ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 3 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 3 : Vinaya. Bhikkhunī

              Aṭṭhamasaṅghādisesaṃ
   [69] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana  samayena caṇḍakālī
bhikkhunī  kismiñcideva  adhikaraṇe  pacchā 1- katā kupitā anattamanā
evaṃ  vadeti  chandagāminiyo  ca  bhikkhuniyo  dosagāminiyo  ca
bhikkhuniyo mohagāminiyo ca bhikkhuniyo bhayagāminiyo ca bhikkhuniyoti.
   {69.1}  Yā tā bhikkhuniyo appicchā .pe. tā ujjhāyanti
khīyanti vipācenti kathaṃ hi nāma ayyā caṇḍakālī [2]- kismiñcideva
adhikaraṇe  pacchā katā kupitā anattamanā evaṃ vakkhati chandagāminiyo
ca   bhikkhuniyo   .pe.   bhayagāminiyo  ca  bhikkhuniyoti  .
Saccaṃ  kira  bhikkhave  caṇḍakālī  bhikkhunī  kismiñcideva  adhikaraṇe
pacchā  katā  kupitā  anattamanā  evaṃ  vadeti  chandagāminiyo ca
bhikkhuniyo  .pe.  bhayagāminiyo  ca bhikkhuniyoti . saccaṃ bhagavāti .
Vigarahi  buddho  bhagavā  kathaṃ  hi  nāma  bhikkhave caṇḍakālī bhikkhunī
@Footnote: 1 Ma. Yu. paccākatā. evaṃ sabbattha ñātabbaṃ. 2 Ma. Yu. bhikkhunī.
Kismiñcideva  adhikaraṇe  pacchā katā kupitā anattamanā evaṃ vakkhati
chandagāminiyo  ca  bhikkhuniyo .pe. bhayagāminiyo ca bhikkhuniyoti netaṃ
bhikkhave  appasannānaṃ  vā  pasādāya  .pe. evañca pana bhikkhave
bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu
   {69.2}  yā pana bhikkhunī kismiñcideva adhikaraṇe pacchā katā
kupitā  anattamanā  evaṃ vadeyya chandagāminiyo ca bhikkhuniyo .pe.
Bhayagāminiyo ca bhikkhuniyoti . sā bhikkhunī bhikkhunīhi evamassa vacanīyā
māyye  kismiñcideva  adhikaraṇe  pacchā  katā  kupitā  anattamanā
evaṃ  avaca  chandagāminiyo  ca  bhikkhuniyo  .pe.  bhayagāminiyo ca
bhikkhuniyoti  ayyā kho chandāpi gaccheyya dosāpi gaccheyya mohāpi
gaccheyya  bhayāpi  gaccheyyāti  .  evañca  sā  bhikkhunī bhikkhunīhi
vuccamānā  tatheva  paggaṇheyya  sā  bhikkhunī  bhikkhunīhi  yāvatatiyaṃ
samanubhāsitabbā  tassa  paṭinissaggāya  yāvatatiyañce  samanubhāsiyamānā
taṃ  paṭinissajjeyya  iccetaṃ  kusalaṃ  no ce paṭinissajjeyya ayampi
bhikkhunī yāvatatiyakaṃ dhammaṃ āpannā nissāraṇīyaṃ saṅghādisesanti.
   [70] Yā panāti yā yādisā .pe. Bhikkhunīti .pe. Ayaṃ imasmiṃ
atthe  adhippetā bhikkhunīti . kismiñcideva adhikaraṇeti adhikaraṇaṃ nāma
cattāri  adhikaraṇāni  vivādādhikaraṇaṃ  anuvādādhikaraṇaṃ  āpattādhikaraṇaṃ
kiccādhikaraṇaṃ  .  pacchā  katā  nāma  parājitā vuccati . kupitā
Anattamanāti anabhiraddhā 1- āhatacittā khilajātā . evaṃ vadeyyāti
chandagāminiyo ca bhikkhuniyo .pe. Bhayagāminiyo ca bhikkhuniyoti.
   [71]  Sā bhikkhunīti yā sā evaṃvādinī bhikkhunī . bhikkhunīhīti
aññāhi  bhikkhunīhi  .  yā  passanti  yā  suṇanti tāhi vattabbā
māyye  kismiñcideva  adhikaraṇe  pacchā  katā  kupitā  anattamanā
evaṃ  avaca  chandagāminiyo  ca  bhikkhuniyo  .pe.  bhayagāminiyo ca
bhikkhuniyoti  ayyā  kho  chandāpi  gaccheyya  .pe.  bhayāpi
gaccheyyāti  .  dutiyampi  vattabbā  tatiyampi  vattabbā  . sace
paṭinissajjati  iccetaṃ  kusalaṃ  no  ce  paṭinissajjati  āpatti
dukkaṭassa  .  sutvā  na vadanti āpatti dukkaṭassa . sā bhikkhunī
saṅghamajjhaṃpi  ākaḍḍhitvā  vattabbā  māyye  kismiñcideva  adhikaraṇe
pacchā  katā  kupitā  anattamanā  evaṃ  avaca  chandagāminiyo  ca
bhikkhuniyo  .pe.  bhayagāminiyo  ca  bhikkhuniyoti ayyā kho chandāpi
gaccheyya  .pe.  bhayāpi  gaccheyyāti  .  dutiyampi  vattabbā
tatiyampi  vattabbā  .  sace  paṭinissajjati  iccetaṃ  kusalaṃ  no
ce paṭinissajjati āpatti dukkaṭassa.
   [72]  Sā  bhikkhunī  samanubhāsitabbā . evañca pana bhikkhave
samanubhāsitabbā byattāya bhikkhuniyā paṭibalāya saṅgho ñāpetabbo
   {72.1}  suṇātu  me ayye saṅgho ayaṃ itthannāmā bhikkhunī
kismiñcideva  adhikaraṇe  pacchā katā kupitā anattamanā evaṃ vadeti
@Footnote:1. Ma. anābhiraddhā.
Chandagāminiyo  ca  bhikkhuniyo  .pe.  bhayagāminiyo ca bhikkhuniyoti .
Sā  taṃ  vatthuṃ  nappaṭinissajjati  .  yadi saṅghassa pattakallaṃ saṅgho
itthannāmaṃ  bhikkhuniṃ  samanubhāseyya  tassa  vatthussa  paṭinissaggāya .
Esā ñatti.
   {72.2}  Suṇātu  me ayye saṅgho ayaṃ itthannāmā bhikkhunī
kismiñcideva  adhikaraṇe  pacchā katā kupitā anattamanā evaṃ vadeti
chandagāminiyo ca bhikkhuniyo .pe. bhayagāminiyo ca bhikkhuniyoti . sā
taṃ  vatthuṃ  nappaṭinissajjati  .  saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuniṃ samanubhāsati
tassa  vatthussa  paṭinissaggāya . yassā ayyāya khamati itthannāmāya
bhikkhuniyā  samanubhāsanā  tassa  vatthussa  paṭinissaggāya  sā tuṇhassa
yassā nakkhamati sā bhāseyya.
   {72.3} Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi .pe. Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi
.pe.  samanubhaṭṭhā  saṅghena  itthannāmā  bhikkhunī  tassa  vatthussa
paṭinissaggāya. Khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [73]  Ñattiyā  dukkaṭaṃ  dvīhi  kammavācāhi  thullaccayā
kammavācāpariyosāne  āpatti  saṅghādisesassa  .  saṅghādisesaṃ
ajjhāpajjantiyā  ñattiyā  dukkaṭaṃ  dvīhi  kammavācāhi  thullaccayā
paṭippassambhanti.
   [74]  Ayampīti  purimāyo  upādāya vuccati . yāvatatiyakanti
yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya  āpajjati  na  saha  vatthujjhācārā .
Nissāraṇīyanti  saṅghamhā  nissāriyati . saṅghādisesoti .pe. tenapi
Vuccati saṅghādisesoti.
   [75]  Dhammakamme  dhammakammasaññā  nappaṭinissajjati  āpatti
saṅghādisesassa  .  dhammakamme  vematikā  nappaṭinissajjati  āpatti
saṅghādisesassa  .  dhammakamme  adhammakammasaññā  nappaṭinissajjati
āpatti  saṅghādisesassa  .  adhammakamme  dhammakammasaññā  āpatti
dukkaṭassa  .  adhammakamme  vematikā  āpatti  dukkaṭassa .
Adhammakamme adhammakammasaññā āpatti dukkaṭassa.
   [76]   Anāpatti   asamanubhāsantiyā   paṭinissajjantiyā
ummattikāya ādikammikāyāti.
                    ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 3 page 49-53. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=3&A=949              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=3&A=949              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=3&item=69&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=3&siri=12              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=3&i=69              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=11092              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=11092              Contents of The Tipitaka Volume 3 https://84000.org/tipitaka/read/?index_3 https://84000.org/tipitaka/english/?index_3

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]