ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
   [1007] Uposathakammassa ko ādi kiṃ majjhe kiṃ pariyosānaṃ.
Pavāraṇākammassa  ko  ādi  kiṃ  majjhe  kiṃ  pariyosānaṃ .
Tajjanīyakammassa  .pe.  niyassakammassa  .pe.  pabbājanīyakammassa
.pe.   paṭisāraṇīyakammassa   .pe.   ukkhepanīyakammassa  .pe.
Parivāsadānassa  .pe.  mūlāya  paṭikassanāya  .pe.  mānattadānassa
.pe.  abbhānassa  .pe.  upasampadākammassa  ko ādi kiṃ majjhe
kiṃ  pariyosānaṃ  .  tajjanīyakammassa  paṭippassaddhiyā  ko  ādi
kiṃ  majjhe  kiṃ  pariyosānaṃ  . niyassakammassa paṭippassaddhiyā .pe.
Pabbājanīyakammassa   paṭippassaddhiyā   .pe.   paṭisāraṇīyakammassa
paṭippassaddhiyā   .pe.  ukkhepanīyakammassa  paṭippassaddhiyā  ko
ādi  kiṃ majjhe kiṃ pariyosānaṃ . sativinayassa ko ādi kiṃ majjhe
kiṃ  pariyosānaṃ  .pe.  amūḷhavinayassa  .pe.  tassapāpiyasikāya
.pe.   tiṇavatthārakassa   .pe.  bhikkhunovādakasammatiyā  .pe.
Ticīvarena   avippavāsasammatiyā   .pe.  santhatasammatiyā  .pe.
Rūpiyacchaḍḍakasammatiyā   .pe.   sāṭiyagāhāpakasammatiyā   .pe.
Pattagāhāpakasammatiyā  .pe.  daṇḍasammatiyā  .pe.  sikkāsammatiyā
.pe. Daṇḍasikkāsammatiyā ko ādi kiṃ majjhe kiṃ pariyosānaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page355.

[1008] Uposathakammassako ādi kiṃ majjhe kiṃ pariyosānanti. Uposathakammassa sāmaggī ādi kiriyā majjhe niṭṭhānaṃ pariyosānaṃ . Pavāraṇākammassa ko ādi kiṃ majjhe kiṃ pariyosānanti. Pavāraṇākammassa sāmaggī ādi kiriyā majjhe niṭṭhānaṃ pariyosānaṃ . Tajjanīyakammassa ko ādi kiṃ majjhe kiṃ pariyosānanti . tajjanīyakammassa vatthu ca puggalo ca ādi ñatti majjhe kammavācā pariyosānaṃ . niyassakammassa .pe. Pabbājanīyakammassa paṭisāraṇīyakammassa ukkhepanīyakammassa parivāsadānassa mūlāya paṭikassanāya mānattadānassa abbhānassa ko ādi kiṃ majjhe kiṃ pariyosānanti . Abbhānassa vatthu ca puggalo ca ādi ñatti majjhe kammavācā pariyosānaṃ. {1008.1} Upasampadākammassa ko ādi kiṃ majjhe kiṃ pariyosānanti. Upasampadākammassa puggalo ādi ñatti majjhe kammavācā pariyosānaṃ. Tajjanīyakammassa paṭippassaddhiyā ko ādi kiṃ majjhe kiṃ pariyosānanti. Tajjanīyakammassa paṭippassaddhiyā sammāvattanā ādi ñatti majjhe kammavācā pariyosānaṃ . niyassakammassa .pe. pabbājanīyakammassa paṭisāraṇīyakammassa ukkhepanīyakammassa paṭippassaddhiyā ko ādi kiṃ majjhe kiṃ pariyosānanti . ukkhepanīyakammassa paṭippassaddhiyā sammāvattanā ādi ñatti majjhe kammavācā pariyosānaṃ . Sativinayassa ko ādi kiṃ majjhe kiṃ pariyosānanti . sativinayassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page356.

Vatthu ca puggalo ca ādi ñatti majjhe kammavācā pariyosānaṃ . Amūḷhavinayassa .pe. tassapāpiyasikāya tiṇavatthārakassa bhikkhunovādakasammatiyā ticīvarena avippavāsasammatiyā santhatasammatiyā rūpiyacchaḍḍakasammatiyā sāṭiyagāhāpakasammatiyā pattagāhāpakasammatiyā daṇḍasammatiyā sikkāsammatiyā daṇḍasikkāsammatiyā ko ādi kiṃ majjhe kiṃ pariyosānanti . Daṇḍasikkāsammatiyā vatthu ca puggalo ca ādi ñatti majjhe kammavācā pariyosānaṃ. -------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- page357.

Atthavasepakaraṇaṃ


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 354-357. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=8&item=1007&items=2&pagebreak=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=8&item=1007&items=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=8&item=1007&items=2&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=8&item=1007&items=2&pagebreak=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1007              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=10804              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=10804              Contents of The Tipitaka Volume 8 http://84000.org/tipitaka/read/?index_8

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :