ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)
   [232] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu tadahupavāraṇāya
āpattiṃ  āpanno  hoti  .  athakho  tassa  bhikkhuno  etadahosi
bhagavatā  paññattaṃ  na  sāpattikena  pavāretabbanti  ahañcamhi
āpattiṃ  āpanno  kathaṃ  nu  kho mayā paṭipajjitabbanti . bhagavato
etamatthaṃ ārocesuṃ.
   {232.1}  Idha  pana  bhikkhave  tadahupavāraṇāya  āpattiṃ
āpanno  hoti . tena bhikkhave bhikkhunā ekaṃ bhikkhuṃ upasaṅkamitvā
ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  karitvā  ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā
evamassa  vacanīyo  ahaṃ  āvuso  itthannāmaṃ  āpattiṃ  āpanno
taṃ  paṭidesemīti  . tena vattabbo passasīti . āma passāmīti .
Āyatiṃ saṃvareyyāsīti.
   {232.2}  Idha  pana bhikkhave bhikkhu tadahupavāraṇāya āpattiyā
vematiko  hoti  .  tena  bhikkhave  bhikkhunā  ekaṃ  bhikkhuṃ
Upasaṅkamitvā  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  karitvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā
añjaliṃ  paggahetvā  evamassa  vacanīyo  ahaṃ āvuso itthannāmāya
āpattiyā   vematiko   yadā  nibbematiko  bhavissāmi  tadā
taṃ  āpattiṃ  paṭikarissāmīti  vatvā  pavāretabbaṃ  .  na  tveva
tappaccayā pavāraṇāya antarāyo kātabboti.
   {232.3} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu pavārayamāno
āpattiṃ  sarati . athakho tassa bhikkhuno etadahosi bhagavatā paññattaṃ
na  sāpattikena  pavāretabbanti  ahañcamhi  āpattiṃ  āpanno kathaṃ
nu kho mayā paṭipajjitabbanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
   {232.4} Idha pana bhikkhave bhikkhu pavārayamāno āpattiṃ sarati.
Tena bhikkhave bhikkhunā sāmanto bhikkhu evamassa vacanīyo ahaṃ āvuso
itthannāmaṃ  āpattiṃ  āpanno  ito  vuṭṭhahitvā  taṃ  āpattiṃ
paṭikarissāmīti vatvā pavāretabbaṃ . na tveva tappaccayā pavāraṇāya
antarāyo kātabbo.
   {232.5} Idha pana bhikkhave bhikkhu pavārayamāno āpattiyā vematiko
hoti . tena bhikkhave bhikkhunā sāmanto bhikkhu evamassa vacanīyo ahaṃ
āvuso  itthannāmāya  āpattiyā  vematiko  yadā  nibbematiko
bhavissāmi  tadā  taṃ  āpattiṃ  paṭikarissāmīti vatvā pavāretabbaṃ .
Na  tveva  tappaccayā  pavāraṇāya  antarāyo kātabboti . tena
kho  pana  samayena  aññatarasmiṃ  āvāse  tadahupavāraṇāya  sabbo
saṅgho  sabhāgaṃ  āpattiṃ  āpanno  hoti  .  athakho  tesaṃ
Bhikkhūnaṃ  etadahosi  bhagavatā  paññattaṃ  na  sabhāgā  āpatti
desetabbā   na  sabhāgā  āpatti  paṭiggahetabbāti  ayañca
sabbo  saṅgho  sabhāgaṃ  āpattiṃ  āpanno  kathaṃ  nu kho amhehi
paṭipajjitabbanti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
   {232.6} Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahupavāraṇāya
sabbo saṅgho sabhāgaṃ āpattiṃ āpanno hoti . tehi bhikkhave bhikkhūhi
eko  bhikkhu  samantā  āvāsā sajjukaṃ pāhetabbo gacchāvuso taṃ
āpattiṃ  paṭikaritvā  āgaccha  mayaṃ  te  santike  taṃ  āpattiṃ
paṭikarissāmāti  . evañcetaṃ labhetha iccetaṃ kusalaṃ no ce labhetha
byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {232.7} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ sabbo saṅgho sabhāgaṃ
āpattiṃ  āpanno  yadā  aññaṃ  bhikkhuṃ  suddhaṃ anāpattikaṃ passissati
tadā  tassa santike taṃ āpattiṃ paṭikarissatīti patvā pavāretabbaṃ .
Na tveva tappaccayā pavāraṇāya antarāyo kātabbo.
   {232.8} Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahupavāraṇāya
sabbo saṅgho sabhāgāya āpattiyā vematiko hoti byattena bhikkhunā
paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {232.9} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ sabbo saṅgho sabhāgāya
āpattiyā  vematiko  yadā  nibbematiko bhavissati tadā taṃ āpattiṃ
paṭikarissatīti  vatvā pavāretabbaṃ . na tveva tappaccayā pavāraṇāya
antarāyo kātabboti.
          Paṭhamabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 325-328. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=232&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=232&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=4&item=232&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=4&item=232&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=232              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :