ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)
   [197] Idha pana bhikkhave bhikkhussa hoti āpatti daṭṭhabbā .
Tamenaṃ  codeti saṅgho vā sambahulā vā ekapuggalo vā āpattiṃ
Tvaṃ  āvuso  āpanno  passasetaṃ āpattinti . so evaṃ vadeti
āmāvuso  passāmīti  .  taṃ  saṅgho āpattiyā adassane ukkhipati
adhammakammaṃ  .  idha  pana  bhikkhave  bhikkhussa  hoti  āpatti
paṭikātabbā . tamenaṃ codeti saṅgho vā sambahulā vā ekapuggalo
vā  āpattiṃ  tvaṃ  āvuso  āpanno paṭikarohi taṃ āpattinti .
So  evaṃ vadeti āmāvuso paṭikarissāmīti . taṃ saṅgho āpattiyā
appaṭikamme  ukkhipati  adhammakammaṃ  .  idha  pana  bhikkhave bhikkhussa
hoti  pāpikā  diṭṭhi  paṭinissajjetā  .  tamenaṃ  codeti saṅgho
vā  sambahulā  vā  ekapuggalo  vā pāpikā te āvuso diṭṭhi
paṭinissajjetaṃ  pāpikaṃ  diṭṭhinti  .  so  evaṃ  vadeti āmāvuso
paṭinissajjissāmīti  .  taṃ  saṅgho  pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge
ukkhipati adhammakammaṃ.
   {197.1}  Idha pana bhikkhave bhikkhussa hoti āpatti daṭṭhabbā
hoti  āpatti  paṭikātabbā  .  hoti  āpatti  daṭṭhabbā  hoti
pāpikā  diṭṭhi  paṭinissajjetā  .  hoti  āpatti  paṭikātabbā
hoti  pāpikā  diṭṭhi  paṭinissajjetā  .  hoti āpatti daṭṭhabbā
hoti  āpatti  paṭikātabbā  hoti pāpikā diṭṭhi paṭinissajjetā .
Tamenaṃ  codeti  saṅgho  vā  sambahulā  vā  ekapuggalo  vā
āpattiṃ  tvaṃ  āvuso  āpanno  passasetaṃ  āpattiṃ  paṭikarohi
taṃ  āpattiṃ  pāpikā  te  diṭṭhi paṭinissajjetaṃ pāpikaṃ diṭṭhinti .
So  evaṃ  vadeti  āmāvuso  passāmi  āma  paṭikarissāmi āma
Paṭinissajjissāmīti  .  taṃ  saṅgho  adassane  vā appaṭikamme vā
appaṭinissagge vā ukkhipati adhammakammaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 267-269. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=5&item=197&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=5&item=197&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=5&item=197&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=5&item=197&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=197              Contents of The Tipitaka Volume 5 http://84000.org/tipitaka/read/?index_5

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :