ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)
   [51] Athakho bhagavato etadahosi ciraṃpi kho imassa moghapurisassa
evaṃ  bhavissati  mahiddhiko  kho  mahāsamaṇo  mahānubhāvo na tveva
ca  kho  arahā yathā ahanti yannūnāhaṃ imaṃ jaṭilaṃ saṃvejeyyanti .
Athakho  bhagavā  uruvelakassapaṃ  jaṭilaṃ etadavoca neva 1- kho tvaṃ
kassapa  arahā  nāpi  arahattamaggaṃ  samāpanno  sāpi  te
paṭipadā  natthi  yāya  tvaṃ  arahā  vā  assasi 2- arahattamaggaṃ
vā  samāpannoti  . athakho uruvelakassapo jaṭilo bhagavato pādesu
sirasā  nipatitvā  bhagavantaṃ  etadavoca  labheyyāmahaṃ bhante bhagavato
santike  pabbajjaṃ  labheyyāmi  upasampadanti  .  tvaṃ  khosi kassapa
pañcannaṃ  jaṭilasatānaṃ  nāyako  vināyako  aggo  pamukho pāmokkho
tepi tāva apalokehi yathā te maññissanti tathā karissantīti.
   {51.1} Athakho uruvelakassapo jaṭilo yena te jaṭilā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  te  jaṭile  etadavoca  icchāmahaṃ  bho  mahāsamaṇe
brahmacariyaṃ  carituṃ  yathā  bhavanto  maññanti  tathā  karontūti .
Cirapaṭikā  mayaṃ  bho  mahāsamaṇe  abhippasannā sace bhavaṃ mahāsamaṇe
brahmacariyaṃ  carissati  sabbe  va  mayaṃ  mahāsamaṇe  brahmacariyaṃ
carissāmāti  . athakho te jaṭilā kesamissaṃ jaṭāmissaṃ khārikājamissaṃ
aggihuttamissaṃ  udake  pavāhetvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  bhagavato  pādesu sirasā nipatitvā bhagavantaṃ etadavocuṃ
@Footnote: 1 Ma. neva ca kho ... .  2 Yu. assa.
Labheyyāma  mayaṃ  bhante  bhagavato  santike  pabbajjaṃ  labheyyāma
upasampadanti  .  etha  bhikkhavoti  bhagavā  avoca  svākkhāto
dhammo  caratha  brahmacariyaṃ  sammā  dukkhassa  antakiriyāyāti .
Sā va tesaṃ āyasmantānaṃ upasampadā ahosi.
   [52]  Addasā  kho  nadīkassapo  jaṭilo kesamissaṃ jaṭāmissaṃ
khārikājamissaṃ  aggihuttamissaṃ  udake  vuyhamāne  .  disvānassa
etadahosi  mā  heva  me  bhātuno upasaggo ahosīti . jaṭile
pāhesi  gacchatha  me  bhātaraṃ  jānāthāti  sāmañca tīhi jaṭilasatehi
saddhiṃ   yenāyasmā  uruvelakassapo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ uruvelakassapaṃ etadavoca idaṃ nu kho kassapa seyyoti .
Āmāvuso idaṃ seyyoti.
   {52.1}  Athakho te jaṭilā kesamissaṃ jaṭāmissaṃ khārikājamissaṃ
aggihuttamissaṃ  udake  pavāhetvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā   bhagavato  pādesu  sirasā  nipatitvā  bhagavantaṃ
etadavocuṃ  labheyyāma  mayaṃ  bhante  bhagavato  santike  pabbajjaṃ
labheyyāma  upasampadanti  .  etha  bhikkhavoti  bhagavā  avoca
svākkhāto dhammo caratha brahmacariyaṃ sammā dukkhassa antakiriyāyāti.
Sā va tesaṃ āyasmantānaṃ upasampadā ahosi.
   [53]  Addasā  kho  gayākassapo jaṭilo kesamissaṃ jaṭāmissaṃ
khārikājamissaṃ  aggihuttamissaṃ  udake  vuyhamāne  .  disvānassa
etadahosi  mā  heva  me  bhātūnaṃ  upasaggo ahosīti . jaṭile
Pāhesi gacchatha me bhātaro jānāthāti sāmañca dvīhi jaṭilasatehi [1]-
yenāyasmā  uruvelakassapo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ
uruvelakassapaṃ etadavoca idaṃ nu kho kassapa seyyoti . āmāvuso
idaṃ seyyoti . athakho te jaṭilā kesamissaṃ jaṭāmissaṃ khārikājamissaṃ
aggihuttamissaṃ  udake  pavāhetvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  bhagavato  pādesu sirasā nipatitvā bhagavantaṃ etadavocuṃ
labheyyāma mayaṃ bhante bhagavato santike pabbajjaṃ labheyyāma upasampadanti.
Etha bhikkhavoti bhagavā avoca svākkhāto dhammo caratha brahmacariyaṃ sammā
dukkhassa  antakiriyāyāti  .  sā va tesaṃ āyasmantānaṃ upasampadā
ahosi.
   [54] Bhagavato adhiṭṭhānena pañca kaṭṭhasatāni na phāliyiṃsu phāliyiṃsu
aggī na ujjaliṃsu ujjaliṃsu na vijjhāyiṃsu vijjhāyiṃsu pañca mandāmukhisatāni
abhinimmini. Etena nayena aḍḍhuḍḍhapāṭihāriyasahassāni honti.
   [55]  Athakho  bhagavā  uruvelāyaṃ yathābhirantaṃ viharitvā yena
gayāsīsaṃ tena cārikaṃ pakkāmi mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ bhikkhusahassena
sabbeheva  purāṇajaṭilehi  .  tatra  sudaṃ  bhagavā  gayāyaṃ  viharati
gayāsīse  saddhiṃ bhikkhusahassena . tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi
sabbaṃ   bhikkhave   ādittaṃ  kiñca  bhikkhave  sabbaṃ  ādittaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. saddhiṃ.
Cakkhuṃ  1-  bhikkhave  ādittaṃ  rūpā ādittā cakkhuviññāṇaṃ ādittaṃ
cakkhusamphasso  āditto  yampidaṃ  2-  cakkhusamphassapaccayā  uppajjati
vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi ādittaṃ kena
ādittaṃ  ādittaṃ  rāgagginā  3-  dosagginā  mohagginā ādittaṃ
jātiyā  jarāmaraṇena  sokehi  paridevehi  dukkhehi  domanassehi
upāyāsehi  ādittanti  vadāmi  . sotaṃ ādittaṃ saddā ādittā
.pe. ghānaṃ ādittaṃ gandhā ādittā .pe. jivhā ādittā rasā
ādittā  .pe. kāyo āditto phoṭṭhabbā ādittā .pe. mano
āditto  dhammā  ādittā  manoviññāṇaṃ  ādittaṃ  manosamphasso
āditto  yampidaṃ 4- manosamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā
dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā  tampi ādittaṃ kena ādittaṃ ādittaṃ
rāgagginā  dosagginā  mohagginā  ādittaṃ  jātiyā  jarāmaraṇena
sokehi  paridevehi  dukkhehi  domanassehi  upāyāsehi  ādittanti
vadāmi.
   {55.1}  Evaṃ  passaṃ  bhikkhave sutavā ariyasāvako cakkhusmiṃpi
nibbindati   rūpesupi   nibbindati   cakkhuviññāṇepi   nibbindati
cakkhusamphassepi  nibbindati  yampidaṃ  5-  cakkhusamphassapaccayā uppajjati
vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā tasmiṃpi nibbindati
@Footnote: 1 Ma. cakkhu ādittaṃ .  3 rāgagginā dosagginā mohagginā ādittaṃ jātiyā jarāya
@maraṇena sokehi .pe. ādittanti vadāmīti sabbapotthakesu āgataṃ. ayampana
@sīhalapotthakaṃ anuvattitvā sodhitoti veditabbo . 2-4-5 Yu. yidaṃ.
Sotasmiṃpi  nibbindati  saddesupi  nibbindati .pe. ghānasmiṃpi nibbindati
gandhesupi  nibbindati  .pe.  jivhāyapi  nibbindati rasesupi nibbindati
.pe.  kāyasmiṃpi  nibbindati  phoṭṭhabbesupi  nibbindati  .pe.
Manasmiṃpi  nibbindati  dhammesupi  nibbindati  manoviññāṇepi  nibbindati
manosamphassepi  nibbindati  yampidaṃ  manosamphassapaccayā  uppajjati
vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā tasmiṃpi nibbindati
nibbindaṃ  virajjati  virāgā  vimuccati  vimuttasmiṃ  vimuttamiti  1-
ñāṇaṃ  hoti  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ nāparaṃ
itthattāyāti  pajānātīti  .  imasmiṃ  ca  pana  veyyākaraṇasmiṃ
bhaññamāne  tassa  bhikkhusahassassa  anupādāya  āsavehi  cittāni
vimucciṃsu.
          Ādittapariyāyaṃ niṭṭhitaṃ.
       Uruvelapāṭihāriyaṃ tatiyabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 60-64. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=51&items=5              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=51&items=5&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=4&item=51&items=5              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=4&item=51&items=5              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=51              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=552              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=552              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :