ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)
   [242]  Tena  kho pana samayena bhikkhū saṅghamajjhe bhaṇḍanajātā
kalahajātā  vivādāpannā  aññamaññaṃ  mukhasattīhi vitudantā viharanti .
Te  na  sakkonti taṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ . athakho aññataro bhikkhu
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  aṭṭhāsi  .  ekamantaṃ  ṭhito  kho  so bhikkhu bhagavantaṃ
etadavoca  idha  bhante  bhikkhū  saṅghamajjhe  bhaṇḍanajātā kalahajātā
vivādāpannā  aññamaññaṃ  mukhasattīhi  vitudantā  viharanti  te  na
sakkonti  taṃ  adhikaraṇaṃ  vūpasametuṃ  sādhu  bhante bhagavā yena te
bhikkhū  tenupasaṅkamatu  anukampaṃ  upādāyāti  .  adhivāsesi  bhagavā
tuṇhībhāvena  .  athakho  bhagavā  yena  te  bhikkhū  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi . nisajja kho bhagavā te bhikkhū
etadavoca  alaṃ  bhikkhave  mā  bhaṇḍanaṃ mā kalahaṃ mā viggahaṃ mā
vivādanti  .  evaṃ  vutte  aññataro  adhammavādī  bhikkhu bhagavantaṃ
etadavoca  āgametu  bhante  bhagavā  dhammasāmī  appossukko
bhante  bhagavā  diṭṭhadhammasukhavihāraṃ  anuyutto  viharatu  mayametena
@Footnote: 1 Ma. adhammiyāyamāne.
Bhaṇḍanena  kalahena  viggahena  vivādena  paññāyissāmāti  .
Dutiyampi kho bhagavā te bhikkhū etadavoca alaṃ bhikkhave mā bhaṇḍanaṃ mā
kalahaṃ  mā  viggahaṃ  mā vivādanti . dutiyampi kho so adhammavādī
bhikkhu  bhagavantaṃ  etadavoca  āgametu  bhante  bhagavā  dhammasāmī
appossukko  bhante  bhagavā  diṭṭhadhammasukhavihāraṃ  anuyutto  viharatu
mayametena bhaṇḍanena kalahena viggahena vivādena paññāyissāmāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 321-322. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=5&item=242&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=5&item=242&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=5&item=242&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=5&item=242&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=242              Contents of The Tipitaka Volume 5 http://84000.org/tipitaka/read/?index_5

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :