ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)
   [247] Idha pana bhikkhave tadahupavaranaya bhikkhu bhikkhussa pavaranam
thapeti  .  tance  bhikkhum anne bhikkhu jananti ayam kho ayasma
aparisuddhakayasamacaro    aparisuddhavacisamacaro   aparisuddhaajivo
balo  abyatto  na  patibalo  anuyunjiyamano anuyogam datunti .
Alam  bhikkhu  ma  bhandanam  ma  kalaham  ma  viggaham ma vivadanti
omadditva sanghena pavaretabbam.
   {247.1}  Idha  pana  bhikkhave  tadahupavaranaya bhikkhu bhikkhussa
pavaranam  thapeti  .  tance  bhikkhum anne bhikkhu jananti ayam kho
ayasma     parisuddhakayasamacaro     aparisuddhavacisamacaro
aparisuddhaajivo  balo  abyatto  na  patibalo  anuyunjiyamano
anuyogam  datunti  . alam bhikkhu ma bhandanam ma kalaham ma viggaham
ma vivadanti omadditva sanghena pavaretabbam.
   {247.2}  Idha  pana  bhikkhave  tadahupavaranaya bhikkhu bhikkhussa
pavaranam  thapeti  .  tance  bhikkhum anne bhikkhu jananti ayam kho
ayasma  parisuddhakayasamacaro  parisuddhavacisamacaro  aparisuddhaajivo
balo  abyatto  na  patibalo  anuyunjiyamano anuyogam datunti .
Alam bhikkhu ma bhandanam ma kalaham ma viggaham ma vivadanti omadditva
sanghena pavaretabbam.
   {247.3}  Idha  pana bhikkhave tadahupavaranaya bhikkhussa pavaranam
thapeti  .  tance  bhikkhum anne bhikkhu jananti ayam kho ayasma
Parisuddhakayasamacaro  parisuddhavacisamacaro  parisuddhaajivo  balo
abyatto  na patibalo anuyunjiyamano anuyogam datunti . alam bhikkhu
ma bhandanam ma kalaham ma viggaham ma vivadanti omadditva sanghena
pavaretabbam.
   {247.4}  Idha  pana  bhikkhave  tadahupavaranaya bhikkhu bhikkhussa
pavaranam  thapeti  .  tance  bhikkhum anne bhikkhu jananti ayam kho
ayasma  parisuddhakayasamacaro  parisuddhavacisamacaro  parisuddhaajivo
pandito  byatto  medhavi  patibalo  anuyunjiyamano  anuyogam
datunti . so evamassa vacaniyo yam kho tvam avuso imassa bhikkhuno
pavaranam thapesi kimhi nam thapesi silavipattiya [1]- thapesi acaravipattiya [2]-
thapesi ditthivipattiya [3]- thapesiti. So ce evam vadeyya silavipattiya [4]-
thapemi acaravipattiya thapemi ditthivipattiya thapemiti.
   {247.5} So evamassa vacaniyo janati panayasma silavipattim
janati  acaravipattim  janati  ditthivipattinti  .  so ce evam
vadeyya  janami  kho aham avuso silavipattim janami acaravipattim
janami  ditthivipattinti  .  so evamassa vacaniyo katama panavuso
silavipatti  katama  acaravipatti  katama  ditthivipattiti  . so ce
evam  vadeyya  cattari  parajikani  terasa  sanghadisesa  ayam
silavipatti    thullaccayam   pacittiyam   patidesaniyam   dukkatam
dubbhasitam   ayam   acaravipatti   micchaditthi   antaggahika
ditthi  ayam  ditthivipattiti  .  so  evamassa  vacaniyo  yam  kho
@Footnote:1-2-3 Ma. va . 4 Ma. evamupari.
Tvam  avuso  imassa  bhikkhuno  pavaranam  thapesi  ditthena  thapesi
sutena  thapesi  parisankaya  thapesiti  .  so  ce evam vadeyya
ditthena  va thapemi sutena va thapemi parisankaya va thapemiti .
So  evamassa  vacaniyo  yam  kho  tvam  avuso  imassa bhikkhuno
ditthena  pavaranam  thapesi  kinte  dittham  kinti  te  dittham kada
te  dittham  kattha  te  dittham  parajikam  ajjhapajjanto  dittho
sanghadisesam  ajjhapajjanto  dittho  thullaccayam pacittiyam patidesaniyam
dukkatam   dubbhasitam  ajjhapajjanto  dittho  kattha  ca  tvam
ahosi  kattha  cayam  bhikkhu  ahosi kinci 1- tvam karosi kincayam
bhikkhu karotiti.
   {247.6} So ce evam vadeyya na kho aham avuso imassa
bhikkhuno  ditthena  pavaranam thapemi apica sutena pavaranam thapemiti .
So  evamassa vacaniyo yam kho tvam avuso imassa bhikkhuno sutena
pavaranam  thapesi  kinte  sutam kinti te sutam kada te sutam kattha
te  sutam  parajikam  ajjhapannoti  sutam  sanghadisesam ajjhapannoti
sutam   thullaccayam   pacittiyam   patidesaniyam  dukkatam  dubbhasitam
ajjhapannoti  sutam  bhikkhussa  sutam  bhikkhuniya  sutam  sikkhamanaya
sutam  samanerassa  sutam  samaneriya  sutam  upasakassa  sutam
upasikaya  sutam  rajunam  sutam  rajamahamattanam  sutam  titthiyanam
sutam  titthiyasavakanam sutanti . so ce evam vadeyya na kho aham
avuso    imassa    bhikkhuno    sutena    pavaranam
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. kinca.
Thapemi  apica parisankaya pavaranam thapemiti . so evamassa vacaniyo
yam  kho tvam avuso imassa bhikkhuno parisankaya pavaranam thapesi kim
parisankasi  kinti  parisankasi kada parisankasi kattha parisankasi parajikam
ajjhapannoti   parisankasi  sanghadisesam  ajjhapannoti  parisankasi
thullaccayam  pacittiyam  patidesaniyam  dukkatam  dubbhasitam  ajjhapannoti
parisankasi  bhikkhussa  sutva  parisankasi  bhikkhuniya  sutva  parisankasi
sikkhamanaya  sutva  parisankasi  samanerassa  sutva  parisankasi
samaneriya  sutva  parisankasi  upasakassa  sutva  parisankasi
upasikaya   sutva   parisankasi   rajunam   sutva  parisankasi
rajamahamattanam  sutva  parisankasi  titthiyanam  sutva  parisankasi
titthiyasavakanam sutva parisankasiti.
   {247.7} So ce evam vadeyya na kho aham avuso imassa bhikkhuno
parisankaya pavaranam thapemi apica ahampi 1- na janami kenapaham 2-
imassa bhikkhuno pavaranam thapemiti . so ce bhikkhave codako bhikkhu
anuyogena  vinnunam  sabrahmacarinam  cittam  na  aradheti ananuvado
cudito bhikkhuti alam vacanaya . so ce bhikkhave codako bhikkhu anuyogena
vinnunam  sabrahmacarinam  cittam  aradheti  sanuvado  cudito bhikkhuti
alam vacanaya . so ce bhikkhave codako bhikkhu amulakena parajikena
anuddhamsitam patijanati sanghadisesam aropetva sanghena pavaretabbam.
@Footnote: 1 Si. Ma. Yu. aham . 2 Si. Ma. Yu. kena aham. Si. Ma. Yu. kenapaham.
@Si. Ma. Yu. kena panaham.
So  ce  bhikkhave codako bhikkhu amulakena sanghadisesena anuddhamsitam
patijanati  yathadhammam  karapetva  sanghena  pavaretabbam  . so
ce  bhikkhave  codako  bhikkhu  amulakena  thullaccayena  pacittiyena
patidesaniyena   dukkatena   dubbhasitena  anuddhamsitam  patijanati
yathadhammam karapetva sanghena pavaretabbam . so ce bhikkhave cudito
bhikkhu  parajikam  ajjhapannoti  patijanati  nasetva  sanghena
pavaretabbam  .  so  ce  bhikkhave  cudito  bhikkhu  sanghadisesam
ajjhapannoti   patijanati  sanghadisesam  aropetva  sanghena
pavaretabbam  .  so ce bhikkhave cudito bhikkhu thullaccayam pacittiyam
patidesaniyam   dukkatam   dubbhasitam   ajjhapannoti   patijanati
yathadhammam karapetva sanghena pavaretabbam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 348-352. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=247&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=247&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=4&item=247&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=4&item=247&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=247              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :