ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā
   [34] Ekaṃ samayaṃ bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane kūṭāgārasālāyaṃ.
Athakho sīho senāpati yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavantaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ nisinno kho sīho senāpati
bhagavantaṃ  etadavoca  sakkā  nu  kho  bhante  sandiṭṭhikaṃ  dānaphalaṃ
paññāpetunti.
   {34.1}  Sakkā  sīhāti bhagavā avoca dāyako sīha dānapati
bahuno janassa piyo hoti manāpo yaṃpi sīha dāyako dānapati bahuno
janassa piyo hoti manāpo idaṃpi sandiṭṭhikaṃ dānaphalaṃ.
   {34.2} Puna caparaṃ sīha dāyakaṃ dānapatiṃ santo sappurisā bhajanti
yaṃpi  sīha  dāyakaṃ  dānapatiṃ santo sappurisā bhajanti idaṃpi sandiṭṭhikaṃ
dānaphalaṃ.
   {34.3} Puna caparaṃ sīha dāyakassa dānapatino kalyāṇo kittisaddo
abbhuggacchati  yaṃpi  sīha  dāyakassa  dānapatino  kalyāṇo kittisaddo
abbhuggacchati idaṃpi sandiṭṭhikaṃ dānaphalaṃ.
   {34.4} Puna caparaṃ sīha dāyako dānapati yaññadeva 4- parisaṃ upasaṅkamati
yadi  khattiyaparisaṃ  yadi  brāhmaṇaparisaṃ  yadi gahapatiparisaṃ yadi samaṇaparisaṃ
@Footnote: 1 Po. Yu. issāvādena. Sī. icchāvādena . 2 Po. Ma. Yu. uṭṭhāhikā.
@3 Po. Ma. Yu. sambhataṃ . 4 Ma. yaṃ yadeva. ito paraṃ īdisameva.
Visārado  upasaṅkamati  amaṅkubhūto  yaṃpi  sīha  dāyako  dānapati
yaññadeva  parisaṃ  upasaṅkamati  yadi khattiyaparisaṃ yadi brāhmaṇaparisaṃ yadi
gahapatiparisaṃ  yadi  samaṇaparisaṃ  visārado  upasaṅkamati  amaṅkubhūto idaṃpi
sandiṭṭhikaṃ dānaphalaṃ.
   {34.5}  Puna  caparaṃ  sīha  dāyako dānapati kāyassa bhedā
parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ upapajjati yaṃpi sīha dāyako dānapati
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjati  idaṃpi
samparāyikaṃ  dānaphalanti  .  evaṃ  vutte  sīho senāpati bhagavantaṃ
etadavoca  yānīmāni  bhante  bhagavatā  cattāri  sandiṭṭhikāni
dānaphalāni  akkhātāni  nāhaṃ  ettha  bhagavato  saddhāya  gacchāmi
ahaṃpetāni  jānāmi  ahaṃ  bhante  dāyako  dānapati bahuno janassa
piyo  manāpo  ahaṃ  bhante  dāyako dānapati maṃ santo sappurisā
bhajanti  ahaṃ  bhante  dāyako  dānapati  mayhaṃ kalyāṇo kittisaddo
abbhuggato  sīho  senāpati  dāyako  kārako  saṅghupaṭṭhākoti ahaṃ
bhante  dāyako  dānapati  yaññadeva  parisaṃ  upasaṅkamāmi  yadi
khattiyaparisaṃ  yadi  brāhmaṇaparisaṃ  yadi  gahapatiparisaṃ  yadi  samaṇaparisaṃ
visārado upasaṅkamāmi amaṅkubhūto.
   {34.6}  Yānīmāni  bhante  bhagavatā  cattāri  sandiṭṭhikāni
dānaphalāni   akkhātāni   nāhaṃ   ettha   bhagavato  saddhāya
gacchāmi  ahaṃpetāni  jānāmi  .  yañca  kho  maṃ  bhante bhagavā
evamāha  dāyako  sīha  dānapati  kāyassa  bhedā  parammaraṇā
sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjatīti  etāhaṃ  na  jānāmi  ettha ca
Panāhaṃ  bhagavato  saddhāya  gacchāmīti  .  evametaṃ  sīha evametaṃ
sīha  dāyako  sīha  1-  dānapati kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ
saggaṃ lokaṃ upapajjatīti.
        Dadaṃ piyo hoti bhajanti naṃ bahū
        kittiṃ ca pappoti yasassa vaḍḍhati 2-
        amaṅkubhūto parisaṃ vigāhati
        visārado hoti naro amaccharī
        tasmā hi dānāni dadanti paṇḍitā
        vineyya maccheramalaṃ sukhesino
        te dīgharattaṃ tidive patiṭṭhitā
        devānaṃ sahabyagatā ramanti te
        katāvakāsā katakusalā ito cutā
        sayampabhā anuvicaranti nandane 3-
        te tattha nandanti ramanti modare
        samappitā kāmaguṇehi pañcahi.
        Katvāna vākyaṃ asitassa tādino
        kamanti sabbe 4- sugatassa sāvakāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 41-43. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=22&item=34&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=22&item=34&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=22&item=34&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=22&item=34&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=34              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=491              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=491              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :