
appakā  te  sattā  ye  atthamaññāya  dhammamaññāya  dhammānudhammaṃ
paṭipajjanti  athakho  eteva  sattā  bahutarā  ye  atthamaññāya
dhammamaññāya  dhammānudhammaṃ  na  paṭipajjanti . evameva kho bhikkhave
appakā te sattā ye saṃvejanīyesu ṭhānesu saṃvijanti athakho eteva
Sattā bahutarā ye saṃvejanīyesu ṭhānesu na saṃvijanti . Evameva kho
bhikkhave  appakā  te sattā ye saṃviggā yoniso padahanti athakho
eteva sattā bahutarā ye saṃviggā yoniso na padahanti. Evameva
kho bhikkhave appakā te sattā ye vavassaggārammaṇaṃ karitvā labhanti
samādhiṃ  labhanti  cittassekaggataṃ  athakho eteva sattā bahutarā ye
vavassaggārammaṇaṃ karitvā na labhanti samādhiṃ na labhanti cittassekaggataṃ.
   {205.2}  Evameva  kho  bhikkhave appakā te sattā ye
annaggarasaggānaṃ  lābhino  athakho  eteva  sattā  bahutarā  ye
annaggarasaggānaṃ  na  lābhino  uñchena  kapālabhattena  yāpenti .
Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye attharasassa dhammarasassa
vimuttirasassa  lābhino athakho eteva sattā bahutarā ye attharasassa
dhammarasassa  vimuttirasassa  na  lābhino . tasmā tiha bhikkhave evaṃ
sikkhitabbaṃ  attharasassa  dhammarasassa  vimuttirasassa  lābhino bhavissāmāti
evaṃ hi vo bhikkhave sikkhitabbanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 46-48. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=20&item=205&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=20&item=205&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=205&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=205&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=205              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=14&A=10315              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=14&A=10315              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :