ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā
   [288]  17  Ekaṃ  samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa   ārāme  .  atha  kho  bhagavā  sāyaṇhasamayaṃ
paṭisallānā    vuṭṭhito    yenupaṭṭhānasālā    tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdi  .  āyasmāpi  kho
sārīputto  sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā  vuṭṭhito  yenupaṭṭhānasālā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi .
Āyasmāpi  kho  mahāmoggallāno  āyasmāpi  kho  mahākassapo
āyasmāpi  kho mahākaccāno 2- āyasmāpi kho mahākoṭṭhiko 3-
āyasmāpi   kho   mahācundo  āyasmāpi  kho  mahākappino
āyasmāpi  kho  anuruddho  āyasmāpi  kho  revato  āyasmāpi
@Footnote: 1 Ma. viharanti . 2 Po. Ma. kaccāyano . 3 Yu. mahākoṭṭhito.
Kho  ānando  sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā  vuṭṭhito yenupaṭṭhānasālā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi .
Atha  kho bhagavā bahudeva rattiṃ nisajjāya vītināmetvā uṭṭhāyāsanā
vihāraṃ  pāvisi  .  tepi  kho āyasmanto acirapakkantassa bhagavato
uṭṭhāyāsanā yathāvihāraṃ agamaṃsu.
   {288.1} Ye pana tattha bhikkhū navā acirapabbajitā adhunāgatā imaṃ
dhammavinayaṃ te yāva suriyassuggamanā 1- kākacchamānā supiṃsu. Addasā
kho bhagavā dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena te bhikkhū yāva
suriyassuggamanā  1-  kākacchamāne  supante disvā yenupaṭṭhānasālā
tenupasaṅkami upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi nisajja kho bhagavā
bhikkhū āmantesi
   {288.2} kahaṃ nu kho bhikkhave sārīputto kahaṃ moggallāno 2-
kahaṃ  mahākassapo  kahaṃ  mahākaccāno  kahaṃ  mahākoṭṭhiko  kahaṃ
mahācundo  kahaṃ  mahākappino  kahaṃ  anuruddho  kahaṃ  revato  kahaṃ
ānando  kahaṃ  nu  kho te bhikkhave therā sāvakā gatāti tepi
kho  bhante  āyasmanto  acirapakkantassa  bhagavato  uṭṭhāyāsanā
yathāvihāraṃ  agamaṃsūti  tena  no  3- tumhe bhikkhave therā bhikkhū
navā  4-  yāva  suriyassuggamanā  kākacchamānā  supatha  taṃ  kiṃ
maññatha  bhikkhave  apinu tumhehi diṭṭhaṃ vā sutaṃ vā rājā khattiyo
muddhāvasitto  5-  yāvadatthaṃ  seyyasukhaṃ  passasukhaṃ middhasukhaṃ anuyutto
viharanto  yāvajīvaṃ  rajjaṃ  kārento  janapadassa  vā  piyo
manāpoti no hetaṃ bhante sādhu bhikkhave mayāpi kho etaṃ bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. sūriyuggamanā . 2 Ma. Yu. mahāmoggallāno . 3 Po. ke nukho. Ma. kena no.
@4 Po. navāti. Ma. nāgatāti . 5 Ma. muddhābhisitto.
Neva  diṭṭhaṃ  na  sutaṃ  rājā khattiyo muddhāvasitto 1- yāvadatthaṃ
seyyasukhaṃ  passasukhaṃ  middhasukhaṃ  anuyutto  viharanto  yāvajīvaṃ  rajjaṃ
kārento janapadassa vā piyo manāpoti
   {288.3} taṃ kiṃ maññatha bhikkhave apinu tumhehi diṭṭhaṃ vā sutaṃ vā
raṭṭhiko  pettaniko  2- senāpatiko 3- gāmagāmaṇiko pūgagāmaṇiko
yāvadatthaṃ  seyyasukhaṃ  passasukhaṃ  middhasukhaṃ  anuyutto viharanto yāvajīvaṃ
pūgagāmaṇikattaṃ kārento pūgassa vā piyo manāpoti no hetaṃ bhante
sādhu bhikkhave mayāpi kho etaṃ bhikkhuve bhikkhave neva diṭṭhaṃ na sutaṃ
pūgagāmaṇiko  yāvadatthaṃ seyyasukhaṃ passasukhaṃ middhasukhaṃ anuyutto viharanto
yāvajīvaṃ pūgagāmaṇikattaṃ [4]- kārento pūgassa vā piyo manāpoti
   {288.4} taṃ kiṃ maññatha bhikkhave apinu tumhehi diṭṭhaṃ vā sutaṃ vā
samaṇo  vā  brāhmaṇo  vā  yāvadatthaṃ seyyasukhaṃ passasukhaṃ middhasukhaṃ
anuyutto  indriyesu  aguttadvāro  bhojane  amattaññū  jāgariyaṃ
ananuyutto avipasasako kusalānaṃ dhammānaṃ pubbarattāpararattaṃ bodhipakkhiyānaṃ
dhammānaṃ bhāvanānuyogaṃ ananuyutto āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja
viharantoti  no  hetaṃ  bhante  sādhu  bhikkhave  mayāpi kho etaṃ
bhikkhave  neva  diṭṭhaṃ na sutaṃ samaṇo vā brāhmaṇo vā yāvadatthaṃ
seyyasukhaṃ  passasukhaṃ  middhasukhaṃ  anuyutto  indriyesu  aguttadvāro
bhojane   amattaññū   jāgariyaṃ  ananuyutto  avipassako  kusalānaṃ
dhammānaṃ  pubbarattāpararattaṃ  bodhipakkhiyānaṃ  dhammānaṃ  bhāvanānuyogaṃ
@Footnote: 1 Ma. muddhābhisitto . 2 Po. vettaniko . 3 Po. Yu. senāya senāpatiko
@gāmagāmiko . 4 Ma. etthantare vāti dissati.
Ananuyutto  āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ
diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharantoti
   {288.5}  tasmā  tiha  bhikkhave  evaṃ sikkhitabbaṃ indriyesu
guttadvārā  bhavissāma  bhojane  mattaññuno  jāgariyaṃ  anuyuttā
vipassakā   kusalānaṃ   dhammānaṃ  pubbarattāpararattaṃ  bodhipakkhiyānaṃ
dhammānaṃ  bhāvanānuyogamanuyuttā  viharissāmāti  evañhi  vo bhikkhave
sikkhitabbanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 333-336. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=22&item=288&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=22&item=288&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=22&item=288&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=22&item=288&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=288              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=2387              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=2387              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :