ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)
   [403] Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {403.1} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ udāyi bhikkhu ekaṃ āpattiṃ
āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ pañcāhapaṭicchannaṃ so saṅghaṃ ekissā
āpattiyā   sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   pañcāhapaṭicchannāya
pañcāhaparivāsaṃ yāci . saṅgho udāyissa bhikkhuno ekissā āpattiyā
sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   pañcāhapaṭicchannāya  pañcāhaparivāsaṃ
adāsi . so parivasanto antarā ekaṃ āpattiṃ āpajji sañcetanikaṃ
sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  so  saṅghaṃ  antarā  ekissā āpattiyā
sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassanaṃ
yāci  .  saṅgho  udāyiṃ  bhikkhuṃ  antarā  ekissā  āpattiyā
sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  mūlāya paṭikassi . so
parivutthaparivāso  mānattāraho  antarā  ekaṃ  āpattiṃ  āpajji
Sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  so  saṅghaṃ  antarā ekissā
āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  mūlāya
paṭikassanaṃ  yāci  .  saṅgho  udāyiṃ  bhikkhuṃ  antarā  ekissā
āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  mūlāya
paṭikassi  .  so  parivutthaparivāso saṅghaṃ tissannaṃ āpattīnaṃ chārattaṃ
mānattaṃ  yācati  .  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho  udāyissa
bhikkhuno  tissannaṃ  āpattīnaṃ  chārattaṃ  mānattaṃ  dadeyya . esā
ñatti.
   {403.2}  Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ udāyi bhikkhu ekaṃ
āpattiṃ  āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  pañcāhapaṭicchannaṃ  so
saṅghaṃ   ekissā   āpattiyā   sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā
pañcāhapaṭicchannāya  pañcāhaparivāsaṃ  yāci  .  saṅgho  udāyissa
bhikkhuno   ekissā   āpattiyā   sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
pañcāhapaṭicchannāya  pañcāhaparivāsaṃ  adāsi  .  so  parivasanto
antarā  ekaṃ  āpattiṃ  āpajji sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ appaṭicchannaṃ
so  saṅghaṃ  antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā
appaṭicchannāya mūlāya paṭikassanaṃ yāci . saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ antarā
ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya
mūlāya  paṭikassi . so parivutthaparivāso mānattāraho antarā ekaṃ
āpattiṃ  āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  so  saṅghaṃ
antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā appaṭicchannāya
Mūlāya  paṭikassanaṃ  yāci  . saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ antarā ekissā
āpattiyā    sañcetanikāya    sukkavisaṭṭhiyā   appaṭicchannāya
mūlāya  paṭikassi  .  so  parivutthaparivāso saṅghaṃ tissannaṃ āpattīnaṃ
chārattaṃ  mānattaṃ  yācati  .  saṅgho  udāyissa  bhikkhuno tissannaṃ
āpattīnaṃ  chārattaṃ  mānattaṃ  deti . yassāyasmato khamati udāyissa
bhikkhuno  tissannaṃ  āpattīnaṃ  chārattaṃ mānattassa dānaṃ so tuṇhassa
yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {403.3}  Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi .pe. tatiyampi etamatthaṃ
vadāmi  .pe.  dinnaṃ  saṅghena udāyissa bhikkhuno tissannaṃ āpattīnaṃ
chārattaṃ mānattaṃ khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 186-188. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=6&item=403&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=6&item=403&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=6&item=403&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=6&item=403&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=6&i=403              Contents of The Tipitaka Volume 6 http://84000.org/tipitaka/read/?index_6

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :