ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [10] Athakho bhagavato etadahosi kassa nu kho ahaṃ paṭhamaṃ dhammaṃ
deseyyaṃ  ko imaṃ dhammaṃ khippameva ājānissatīti . athakho bhagavato
etadahosi  ayaṃ  kho  āḷāro kālāmo paṇḍito byatto medhāvī
dīgharattaṃ   apparajakkhajātiko   yannūnāhaṃ  āḷārassa  kālāmassa
paṭhamaṃ  dhammaṃ  deseyyaṃ  so  imaṃ dhammaṃ khippameva ājānissatīti .
Athakho  devatā  3- antarahitā bhagavato ārocesi sattāhakālakato
bhante  āḷāro  kālāmoti  .  bhagavatopi  kho  ñāṇaṃ  udapādi
sattāhakālakato    āḷāro    kālāmoti   .   athakho
@Footnote: 1 Ma. Yu. tesaṃ .  2 Sī. idaṃ pāṭhadvayaṃ na dissati .  3 Ma. Yu. antarahitā
@devatā. ito paraṃ īdisameva.
Bhagavato  etadahosi  mahājāniyo  kho  āḷāro  kālāmo  sace
hi  so  imaṃ  dhammaṃ  suṇeyya  khippameva ājāneyyāti . athakho
bhagavato  etadahosi  kassa  nu  kho  ahaṃ  paṭhamaṃ  dhammaṃ deseyyaṃ
ko imaṃ dhammaṃ khippameva ājānissatīti.
   {10.1} Athakho bhagavato etadahosi ayaṃ kho uddako rāmaputto
paṇḍito  byatto  medhāvī  dīgharattaṃ  apparajakkhajātiko  yannūnāhaṃ
uddakassa rāmaputtassa paṭhamaṃ dhammaṃ deseyyaṃ so imaṃ dhammaṃ khippameva
ājānissatīti  .  athakho  devatā  antarahitā  bhagavato ārocesi
abhidosakālakato  bhante  uddako  rāmaputtoti  .  bhagavatopi  kho
ñāṇaṃ udapādi abhidosakālakato uddako rāmaputtoti.
   {10.2}  Athakho bhagavato etadahosi mahājāniyo kho uddako
rāmaputto sace hi so imaṃ dhammaṃ suṇeyya khippameva ājāneyyāti.
Athakho  bhagavato etadahosi kassa nu kho ahaṃ paṭhamaṃ dhammaṃ deseyyaṃ
ko imaṃ dhammaṃ khippameva ājānissatīti . athakho bhagavato etadahosi
bahūpakārā  kho  me  pañcavaggiyā  bhikkhū  ye  maṃ  padhānapahitattaṃ
upaṭṭhahiṃsu  yannūnāhaṃ pañcavaggiyānaṃ bhikkhūnaṃ paṭhamaṃ dhammaṃ deseyyanti .
Athakho  bhagavato  etadahosi kahaṃ nu kho etarahi pañcavaggiyā bhikkhū
viharantīti  .  addasā  kho  bhagavā  dibbena  cakkhunā  visuddhena
atikkantamānusakena    pañcavaggiye    bhikkhū    bārāṇasiyaṃ
Viharante isipatane migadāye . athakho bhagavā uruvelāyaṃ yathābhirantaṃ
viharitvā yena bārāṇasī tena cārikaṃ pakkāmi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 12-14. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=232              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=232              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=10&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=7              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]