ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)
   [194] Koṭṭhako na hoti .pe. Anujānāmi bhikkhave koṭṭhakanti.
Koṭṭhako  nīcavatthuko  hoti  .pe.  anujānāmi bhikkhave uccavatthukaṃ
kātunti  .  cayo  paripatati .pe. anujānāmi bhikkhave cinituṃ tayo
caye  iṭṭhakācayaṃ  silācayaṃ  dārucayanti  .  ārohantā  vihaññanti
.pe.  anujānāmi  bhikkhave  tayo  posāṇe  iṭṭhakāsopāṇaṃ
silāsopāṇaṃ  dārusopāṇanti  .  ārohantā  paripatanti  .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  ālambanabāhanti  .  koṭṭhakassa  kavāṭaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. ogumphetvā 2 Ma. Yu. te bhikkhūti pāṭhadvayaṃ na dissati.
@3 Ma. vaccakuṭi.
Na  hoti  .pe.  anujānāmi bhikkhave kavāṭaṃ piṭṭhasaṅghāṭaṃ udukkhalikaṃ
uttarapāsakaṃ   aggaḷavaṭṭiṃ   kapisīsakaṃ  sūcikaṃ  ghaṭikaṃ  tālacchiddaṃ
āviñchanacchiddaṃ  āviñchanarajjunti  .  koṭṭhake  tiṇacuṇṇaṃ  paripatati
.pe. anujānāmi bhikkhave ogumbetvā ullitāvalittaṃ kātuṃ setavaṇṇaṃ
kāḷavaṇṇaṃ   gerukaparikammaṃ   mālākammaṃ   latākammaṃ   makaradantakaṃ
pañcapaṭṭhikanti  .  pariveṇaṃ cikkhallaṃ hoti .pe. anujānāmi bhikkhave
marumbaṃ  pakiritunti  .  na  pariyāpuṇanti  .pe. anujānāmi bhikkhave
padarasilaṃ 1- nikkhipitunti . udakaṃ santiṭṭhati .pe. anujānāmi bhikkhave
udakaniddhamananti  .  ācamanakumbhī na hoti .pe. anujānāmi bhikkhave
ācamanakumbhinti  .  ācamanasarāvako  na  hoti  .pe.  anujānāmi
bhikkhave  ācamanasarāvakanti  .  dukkhaṃ  nisinnā  ācamenti  .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  ācamanapādukanti  .  ācamanapādukā  pākaṭā
hoti  .  bhikkhū  hiriyanti  ācametuṃ  .pe.  anujānāmi  bhikkhave
parikkhipituṃ tayo pākāre iṭṭhakāpākāraṃ silāpākāraṃ dārupākāranti.
Ācamanakumbhī   apārutā   hoti   .  tiṇacuṇṇehipi  paṃsukehipi
okiriyati .pe. Anujānāmi bhikkhave apidhānanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 75-76. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=7&item=194&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=7&item=194&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=7&item=194&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=7&item=194&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=194              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :