ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)
   [403] Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
   {403.1} sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam apattim
apajji  sancetanikam  sukkavisatthim pancahapaticchannam so sangham ekissa
apattiya   sancetanikaya   sukkavisatthiya   pancahapaticchannaya
pancahaparivasam yaci . sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya
sancetanikaya   sukkavisatthiya   pancahapaticchannaya  pancahaparivasam
adasi . so parivasanto antara ekam apattim apajji sancetanikam
sukkavisatthim  appaticchannam  so  sangham  antara  ekissa apattiya
sancetanikaya   sukkavisatthiya  appaticchannaya  mulaya  patikassanam
yaci  .  sangho  udayim  bhikkhum  antara  ekissa  apattiya
sancetanikaya  sukkavisatthiya  appaticchannaya  mulaya patikassi . so
parivutthaparivaso  manattaraho  antara  ekam  apattim  apajji

--------------------------------------------------------------------------------------------- page187.

Sancetanikam sukkavisatthim appaticchannam so sangham antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya appaticchannaya mulaya patikassanam yaci . sangho udayim bhikkhum antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya appaticchannaya mulaya patikassi . so parivutthaparivaso sangham tissannam apattinam charattam manattam yacati . yadi sanghassa pattakallam sangho udayissa bhikkhuno tissannam apattinam charattam manattam dadeyya . esa natti. {403.2} Sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam apattim apajji sancetanikam sukkavisatthim pancahapaticchannam so sangham ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya pancahapaticchannaya pancahaparivasam yaci . sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya pancahapaticchannaya pancahaparivasam adasi . so parivasanto antara ekam apattim apajji sancetanikam sukkavisatthim appaticchannam so sangham antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya appaticchannaya mulaya patikassanam yaci . sangho udayim bhikkhum antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya appaticchannaya mulaya patikassi . so parivutthaparivaso manattaraho antara ekam apattim apajji sancetanikam sukkavisatthim appaticchannam so sangham antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya appaticchannaya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page188.

Mulaya patikassanam yaci . sangho udayim bhikkhum antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya appaticchannaya mulaya patikassi . so parivutthaparivaso sangham tissannam apattinam charattam manattam yacati . sangho udayissa bhikkhuno tissannam apattinam charattam manattam deti . yassayasmato khamati udayissa bhikkhuno tissannam apattinam charattam manattassa danam so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya. {403.3} Dutiyampi etamattham vadami .pe. tatiyampi etamattham vadami .pe. dinnam sanghena udayissa bhikkhuno tissannam apattinam charattam manattam khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 186-188. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=6&item=403&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=6&item=403&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=6&item=403&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=6&item=403&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=6&i=403              Contents of The Tipitaka Volume 6 http://84000.org/tipitaka/read/?index_6

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :