ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
          Paccanīyadukattikapaṭṭhānaṃ
           nahetudukanakusalattikaṃ
   [192]  Nahetuṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ paṭicca nahetu nakusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nahetuṃ  akusalaṃ  abyākataṃ  ekaṃ khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  .  nahetuṃ  nakusalaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nanahetu  nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
nahetū  akusale  abyākate  khandhe paṭicca hetu . nahetuṃ nakusalaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nahetu  nakusalo  ca  nanahetu  nakusalo  ca dhammā
uppajjanti hetupaccayā:.
   [193]  Nanahetuṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nanahetu  nakusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nanahetuṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nahetu  nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nanahetuṃ  nakusalaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nahetu  nakusalo  ca  nanahetu nakusalo ca dhammā
uppajjanti hetupaccayā:.
   [194]  Nahetuṃ  nakusalañca  nanahetuṃ  nakusalañca  dhammaṃ paṭicca
nahetu  nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: nanahetuṃ nakusalañca
nanahetuṃ  nakusalañca  dhammaṃ  paṭicca  nanahetu  nakusalo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nahetuṃ   nakusalañca  nahetuṃ  nakusalañca
dhammaṃ  paṭicca  nahetu  nakusalo  ca  nanahetu nakusalo ca  dhammā
uppajjanti hetupaccayā:.
   [195] Hetuyā nava avigate nava nahetuyā dve.
     Sahajātavārepi sampayuttavārepi sabbattha vitthāro.
   [196]  Nanahetu nakusalo dhammo nanahetussa nakusalassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  nanahetu nakusalo dhammo nahetussa nakusalassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  nanahetu nakusalo dhammo nahetussa
nakusalassa ca nanahetussa nakusalassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [197]  Nahetu  nakusalo  dhammo nahetussa nakusalassa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [198] Hetuyā tīṇi ārammaṇe nava avigate nava.
        Pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [199]  Nahetuṃ naakusalaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naakusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nahetuṃ  kusalaṃ abyākataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca
tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ . nahetuṃ naakusalaṃ dhammaṃ paṭicca
nanahetu  naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: nahetū kusale
abyākate  khandhe paṭicca  hetu  . nahetuṃ naakusalaṃ  dhammaṃ paṭicca
nahetu  naakusalo  ca  nanahetu  naakusalo  ca  dhammā uppajjanti
hetupaccayā:.
   [200]  Nanahetuṃ  naakusalaṃ  dhammaṃ paṭicca  nanahetu  naakusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nanahetuṃ  naakusalaṃ  dhammaṃ paṭicca
Nahetu  naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: nanahetuṃ naakusalaṃ
dhammaṃ paṭicca  nahetu  naakusalo  ca  nanahetu  naakusalo ca dhammā
uppajjanti hetupaccayā:.
   [201]  Nahetuṃ  naakusalañca  nanahetuṃ naakusalañca dhammaṃ paṭicca
nahetu  naakusalo  dhammo  uppajjati hetupaccayā: nahetuṃ naakusalañca
nanahetuṃ  naakusalañca  dhammaṃ  paṭicca  nanahetu  naakusalo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nahetuṃ  naakusalañca  nanahetuṃ  naakusalañca
dhammaṃ paṭicca  nahetu  naakusalo ca  nanahetu  naakusalo ca dhammā
uppajjanti hetupaccayā:.
   [202] Hetuyā nava avigate nava sabbattha nava.
   [203]  Nahetuṃ  naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naabyākato
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  kusalākusalaṃ nahetuṃ ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca . nahetuṃ naabyākataṃ dhammaṃ
paṭicca  nanahetu  naabyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
nahetuṃ  naabyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca nahetu naabyākato  ca nanahetu
naabyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [204]  Nanahetuṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naabyākato
dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [205]  Nahetuṃ  naabyākatañca  nanahetuṃ  naabyākatañca  dhammaṃ
paṭicca  nahetu  naabyākato  dhammo  uppajjati hetupaccayā: nahetuṃ
Naabyākatañca  nanahetuṃ  naabyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  nanahetu
naabyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nahetuṃ  naabyākatañca
nanahetuṃ  naabyākatañca  dhammaṃ paṭicca nahetu naabyākato ca nanahetu
naabyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [206] Hetuyā nava avigate nava sabbattha nava.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 52-55. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=45&item=192&items=15              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=45&item=192&items=15&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=192&items=15              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=192&items=15              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=192              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :