ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā
   [216] 12 Ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa
ārāme  .  athakho  āyasmā sārīputto pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
Pattacīvaramādāya  sāvatthiṃ  piṇḍāya  pāvisi  athakho  āyasmato
sārīputtassa  etadahosi  atippago  kho  tāva  sāvatthiyaṃ  piṇḍāya
carituṃ yannūnāhaṃ yena aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ ārāmo tenupasaṅkameyyanti
athakho  āyasmā  sārīputto  yena  aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ
ārāmo  tenupasaṅkami upasaṅkamitvā tehi aññatitthiyehi paribbājakehi
saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā ekamantaṃ
nisīdi  .  tena kho pana samayena tesaṃ aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ
sannisinnānaṃ  sannipatitānaṃ  ayamantarākathā  udapādi  yo  hi  koci
āvuso  saupādiseso  kālaṃ  karoti sabbo so aparimutto nirayā
aparimutto  tiracchānayoniyā  aparimutto  pittivisayā  aparimutto
apāyaduggativinipātāti.
   {216.1}  Athakho  āyasmā  sārīputto  tesaṃ aññatitthiyānaṃ
paribbājakānaṃ  bhāsitaṃ  neva  abhinandi  nappaṭikkosi  anabhinanditvā
appaṭikkositvā  uṭṭhāyāsanā  pakkāmi  bhagavato  santike  etassa
bhāsitassa  atthaṃ ājānissāmīti athakho āyasmā sārīputto sāvatthiyaṃ
piṇḍāya  caritvā  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto  yena  bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi
ekamantaṃ nisinno kho āyasmā sārīputto bhagavantaṃ etadavoca idhāhaṃ
bhante   pubbaṇhasamayaṃ   nivāsetvā   pattacīvaramādāya  sāvatthiṃ
piṇḍāya  pāvisiṃ  tassa mayhaṃ bhante etadahosi atippago kho tāva
Sāvatthiyaṃ  piṇḍāya  carituṃ yannūnāhaṃ yena aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ
ārāmo  tenupasaṅkameyyanti  athakhohaṃ  bhante  yena  aññatitthiyānaṃ
paribbājakānaṃ  ārāmo tenupasaṅkamiṃ upasaṅkamitvā tehi aññatitthiyehi
paribbājakehi  saddhiṃ  sammodiṃ sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā
ekamantaṃ  nisīdiṃ  tena  kho  pana  samayena  tesaṃ  aññatitthiyānaṃ
paribbājakānaṃ    sannisinnānaṃ    sannipatitānaṃ   ayamantarākathā
udapādi  yo  hi  koci āvuso saupādiseso kālaṃ karoti sabbo
so aparimutto nirayā aparimutto tiracchānayoniyā aparimutto pittivisayā
aparimutto  apāyaduggativinipātāti  athakhohaṃ bhante tesaṃ aññatitthiyānaṃ
paribbājakānaṃ  bhāsitaṃ  neva  abhinandiṃ  nappaṭikkosiṃ  anabhinanditvā
appaṭikkositvā   uṭṭhāyāsanā   pakkāmiṃ   bhagavato   santike
etassa bhāsitassa atthaṃ ājānissāmīti.
   {216.2} Keci 1- sārīputta aññatitthiyā paribbājakā bālā
abyattā keci 1- saupādisesaṃ vā saupādisesoti jānissanti anupādisesaṃ
vā anupādisesoti jānissanti navayime sārīputta puggalā saupādisesā
kālaṃ  kurumānā parimuttā nirayā parimuttā tiracchānayoniyā parimuttā
pittivisayā parimuttā apāyaduggativinipātā. Katame nava.
   {216.3} Idha sārīputta ekacco puggalo sīlesu paripūrīkārī 2-
hoti  samādhismiṃ  paripūrīkārī  paññāya  mattasokārī  so  pañcannaṃ
orambhāgiyānaṃ  saṃyojanānaṃ  parikkhayā  antarāparinibbāyī  hoti  ayaṃ
@Footnote: 1 Ma. ke ca. evamuparipi .  2 Ma. paripūrakārī. evamuparipi.
Sārīputta  paṭhamo  puggalo  saupādiseso  kālaṃ kurumāno parimutto
nirayā  parimutto  tiracchānayoniyā  parimutto  pittivisayā  parimutto
apāyaduggativinipātā.
   {216.4} Puna caparaṃ sārīputta idhekacco puggalo sīlesu paripūrīkārī
hoti  samādhismiṃ  paripūrīkārī  paññāya  mattasokārī  so  pañcannaṃ
orambhāgiyānaṃ   saṃyojanānaṃ  parikkhayā  upahaccaparinibbāyī  hoti
asaṅkhāraparinibbāyī  hoti  sasaṅkhāraparinibbāyī  hoti  uddhaṃsoto
hoti  akaniṭṭhagāmī  ayaṃ  sārīputta  pañcamo  puggalo saupādiseso
kālaṃ  kurumāno parimutto nirayā parimutto tiracchānayoniyā parimutto
pittivisayā parimutto apāyaduggativinipātā.
   {216.5} Puna caparaṃ sārīputta idhekacco puggalo sīlesu paripūrīkārī
hoti  samādhismiṃ  mattasokārī  paññāya  mattasokārī  so  tiṇṇaṃ
saṃyojanānaṃ  parikkhayā  rāgadosamohānaṃ  tanuttā  sakadāgāmī  hoti
sakideva  imaṃ  lokaṃ  āgantvā  dukkhassantaṃ  karoti ayaṃ sārīputta
chaṭṭho puggalo saupādiseso kālaṃ kurumāno parimutto nirayā .pe.
Parimutto apāyaduggativinipātā.
   {216.6} Puna caparaṃ sārīputta idhekacco puggalo sīlesu paripūrīkārī
hoti  samādhismiṃ  mattasokārī  paññāya  mattasokārī  so  tiṇṇaṃ
saṃyojanānaṃ  parikkhayā  ekabījī  hoti  ekaṃyeva  mānusakaṃ  bhavaṃ
nibbattetvā  dukkhassantaṃ  karoti  ayaṃ  sārīputta  sattamo puggalo
Saupādiseso  kālaṃ  kurumāno  parimutto  nirayā  .pe. parimutto
apāyaduggativinipātā.
   {216.7} Puna caparaṃ sārīputta idhekacco puggalo sīlesu paripūrīkārī
hoti  samādhismiṃ  mattasokārī  paññāya  mattasokārī  so  tiṇṇaṃ
saṃyojanānaṃ  parikkhayā  kolaṃkolo  hoti dve vā tīṇi vā kulāni
sandhāvitvā  saṃsaritvā  dukkhassantaṃ  karoti  ayaṃ  sārīputta aṭṭhamo
puggalo  saupādiseso  kālaṃ  kurumāno  parimutto  nirayā  .pe.
Parimutto apāyaduggativinipātā.
   {216.8} Puna caparaṃ sārīputta idhekacco puggalo sīlesu paripūrīkārī
hoti  samādhismiṃ  mattasokārī  paññāya  mattasokārī  so  tiṇṇaṃ
saṃyojanānaṃ  parikkhayā  sattakkhattuṃparamo  hoti  sattakkhattuṃparamaṃ deve
ca manusse ca sandhāvitvā saṃsaritvā dukkhassantaṃ karoti ayaṃ sārīputta
navamo puggalo saupādiseso kālaṃ kurumāno parimutto nirayā parimutto
tiracchānayoniyā  parimutto  pittivisayā  parimutto apāyaduggativinipātā
keci  sārīputta  aññatitthiyā  paribbājakā  bālā  abyattā keci
saupādisesaṃ  vā  saupādisesoti  jānissanti  anupādisesaṃ  vā
anupādisesoti jānissanti ime kho sārīputta nava puggalā saupādisesā
kālaṃ  kurumānā parimuttā nirayā parimuttā tiracchānayoniyā parimuttā
pittivisayā  parimuttā  apāyaduggativinipātā  na  tāvāyaṃ  sārīputta
dhammapariyāyo  paṭibhāsi  bhikkhūnaṃ  bhikkhunīnaṃ  upāsakānaṃ  upāsikānaṃ taṃ
Kissa  hetu  māyimaṃ  dhammapariyāyaṃ  sutvā  pamādaṃ  āhariṃsūti  api
ca mayā yo 1- pañhādhippāyena bhāsitoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 391-396. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=23&item=216&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=23&item=216&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=23&item=216&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=23&item=216&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=216              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6605              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6605              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :