ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [20]  Athakho  bhagavā  pañcavaggiye  bhikkhū  āmantesi  rūpaṃ
bhikkhave  anattā  .  rūpañca  hidaṃ  bhikkhave  attā  abhavissa
nayidaṃ  rūpaṃ  ābādhāya  saṃvatteyya  labbhetha  ca  rūpe evaṃ me
@Footnote: 1 Yu. Rā. etantare iminā nīhārenāti pāṭhadvayaṃ atthi.
Rūpaṃ  hotu evaṃ me rūpaṃ mā ahosīti . yasmā ca kho bhikkhave
rūpaṃ  anattā  tasmā  rūpaṃ  ābādhāya  saṃvattati  na  ca  labbhati
rūpe evaṃ me rūpaṃ hotu evaṃ me rūpaṃ mā ahosīti.
   {20.1} Vedanā anattā . vedanā ca hidaṃ bhikkhave attā
abhavissa  nayidaṃ  vedanā  ābādhāya  saṃvatteyya  labbhetha  ca
vedanāya evaṃ me vedanā hotu evaṃ me vedanā mā ahosīti.
Yasmā  ca kho bhikkhave vedanā anattā tasmā vedanā ābādhāya
saṃvattati na ca labbhati vedanāya evaṃ me vedanā hotu evaṃ me
vedanā mā ahosīti.
   {20.2}  Saññā  anattā . saññā ca hidaṃ bhikkhave attā
abhavissa  nayidaṃ  saññā  ābādhāya  saṃvatteyya  .  labbhetha  ca
saññāya evaṃ me saññā hotu evaṃ me  saññā mā ahosīti .
Yasmā  ca  kho  bhikkhave saññā anattā tasmā saññā ābādhāya
saṃvattati  na  ca labbhati saññāya evaṃ me saññā hotu evaṃ me
saññā mā ahosīti.
   {20.3} Saṅkhārā anattā . saṅkhārā ca hidaṃ bhikkhave attā
abhavissaṃsu nayidaṃ saṅkhārā ābādhāya saṃvatteyyuṃ labbhetha ca saṅkhāresu
evaṃ me saṅkhārā hontu evaṃ me saṅkhārā mā ahesunti. Yasmā
ca  kho  bhikkhave  saṅkhārā  anattā  tasmā saṅkhārā ābādhāya
saṃvattanti na ca labbhati saṅkhāresu evaṃ me saṅkhārā hontu evaṃ
me saṅkhārā mā ahesunti.
   {20.4}    Viññāṇaṃ    anattā   .   viññāṇañca
Hidaṃ  bhikkhave  attā  abhavissa  nayidaṃ  viññāṇaṃ  ābādhāya
saṃvatteyya  labbhetha  ca  viññāṇe  evaṃ  me  viññāṇaṃ  hotu
evaṃ  me  viññāṇaṃ  mā  ahosīti  .  yasmā  ca kho bhikkhave
viññāṇaṃ   anattā   tasmā   viññāṇaṃ   ābādhāya  saṃvattati
na  ca  labbhati  viññāṇe  evaṃ  me  viññāṇaṃ  hotu evaṃ me
viññāṇaṃ mā ahosīti.
   [21] Taṃ kiṃ maññatha bhikkhave rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti .
Aniccaṃ  bhante  . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti . dukkhaṃ
bhante  .  yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu  taṃ
samanupassituṃ  etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me attāti . no
hetaṃ  bhante  .  vedanā  niccā vā aniccā vāti . aniccā
bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti . dukkhaṃ bhante.
Yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu  taṃ  samanupassituṃ
etaṃ mama esohamasmi eso me attāti . no hetaṃ bhante .
Saññā  niccā  vā  aniccā  vāti  .  aniccā  bhante . yaṃ
panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti . dukkhaṃ bhante . yaṃ panāniccaṃ
dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu  taṃ  samanupassituṃ  etaṃ  mama
esohamasmi  eso me attāti . no hetaṃ bhante . saṅkhārā
niccā  vā  aniccā  vāti  .  aniccā bhante . yaṃ panāniccaṃ
dukkhaṃ  vā  taṃ  sukhaṃ  vāti  .  dukkhaṃ  bhante  . yaṃ panāniccaṃ
Dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu  taṃ  samanupassituṃ  etaṃ  mama
esohamasmi  eso  me attāti . no hetaṃ bhante . viññāṇaṃ
niccaṃ  vā  aniccaṃ  vāti . aniccaṃ bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ
vā taṃ sukhaṃ vāti . dukkhaṃ bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ
kallaṃ  nu  taṃ  samanupassituṃ  etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me
attāti. No hetaṃ bhante.
   [22]  Tasmātiha  bhikkhave  yaṅkiñci rūpaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ
ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā  oḷārikaṃ  vā  sukhumaṃ vā hīnaṃ vā
paṇītaṃ  vā  yaṃ  dūre vā 1- santike vā sabbaṃ rūpaṃ netaṃ mama
nesohamasmi  na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ sammappaññāya
daṭṭhabbaṃ   .   yā   kāci  vedanā  atītānāgatapaccuppannā
ajjhattā  vā  bahiddhā vā oḷārikā vā sukhumā vā hīnā vā
paṇītā  vā yā dūre vā santike vā sabbā vedanā netaṃ mama
nesohamasmi  na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ sammappaññāya
daṭṭhabbaṃ   .   yā   kāci   saññā  atītānāgatapaccuppannā
ajjhattā  vā  bahiddhā vā oḷārikā vā sukhumā vā hīnā vā
paṇītā  vā  yā dūre vā santike vā sabbā saññā netaṃ mama
nesohamasmi  na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ sammappaññāya
daṭṭhabbaṃ   .  ye  keci  saṅkhārā  atītānāgatapaccuppannā
ajjhattā  vā  bahiddhā  vā  oḷārikā  vā  sukhumā  vā
@Footnote: 1 Po. Ma. vāsaddo natthi. ito paraṃ īdisameva.
Hīnā vā paṇītā vā ye dūre vā santike vā sabbe saṅkhārā netaṃ
mama  nesohamasmi na meso attāti evametaṃ yathābhūtaṃ sammappaññāya
daṭṭhabbaṃ  .  yaṅkiñci  viññāṇaṃ  atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ
vā bahiddhā vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre
vā  santike  vā sabbaṃ viññāṇaṃ netaṃ mama nesohamasmi na meso
attāti evametaṃ yathābhūtaṃ sammappaññāya daṭṭhabbaṃ.
   [23]  Evaṃ  passaṃ  bhikkhave  sutavā  ariyasāvako  rūpasmiṃpi
nibbindati   vedanāyapi   nibbindati   saññāyapi   nibbindati
saṅkhāresupi   nibbindati   viññāṇasmiṃpi   nibbindati   nibbindaṃ
virajjati  virāgā  vimuccati  vimuttasmiṃ  vimuttamiti  1-  ñāṇaṃ hoti
khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti
pajānātīti.
   [24] Idamavoca bhagavā . attamanā pañcavaggiyā bhikkhū bhagavato
bhāsitaṃ  abhinanduṃ  .  imasmiṃ  ca  pana  veyyākaraṇasmiṃ  bhaññamāne
pañcavaggiyānaṃ bhikkhūnaṃ anupādāya āsavehi cittāni vimucciṃsu.
   Tena kho pana samayena cha loke arahanto honti.
            Paṭhamabhāṇavāraṃ             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 24-28. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=482              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=482              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=20&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=12              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=20              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=342              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=342              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]