ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 9 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 1 : Sutta. Tī. Sī
          Suttantapitake dighanikayassa
             pathamo  bhago
                -------
           silakkhandhavaggo pathamo
      namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
           Brahmajalasuttam pathamam
   [1] Evamme sutam . ekam samayam bhagava antara ca rajagaham
antara  ca  nalandam  addhanamaggapatipanno  hoti mahata bhikkhusamghena
saddhim  pancamattehi bhikkhusatehi . suppiyopi kho paribbajako antara
ca  rajagaham  antara  ca  nalandam addhanamaggapatipanno hoti saddhim
antevasina  brahmadattena  manavena  .  tatra  sudam  suppiyo
paribbajako  anekapariyayena  buddhassa  avannam  bhasati  dhammassa
avannam  bhasati  samghassa  avannam  bhasati  .  suppiyassa  pana
paribbajakassa  antevasi  brahmadatto  manavo  anekapariyayena
buddhassa  vannam  bhasati  dhammassa  vannam  bhasati  samghassa  vannam
bhasati . Itiha te ubho acariyantevasi annamannassa ujuvipaccanikavada 1-
bhagavantam pitthito pitthito anubandha 2- honti bhikkhusamghanca.
   {1.1} Athakho bhagava ambalatthikayam rajagarake ekarattivasam upaganchi
@Footnote: 1 Si. ujuvipaccanikavada. 2 anubaddhatipi patho.
Saddhim  bhikkhusamghena  .  suppiyopi  kho  paribbajako  ambalatthikayam
rajagarake ekarattivasam upaganchi 1- saddhim antevasina brahmadattena
manavena  .  tatrapi  sudam  suppiyo  paribbajako  anekapariyayena
buddhassa  avannam  bhasati  dhammassa  avannam  bhasati  samghassa  avannam
bhasati  .  suppiyassa  pana  paribbajakassa  antevasi  brahmadatto
manavo  anekapariyayena  buddhassa  vannam  bhasati  dhammassa  vannam
bhasati  samghassa  vannam  bhasati  . itiha te ubho acariyantevasi
annamannassa  ujuvipaccanikavada  bhagavantam  pitthito  pitthito anubandha
honti bhikkhusamghanca.
   {1.2} Athakho sambahulanam bhikkhunam rattiya paccusasamayam paccutthitanam
mandalamale  sannisinnanam  sannipatitanam  ayam samkhiyadhammo 2- udapadi
acchariyam avuso abbhutam 3- avuso yavancidam tena bhagavata janata
passata   arahata   sammasambuddhena  sattanam  nanadhimuttikata
supatividita  4-  ayam  hi  suppiyo  paribbajako  anekapariyayena
buddhassa  avannam  bhasati  dhammassa  avannam  bhasati  samghassa  avannam
bhasati  suppiyassa  pana  paribbajakassa  antevasi  brahmadatto
manavo  anekapariyayena  buddhassa  vannam  bhasati  dhammassa  vannam
bhasati  samghassa  vannam bhasati itiha ime ubho 5- acariyantevasi
annamannassa   ujuvipaccanikavada   bhagavantam   pitthito   pitthito
@Footnote: 1 upagacchitipi patho. 2 samkhiyadhammotipi patho. 3 Yu. abbhutam.
@4 suppatividitatipi patho. 5 itiha te ime ubhotipi patho.
Anubandha honti bhikkhusamghancati.
   {1.3} Athakho bhagava tesam bhikkhunam imam samkhiyadhammam viditva yena
mandalamalo  tenupasankami  upasankamitva  pannatte asane nisidi .
Nisajja kho bhagava bhikkhu amantesi kaya nuttha bhikkhave etarahi kathaya
sannisinna sannipatita ka ca pana vo antara katha vippakatati .
Evam vutte te bhikkhu bhagavantam etadavocum idha bhante amhakam rattiya
paccusasamayam  paccutthitanam  mandalamale  sannisinnanam  sannipatitanam
ayam  samkhiyadhammo  udapadi acchariyam avuso abbhutam avuso yavancidam
tena  bhagavata  janata  passata  arahata sammasambuddhena sattanam
nanadhimuttikata supatividita ayam hi suppiyo paribbajako anekapariyayena
buddhassa  avannam  bhasati  dhammassa  avannam  bhasati  samghassa  avannam
bhasati  suppiyassa  pana paribbajakassa antevasi brahmadatto manavo
anekapariyayena  buddhassa  vannam bhasati dhammassa vannam bhasati samghassa
vannam  bhasati  itiha  ime  ubho  acariyantevasi  annamannassa
ujuvipaccanikavada  bhagavantam  pitthito  pitthito  anubandha  honti
bhikkhusamghancati ayam kho no bhante antara katha vippakata atha bhagava
anuppattoti.
   {1.4} Mamam va bhikkhave pare avannam bhaseyyum dhammassa va
avannam  bhaseyyum  samghassa  va  avannam  bhaseyyum  tatra  tumhehi
na aghato na apaccayo na cetaso anabhiraddhi karaniya . mamam va
Bhikkhave  pare  avannam  bhaseyyum  dhammassa  va  avannam bhaseyyum
samghassa  va  avannam  bhaseyyum  tatra  ce  tumhe assatha kupita
va anattamana va tumhannevassa tena antarayo . Mamam va bhikkhave
pare  avannam  bhaseyyum  dhammassa va avannam bhaseyyum samghassa va
avannam  bhaseyyum  tatra  ce tumhe assatha kupita va anattamana
va apinu tumhe paresam subhasitam va dubbhasitam va ajaneyyathati.
Nohetam  bhante  .  mamam  va  bhikkhave  pare  avannam bhaseyyum
dhammassa  va  avannam  bhaseyyum  samghassa  va  avannam  bhaseyyum
tatra  tumhehi  abhutam  abhutato  nibbethetabbam  itipetam  abhutam
itipetam ataccham natthipetam amhesu na ca panetam amhesu samvijjatiti.
   {1.5} Mamam va bhikkhave pare vannam bhaseyyum dhammassa va vannam
bhaseyyum samghassa va vannam bhaseyyum tatra tumhehi na anando na
somanassam na cetaso ubbilavitattam karaniyam . mamam va bhikkhave pare
vannam  bhaseyyum  dhammassa  va  vannam  bhaseyyum samghassa va vannam
bhaseyyum  tatra  ce  tumhe  bhikkhave  assatha  anandino sumana
ubbilavitatta  tumhannevassa  tena antarayo . mamam va bhikkhave
pare  vannam  bhaseyyum  dhammassa  va  vannam bhaseyyum samghassa va
vannam  bhaseyyum  tatra  tumhehi  bhutam  bhutato patijanitabbam itipetam
bhutam itipetam taccham atthipetam amhesu samvijjati ca panetam amhesuti.
   [2] Appamattakam kho panetam bhikkhave oramattakam silamattakam yena
Puthujjano  tathagatassa  vannam  vadamano  vadeyya  .  katamancetam
bhikkhave  appamattakam  oramattakam silamattakam yena puthujjano tathagatassa
vannam vadamano vadeyya.
   [3] Panatipatam pahaya panatipata pativirato samano gotamo
nihitadando  nihitasattho  lajji  dayapanno  sabbapanabhutahitanukampi
viharatiti . iti va hi bhikkhave puthujjano tathagatassa vannam vadamano
vadeyya  .  adinnadanam  pahaya  adinnadana  pativirato  samano
gotamo  dinnadayi  dinnapatikamkhi  athenena  sucibhutena  attana
viharatiti . iti va hi bhikkhave puthujjano tathagatassa vannam vadamano
vadeyya . abrahmacariyam pahaya brahmacari samano gotamo aracari
virato methuna gamadhammati . iti va hi bhikkhave puthujjano tathagatassa
vannam vadamano vadeyya.
   [4]  Musavadam  pahaya  musavada pativirato samano gotamo
saccavadi saccasandho theto 1- paccayiko avisamvadako lokassati .
Iti  va  hi  bhikkhave  puthujjano  tathagatassa  vannam  vadamano
vadeyya  .  pisunam  vacam pahaya pisunaya vacaya pativirato samano
gotamo  ito  sutva  na amutra akkhata imesam bhedaya amutra
va  sutva  na  imesam  akkhata amusam bhedaya . iti bhinnanam
va  sandhata  sahitanam  va  anuppadata samaggaramo samaggarato
@Footnote: 1 Si. theto.
Samagganandi  samaggakaranim  vacam  bhasitati  .  iti va hi bhikkhave
puthujjano  tathagatassa vannam vadamano vadeyya . pharusam vacam pahaya
pharusaya  vacaya  pativirato samano gotamo ya sa vaca nela
kannasukha  pemaniya  hadayangama  pori  bahujanakanta  bahujanamanapa
tatharupim vacam bhasitati . iti va hi bhikkhave puthujjano tathagatassa
vannam vadamano vadeyya.
   {4.1}  Samphappalapam  pahaya  samphappalapa  pativirato samano
gotamo  kalavadi  bhutavadi  atthavadi dhammavadi vinayavadi nidhanavatim
vacam bhasita kalena sapadesam pariyantavatim atthasanhitanti . iti va
hi bhikkhave puthujjano tathagatassa vannam vadamano vadeyya.
   [5]  Bijagamabhutagamasamarambha  pativirato  samano gotamoti .
Iti va hi bhikkhave .pe.
   [6] Ekabhattiko samano gotamo rattuparato virato vikalabhojana.
Naccagitavaditavisukadassana   pativirato   samano   gotamo  .
Malagandhavilepanadharanamandanavibhusanatthana  pativirato  samano gotamo .
Uccasayanamahasayana pativirato samano gotamo . jataruparajatapatiggahana
pativirato samano gotamo.
   [7]  Amakadhannapatiggahana  pativirato  samano  gotamo .
Amakamamsapatiggahana  pativirato samano gotamo . itthikumarikapatiggahana
pativirato  samano  gotamo  .  dasidasapatiggahana pativirato samano
Gotamo  .  ajelakapatiggahana  pativirato  samano  gotamo .
Kukkutasukarapatiggahana    pativirato   samano   gotamo   .
Hatthigavassavalavapatiggahana   pativirato   samano   gotamo  .
Khettavatthupatiggahana pativirato samano gotamo.
   [8]  Duteyyapahinagamananuyoga  pativirato  samano  gotamo .
Kayavikkaya  pativirato  samano  gotamo  .  tulakutakamsakutamanakuta
pativirato  samano  gotamo  . ukkotanavancananikatisaviyoga pativirato
samano  gotamo . chedanavadhabandhanaviparamosaalopasahasakara pativirato
samano  gotamoti  .  iti  va  hi bhikkhave puthujjano tathagatassa
vannam vadamano vadeyya.
           Culasilam nitthitam.
   [9] Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyani
bhojanani  bhunjitva  te  evarupam  bijagamabhutagamasamarambham anuyutta
viharanti  . seyyathidam . mulabijam khandhabijam phalabijam aggabijam bijabijameva
pancamam  iti va . iti evarupa bijagamabhutagamasamarambha pativirato
samano  gotamoti  .  iti  va  hi bhikkhave puthujjano tathagatassa
vannam vadamano vadeyya.
   [10] Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyani
bhojanani  bhunjitva  te  evarupam sannidhikarakaparibhogam 1- anuyutta
@Footnote: 1 sannidhikaraparibhogantipi patho.
Viharanti  .  seyyathidam  .  annasannidhi  1- panasannidhi vatthasannidhi
yanasannidhi  sayanasannidhi  vilepanasannidhi  gandhasannidhi  amisasannidhi  iti
va  .  iti  evarupa  sannidhikarakaparibhoga  pativirato  samano
gotamoti  .  iti  va  hi  bhikkhave  puthujjano tathagatassa vannam
vadamano vadeyya.
   [11] Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyani
bhojanani  bhunjitva  te  evarupam visukadassanam anuyutta viharanti .
Seyyathidam  .  naccam  gitam vaditam pekkham akkhanam panissaram vetalam
kumbhathunam  sobhanagarakam  2-  candalam  vamsam dhovanam hatthiyuddham assayuddham
mahisayuddham  usabhayuddham  ajayuddham  mendayuddham  kukkutayuddham  vattakayuddham
dandayuddham   mutthiyuddham  nibbuddham  uyyodhikam  balaggam  senabyuham
anikadassanam  iti  va  .  iti  evarupa  visukadassana  pativirato
samano  gotamoti  .  iti  va  hi bhikkhave puthujjano tathagatassa
vannam vadamano vadeyya.
   [12] Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyani
bhojanani  bhunjitva  te  evarupam  jutappamadatthananuyogamanuyutta
viharanti  .  seyyathidam  .  atthapadam  dasapadam  akasam  pariharapatham
santikam  khalikam  3- ghatikam salakahattham akkham pangaciram vankakam mokkhacikam
@Footnote: 1 annasannidhintipi annasannidhitipi dissati. 2 sobhananangarakantipi
@sobhanagarakantipi sobhanakaranantipi sobhanakantipi pathantaram. 3 balikam.
Cingulikam 1- pattalhakam rathakam dhanukam akkhalikam manesikam 2- yathavajjam iti
va  .  iti  evarupa  jutappamadatthananuyoga  pativirato samano
gotamoti  .  iti  va  hi  bhikkhave  puthujjano tathagatassa vannam
vadamano vadeyya.
   [13] Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyani
bhojanani  bhunjitva  te  evarupam  uccasayanamahasayanam  anuyutta
viharanti . seyyathidam . asandim pallankam gonakam cittakam patikam patalikam
tulikam vikatikam uddhalomim 3- ekantalomim katthissam 4- koseyyam kuttakam 5-
hatthattharam  assattharam  rathattharam  ajinappavenim  kadalimigapavarapaccattharanam
sauttaracchadam  ubhatolohitakupadhanam  iti  va  .  iti  evarupa
uccasayanamahasayana   pativirato   samano  gotamoti  .  iti
va hi bhikkhave puthujjano tathagatassa vannam vadamano vadeyya.
   [14] Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyani
bhojanani  bhunjitva  te  evarupam mandanavibhusanatthananuyogam anuyutta
viharanti . seyyathidam . ucchadanam parimaddanam nahapanam sambahanam adasam
anjanam  malavilepanam  mukhacunnakam  mukhalepam  6- hatthabandham sikhabandham
dandam  nalikam  asim  khaggam  chattam  citrupahanam unhisam manim valavijanim
odatani  vatthani  dighadasani  iti  va  .  iti  evarupa
@Footnote: 1 cingulakam. 2 manesikam. 3 uddalomim. 4 kattissam.
@5 kuttakam. 6 mukhalepanam.
Mandanavibhusanatthananuyoga  pativirato  samano  gotamoti  .  iti
va hi bhikkhave puthujjano tathagatassa vannam vadamano vadeyya.
   [15] Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyani
bhojanani  bhunjitva  te evarupam tiracchanakatham anuyutta viharanti .
Seyyathidam  .  rajakatham  corakatham  mahamattakatham  senakatham  bhayakatham
yuddhakatham  annakatham  panakatham  vatthakatham  sayanakatham  malakatham  gandhakatham
natikatham  yanakatham  gamakatham  nigamakatham  nagarakatham  janapadakatham  itthikatham
purisakatham  1-  surakatham visikhakatham kumbhatthanakatham pubbapetakatham nanattakatham
lokakkhayikam  samuddakkhayikam  iti  bhavabhavakatham  iti  va  .  iti
evarupaya  tiracchanakathaya  pativirato  samano  gotamoti  .  iti
va hi bhikkhave puthujjano tathagatassa vannam vadamano vadeyya.
   [16] Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyani
bhojanani  bhunjitva  te evarupam viggahikakatham anuyutta viharanti .
Seyyathidam  .  na tvam imam dhammavinayam ajanasi aham imam dhammavinayam
ajanami  .  kim  tvam  imam dhammavinayam ajanissasi micchapatipanno
tvamasi  ahamasmi  sammapatipanno  . sahitam me asahitante . pure
vacaniyam  paccha  avaca . paccha vacaniyam pure avaca . adhicinnante
vipparavattam  . aropito te vado . niggahito tvamasi . cara
vadappamokkhaya  nibbethehi  va  sace pahositi . iti evarupaya
@Footnote: 1 Si. purisakathanti idam natthi.
Viggahikakathaya  pativirato  samano gotamoti . iti va hi bhikkhave
puthujjano tathagatassa vannam vadamano vadeyya.
   [17] Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyani
bhojanani  bhunjitva  te  evarupam  duteyyapahinagamananuyogam anuyutta
viharanti . seyyathidam . rannam rajamahamattanam khattiyanam brahmananam
gahapatikanam  kumaranam  idha gaccha amutra gaccha idam hara amutra idam
aharati  .  iti  evarupa  duteyyapahinagamananuyoga  pativirato
samano  gotamoti  .  iti  va  hi bhikkhave puthujjano tathagatassa
vannam vadamano vadeyya.
   [18] Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyani
bhojanani  bhunjitva  te  kuhaka  ca honti lapaka ca nemittika
ca  nippesika  ca labhena ca labham nijigimsitaro . iti evarupa
kuhanalapana  pativirato  samano  gotamoti  .  iti va hi bhikkhave
puthujjano tathagatassa vannam vadamano vadeyya.
           Majjhimasilam nitthitam.
   [19] Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyani
bhojanani  bhunjitva  te  evarupaya  tiracchanavijjaya  micchajivena
jivikam  kappenti  .  seyyathidam  .  angam  nimittam  uppadam supinam
lakkhanam   musikacchinnam   aggihomam  dabbihomam  thusahomam  kanahomam
tandulahomam  sappihomam  telahomam  mukhahomam  lohitahomam  angavijja
Vatthuvijja  khettavijja  sivavijja  bhutavijja  bhurivijja  ahivijja
visavijja  vicchikavijja  musikavijja sakunavijja vayasavijja pakkajjhanam
saraparittanam  migacakkam  iti  va . iti evarupaya tiracchanavijjaya
micchajiva  pativirato  samano  gotamoti  .  iti va hi bhikkhave
puthujjano tathagatassa vannam vadamano vadeyya.
   [20] Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyani
bhojanani  bhunjitva  te  evarupaya  tiracchanavijjaya  micchajivena
jivikam  kappenti  .  seyyathidam  . manilakkhanam dandalakkhanam vatthalakkhanam
satthalakkhanam  1-  asilakkhanam  usulakkhanam  dhanulakkhanam  avudhalakkhanam  2-
itthilakkhanam   purisalakkhanam   kumaralakkhanam  kumarilakkhanam  dasalakkhanam
dasilakkhanam   hatthilakkhanam   assalakkhanam   mahisalakkhanam   usabhalakkhanam
golakkhanam   ajalakkhanam   mendalakkhanam   kukkutalakkhanam  vattakalakkhanam
godhalakkhanam  kannikalakkhanam  kacchapalakkhanam  migalakkhanam  iti  va .
Iti  evarupaya  tiracchanavijjaya  micchajiva  pativirato  samano
gotamoti  .  iti  va  hi  bhikkhave  puthujjano tathagatassa vannam
vadamano vadeyya.
   [21] Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyani
bhojanani  bhunjitva  te  evarupaya  tiracchanavijjaya  micchajivena
jivikam  kappenti  .  seyyathidam  .  rannam  niyyanam  bhavissati .
@Footnote: 1 Si. Yu. satthalakkhananti idam na dissati. 2 Si. ayudhalakkhanam.
Rannam  aniyyanam  bhavissati . abbhantaranam rannam upayanam bhavissati .
Bahiranam  rannam  apayanam  bhavissati  .  bahiranam  rannam  upayanam
bhavissati  .  abbhantaranam  rannam  apayanam  bhavissati . abbhantaranam
rannam  jayo  bhavissati  .  bahiranam  rannam  parajayo bhavissati .
Bahiranam  rannam  jayo  bhavissati  .  abbhantaranam  rannam parajayo
bhavissati  .  iti  imassa  jayo bhavissati imassa parajayo bhavissati
iti  va  .  iti evarupaya tiracchanavijjaya micchajiva pativirato
samano gotamoti . iti va hi bhikkhave puthujjano tathagatassa vannam
vadamano vadeyya.
   [22] Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyani
bhojanani  bhunjitva  te  evarupaya  tiracchanavijjaya  micchajivena
jivikam kappenti . seyyathidam . candaggaho bhavissati . suriyaggaho
bhavissati  .  nakkhattaggaho  bhavissati  .  candimasuriyanam  pathagamanam
bhavissati  .  candimasuriyanam  uppathagamanam  bhavissati  .  nakkhattanam
pathagamanam  bhavissati  . nakkhattanam uppathagamanam bhavissati . ukkapato
bhavissati  . disadaho bhavissati . bhumicalo bhavissati . devadundubhi
bhavissati  .  candimasuriyanakkhattanam  uggamanam  oggamanam  samkilesam
vodanam bhavissati . evamvipako candaggaho bhavissati . evamvipako
suriyaggaho  bhavissati  .  evamvipako  nakkhattaggaho  bhavissati .
Evamvipakam candimasuriyanam pathagamanam bhavissati . evamvipakam candimasuriyanam
Uppathagamanam   bhavissati   .   evamvipakam  nakkhattanam  pathagamanam
bhavissati . evamvipakam nakkhattanam uppathagamanam bhavissati . evamvipako
ukkapato  bhavissati  .  evamvipako  disadaho  bhavissati .
Evamvipako bhumicalo bhavissati . evamvipako 1- devadundubhi bhavissati.
Evamvipakam  candimasuriyanakkhattanam  uggamanam  oggamanam samkilesam vodanam
bhavissati  iti  va  .  iti evarupaya tiracchanavijjaya micchajiva
pativirato  samano  gotamoti  .  iti  va  hi bhikkhave puthujjano
tathagatassa vannam vadamano vadeyya.
   [23] Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyani
bhojanani bhunjitva te evarupaya tiracchanavijjaya micchajivena jivikam
kappenti . seyyathidam . suvutthika bhavissati . dubbutthika bhavissati.
Subhikkham  bhavissati  .  dubbhikkham  bhavissati  .  khemam  bhavissati .
Bhayam  bhavissati  .  rogo bhavissati . arogyam bhavissati . mudda
ganana  samkhanam  kaveyyam  lokayatam  iti  va . iti evarupaya
tiracchanavijjaya  micchajiva  pativirato  samano  gotamoti  .  iti
va hi bhikkhave puthujjano tathagatassa vannam vadamano vadeyya.
   [24] Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyani
bhojanani  bhunjitva  te  evarupaya  tiracchanavijjaya  micchajivena
jivikam  kappenti  .  seyyathidam . avahanam vivahanam samvadanam vivadanam
@Footnote: 1 evamvipakati pathena bhavitabbam.
Sankiranam  vikiranam  subhagakaranam  dubbhagakaranam  viruddhagabbhakaranam jivhanibandhanam
hanusamhananam  hatthabhijappanam  kannajappanam  adasapanham  -*  kumaripanham
devapanham   adiccupatthanam  mahatupatthanam  abbhujjalanam  sirivhayanam
iti va . iti evarupaya tiracchanavijjaya micchajiva pativirato samano
gotamoti . iti va hi bhikkhave puthujjano tathagatassa vannam vadamano
vadeyya.
   [25] Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyani
bhojanani  bhunjitva  te  evarupaya  tiracchanavijjaya  micchajivena
jivikam  kappenti  . seyyathidam . santikammam panidhikammam bhuttikammam 1-
bhurikammam  vassakammam  vossakammam  vatthukammam  vatthuparikaranam  acamanam
nahapanam  juhanam  vamanam  virecanam  uddhavirecanam adhovirecanam sisavirecanam
kannatelam  nettappanam  natthukammam  anjanam  paccanjanam  salakiyam
sallakattiyam   darakatikiccha   mulabhesajjanam  anuppadanam  osadhinam
patimokkho  iti  va . iti evarupaya tiracchanavijjaya micchajiva
pativirato  samano  gotamoti  .  iti  va  hi bhikkhave puthujjano
tathagatassa  vannam  vadamano  vadeyya  .  idam  kho  tam bhikkhave
appamattakam  oramattakam  silamattakam  yena  puthujjano  tathagatassa
vannam vadamano vadeyya.
           Mahasilam nitthitam.
@Footnote: 1 Si. Yu. bhuttikammanti idam natthi.
@* mikar—kr khagoe adasapanham peDna adasapanham
   [26] Atthi bhikkhave anne va dhamma gambhira duddasa duranubodha
santa  panita  atakkavacara  nipuna  panditavedaniya ye tathagato
sayam  abhinna  sacchikatva  pavedeti  yehi  tathagatassa  yathabhuccam
vannam  samma  vadamana vadeyyum . katame ca te bhikkhave dhamma
gambhira  duddasa  duranubodha  santa  panita  atakkavacara nipuna
panditavedaniya  ye  tathagato  sayam  abhinna  sacchikatva pavedeti
yehi tathagatassa yathabhuccam vannam samma vadamana vadeyyum.
   [27]  Santi  bhikkhave  eke  samanabrahmana pubbantakappika
pubbantanuditthino  pubbantam  arabbha  anekavihitani  adhimuttipadani
abhivadanti  attharasahi  vatthuhi  .  te  ca bhonto samanabrahmana
kimagamma  kimarabbha  pubbantakappika  pubbantanuditthino  pubbantam
arabbha anekavihitani adhimuttipadani abhivadanti attharasahi vatthuhi.
   {27.1} Santi bhikkhave eke samanabrahmana sassatavada sassatam
attananca lokanca pannapenti 1- catuhi vatthuhi . te ca bhonto
samanabrahmana   kimagamma   kimarabbha   sassatavada   sassatam
attananca lokanca pannapenti catuhi vatthuhi.
   {27.2}  Idha  bhikkhave ekacco samano va brahmano va
atappamanvaya   padhanamanvaya   anuyogamanvaya   appamadamanvaya
sammamanasikaramanvaya   tatharupam   cetosamadhim   phusati   yatha
samahite   citte   (2-  parisuddhe  pariyodate  anangane
@Footnote: 1 pannapenti. 2 Si. parisuddhetyadini natthi.
Vigatupakkilese)  anekavihitam  pubbenivasam  anussarati . seyyathidam .
Ekampi  jatim  dvepi  jatiyo tissopi jatiyo catassopi jatiyo
pancapi jatiyo dasapi jatiyo visampi 1- jatiyo timsampi 2- jatiyo
cattalisampi 3- jatiyo pannasampi jatiyo jatisatampi jatisahassampi
jatisatasahassampi  anekanipi  jatisatani  anekanipi  jatisahassani
anekanipi  jatisatasahassani  .  amutrasim  evamnamo  evamgotto
evamvanno   evamaharo  evamsukhadukkhapatisamvedi  evamayupariyanto
so tato cuto amutra udapadim 4- tatrapasim evamnamo evamgotto
evamvanno   evamaharo  evamsukhadukkhapatisamvedi  evamayupariyanto
so  tato  cuto idhupapannoti . iti sakaram sauddesam anekavihitam
pubbenivasam anussarati.
   {27.3} So evamaha sassato atta ca loko ca vanjho kutattho
esikatthayi thito 5- te ca satta sandhavanti samsaranti cavanti upapajjanti
atthitveva sassatisamam. Tam kissa hetu. Aham hi atappamanvaya padhanamanvaya
anuyogamanvaya   appamadamanvaya   sammamanasikaramanvaya  tatharupam
cetosamadhim  phusami  yatha  samahite citte anekavihitam pubbenivasam
anussarami  .  seyyathidam . ekampi jatim dvepi jatiyo tissopi
jatiyo  catassopi  jatiyo  pancapi  jatiyo  dasapi  jatiyo
@Footnote: 1 visatimpi. 2 Yu. tisampi. 3 cattarisampi. 4 uppadim.
@5 ekatthayitthito.
Visampi  jatiyo  timsampi  jatiyo  cattalisampi  jatiyo pannasampi
jatiyo  jatisatampi  jatisahassampi  jatisatasahassampi  anekanipi
jatisatani  anekanipi  jatisahassani  anekanipi jatisatasahassani .
Amutrasim   evamnamo   evamgotto  evamvanno  evamaharo
evamsukhadukkhapatisamvedi  evamayupariyanto  so  tato  cuto  amutra
udapadim  tatrapasim  evamnamo evamgotto evamvanno evamaharo
evamsukhadukkhapatisamvedi evamayupariyanto so tato cuto idhupapannoti .
Iti  sakaram  sauddesam  anekavihitam  pubbenivasam  anussarami .
Iminamaham  etam janami yatha sassato atta ca loko ca vanjho
kutattho  esikatthayi  thito  te  ca  satta  sandhavanti samsaranti
cavanti  upapajjanti  atthitveva  sassatisamanti  . idam bhikkhave pathamam
thanam  yam  agamma  yam  arabbha eke samanabrahmana sassatavada
sassatam attananca lokanca pannapenti.
   [28]  Dutiye  ca bhonto samanabrahmana kimagamma kimarabbha
sassatavada  sassatam  attananca  lokanca  pannapenti  .  idha
bhikkhave  ekacco  samano  va  brahmano  va  atappamanvaya
padhanamanvaya  anuyogamanvaya  appamadamanvaya  sammamanasikaramanvaya
tatharupam  cetosamadhim  phusati  yatha  samahite  citte  anekavihitam
pubbenivasam  anussarati  . seyyathidam . ekampi samvattavivattam dvepi
samvattavivattani  tinipi  samvattavivattani  cattaripi  samvattavivattani
Pancapi  samvattavivattani  dasapi samvattavivattani . amutrasim evamnamo
evamgotto evamvanno evamaharo evamsukhadukkhapatisamvedi evamayupariyanto
so tato cuto amutra udapadim tatrapasim evamnamo evamgotto evamvanno
evamaharo  evamsukhadukkhapatisamvedi  evamayupariyanto so tato cuto
idhupapannoti. Iti sakaram sauddesam anekavihitam pubbenivasam anussarati.
   {28.1} So evamaha sassato atta ca loko ca vanjho kutattho
esikatthayi thito te ca satta sandhavanti samsaranti cavanti upapajjanti
atthitveva sassatisamam. Tam kissa hetu. Ahanhi atappamanvaya padhanamanvaya
anuyogamanvaya   appamadamanvaya   sammamanasikaramanvaya  tatharupam
cetosamadhim  phusami  yatha  samahite citte anekavihitam pubbenivasam
anussarami . seyyathidam . ekampi samvattavivattam dvepi samvattavivattani
tinipi  samvattavivattani  cattaripi samvattavivattani pancapi samvattavivattani
dasapi  samvattavivattani  amutrasim  evamnamo  evamgotto evamvanno
evamaharo evamsukhadukkhapatisamvedi evamayupariyanto so tato cuto amutra
udapadim  tatrapasim  evamnamo evamgotto evamvanno evamaharo
evamsukhadukkhapatisamvedi evamayupariyanto so tato cuto idhupapannoti . iti
sakaram sauddesam anekavihitam pubbenivasam anussarami. Iminamaham etam
janami yatha sassato atta ca loko ca vanjho kutattho esikatthayi thito te
Ca  satta  sandhavanti  samsaranti  cavanti  upapajjanti  atthitveva
sassatisamanti  .  idam  bhikkhave dutiyam thanam yam agamma yam arabbha
eke  samanabrahmana  sassatavada  sassatam  attananca  lokanca
pannapenti.
   [29]  Tatiye  ca bhonto samanabrahmana kimagamma kimarabbha
sassatavada  sassatam  attananca lokanca pannapenti . idha bhikkhave
ekacco  samano  va  brahmano va atappamanvaya padhanamanvaya
anuyogamanvaya     appamadamanvaya     sammamanasikaramanvaya
tatharupam  cetosamadhim  phusati  yatha  samahite  citte  anekavihitam
pubbenivasam  anussarati  . seyyathidam . dasapi samvattavivattani visampi
samvattavivattani  timsampi  samvattavivattani cattalisampi samvattavivattani .
Amutrasim   evamnamo   evamgotto  evamvanno  evamaharo
evamsukhadukkhapatisamvedi  evamayupariyanto  so  tato  cuto  amutra
udapadim  tatrapasim  evamnamo evamgotto evamvanno evamaharo
evamsukhadukkhapatisamvedi evamayupariyanto so tato cuto idhupapannoti .
Iti sakaram sauddesam anekavihitam pubbenivasam anussarati.
   {29.1} So evamaha sassato atta ca loko ca vanjho kutattho
esikatthayi thito te ca satta sandhavanti samsaranti cavanti upapajjanti
atthitveva  sassatisamam  .  tam kissa hetu . ahanhi atappamanvaya
padhanamanvaya  anuyogamanvaya  appamadamanvaya  sammamanasikaramanvaya
Tatharupam  cetosamadhim  phusami  yatha  samahite  citte  anekavihitam
pubbenivasam  anussarami  .  seyyathidam  .  dasapi  samvattavivattani
visampi   samvattavivattani   timsampi   samvattavivattani  cattalisampi
samvattavivattani  .  amutrasim  evamnamo  evamgotto  evamvanno
evamaharo  evamsukhadukkhapatisamvedi  evamayupariyanto so tato cuto
amutra udapadim tatrapasim evamnamo evamgotto evamvanno evamaharo
evamsukhadukkhapatisamvedi evamayupariyanto so tato cuto idhupapannoti .
Iti  sakaram  sauddesam  anekavihitam  pubbenivasam  anussarami .
Iminamaham  etam  janami  yatha  sassato  atta  ca  loko ca
vanjho  kutattho  esikatthayi  thito  te  ca  satta  sandhavanti
samsaranti  cavanti  upapajjanti  atthitveva  sassatisamanti  .  idam
bhikkhave  tatiyam  thanam yam agamma yam arabbha eke samanabrahmana
sassatavada sassatam attananca lokanca pannapenti.
   [30]  Catutthe ca bhonto samanabrahmana kimagamma kimarabbha
sassatavada  sassatam  attananca  lokanca  pannapenti  .  idha
bhikkhave ekacco samano va brahmano va takki hoti vimamsi 1-
so  takkapariyahatam  vimamsanucaritam  sayam  patibhanam  evamaha sassato
atta  ca  loko  ca  vanjho  kutattho  esikatthayi  thito te
ca  satta  sandhavanti  samsaranti  cavanti  upapajjanti  atthitveva
@Footnote: 1 Si. vimamsi.
Sassatisamanti  .  idam bhikkhave catuttham thanam yam agamma yam arabbha
eke  samanabrahmana  sassatavada  sassatam  attananca  lokanca
pannapenti  .  imehi kho te bhikkhave samanabrahmana sassatavada
sassatam  attananca  lokanca  pannapenti  catuhi  vatthuhi . ye hi
keci  bhikkhave  samanabrahmana  sassatavada  sassatam  attananca
lokanca  pannapenti  sabbe  te  imeheva  catuhi vatthuhi etesam
va annatarena natthi ito bahiddha.
   {30.1}  Tayidam bhikkhave tathagato pajanati ime ditthitthana
evamgahita  evamparamattha  evamgatika  bhavanti evamabhisamparayati .
Tanca tathagato pajanati tato ca uttaritaram pajanati tanca pajananam 1-
na paramasati . aparamasato cassa paccattanneva nibbuti vidita vedananam
samudayanca  atthangamanca  assadanca  adinavanca  nissarananca  yathabhutam
viditva. Anupada vimutto bhikkhave tathagato. Ime kho te bhikkhave dhamma
gambhira  duddasa  duranubodha  santa  panita  atakkavacara nipuna
panditavedaniya  ye  tathagato  sayam  abhinna  sacchikatva pavedeti
yehi tathagatassa yathabhuccam vannam samma vadamana vadeyyum.
           Pathamabhanavaram.
   [31]  Santi  bhikkhave  eke samanabrahmana ekaccasassatika
ekaccaasassatika  ekaccam  sassatam  ekaccam  asassatam  attananca
@Footnote: 1 jananam.
Lokanca  pannapenti catuhi vatthuhi . te ca bhonto samanabrahmana
kimagamma  kimarabbha  ekaccasassatika  ekaccaasassatika  ekaccam
sassatam  ekaccam  asassatam  attananca  lokanca  pannapenti  catuhi
vatthuhi.
   {31.1} Hoti kho so bhikkhave samayo yam kadaci karahaci dighassa addhuno
accayena ayam loko samvattati . samvattamane loke yebhuyyena satta
abhassarasamvattanika  honti  . te tattha honti manomaya pitibhakkha
sayampabha  antalikkhacara  subhatthayino  ciram  dighamaddhanam  titthanti .
Hoti kho so bhikkhave samayo yam kadaci karahaci dighassa addhuno accayena
ayam loko vivattati.
   {31.2} Vivattamane loke sunnam brahmavimanam patubhavati. Atha
annataro  satto  ayukkhaya  va  punnakkhaya  va abhassarakaya
cavitva  sunnam brahmavimanam upapajjati . sopi tattha hoti manomayo
pitibhakkho  sayampabho  antalikkhacaro  subhatthayi  ciram  dighamaddhanam
titthati.
   {31.3} Tattha tassa ekassa digharattam nivusitatta anabhirati paritassana
uppajjati  aho  vata  annepi  satta  itthattam agaccheyyunti .
Athannepi  satta  ayukkhaya  va  punnakkhaya  va abhassarakaya
cavitva  brahmavimanam  upapajjanti  tassa  sattassa  sahabyatam .
Tepi  tattha  honti  manomaya  pitibhakkha  sayampabha  antalikkhacara
subhatthayino  ciram  dighamaddhanam  titthanti  . tatra bhikkhave yo so
satto  pathamam  upapanno  tassa  evam  hoti  ahamasmi  brahma
Mahabrahma  abhibhu  anabhibhuto  annadatthudaso  vasavatti  issaro
katta nimmita 1- settho sajjita 2- vasi pita bhutabhabyanam maya
ime satta nimmita . tam kissa hetu . mamam hi pubbe etadahosi
aho  vata  annepi satta itthattam agaccheyyunti . iti mamam ca
manopanidhi ime ca satta itthattam agatati.
   {31.4} Yepi te satta paccha upapanna tesampi evam hoti ayam kho
bhavam  brahma  mahabrahma  abhibhu  anabhibhuto  annadatthudaso vasavatti
issaro  katta  nimmita  settho  sajjita  vasi pita bhutabhabyanam
imina mayam bhota brahmuna nimmita . tam kissa hetu. Imanhi mayam
addasama  idha  pathamam  upapannam  mayam panamha paccha upapannati .
Tatra bhikkhave yo so satto pathamam upapanno so dighayukataro ca hoti
vannavantataro ca mahesakkhataro ca . Ye pana te satta paccha upapanna
te appayukatara ca honti dubbannatara ca appesakkhatara ca.
   {31.5} Thanam kho panetam bhikkhave vijjati yam annataro satto tamha
kaya cavitva itthattam agacchati itthattam agato samano agarasma
anagariyam pabbajati agarasma anagariyam pabbajito samano atappamanvaya
padhanamanvaya  anuyogamanvaya  appamadamanvaya  sammamanasikaramanvaya
tatharupam  cetosamadhim  phusati  yatha samahite citte tam pubbenivasam
@Footnote: 1 Si. Yu. nimmata. 2 Si. Yu. sanjita.
Anussarati tato parannanussarati.
   {31.6} So evamaha yo kho so bhavam brahma mahabrahma abhibhu
anabhibhuto  annadatthudaso  vasavatti  issaro  katta nimmita settho
sajjita vasi pita bhutabhabyanam yena mayam bhota brahmuna nimmita so
nicco dhuvo sassato aviparinamadhammo sassatisamam tatheva thassati. Ye pana
mayam ahumha tena bhota brahmuna nimmita te mayam anicca addhuva
appayuka  cavanadhamma  itthattam  agatati  .  idam bhikkhave pathamam
thanam  yam agamma yam arabbha eke samanabrahmana ekaccasassatika
ekaccaasassatika  ekaccam  sassatam  ekaccam  asassatam  attananca
lokanca pannapenti.
   [32]  Dutiye  ca bhonto samanabrahmana kimagamma kimarabbha
ekaccasassatika  ekaccaasassatika  ekaccam  sassatam ekaccam asassatam
attananca  lokanca  pannapenti  .  santi  bhikkhave khiddapadosika
nama  deva . te ativelam hassakhiddaratidhammasamapanna viharanti .
Tesam ativelam hassakhiddaratidhammasamapannanam viharatam sati pamussati 1-.
Satiya sammosa te deva tamha kaya cavanti.
   {32.1} Thanam kho panetam bhikkhave vijjati yam annataro satto tamha
kaya cavitva itthattam agacchati itthattam agato samano agarasma
anagariyam pabbajati agarasma anagariyam pabbajito samano atappamanvaya
@Footnote: 1 sammussati.
Padhanamanvaya  anuyogamanvaya  appamadamanvaya  sammamanasikaramanvaya
tatharupam cetosamadhim phusati yatha samahite citte tam pubbenivasam anussarati
tato param nanussarati.
   {32.2} So evamaha ye kho te bhonto deva na khiddapadosika
te na ativelam hassakhiddaratirammasamapanna viharanti . Tesam na ativelam
hassakhiddaratidhammasamapannanam  viharatam  sati  na  pamussati  .  satiya
asammosa te deva tamha kaya na cavanti nicca dhuva sassata
aviparinamadhamma sassatisamam tatheva thassanti . ye pana mayam ahumha 1-
khiddapadosika   te  mayam  ativelam  hassakhiddaratidhammasamapanna
viharimha  2-  .  tesanno  ativelam  hassakhiddaratidhammasamapannanam
viharatam sati pamussati . satiya sammosa evam mayam tamha kaya cuta
anicca  addhuva  appayuka  cavanadhamma itthattam agatati . idam
bhikkhave  dutiyam  thanam yam agamma yam arabbha eke samanabrahmana
ekaccasassatika  ekaccaasassatika  ekaccam  sassatam ekaccam asassatam
attananca lokanca pannapenti.
   [33]  Tatiye  ca bhonto samanabrahmana kimagamma kimarabbha
ekaccasassatika  ekaccaasassatika  ekaccam  sassatam ekaccam asassatam
attananca  lokanca  pannapenti  .  santi  bhikkhave  manopadosika
@Footnote: 1 Si. ahumha. 2 Si. viharimha.
Nama deva . te ativelam annamannam upanijjhayanti . te ativelam
annamannam  upanijjhayanta  annamannamhi  cittani  padosenti .
Te  annamannam  padutthacitta kilantakaya kilantacitta . te deva
tamha kaya cavanti.
   {33.1} Thanam kho panetam bhikkhave vijjati yam annataro satto tamha
kaya cavitva itthattam agacchati itthattam agato samano agarasma
anagariyam pabbajati agarasma anagariyam pabbajito samano atappamanvaya
padhanamanvaya  anuyogamanvaya  appamadamanvaya  sammamanasikaramanvaya
tatharupam  cetosamadhim  phusati  yatha samahite citte tam pubbenivasam
anussarati tato param nanussarati.
   {33.2} So evamaha ye kho te bhonto deva na manopadosika
te  nativelam  annamannam  upanijjhayanti . te nativelam annamannam
upanijjhayanta  annamannamhi  *- cittani nappadussenti 1- . te
annamannam  *-  appadutthacitta  akilantakaya  akilantacitta . te
deva tamha kaya na cavanti nicca dhuva sassata aviparinamadhamma
sassatisamam tatheva thassanti . ye pana mayam ahumha 2- manopadosika te
mayam  ativelam  annamannam  upanijjhayimha  3- . te mayam ativelam
annamannam     upanijjhayanta     annamannamhi    cittani
padosimha  4-  .  te  mayam  annamannam padutthacitta kilantakaya
@Footnote: 1 Si. nappadusenti. 2 Si. ahumha. 3 Si. upanijjhayimha.
@4 Si. padosimha.
@* mikar—kr khagoe anmannamhi peDna annamannamhi
@* mikar—kr khagoe anmannam peDna annamannam
Kilantacitta  .  evam  mayam  tamha kaya cuta anicca addhuva
appayuka  cavanadhamma  itthattam  agatati  .  idam bhikkhave tatiyam
thanam  yam agamma yam arabbha eke samanabrahmana ekaccasassatika
ekaccaasassatika  ekaccam  sassatam  ekaccam  asassatam  attananca
lokanca pannapenti.
   [34]  Catutthe ca bhonto samanabrahmana kimagamma kimarabbha
ekaccasassatika  ekaccaasassatika  ekaccam  sassatam ekaccam asassatam
attananca  lokanca  pannapenti  .  idha bhikkhave ekacco samano
va  brahmano  va  takki  hoti  vimamsi  .  so takkapariyahatam
vimamsanucaritam sayampatibhanam 1- evamaha yam kho idam vuccati cakkhuntipi
sotantipi  ghanantipi  jivhatipi  kayotipi  ayam  atta  anicco
addhuvo  asassato  viparinamadhammo  .  yanca  kho  idam  vuccati
cittanti  va  manoti  va  vinnananti  va  ayam  atta nicco
dhuvo  sassato  aviparinamadhammo  sassatisamam  tatheva  thassatiti .
Idam bhikkhave catuttham thanam yam agamma yam arabbha eke samanabrahmana
ekaccasassatika  ekaccaasassatika  ekaccam  sassatam ekaccam asassatam
attananca  lokanca  pannapenti  .  imehi  kho  te  bhikkhave
samanabrahmana   ekaccasassatika   ekaccaasassatika   ekaccam
sassatam   ekaccam   asassatam  attananca  lokanca  pannapenti
@Footnote: 1 Si. Yu. sayampatibhanam.
Catuhi  vatthuhi . ye hi keci bhikkhave samana va brahmana va
ekaccasassatika   ekaccaasassatika   ekaccam  sassatam  ekaccam
asassatam  attananca  lokanca  pannapenti  sabbe  te  imeheva
catuhi vatthuhi etesam va annatarena natthi ito bahiddha.
   {34.1}  Tayidam bhikkhave tathagato pajanati ime ditthitthana
evamgahita  evamparamattha  evamgatika  bhavanti evamabhisamparayati .
Tanca tathagato pajanati tato ca uttaritaram pajanati tanca pajananam
na  paramasati  .  aparamasato  cassa  paccattanneva nibbuti vidita
vedananam   samudayanca   atthangamanca   assadanca   adinavanca
nissarananca  yathabhutam  viditva  .  anupada  vimutto  bhikkhave
tathagato  . ime kho bhikkhave dhamma gambhira duddasa duranubodha
santa  panita  atakkavacara  nipuna  panditavedaniya ye tathagato
sayam  abhinna  sacchikatva  pavedeti  yehi  tathagatassa  yathabhuccam
vannam samma vadamana vadeyyum.
   [35] Santi bhikkhave eke samanabrahmana antanantika antanantam
lokassa  pannapenti catuhi vatthuhi . te ca bhonto samanabrahmana
kimagamma  kimarabbha  antanantika  antanantam  lokassa  pannapenti
catuhi  vatthuhi . idha bhikkhave ekacco samano va brahmano va
atappamanvaya   padhanamanvaya   anuyogamanvaya   appamadamanvaya
sammamanasikaramanvaya    tatharupam    cetosamadhim    phusati
Yatha  samahite  citte antasanni lokasmim viharati . so evamaha
antava ayam loko parivatumo . tam kissa hetu. Aham hi atappamanvaya
padhanamanvaya  anuyogamanvaya  appamadamanvaya  sammamanasikaramanvaya
tatharupam cetosamadhim phusami yatha samahite citte antasanni lokasmim
viharami . iminamaham etam janami yatha antava ayam loko parivatumoti.
Idam bhikkhave pathamam thanam yam agamma yam arabbha eke samanabrahmana
antanantika antanantam lokassa pannapenti.
   [36]  Dutiye  ca bhonto samanabrahmana kimagamma kimarabbha
antanantika  antanantam  lokassa  pannapenti  .  idha  bhikkhave
ekacco  samano  va  brahmano va atappamanvaya padhanamanvaya
anuyogamanvaya   appamadamanvaya   sammamanasikaramanvaya  tatharupam
cetosamadhim  phusati  yatha  samahite  citte  anantasanni  lokasmim
viharati  .  so evamaha ananto ayam loko apariyanto ye te
samanabrahmana  evamahamsu  antava ayam loko parivatumoti . tesam
musa . ananto ayam loko apariyanto . tam kissa hetu. Aham hi
atappamanvaya   padhanamanvaya   anuyogamanvaya   appamadamanvaya
sammamanasikaramanvaya   tatharupam   cetosamadhim   phusami   yatha
samahite  citte  anantasanni  lokasmim  viharami . iminamaham etam
janami  yatha  ananto  ayam  loko apariyantoti . idam bhikkhave
Dutiyam  thanam  yam  agamma  yam  arabbha  eke  samanabrahmana
antanantika antanantam lokassa pannapenti.
   [37]  Tatiye  ca bhonto samanabrahmana kimagamma kimarabbha
antanantika  antanantam  lokassa  pannapenti  .  idha  bhikkhave
ekacco  samano  va  brahmano va atappamanvaya padhanamanvaya
anuyogamanvaya   appamadamanvaya   sammamanasikaramanvaya  tatharupam
cetosamadhim  phusati  yatha  samahite  citte  uddhamadho  antasanni
lokasmim  viharati  tiriyam  anantasanni  .  so evamaha antava ca
ayam  loko ananto ca ye te samanabrahmana evamahamsu antava
ayam  loke parivatumoti . tesam musa . yepi te samanabrahmana
evamahamsu  ananto  ayam  loko  apariyantoti . tesampi musa .
Antava  ca ayam loko ananto ca . tam kissa hetu . aham hi
atappamanvaya   padhanamanvaya   anuyogamanvaya   appamadamanvaya
sammamanasikaramanvaya  tatharupam  cetosamadhim  phusami  yatha samahite
citte  uddhamadho  antasanni  lokasmim  viharami tiriyam anantasanni .
Iminamaham etam janami yatha antava ca ayam loko ananto cati.
Idam bhikkhave tatiyam thanam yam agamma yam arabbha eke samanabrahmana
antanantika antanantam lokassa pannapenti.
   [38]  Catutthe ca bhonto samanabrahmana kimagamma kimarabbha
antanantika  antanantam  lokassa  pannapenti  .  idha  bhikkhave
Ekacco  samano  va  brahmano  va takki hoti vimamsi . so
takkapariyahatam   vimamsanucaritam   sayampatibhanam   evamaha  nevayam
loko  antava  na  panananto ye te samanabrahmana evamahamsu
antava  ayam  loko  parivatumoti  . tesampi musa . yepi te
samanabrahmana  evamahamsu  ananto  ayam  loko  apariyantoti .
Tesampi  musa  .  yepi  te  samanabrahmana evamahamsu antava
ca ayam loko ananto cati . Tesampi musa. Nevayam loko antava
na pananantoti . idam bhikkhave catuttham thanam yam agamma yam arabbha
eke   samanabrahmana   antanantika   antanantam   lokassa
pannapenti.
   {38.1} Imehi kho te bhikkhave samanabrahmana antanantika
antanantam  lokassa  pannapenti  catuhi  vatthuhi  .  ye hi keci
bhikkhave  samana  va  brahmana  va  antanantika  antanantam
lokassa  pannapenti  sabbe  te  imeheva  catuhi vatthuhi etesam
va annatarena natthi ito bahiddha.
   {38.2}  Tayidam bhikkhave tathagato pajanati ime ditthitthana
evamgahita  evamparamattha  evamgatika  bhavanti evamabhisamparayati .
Tanca  tathagato  pajanati  tato  ca  uttaritaram  pajanati  tanca
pajananam  na  paramasati  .  aparamasato cassa paccattanneva nibbuti
vidita   vedananam   samudayanca   atthangamanca   assadanca
adinavanca   nissarananca   yathabhutam   viditva   .  anupada
vimutto bhikkhave tathagato . ime kho te bhikkhave dhamma gambhira
Duddasa   duranubodha   santa  panita  atakkavacara  nipuna
panditavedaniya  ye  tathagato  sayam  abhinna  sacchikatva pavedeti
yehi tathagatassa yathabhuccam vannam samma vadamana vadeyyum.
   [39] Santi bhikkhave eke samanabrahmana amaravikkhepika tattha
tattha  panham  puttha  samana vacavikkhepam apajjanti amaravikkhepam
catuhi  vatthuhi . te ca bhonto samanabrahmana kimagamma kimarabbha
amaravikkhepika  tattha  tattha  panham  puttha  samana vacavikkhepam
apajjanti amaravikkhepam catuhi vatthuhi.
   {39.1} Idha bhikkhave ekacco samano va brahmano va idam
kusalanti  yathabhutam nappajanati idam akusalanti yathabhutam nappajanati .
Tassa evam hoti aham kho idam kusalanti yathabhutam nappajanami idam akusalanti
yathabhutam  nappajanami  ahance  kho 1- pana idam kusalanti yathabhutam
appajananto  idam  akusalanti  yathabhutam  appajananto  idam kusalanti
va byakareyyam idam akusalanti va byakareyyam tam mamassa musa yam
mamassa  musa  so mamassa vighato yo mamassa vighato so mamassa
antarayoti  .  iti  so musavadabhaya musavadaparijeguccha nevidam
kusalanti  byakaroti  na  panidam  akusalanti  byakaroti  tattha tattha
panham  puttho  samano  vacavikkhepam  apajjati  amaravikkhepam
evantipi me no . tathatipi me no. Annathatipi me no. Notipi
@Footnote: 1 Si. Yu. ahanceva kho.
Me no . no notipi me noti . idam bhikkhave pathamam thanam yam
agamma  yam  arabbha  eke  samanabrahmana amaravikkhepika tattha
tattha panham puttha samana vacavikkhepam apajjanti amaravikkhepam.
   [40]  Dutiye  ca bhonto samanabrahmana kimagamma kimarabbha
amaravikkhepika  tattha  tattha  panham  puttha  samana vacavikkhepam
apajjanti  amaravikkhepam  .  idha  bhikkhave  ekacco samano va
brahmano  va  idam  kusalanti  yathabhutam nappajanati idam akusalanti
yathabhutam  nappajanati  .  tassa evam hoti aham kho idam kusalanti
yathabhutam   nappajanami  idam  akusalanti  yathabhutam  nappajanami
ahance  kho  1-  pana  idam  kusalanti yathabhutam appajananto idam
akusalanti  yathabhutam  appajananto idam kusalanti va byakareyyam idam
akusalanti va byakareyyam tattha me assa chando va rago va doso
va patigho va yattha me assa chando va rago va doso va patigho
va  tam  mamassa upadanam yam mamassa upadanam so mamassa vighato
yo mamassa vighato so mamassa antarayoti . iti so upadanabhaya
upadanaparijeguccha   nevidam  kusalanti  byakaroti  na  panidam
akusalanti  byakaroti tattha tattha panham puttho samano vacavikkhepam
apajjati  amaravikkhepam evantipi me no . tathatipi me no .
@Footnote: 1 Si. Yu. ahanceva kho.
Annathatipi me no . notipi me no . no notipi me noti.
Idam bhikkhave dutiyam thanam yam agamma yam arabbha eke samanabrahmana
amaravikkhepika  tattha  tattha  panham  puttha  samana vacavikkhepam
apajjanti amaravikkhepam.
   [41]  Tatiye  ca bhonto samanabrahmana kimagamma kimarabbha
amaravikkhepika  tattha  tattha  panham  puttha  samana vacavikkhepam
apajjanti  amaravikkhepam  .  idha  bhikkhave  ekacco samano va
brahmano  va  idam  kusalanti  yathabhutam nappajanati idam akusalanti
yathabhutam  nappajanati  .  tassa evam hoti aham kho idam kusalanti
yathabhutam   nappajanami  idam  akusalanti  yathabhutam  nappajanami
ahance  kho  1-  pana  idam  kusalanti yathabhutam appajananto idam
akusalanti  yathabhutam  appajananto  idam  kusalanti  va  byakareyyam
idam  akusalanti  va  byakareyyam  santi  hi  kho  samanabrahmana
pandita  nipuna  kataparappavada  valavedhirupa  te  bhindanta
manne  caranti  pannagatena  ditthigatani te mam tattha samanuyunjeyyum
samanuggaheyyum   samanubhaseyyum  ye  mam  tattha  samanuyunjeyyum
samanuggaheyyum samanubhaseyyum tesaham na sampayeyyam 2- yancaham 3-
na  sampayeyyam  so  mamassa  vighato  yo  mamassa vighato so
@Footnote: 1 Si. Yu. ahanceva kho. 2 sampaheyyam sampapeyyam sampayeyyam
@ sampadeyyam. 3 Si. Yu. yesaham.
Mamassa  antarayoti  .  iti  so  anuyogabhaya anuyogaparijeguccha
nevidam  kusalanti  byakaroti  na  panidam  akusalanti byakaroti tattha
tattha  panham  puttho  samano  vacavikkhepam apajjati amaravikkhepam
evantipi me no . tathatipi me no . annathatipi me no .
Notipi me no . no notipi me noti . idam bhikkhave tatiyam thanam
yam  agamma  yam  arabbha  eke  samanabrahmana  amaravikkhepika
tattha  tattha  panham  puttha  samana  vacavikkhepam  apajjanti
amaravikkhepam.
   [42]  Catutthe ca bhonto samanabrahmana kimagamma kimarabbha
amaravikkhepika  tattha  tattha  panham  puttha  samana vacavikkhepam
apajjanti  amaravikkhepam  .  idha  bhikkhave  ekacco samano va
brahmano  va  mando hoti momuho . so mandatta momuhatta
tattha  tattha  panham  puttho  samano  vacavikkhepam  apajjati
amaravikkhepam atthi paro lokoti iti ce mam pucchasi atthi paro lokoti
iti ce me assa atthi paro lokoti iti tena 1- byakareyyam
evantipi me no . tathatipi me no . annathatipi  me no.
Notipi me no . no notipi me no. Natthi paro loko .pe. Atthi
ca natthi ca paro loko . Nevatthi na natthi paro loko. Atthi satta
@Footnote: 1 tena te nam.
Opapatika  .  natthi  satta  opapatika  .  atthi  ca natthi
ca satta opapatika. Nevatthi na natthi satta opapatika.
   {42.1}  Atthi  sukatadukkatanam kammanam phalam vipako . natthi
sukatadukkatanam kammanam phalam vipako . atthi ca natthi ca sukatadukkatanam
kammanam  phalam  vipako  . nevatthi na natthi sukatadukkatanam kammanam
phalam  vipako  . hoti tathagato parammarana . na hoti tathagato
parammarana  . hoti ca na ca hoti tathagato parammarana . neva
hoti na na hoti tathagato parammaranati iti ce mam pucchasi. Neva
hoti  na na hoti tathagato parammaranati iti ce me assa neva
hoti na na hoti tathagato parammaranati iti te na 1- byakareyyam
evantipi me no . tathatipi me no . annathatipi me no .
Notipi me no . no notipi me noti . Idam bhikkhave catuttham thanam
yam  agamma  yam  arabbha  eke  samanabrahmana  amaravikkhepika
tattha  tattha  panham  puttha  samana  vacavikkhepam  apajjanti
amaravikkhepam.
   {42.2} Imehi kho te bhikkhave samanabrahmana amaravikkhepika
tattha tattha panham puttha samana vacavikkhepam apajjanti amaravikkhepam
catuhi vatthuhi. Ye hi keci bhikkhave samana va brahmana va amaravikkhepika
tattha  tattha  panham  puttha  samana  vacavikkhepam  apajjanti
@Footnote: 1 te nantipi tenatipi patho.
Amaravikkhepam  sabbe  te  imeheva  catuhi  vatthuhi  etesam va
annatarena  natthi  ito  bahiddha  .pe.  yehi  tathagatassa
yathabhuccam vannam samma vadamana vadeyyum.
   [43]  Santi  bhikkhave eke samanabrahmana adhiccasamuppannika
adhiccasamuppannam  attananca  lokanca  pannapenti  dvihi  vatthuhi .
Te  ca bhonto samanabrahmana kimagamma kimarabbha adhiccasamuppannika
adhiccasamuppannam     attananca     lokanca    pannapenti
dvihi vatthuhi.
   {43.1}  Santi  bhikkhave  asannisatta  1-  nama  deva
sannuppada  ca  pana  te  deva tamha kaya cavanti . thanam
kho  panetam  bhikkhave  vijjati  yam  annataro satto tamha kaya
cavitva  itthattam  agacchati  itthattam  agato  samano agarasma
anagariyam  pabbajati  agarasma  anagariyam  pabbajito  samano
atappamanvaya   padhanamanvaya   anuyogamanvaya   appamadamanvaya
sammamanasikaramanvaya  tatharupam  cetosamadhim  phusati  yatha  samahite
citte  sannuppadam  anussarati  tato  param  nanussarati  .  so
evamaha adhiccasamuppanno atta ca loko ca . tam kissa hetu.
Aham  hi  pubbe  nahosim  somhi  etarahi  ahutva  santataya
parinatoti  .  idam  bhikkhave  pathamam  thanam yam agamma yam arabbha
eke    samanabrahmana   adhiccasamuppannika   adhiccasamuppannam
@Footnote: 1 Si. Yu. asannasatta.
Attananca lokanca pannapenti.
   [44]  Dutiye  ca  bhonto samanabrahmana kimagamma kimarabbha
adhiccasamuppannika  adhiccasamuppannam  attananca  lokanca pannapenti .
Idha bhikkhave ekacco samano va brahmano va takki hoti vimamsi. So
takkapariyahatam  vimamsanucaritam  sayampatibhanam  evamaha  adhiccasamuppanno
atta ca loko cati . Idam bhikkhave dutiye thanam yam agamma yam arabbha
eke  samanabrahmana  adhiccasamuppannika  adhiccasamuppannam  attananca
lokanca pannapenti.
   {44.1}  Imehi kho bhikkhave samanabrahmana adhiccasamuppannika
adhiccasamuppannam  attananca  lokanca  pannapenti  dvihi  vatthuhi .
Ye  hi keci bhikkhave samana va brahmana va adhiccasamuppannika
adhiccasamuppannam  attananca  lokanca  pannapenti  sabbe  te
imeheva  dvihi  vatthuhi  etesam  va  annatarena  natthi  ito
bahiddha  .pe.  yehi  tathagatassa  yathabhuccam  vannam  samma
vadamana  vadeyyum  .  imehi  kho  te  bhikkhave samanabrahmana
pubbantakappika  pubbantanuditthino  pubbantam  arabbha  anekavihitani
adhimuttipadani  abhivadanti attharasahi vatthuhi . ye hi keci bhikkhave
samana  va  brahmana  va  pubbantakappika  pubbantanuditthino
pubbantam  arabbha  anekavihitani  adhimuttipadani  abhivadanti  sabbe
te  imeheva  attharasahi  vatthuhi  etesam  va annatarena natthi
Ito bahiddha.
   {44.2}  Tayidam bhikkhave tathagato pajanati ime ditthitthana
evamgahita  evamparamattha  evamgatika  bhavanti evamabhisamparayati .
Tanca  tathagato  pajanati  tato  ca  uttaritaram  pajanati  tanca
pajananam  na  paramasati  .  aparamasato  cassa  paccattanneva
nibbuti  vidita  vedananam  samudayanca  atthangamanca  assadanca
adinavanca  nissarananca  yathabhutam  viditva  .  anupada  vimutto
bhikkhave tathagato . ime kho te bhikkhave dhamma gambhira duddasa
duranubodha  santa  panita  atakkavacara  nipuna  panditavedaniya
ye  tathagato  sayam  abhinna sacchikatva pavedeti yehi tathagatassa
yathabhuccam vannam samma vadamana vadeyyum.
   [45]  Santi  bhikkhave  eke  samanabrahmana  aparantakappika
aparantanuditthino  aparantam  arabbha  anekavihitani  adhimuttipadani
abhivadanti  catucattalisaya  vatthuhi . te ca bhonto samanabrahmana
kimagamma  kimarabbha  aparantakappika  aparantanuditthino  aparantam
arabbha  anekavihitani  adhimuttipadani  abhivadanti  catucattalisaya
vatthuhi.
   [46]  Santi  bhikkhave  eke  samanabrahmana  uddhamaghatanika
sannivada   uddhamaghatana   sannimattanam   pannapenti  solasahi
vatthuhi  .  te  ca  bhonto  samanabrahmana  kimagamma kimarabbha
uddhamaghatanika  sannivada  uddhamaghatana  sannimattanam  pannapenti
Solasahi vatthuhi.
   {46.1} Rupi atta hoti arogo param marana sanniti nam pannapenti.
Arupi atta hoti arogo param marana sanniti nam pannapenti. Rupi ca arupi
ca atta hoti .pe. nevarupinarupi atta hoti . antava atta
hoti . anantava atta hoti. Antava ca anantava ca atta hoti.
Nevantavananantava  atta  hoti  . ekattasanni atta hoti .
Nanattasanni  atta  hoti  .  parittasanni  atta  hoti .
Appamanasanni  atta  hoti  .  ekantasukhi  atta  hoti .
Ekantadukkhi  atta  hoti  . sukhadukkhi atta hoti . adukkhamasukhi
atta hoti arogo param marana sanniti nam pannapenti.
   {46.2} Imehi kho te bhikkhave samanabrahmana uddhamaghatanika
sannivada   uddhamaghatana   sannimattanam   pannapenti  solasahi
vatthuhi . ye hi keci bhikkhave samana va brahmana va uddhamaghatanika
sannivada    uddhamaghatana    sannimattanam    pannapenti
sabbe  te  imeheva  solasahi  vatthuhi  etesam  va annatarena
natthi  ito  bahiddha  .pe.  yehi  tathagatassa  yathabhuccam  vannam
samma vadamana vadeyyum.
   [47]  Santi  bhikkhave  eke  samanabrahmana uddhamaghatanika
asannivada   uddhamaghatana   asannimattanam  pannapenti  atthahi
vatthuhi . te ca bhonto samanabrahmana kimagamma kimarabbha uddhamaghatanika
Asannivada    uddhamaghatana    asannimattanam    pannapenti
atthahi vatthuhi.
   {47.1}  Rupi  atta hoti arogo param marana asanniti nam
pannapenti  .  arupi  atta  hoti  arogo param marana asanniti
nam pannapenti . rupi ca arupi ca atta hoti .pe. Nevarupinarupi
atta hoti . antava atta hoti . anantava atta hoti .
Antava  ca  anantava  ca  atta hoti . nevantava nanantava
atta hoti arogo param marana asanniti nam pannapenti.
   {47.2} Imehi kho te bhikkhave samanabrahmana uddhamaghatanika 1-
asannivada  uddhamaghatana  2-  asannimattanam  pannapenti  atthahi
vatthuhi . ye hi keci bhikkhave samana va brahmana va uddhamaghatanika
asannivada  uddhamaghatana  asannimattanam  pannapenti  sabbe  te
imeheva atthahi vatthuhi etesam va annatarena natthi ito bahiddha
.pe. Yehi tathagatassa yathabhuccam vannam samma vadamana vadeyyum.
   [48]  Santi  bhikkhave  eke  samanabrahmana  uddhamaghatanika
nevasanninasannivada    uddhamaghatana    nevasanninasannimattanam
pannapenti atthahi vatthuhi.
   {48.1}  Te  ca bhonto samanabrahmana kimagamma kimarabbha
uddhamaghatanika      nevasanninasannivada     uddhamaghatana
nevasanninasannimattanam  pannapenti  atthahi  vatthuhi  .  rupi atta
hoti  arogo  param  marana  nevasanninasanniti  nam  pannapenti .
@Footnote: 1 Yu. uddhamaghatanika. 2 Yu. uddhamaghatana.
Arupi atta hoti .pe. rupi ca arupi ca atta hoti. Nevarupinarupi
atta hoti . antava atta hoti . anantava atta hoti .
Antava  ca  anantava  ca  atta  hoti  . nevantavananantava
atta   hoti   arogo   parammarana  nevasanninasanniti  nam
pannapenti.
   {48.2} Imehi kho te bhikkhave samanabrahmana uddhamaghatanika
nevasanninasannivada    uddhamaghatana    nevasanninasannimattanam
pannapenti atthahi vatthuhi . ye hi keci bhikkhave samana va brahmana
va    uddhamaghatanika   nevasanninasannivada   uddhamaghatana
nevasanninasannimattanam  pannapenti  sabbe  te  imeheva  atthahi
vatthuhi  etesam  va  annatarena natthi ito bahiddha .pe. yehi
tathagatassa yathabhuccam vannam samma vadamana vadeyyum.
   [49] Santi bhikkhave eke samanabrahmana ucchedavada sato
sattassa  ucchedam vinasam vibhavam pannapenti sattahi vatthuhi . te ca
bhonto  samanabrahmana  kimagamma  kimarabbha  ucchedavada  sato
sattassa  ucchedam  vinasam  vibhavam  pannapenti sattahi vatthuhi . idha
bhikkhave ekacco samano va brahmano va evamvadi hoti evamditthi
yato  kho bho ayam atta rupi catummahabhutiko matapettikasambhavo
kayassa  bheda  ucchijjati vinassati na hoti parammarana ettavata
kho  bho  ayam atta samma samucchinno hotiti . ittheke sato
sattassa  ucchedam  vinasam  vibhavam  pannapenti  . tamanno evamaha
Atthi  kho  bho  eso  atta  yam  tvam  vadesi neso natthiti
vadami  no ca kho bho ayam atta ettavata samma samucchinno
hoti  atthi  kho  bho  anno  atta  dibbo  rupi kamavacaro
kavalinkaraharabhakkho  tam  tvam  na  janasi  na  passasi  tamaham
janami  passami  so  kho  bho  atta  yato  kayassa bheda
ucchijjati  vinassati  na  hoti  param  marana  ettavata kho bho
ayam  atta  samma  samucchinno hotiti . ittheke sato sattassa
ucchedam vinasam vibhavam pannapenti.
   {49.1}  Tamanno evamaha atthi kho bho eso atta yam
tvam vadesi neso natthiti vadami no ca kho bho ayam atta ettavata
samma  samucchinno  hoti atthi kho bho anno atta dibbo rupi
manomayo  sabbangapaccangi  ahinindriyo  tam  tvam  na  janasi  na
passasi  tamaham  janami passami so kho bho atta yato kayassa
bheda  ucchijjati  vinassati  na  hoti  parammarana ettavata kho
bho ayam atta samma samucchinno hotiti . ittheke sato sattassa
ucchedam vinasam vibhavam pannapenti.
   {49.2} Tamanno evamaha atthi kho bho eso atta yam tvam
vadesi neso natthiti vadami no ca kho bho ayam atta ettavata
samma  samucchinno  hoti  atthi  kho  bho anno atta sabbaso
rupasannanam     samatikkama     patighasannanam    atthangama
@Footnote:Si. Yu. tam tvam (catusu thanesu).
Nanattasannanam     amanasikara    ananto    akasoti
akasanancayatanupago   yam  tvam  na  janasi  na  passasi
tamaham  janami  passami  so  kho  bho  atta  yato  kayassa
bheda  ucchijjati  vinassati  na  hoti  parammarana  ettavata
kho  bho  ayam  atta  samma  samucchinno  hotiti  . ittheke
sato sattassa ucchedam vinasam vibhavam pannapenti.
   {49.3}  Tamanno  evamaha  atthi  kho bho eso atta
yam  tvam vadesi neso natthiti vadami no ca kho bho ayam atta
ettavata  samma  samucchinno  hoti  atthi  kho  bho  anno
atta   sabbaso   akasanancayatanam   samatikkamma   anantam
vinnananti  vinnanancayatanupago  yam  tvam  na  janasi  na passasi
tamaham  janami  passami so kho bho atta yato kayassa bheda
ucchijjati  vinassati  na  hoti  parammarana  ettavata  kho  bho
ayam  atta  samma  samucchinno hotiti . ittheke sato sattassa
ucchedam vinasam vibhavam pannapenti.
   {49.4} Tamanno evamaha atthi kho bho eso atta yam tvam
vadesi neso natthiti vadami no ca kho bho ayam atta ettavata samma
samucchinno hoti atthi kho bho anno atta sabbaso vinnanancayatanam
samatikkamma  natthi  kinciti  akincannayatanupago  yam tvam na janasi
na passasi tamaham janami passami so kho bho atta yato kayassa
bheda  ucchijjati  vinassati  na  hoti  parammarana  ettavata
Kho  bho  ayam atta samma samucchinno hotiti . ittheke sato
sattassa ucchedam vinasam vibhavam pannapenti.
   {49.5} Tamanno evamaha atthi kho bho eso atta yam tvam
vadesi neso natthiti vadami no ca kho bho ayam atta ettavata
samma  samucchinno  hoti  atthi  kho  bho anno atta sabbaso
akincannayatanam   samatikkamma   1-   nevasannanasannayatanupago
yam tvam na janasi na passasi tamaham janami passami so kho bho ayam 2-
atta  yato kayassa bheda ucchijjati vinassati na hoti parammarana
ettavata kho bho ayam atta samma samucchinno hotiti. Ittheke
sato sattassa ucchedam vinasam vibhavam pannapenti.
   {49.6} Imehi kho te bhikkhave samanabrahmana ucchedavada
sato sattassa ucchedam vinasam vibhavam pannapenti sattahi vatthuhi . Ye
hi keci bhikkhave samana va brahmana va ucchedavada sato sattassa
ucchedam vinasam vibhavam pannapenti sabbe te imeheva sattahi vatthuhi .p.
Yehi tathagatassa yathabhuccam vannam samma vadamana vadeyyum.
   [50] Santi bhikkhave eke samanabrahmana ditthadhammanibbanavada
sato   sattassa   paramaditthadhammanibbanam   pannapenti   pancahi
vatthuhi  .  te  ca  bhonto  samanabrahmana  kimagamma kimarabbha
@Footnote: 1 Yu. santametam panitametanti neva-go. 2 Si. Yu. ayanti patho
@na dissati.
Ditthadhammanibbanavada   sato   sattassa   paramaditthadhammanibbanam
pannapenti pancahi vatthuhi.
   {50.1}  Idha  bhikkhave ekacco samano va brahmano va
evamvadi  hoti  evamditthi  yato  kho  bho  ayam  atta pancahi
kamagunehi  samappito  samangibhuto  paricareti  ettavata  kho
bho  ayam  atta  paramaditthadhammanibbanappatto  1-  hotiti .
Ittheke sato sattassa paramaditthadhammanibbanam pannapenti.
   {50.2}  Tamanno evamaha atthi kho bho eso atta yam
tvam vadesi neso natthiti vadami no ca kho bho ayam atta ettavata
paramaditthadhammanibbanappatto hoti tam kissa hetu kama hi bho anicca
dukkha   viparinamadhamma  tesam  viparinamannathabhava  uppajjanti
sokaparidevadukkhadomanassupayasa  yato kho bho ayam atta vivicceva
kamehi  vivicca  akusalehi  dhammehi  savitakkam  savicaram  vivekajam
pitisukham  pathamam  jhanam  upasampajja  viharati  ettavata  kho  bho
ayam  atta  paramaditthadhammanibbanappatto  hotiti  . ittheke sato
sattassa paramaditthadhammanibbanam pannapenti.
   {50.3} Tamanno evamaha atthi kho bho eso atta yam tvam
vadesi neso natthiti vadami no ca kho bho ayam atta ettavata
paramaditthadhammanibbanappatto hoti tam kissa hetu yadeva tattha vitakkitam
vicaritam etena etam olarikam akkhayati yato kho bho ayam atta
@Footnote: 1 paramaditthadhammanibbanam pattotipi patho.
Vitakkavicaranam  vupasama  ajjhattam  sampasadanam  cetaso  ekodibhavam
avitakkam  avicaram  samadhijam  pitisukham  dutiyam  jhanam upasampajja viharati
ettavata  kho  bho  ayam  atta  paramaditthadhammanibbanappatto
hotiti. Ittheke sato sattassa paramaditthadhammanibbanam pannapenti.
   {50.4}  Tamanno evamaha atthi kho bho eso atta yam
tvam vadesi neso natthiti vadami no ca kho bho ayam atta ettavata
paramaditthadhammanibbanappatto  hoti  tam  kissa  hetu  yadeva  tattha
pitigatam  cetaso  ubbilavitattam  etenetam  olarikam  akkhayati
yato kho bho ayam atta pitiya ca viraga upekkhako ca viharati
sato  ca  sampajano  sukhanca  kayena  patisamvedeti  yantam ariya
acikkhanti  upekkhako  satima  sukhavihariti  tatiyam  jhanam upasampajja
viharati  ettavata  kho bho ayam atta paramaditthadhammanibbanappatto
hotiti. Ittheke sato sattassa paramaditthadhammanibbanam pannapenti.
   {50.5}  Tamanno  evamaha  atthi  kho bho eso atta
yam  tvam vadesi neso natthiti vadami no ca kho bho ayam atta
ettavata   paramaditthadhammanibbanappatto   hoti   tam   kissa
hetu  yadeva  tattha  sukhamiti cetaso abhogo etenetam olarikam
akkhayati yato kho bho ayam atta sukhassa ca pahana dukkhassa ca
pahana  pubbe  va  somanassadomanassanam  atthangama  adukkhamasukham
upekkhasatiparisuddhim   catuttham   jhanam   upasampajja   viharati
Ettavata  kho  bho  ayam  atta  paramaditthadhammanibbanappatto
hotiti. Ittheke sato sattassa paramaditthadhammanibbanam pannapenti.
   {50.6} Imehi kho te bhikkhave samanabrahmana ditthadhammanibbanavada
sato sattassa paramaditthadhammanibbanam pannapenti pancahi vatthuhi . Ye hi
keci bhikkhave samana va brahmana va ditthadhammanibbanavada sato
sattassa  paramaditthadhammanibbanam pannapenti sabbe te imeheva pancahi
vatthuhi .pe. Yehi tathagatassa yathabhuccam vannam samma vadamana vadeyyum.
   {50.7} Imehi kho te bhikkhave samanabrahmana aparantakappika
aparantanuditthino  aparantam  arabbha  anekavihitani  adhimuttipadani
abhivadanti catucattalisaya vatthuhi . ye hi keci bhikkhave samana va
brahmana  va  aparantakappika  aparantanuditthino  aparantam arabbha
anekavihitani adhimuttipadani abhivadanti sabbe te imeheva catucattalisaya
vatthuhi .pe. Ye hi tathagatassa yathabhuccam vannam samma vadamana vadeyyum.
   {50.8} Imehi kho te bhikkhave samanabrahmana pubbantakappika ca
aparantakappika  ca  pubbantaparantakappika  ca pubbantaparantanuditthino
pubbantaparantam  arabbha  anekavihitani  adhimuttipadani  abhivadanti
dvasatthiya vatthuhi.
   {50.9} Ye hi keci bhikkhave samana va brahmana va pubbantakappika
va aparantakappika va pubbantaparantakappika va pubbantaparantanuditthino
pubbantaparantam    arabbha    anekavihitani    adhimuttipadani
Abhivadanti sabbe te imeheva dvasatthiya vatthuhi etesam va annatarena
natthi ito bahiddha.
   {50.10} Tayidam bhikkhave tathagato pajanati ime ditthitthana
evamgahita  evamparamattha evamgatika bhavanti evam abhisamparayati .
Tanca tathagato pajanati tato ca uttaritaram pajanati tanca pajananam
na paramasati aparamasato cassa paccattanneva nibbuti vidita vedananam
samudayanca  atthangamanca  assadanca  adinavanca  nissarananca  yathabhutam
viditva. Anupada vimutto bhikkhave tathagato.
   {50.11} Ime kho te bhikkhave dhamma gambhira duddasa duranubodha
santa  panita  atakkavacara  nipuna  panditavedaniya ye tathagato
sayam  abhinna  sacchikatva pavedeti yehi tathagatassa yathabhuccam vannam
samma vadamana vadeyyum.
   [51]  Tatra  bhikkhave  ye  te samanabrahmana sassatavada
sassatam  attananca  lokanca  pannapenti  catuhi  vatthuhi tadapi tesam
bhavatam  samanabrahmananam  ajanatam  apassatam  vedayitam  tanhagatanam
paritassitam vipphanditameva 1-.
   [52]  Tatra bhikkhave ye te samanabrahmana ekaccasassatika
ekaccaasassatika  ekaccam  sassatam  ekaccam  asassatam  attananca
lokanca  pannapenti  catuhi vatthuhi tadapi tesam bhavatam samanabrahmananam
ajanatam apassatam vedayitam tanhagatanam paritassitam vipphanditameva.
@Footnote: 1 Si. paritasitavipphanditameva.
   [53]  Tatra  bhikkhave  ye te samanabrahmana antanantika
antanantam  lokassa  pannapenti  catuhi  vatthuhi  tadapi  tesam bhavatam
samanabrahmananam  ajanatam  apassatam  vedayitam  tanhagatanam  paritassitam
vipphanditameva.
   [54]  Tatra bhikkhave ye te samanabrahmana amaravikkhepika
tattha  tattha  panham  puttha  samana  vacavikkhepam  apajjanti
amaravikkhepam  catuhi  vatthuhi  tadapi  tesam  bhavatam  samanabrahmananam
ajanatam apassatam vedayitam tanhagatanam paritassitam vipphanditameva.
   [55] Tatra bhikkhave ye te samanabrahmana adhiccasamuppannika
adhiccasamuppannam  attananca  lokanca  pannapenti  dvihi  vatthuhi
tadapi  tesam  bhavatam  samanabrahmananam  ajanatam  apassatam  vedayitam
tanhagatanam paritassitam vipphanditameva.
   [56]  Tatra  bhikkhave ye te samanabrahmana pubbantakappika
pubbantanuditthino  pubbantam  arabbha  anekavihitani  adhimuttipadani
abhivadanti  attharasahi  vatthuhi  tadapi  tesam  bhavatam  samanabrahmananam
ajanatam apassatam vedayitam tanhagatanam paritassitam vipphanditameva.
   [57]  Tatra  bhikkhave ye te samanabrahmana uddhamaghatanika
sannivada   uddhamaghatana   sannimattanam   pannapenti  solasahi
vatthuhi  tadapi  tesam  bhavatam  samanabrahmananam  ajanatam  apassatam
vedayitam tanhagatanam paritassitam vipphanditameva.
   [58]  Tatra  bhikkhave ye te samanabrahmana uddhamaghatanika
asannivada   uddhamaghatana   asannimattanam  pannapenti  atthahi
vatthuhi  tadapi  tesam  bhavatam  samanabrahmananam  ajanatam  apassatam
vedayitam tanhagatanam paritassitam vipphanditameva.
   [59]  Tatra  bhikkhave ye te samanabrahmana uddhamaghatanika
nevasanninasannivada    uddhamaghatana    nevasanninasannimattanam
pannapenti  atthahi  vatthuhi  tadapi  tesam  bhavatam  samanabrahmananam
ajanatam apassatam vedayitam tanhagatanam paritassitam vipphanditameva.
   [60] Tatra bhikkhave ye te samanabrahmana ucchedavada sato
sattassa  ucchedam  vinasam  vibhavam  pannapenti  sattahi  vatthuhi tadapi
tesam  bhavatam  samanabrahmananam  ajanatam apassatam vedayitam tanhagatanam
paritassitam vipphanditameva.
   [61] Tatra bhikkhave ye te samanabrahmana ditthadhammanibbanavada
sato   sattassa   paramaditthadhammanibbanam   pannapenti   pancahi
vatthuhi  tadapi  tesam  bhavatam  samanabrahmananam  ajanatam  apassatam
vedayitam tanhagatanam paritassitam vipphanditameva.
   [62]  Tatra  bhikkhave ye te samanabrahmana aparantakappika
aparantanuditthino  aparantam  arabbha  anekavihitani  adhimuttipadani
abhivadanti  catucattalisaya  vatthuhi  tadapi tesam bhavatam samanabrahmananam
ajanatam apassatam vedayitam tanhagatanam paritassitam vipphanditameva.
   [63]  Tatra  bhikkhave ye te samanabrahmana pubbantakappika
ca aparantakappika ca pubbantaparantakappika ca pubbantaparantanuditthino
pubbantaparantam  arabbha  anekavihitani  adhimuttipadani  abhivadanti
dvasatthiya  vatthuhi  tadapi  tesam  bhavatam  samanabrahmananam  ajanatam
apassatam vedayitam tanhagatanam paritassitam vipphanditameva.
   [64] Tatra bhikkhave ye te samanabrahmana sassatavada sassatam
attananca lokanca pannapenti catuhi vatthuhi tadapi phassapaccaya.
   [65]  Tatra  bhikkhave ye te samanabrahmana ekaccasassatika
ekaccaasassatika  ekaccam  sassatam  ekaccam  asassatam  attananca
lokanca pannapenti catuhi vatthuhi tadapi phassapaccaya.
   [66]  Tatra  bhikkhave  ye  te samanabrahmana antanantika
antanantam lokassa pannapenti catuhi vatthuhi tadapi phassapaccaya.
   [67]  Tatra bhikkhave ye te samanabrahmana amaravikkhepika
tattha  tattha  panham  puttha  samana  vacavikkhepam  apajjanti
amaravikkhepam catuhi vatthuhi tadapi phassapaccaya.
   [68] Tatra bhikkhave ye te samanabrahmana adhiccasamuppannika
adhiccasamuppannam  attananca  lokanca  pannapenti  dvihi vatthuhi tadapi
phassapaccaya.
   [69]  Tatra  bhikkhave ye te samanabrahmana pubbantakappika
pubbantanuditthino  pubbantam  arabbha  anekavihitani  adhimuttipadani
Abhivadanti attharasahi vatthuhi tadapi phassapaccaya.
   [70]  Tatra  bhikkhave ye te samanabrahmana uddhamaghatanika
sannivada   uddhamaghatana   sannimattanam   pannapenti  solasahi
vatthuhi tadapi phassapaccaya.
   [71]  Tatra  bhikkhave ye te samanabrahmana uddhamaghatanika
asannivada   uddhamaghatana   asannimattanam  pannapenti  atthahi
vatthuhi tadapi phassapaccaya.
   [72]  Tatra  bhikkhave ye te samanabrahmana uddhamaghatanika
nevasanninasannivada    uddhamaghatana    nevasanninasannimattanam
pannapenti atthahi vatthuhi tadapi phassapaccaya.
   [73] Tatra bhikkhave ye te samanabrahmana ucchedavada sato
sattassa  ucchedam  vinasam  vibhavam  pannapenti  sattahi  vatthuhi tadapi
phassapaccaya.
   [74] Tatra bhikkhave ye te samanabrahmana ditthadhammanibbanavada
sato  sattassa  paramaditthadhammanibbanam  pannapenti pancahi vatthuhi tadapi
phassapaccaya.
   [75]  Tatra  bhikkhave ye te samanabrahmana aparantakappika
aparantanuditthino  aparantam  arabbha  anekavihitani  adhimuttipadani
abhivadanti catucattalisaya vatthuhi tadapi phassapaccaya.
   [76] Tatra bhikkhave ye te samanabrahmana pubbantakappika ca
Aparantakappika  ca  pubbantaparantakappika  ca pubbantaparantanuditthino
pubbantaparantam  arabbha  anekavihitani  adhimuttipadani  abhivadanti
dvasatthiya vatthuhi tadapi phassapaccaya.
   [77] Tatra bhikkhave ye te samanabrahmana sassatavada sassatam
attananca  lokanca  pannapenti  catuhi  vatthuhi  te  vata annatra
phassa patisamvedissantiti netam thanam vijjati.
   [78]  Tatra bhikkhave ye te samanabrahmana ekaccasassatika
ekaccaasassatika  ekaccam  sassatam  ekaccam  asassatam  attananca
lokanca  pannapenti  catuhi  vatthuhi  te  vata  annatra  phassa
patisamvedissantiti netam thanam vijjati.
   [79]  Tatra  bhikkhave  ye te samanabrahmana antanantika
antanantam  lokassa  pannapenti  catuhi  vatthuhi  te  vata annatra
phassa patisamvedissantiti netam thanam vijjati.
   [80]  Tatra bhikkhave ye te samanabrahmana amaravikkhepika
tattha  tattha  panham  puttha  samana  vacavikkhepam  apajjanti
amaravikkhepam  catuhi vatthuhi te vata annatra phassa patisamvedissantiti
netam thanam vijjati.
   [81] Tatra bhikkhave ye te samanabrahmana adhiccasamuppannika
adhiccasamuppannam  attananca  lokanca  pannapenti  dvihi  vatthuhi
te vata annatra phassa patisamvedissantiti netam thanam vijjati.
   [82]  Tatra  bhikkhave ye te samanabrahmana pubbantakappika
pubbantanuditthino  pubbantam  arabbha  anekavihitani  adhimuttipadani
abhivadanti attharasahi vatthuhi te vata annatra phassa patisamvedissantiti
netam thanam vijjati.
   [83]  Tatra  bhikkhave ye te samanabrahmana uddhamaghatanika
sannivada  uddhamaghatana  sannimattanam  pannapenti  solasahi  vatthuhi
te vata annatra phassa patisamvedissantiti netam thanam vijjati.
   [84]  Tatra  bhikkhave  ye te samanabrahmana uddhamaghatanika
asannivada   uddhamaghatana   asannimattanam  pannapenti  atthahi
vatthuhi te vata annatra phassa patisamvedissantiti netam thanam vijjati.
   [85]  Tatra  bhikkhave ye te samanabrahmana uddhamaghatanika
nevasanninasannivada    uddhamaghatana    nevasanninasannimattanam
pannapenti  atthahi  vatthuhi te vata annatra phassa patisamvedissantiti
netam thanam vijjati.
   [86] Tatra bhikkhave ye te samanabrahmana ucchedavada sato
sattassa  ucchedam  vinasam  vibhavam pannapenti sattahi vatthuhi te vata
annatra phassa patisamvedissantiti netam thanam vijjati.
   [87] Tatra bhikkhave ye te samanabrahmana ditthadhammanibbanavada
sato  sattassa  paramaditthadhammanibbanam  pannapenti  pancahi  vatthuhi
te vata annatra phassa patisamvedissantiti netam thanam vijjati.
   [88]  Tatra  bhikkhave ye te samanabrahmana aparantakappika
aparantanuditthino  aparantam  arabbha  anekavihitani  adhimuttipadani
abhivadanti  catucattalisaya  vatthuhi  te  vata  annatra  phassa
patisamvedissantiti ne thanam vijjati.
   [89] Tatra bhikkhave ye te samanabrahmana pubbantakappika ca
aparantakappika  ca  pubbantaparantakappika  ca pubbantaparantanuditthino
pubbantaparantam  arabbha  anekavihitani  adhimuttipadani  abhivadanti
dvasatthiya  vatthuhi  te  vata annatra phassa patisamvedissantiti ne
thanam vijjati.
   [90] Tatra bhikkhave ye te samanabrahmana sassatavada sassatam
attananca lokanca pannapenti catuhi vatthuhi yepi te samanabrahmana
ekaccasassatika   ekaccaasassatika  yepi  te  samanabrahmana
antanantika  yepi  te  samanabrahmana amaravikkhepika yepi te
samanabrahmana   adhiccasamuppannika   yepi  te  samanabrahmana
pubbantakappika   yepi   te   samanabrahmana   uddhamaghatanika
sannivada  yepi  te  samanabrahmana  uddhamaghatanika  asannivada
yepi  te  samanabrahmana  uddhamaghatanika  nevasanninasannivada
yepi  te  samanabrahmana  ucchedavada  yepi te samanabrahmana
ditthadhammanibbanavada     yepi    te    samanabrahmana
aparantakappika  yepi  te  samanabrahmana  pubbantakappika  ca
Aparantakappika  ca  pubbantaparantakappika  ca pubbantaparantanuditthino
pubbantaparantam  arabbha  anekavihitani  adhimuttipadani  abhivadanti
dvasatthiya  vatthuhi  sabbe te chahi phassayatanehi phussaphussa 1-
patisamvedenti  . tesam vedanapaccaya tanha tanhapaccaya upadanam
upadanapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya  jaramaranam
sokaparidevadukkhadomanassupayasa sambhavanti.
   {90.1} Yato kho bhikkhave bhikkhu channam phassayatananam samudayanca
atthangamanca  assadanca  adinavanca nissarananca yathabhutam pajanati .
Ayam imehi sabbeheva uttaritaram pajanati. Ye hi keci bhikkhave samana
va  brahmana  va  pubbantakappika  va  aparantakappika  va
pubbantaparantakappika  va  pubbantaparantanuditthino  pubbantaparantam
arabbha  anekavihitani  adhimuttipadani abhivadanti sabbe te imeheva
dvasatthiya  vatthuhi  antojalikata  ettha  sita va ummujjamana
ummujjanti  ettha  pariyapanna  antojalikata  va  ummujjamana
ummujjanti
   {90.2} seyyathapi bhikkhave dakkho kevatto va kevattantevasi
va  sukhumacchiddakena  2-  jalena  parittam  udakarahadam otthareyya
tassa  evamassa  ye  kho  keci  imasmim  udakarahade  olarika
pana   sabbepete   antojalikata   ettha   sita   va
@Footnote: 1 Si. phussa phussa. atthakathayam phussa phussa. 2 Si. sukhumacchinnena.
@A. sukhumacchikena.
Ummujjamana  ummujjanti  ettha  pariyapanna  antojalikata  va
ummujjamana ummujjantiti evameva kho bhikkhave ye hi keci samana
va  brahmana  va  pubbantakappika  va  aparantakappika  va
pubbantaparantakappika      va     pubbantaparantanuditthino
pubbantaparantam  arabbha  anekavihitani  adhimuttipadani  abhivadanti
sabbe  te  imeheva  dvasatthiya  vatthuhi  antojalikata ettha
sita  va ummujjamana ummujjanti ettha pariyapanna antojalikata
va ummujjamana ummujjanti.
   {90.3}  Ucchinnabhavanettiko bhikkhave tathagatassa kayo titthati
yavassa kayo thassati tava nam dakkhanti devamanussa kayassa bheda
uddham jivitapariyadana na nam dakkhanti devamanussa seyyathapi bhikkhave
ambapindiya  vantacchinnaya  yani kanici ambani vantapatibandhani 1-
sabbani tani tadanvayani bhavanti evameva kho bhikkhave ucchinnabhavanettiko
tathagatassa kayo titthati yavassa kayo thassati tava nam dakkhanti devamanussa
kayassa bheda uddham jivitapariyadana na nam dakkhanti devamanussati.
   {90.4} Evam vutte ayasma anando bhagavantam etadavoca acchariyam
bhante abbhutam 2- bhante konamo ayam bhante dhammapariyayoti. Tasmatiha
tvam ananda imam dhammapariyayam atthajalantipi nam dharehi dhammajalantipi
nam  dharehi  brahmajalantipi  nam  dharehi ditthijalantipi nam dharehi
@Footnote: 1 Si. vantupanibandhanani. 2 Si. Yu. abbhutam.
Anuttaro  sangamavijayotipi  nam  dharehiti  .  idamavoca bhagava .
Attamana  te  bhikkhu bhagavato bhasitam abhinandunti . imasmim ca pana
veyyakaranasmim bhannamane dasasahassi 1- lokadhatu akampitthati.
         Brahmajalasuttam pathamam nitthitam.
               ------------
@Footnote:Si. sahassi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 9 page 1-60. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=9&item=1&items=90&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=9&item=1&items=90&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=9&item=1&items=90&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=9&item=1&items=90&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=9&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=4&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=4&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 9 http://84000.org/tipitaka/read/?index_9

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :