ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)
   [135] Tena kho pana samayena annataro bhikkhu sikkaya pattam
udditva  5- dande alaggetva vikale annatarena gamadvarena
atikkamati . manussa esayya 6- coro gacchati asissa vijotalatiti
@Footnote: 1 Ma. na phasu hoti. Yu. chattena na phasu hoti. 2 Ma. chattam dharetunti.
@3 Yu. gilanenapi atilanenapi. 4 Ma. Yu. ayam patho natthi. 5 Yu. uttitva.
@6 Ma. Yu. esayyo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page54.

Anupatitva gahetva sanjanitva muncimsu . athakho so bhikkhu aramam gantva bhikkhunam etamattham arocesi . kim pana tvam avuso dandasikkam dharesiti . evamavusoti . ye te bhikkhu appiccha .pe. te ujjhayanti khiyanti vipacenti katham hi nama bhikkhu dandasikkam dharessatiti . athakho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum .pe. vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu amantesi na bhikkhave dandasikka dharetabba yo dhareyya apatti dukkatassati. [136] Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilano hoti na sakkoti vina dandena ahinditum . bhagavato etamattham arocesum . anujanami bhikkhave gilanassa bhikkhuno dandasammatim 1- datum. [137] Evanca pana bhikkhave databba . tena gilanena bhikkhuna sangham upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva vuddhanam bhikkhunam pade vanditva ukkutikam nisiditva anjalim paggahetva evamassa vacaniyo aham bhante gilano na sakkomi vina dandena ahinditum soham bhante sangham dandasammatim 1- yacamiti 2- . Dutiyampi yacitabba tatiyampi yacitabba. [138] Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo sunatu me bhante sangho ayam itthannamo bhikkhu gilano na @Footnote: 1 Ma. Yu. dandasammutim. 2 Yu. itisaddo natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page55.

Sakkoti vina dandena ahinditum so sangham dandasammatim yacati . yadi sanghassa pattakallam sangho itthannamassa bhikkhuno dandasammatim dadeyya . esa natti . sunatu me bhante sangho ayam itthannamo bhikkhu gilano na sakkoti vina dandena ahinditum so sangham dandasammatim yacati . sangho itthannamassa bhikkhuno dandasammatim deti . yassayasmato khamati itthannamassa bhikkhuno dandasammatiya danam so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya . dinna sanghena itthannamassa bhikkhuno dandasammati khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti. [139] Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilano hoti na sakkoti vina sikkaya pattam pariharitum . bhagavato etamattham arocesum . anujanami bhikkhave gilanassa bhikkhuno sikkasammatim datum. [140] Evanca pana bhikkhave databba . tena gilanena bhikkhuna sangham upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva vuddhanam bhikkhunam pade vanditva ukkutikam nisiditva anjalim paggahetva evamassa vacaniyo aham bhante gilano na sakkomi vina sikkaya pattam pariharitum soham bhante sangham sikkasammatim yacamiti . dutiyampi yacitabba tatiyampi yacitabba. [141] Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page56.

{141.1} Sunatu me bhante sangho ayam itthannamo bhikkhu gilano na sakkoti vina sikkaya pattam pariharitum so sangham sikkasammatim yacati . yadi sanghassa pattakallam sangho itthannamassa bhikkhuno sikkasammatim dadeyya. Esa natti. {141.2} Sunatu me bhante sangho ayam itthannamo bhikkhu gilano na sakkoti vina sikkaya pattam pariharitum so sangham sikkasammatim yacati . sangho itthannamassa bhikkhuno sikkasammatim deti . yassayasmato khamati itthannamassa bhikkhuno sikkasammatiya danam so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya. {141.3} Dinna sanghena itthannamassa bhikkhuno sikkasammati khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti. [142] Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilano hoti na sakkoti vina dandena ahinditum na sakkoti vina sikkaya pattam pariharitum . bhagavato etamattham arocesum . anujanami bhikkhave gilanassa bhikkhuno dandasikkasammatim datum . evanca pana bhikkhave databba . tena gilanena bhikkhuna sangham upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva vuddhanam bhikkhunam pade vanditva ukkutikam nisiditva anjalim paggahetva evamassa vacaniyo aham bhante gilano na sakkomi vina dandena ahinditum na sakkomi vina sikkaya pattam pariharitum soham bhante sangham dandasikkasammatim

--------------------------------------------------------------------------------------------- page57.

Yacamiti. Dutiyampi yacitabba tatiyampi yacitabba. [143] Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo {143.1} sunatu me bhante sangho ayam itthannamo bhikkhu gilano na sakkoti vina dandena ahinditum na sakkoti vina sikkaya pattam pariharitum so sangham dandasikkasammatim yacati . yadi sanghassa pattakallam sangho itthannamassa bhikkhuno dandasikkasammatim dadeyya. Esa natti. {143.2} Sunatu me bhante sangho ayam itthannamo bhikkhu gilano na sakkoti vina dandena ahinditum na sakkoti vina sikkaya pattam pariharitum so sangham dandasikkasammatim yacati . Sangho itthannamassa bhikkhuno dandasikkasammatim deti . Yassayasmato khamati itthannamassa bhikkhuno dandasikkasammatiya danam so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya. {143.3} Dinna sanghena itthannamassa bhikkhuno dandasikkasammati khamati sanghassa tasma tunhi . evametam dharayamiti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 53-57. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=7&item=135&items=9&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=7&item=135&items=9&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=7&item=135&items=9&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=7&item=135&items=9&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=135              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :