ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
     Nasanidassanattikanaparittattike sanidassanattikaparittattikaṃ
   [1172]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  naparittaṃ  dhammaṃ paṭicca sanidassana-
sappaṭigho paritto dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1173] Hetuyā ekavīsa.
   [1174]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  namahaggataṃ dhammaṃ paṭicca anidassana-
appaṭigho mahaggato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1175] Hetuyā tīṇi.
   [1176]   Nasanidassanasappaṭighaṃ  naappamāṇaṃ  dhammaṃ  paccayā
anidassanaappaṭigho appamāṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1177] Hetuyā tīṇi.
        Nasanidassanattikanaparittārammaṇattike
         sanidassanattikaparittārammaṇattikaṃ
   [1178]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  naparittārammaṇaṃ  dhammaṃ  paccayā
anidassanaappaṭigho    parittārammaṇo    dhammo    uppajjati
Hetupaccayā:.
   [1179] Hetuyā tīṇi.
   [1180]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  namahaggatārammaṇaṃ  dhammaṃ  paccayā
anidassanaappaṭigho    mahaggatārammaṇo    dhammo    uppajjati
hetupaccayā:.
   [1181] Hetuyā tīṇi.
   [1182]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   naappamāṇārammaṇaṃ   dhammaṃ
paccayā  anidassanaappaṭigho  appamāṇārammaṇo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:.
   [1183] Hetuyā tīṇi.
      Nasanidassanattikanahīnattike sanidassanattikahīnattikaṃ
   [1184] Nasanidassanasappaṭighaṃ nahīnaṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho
hīno dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1185] Hetuyā tīṇi.
   [1186]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   namajjhimaṃ   dhammaṃ   paṭicca
sanidassanasappaṭigho majjhimo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1187] Hetuyā ekavīsa.
   [1188]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  napaṇītaṃ  dhammaṃ paccayā anidassana-
appaṭigho paṇīto dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1189] Hetuyā tīṇi.
    Nasanidassanattikanamicchattattike sanidassanattikamicchattattikaṃ
   [1190]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  namicchattaniyataṃ  dhammaṃ  paccayā
anidassanaappaṭigho micchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1191] Hetuyā tīṇi.
   [1192]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nasammattaniyataṃ  dhammaṃ  paccayā
anidassanaappaṭigho sammattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1193] Hetuyā tīṇi.
   [1194]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  naaniyataṃ  dhammaṃ paṭicca sanidassana-
sappaṭigho aniyato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1195] Hetuyā ekavīsa.
        Nasanidassanattikanamaggārammaṇattike
         sanidassanattikamaggārammaṇattikaṃ
   [1196]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  namaggārammaṇaṃ  dhammaṃ  paccayā
anidassanaappaṭigho maggārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1197] Hetuyā tīṇi.
   [1198]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  namaggahetukaṃ  dhammaṃ  paccayā
anidassanaappaṭigho maggahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1199] Hetuyā tīṇi.
   [1200]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  namaggādhipatiṃ  dhammaṃ  paccayā
anidassanaappaṭigho maggādhipati dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1201] Hetuyā tīṇi.
    Nasanidassanattikanauppannattike sanidassanattikauppannattikaṃ
   [1202]  Nasanidassanasappaṭigho  nauppanno  dhammo  anidassana-
appaṭighassa uppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [1203] Ārammaṇe cha.
     Nasanidassanattikanaatītattike sanidassanattikaatītattikaṃ
   [1204]  Nasanidassanasappaṭigho  napaccuppanno  dhammo anidassana-
appaṭighassa paccuppannassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [1205] Ārammaṇe cha.
        Nasanidassanattikanaatītārammaṇattike
         sanidassanattikaatītārammaṇattikaṃ
   [1206]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  naatītārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca
anidassanaappaṭigho atītārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1207] Hetuyā tīṇi.
   [1208]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  naanāgatārammaṇaṃ  dhammaṃ  paccayā
anidassanaappaṭigho    anāgatārammaṇo    dhammo    uppajjati
hetupaccayā:.
   [1209] Hetuyā tīṇi.
   [1210]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  napaccuppannārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca
anidassanaappaṭigho    paccuppannārammaṇo    dhammo   uppajjati
Hetupaccayā:.
   [1211] Hetuyā tīṇi.
        Nasanidassanattikanaajjhattārammaṇattike
        sanidassanattikaajjhattārammaṇattikaṃ
   [1212]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  naajjhattārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca
anidassanaappaṭigho    ajjhattārammaṇo    dhammo    uppajjati
hetupaccayā:.
   [1213] Hetuyā tīṇi.
   [1214]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nabahiddhārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca
anidassanaappaṭigho bahiddhārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1215] Hetuyā tīṇi avigate tīṇi.
      Sahajātavārampi paccayavārampi saṃsaṭṭhavārampi
      sampayuttavārampi pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.
       Paccanīyānulomatikattikapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 504-508. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=45&item=2864&items=44              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=45&item=2864&items=44&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=2864&items=44              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=2864&items=44              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2864              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :