ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 11 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ
          Arūpāvacaradukakusalattikaṃ
   [1747]  Arūpāvacaraṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca arūpāvacaro kusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  . naarūpāvacaraṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca
naarūpāvacaro kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1748] Hetuyā dve ārammaṇe dve avigate dve.
   [1749] Naadhipatiyā dve .pe. Navippayutte dve.
        Sahajātavārādi vitthāretabbaṃ.
   [1750]  Arūpāvacaro  kusalo  dhammo  arūpāvacarassa  kusalassa
dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [1751]  Hetuyā  dve  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā  tīṇi
anantare  tīṇi  sahajāte  dve  upanissaye  cattāri  āsevane
tīṇi kamme dve atthiyā dve natthiyā tīṇi.
   [1752]  Naarūpāvacaraṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naarūpāvacaro
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ. Sabbattha ekaṃ.
   [1753] Arūpāvacaraṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca arūpāvacaro abyākato
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  naarūpāvacaraṃ  abyākataṃ
dhammaṃ paṭicca naarūpāvacaro abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
Arūpāvacaraṃ   abyākatañca   naarūpāvacaraṃ   abyākatañca   dhammaṃ
paṭicca naarūpāvacaro abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1754]  Hetuyā  pañca  ārammaṇe  dve  adhipatiyā  pañca
avigate pañca.
   [1755]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā dve
napurejāte  cattāri  nakamme  dve  navipāke  pañca  naāhāre
ekaṃ .pe. Navippayutte dve novigate tīṇi.
        Sahajātavārādi vitthāretabbaṃ.
   [1756]   Arūpāvacaro  abyākato  dhammo  arūpāvacarassa
abyākatassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo: tīṇi . naarūpāvacaro
abyākato   dhammo   naarūpāvacarassa   abyākatassa   dhammassa
hetupaccayena paccayo:.
   [1757]  Hetuyā  cattāri . ārammaṇe tīṇi: arūpāvacaramūle
dve  naarūpāvacare  ekaṃ  .  adhipatiyā  cattāri: arūpāvacaramūle
tīṇi naarūpāvacare ekaṃ . anantare cattāri .pe. sahajāte pañca
aññamaññe  dve  nissaye  satta  upanissaye  cattāri  purejāte
dve  pacchājāte  dve  āsevane  tīṇi  kamme  cattāri
vipāke  dve  .pe.  sampayutte  dve  vippayutte tīṇi atthiyā
satta natthiyā cattāri .pe.
        Arūpāvacaradukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.
               ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 310-311. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=44&item=1747&items=11              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=44&item=1747&items=11&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=44&item=1747&items=11              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=44&item=1747&items=11              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1747              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :