ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [13]  Athakho  bhagavā  pañcavaggiye bhikkhū āmantesi dveme
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. evarūpaṃ .  2 Sī. dhammādhigatametanti. Rā. abbhācikkhitametanti.
@3 Po. Ma. Yu. itisaddo dissati .  4 Po. Ma. Yu. aññā.
Bhikkhave antā pabbajitena na sevitabbā 1- . yo cāyaṃ kāmesu
kāmasukhallikānuyogo  hīno  gammo pothujjaniko anariyo anatthasañhito
yo  cāyaṃ  attakilamathānuyogo  dukkho  anariyo  anatthasañhito
ete  te  2-  bhikkhave ubho ante anupagamma majjhimā paṭipadā
tathāgatena  abhisambuddhā  cakkhukaraṇī  ñāṇakaraṇī  upasamāya  abhiññāya
sambodhāya nibbānāya saṃvattati.
   {13.1}  Katamā ca sā bhikkhave majjhimā paṭipadā tathāgatena
abhisambuddhā   cakkhukaraṇī   ñāṇakaraṇī   upasamāya   abhiññāya
sambodhāya  nibbānāya  saṃvattati  ayameva  ariyo aṭṭhaṅgiko maggo
seyyathīdaṃ  sammādiṭṭhi  sammāsaṅkappo  sammāvācā  sammākammanto
sammāājīvo  sammāvāyāmo  sammāsati  sammāsamādhi  .  ayaṃ kho
sā  bhikkhave  majjhimā  paṭipadā  tathāgatena  abhisambuddhā cakkhukaraṇī
ñāṇakaraṇī upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati.
   [14]  Idaṃ  kho pana bhikkhave dukkhaṃ ariyasaccaṃ jātipi dukkhā
jarāpi  dukkhā  byādhīpi  3-  dukkhā  maraṇampi  dukkhaṃ  appiyehi
@Footnote: 1 ito paraṃ sīhalapotthakaṃ ṭhapetvā sabbattha katame dveti kathetukāmatāpucchā
@pakkhittā. ayampana sīhalapotthakaṃ anuvattitvā sodhitoti veditabbo.
@2 sīhalapotthakaṃ ṭhapetvā sabbattha khosaddo dissati. ayampana sīhalapotthakaṃ
@anuvattitvā sodhitoti daṭṭhabbo .  3 byādhīpi dukkhāti idaṃ padaṃ vibhaṅge
@dukkhasaccaniddesapāliyaṃ na āgataṃ teneva
Sampayogo  dukkho  piyehi  vippayogo  dukkho  yampicchaṃ  na labhati
tampi  dukkhaṃ  saṅkhittena  pañcupādānakkhandhā  dukkhā  .  idaṃ
kho pana bhikkhave dukkhasamudayo 1- ariyasaccaṃ yāyaṃ taṇhā ponobbhavikā
nandirāgasahagatā   tatra   tatrābhinandinī   seyyathīdaṃ  kāmataṇhā
bhavataṇhā  vibhavataṇhā  .  idaṃ  kho pana bhikkhave dukkhanirodho 2-
ariyasaccaṃ  yo  tassāyeva  taṇhāya  asesavirāganirodho  cāgo
paṭinissaggo mutti anālayo . idaṃ kho pana bhikkhave dukkhanirodhagāminī
paṭipadā  ariyasaccaṃ  ayameva  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  seyyathīdaṃ
sammādiṭṭhi .pe. Sammāsamādhi.
   [15] Idaṃ dukkhaṃ ariyasaccanti me bhikkhave pubbe ananussutesu
dhammesu  cakkhuṃ  udapādi  ñāṇaṃ  udapādi  paññā  udapādi  vijjā
@Footnote:visuddhimaggepi dukkhasaccaniddese taṃ na uddiṭṭhaṃ.
@dhammacakkappavattanasuttantapāliyaṃyeva pana upalabbhati. tasmā tatthevimassa vacane
@aññattha ca avacane kāraṇaṃ vīmaṃsitabbaṃ. imasmiñca ṭhāne
@sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāpi dukkhāti vibhaṅge dukkhasaccaniddese āgataṃ idha
@pana taṃ natthi. tatthāpi kāraṇaṃ pariyesitabbanti tatiyasāratthadīpanī. 1-2 sabbattha
@dukkhasamudayaṃ ariyasaccaṃ dukkhanirodhaṃ ariyasaccanti dissati. tampana
@dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccanti pāliyā na sameti. tenāyaṃ amhākaṃ anumatiyā
@sodhitoti veditabbo.
Udapādi  āloko  udapādi  .  taṃ  kho  panidaṃ  dukkhaṃ ariyasaccaṃ
pariññeyyanti  me  bhikkhave  .pe.  pariññātanti  me  bhikkhave
pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi  ñāṇaṃ  udapādi
paññā udapādi vijjā udapādi āloko udapādi.
   {15.1}  Idaṃ  dukkhasamudayo  ariyasaccanti me bhikkhave pubbe
ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi  ñāṇaṃ  udapādi  paññā
udapādi  vijjā  udapādi  āloko  udapādi  .  taṃ  kho panidaṃ
dukkhasamudayo   ariyasaccaṃ   pahātabbanti  me  bhikkhave  .pe.
Pahīnanti  me  bhikkhave  pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ
udapādi  ñāṇaṃ  udapādi  paññā  udapādi  vijjā  udapādi
āloko udapādi.
   {15.2}  Idaṃ  dukkhanirodho  ariyasaccanti me bhikkhave pubbe
ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi  ñāṇaṃ  udapādi  paññā
udapādi  vijjā  udapādi  āloko  udapādi  .  taṃ  kho panidaṃ
dukkhanirodho  ariyasaccaṃ  sacchikātabbanti  me  bhikkhave  .pe.
Sacchikatanti  me  bhikkhave  pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ
udapādi  ñāṇaṃ  udapādi  paññā  udapādi  vijjā  udapādi
āloko udapādi.
   {15.3}  Idaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadā  ariyasaccanti  me
bhikkhave  pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi  ñāṇaṃ
udapādi  paññā  udapādi  vijjā  udapādi  āloko  udapādi .
Taṃ  kho  panidaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadā  ariyasaccaṃ  bhāvetabbanti
me bhikkhave .pe. bhāvitanti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu
Cakkhuṃ  udapādi  ñāṇaṃ  udapādi  paññā  udapādi  vijjā  udapādi
āloko udapādi.
   [16]  Yāvakīvañca  me  bhikkhave  imesu  catūsu ariyasaccesu
evantiparivaṭṭaṃ  dvādasākāraṃ  yathābhūtaṃ  ñāṇadassanaṃ  na  suvisuddhaṃ
ahosi  neva tāvāhaṃ bhikkhave sadevake loke samārake sabrahmake
sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ
abhisambuddho  1-  paccaññāsiṃ . yato ca kho me bhikkhave imesu
catūsu  ariyasaccesu  evantiparivaṭṭaṃ  dvādasākāraṃ yathābhūtaṃ ñāṇadassanaṃ
suvisuddhaṃ ahosi athāhaṃ bhikkhave sadevake loke samārake sabrahmake
sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ
abhisambuddho  paccaññāsiṃ  .  ñāṇañca  pana  me  dassanaṃ  udapādi
akuppā me vimutti 2- ayamantimā jāti natthidāni punabbhavoti 3-
@Footnote: 1 Ma. Yu. Rā. abhisambuddhoti .  2 amhākaṃ potthakaṃ ṭhapetvā sabbattha
@cetovimuttīti pāṭho dissati. so na yujjati. kasmā. na kevalaṃ cetovimutti
@idha adhippetā paññāvimuttipi idha gahitā .  3 ito paraṃ idamavoca bhagavā
@attamanā pañcavaggiyā bhikkhu bhagavato bhāsitaṃ abhinanduntīti yuropiyapotthake āgataṃ.
@aññattha pana na dissati. anattalakkhaṇasuttante pana sabbattha dissati.
@tatiyasāratthadīpaniyampi imasmiṃ suttante avaṇṇetvā anattalakkhaṇasuttante
@vaṇṇitaṃ. ādittapariyāye pana sabbattha na dissati. imasmiṃ ca ādittapariyāye ca
@avacane anattalakkhaṇasuttante ca vacane kāraṇaṃ pariyesitabbaṃ.
   {16.1}  Imasmiñca  pana veyyākaraṇasmiṃ bhaññamāne āyasmato
koṇḍaññassa  virajaṃ  vītamalaṃ  dhammacakkhuṃ  udapādi  yaṅkiñci samudayadhammaṃ
sabbantaṃ nirodhadhammanti.
   [17]  Pavattite  ca  1- bhagavatā dhammacakke bhummā devā
saddamanussāvesuṃ  etambhagavatā  2-  bārāṇasiyaṃ  isipatane migadāye
anuttaraṃ  dhammacakkaṃ  pavattitaṃ  appaṭivattiyaṃ  samaṇena vā brāhmaṇena
vā devena vā mārena vā brahmunā vā kenaci vā lokasminti.
Bhummānaṃ devānaṃ saddaṃ sutvā cātummahārājikā devā saddamanussāvesuṃ.
Cātummahārājikānaṃ  devānaṃ  saddaṃ  sutvā  tāvatiṃsā  devā
saddamanussāvesuṃ .pe. yāmā devā ... Tusitā devā ... Nimmānaratī
devā  ...  paranimmitavasavattī  devā  ...  brahmakāyikā devā
saddamanussāvesuṃ  .  etambhagavatā  bārāṇasiyaṃ  isipatane  migadāye
anuttaraṃ  dhammacakkaṃ  pavattitaṃ  appaṭivattiyaṃ  samaṇena vā brāhmaṇena
vā devena vā mārena vā brahmunā vā kenaci vā lokasminti.
   {17.1} Itiha tena khaṇena [3]- tena muhuttena yāva brahmalokā
saddo  abbhuggacchi  . ayañca dasasahassī lokadhātu saṅkampi sampakampi
@Footnote: 1 Sī. Ma. ca pana .  2 Sī. Yu. evaṃ bhagavatā .  3 Ma. Yu. Rā. tena layena.
Sampavedhi  .  appamāṇo  ca  uḷāro obhāso loke pāturahosi
atikkamma 1- devānaṃ devānubhāvaṃ 2-. Athakho bhagavā udānaṃ 3- udānesi
aññāsi  vata  bho  koṇḍañño  aññāsi  vata bho koṇḍaññoti .
Itihidaṃ   āyasmato   koṇḍaññassa   aññākoṇḍaññotveva  4-
nāmaṃ ahosi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 17-23. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=343              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=343              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=13&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=10              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]