ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

          Vinayapitake mahavibhangassa
            pathamo bhago
            ---------
      namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
            Veranjakandam
   [1] Tena samayena buddho bhagava veranjayam viharati nalerupucimandamule
mahata  bhikkhusanghena  saddhim  pancamattehi  bhikkhusatehi  .  assosi
kho veranjo brahmano samano khalu bho gotamo sakyaputto sakyakula
pabbajito  veranjayam  viharati  nalerupucimandamule  mahata bhikkhusanghena
saddhim pancamattehi bhikkhusatehi . tam kho pana bhavantam gotamam evam kalyano kittisaddo
abbhuggato  itipi so bhagava araham sammasambuddho vijjacaranasampanno
sugato  lokavidu anuttaro purisadammasarathi sattha devamanussanam buddho
bhagavati  so  imam lokam sadevakam samarakam sabrahmakam sassamanabrahmanim
pajam sadevamanussam sayam abhinna sacchikatva pavedeti so dhammam deseti
adikalyanam  majjhekalyanam  pariyosanakalyanam  sattham  sabyanjanam
kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakaseti sadhu kho pana tatharupanam
arahatam dassanam hotiti.
   [2]  Athakho  veranjo  brahmano yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavata  saddhim  sammodi  sammodaniyam  katham  saraniyam
vitisaretva  ekamantam  nisidi  . ekamantam nisinno kho veranjo
brahmano  bhagavantam  etadavoca  sutammetam  bho  gotama na samano
gotamo  brahmane  jinne  vuddhe  1-  mahallake  addhagate
vayoanuppatte abhivadeti va paccuttheti va asanena va nimantetiti
tayidam  bho  gotama  tatheva  na hi bhavam gotamo brahmane jinne
vuddhe  mahallake addhagate vayoanuppatte abhivadeti va paccuttheti
va asanena va nimanteti tayidam bho gotama na sampannamevati .
Nahantam  brahmana  passami  sadevake  loke samarake sabrahmake
sassamanabrahmaniya   pajaya  sadevamanussaya  yamaham  abhivadeyyam
va  paccuttheyyam  va  asanena  va nimanteyyam yam hi brahmana
tathagato abhivadeyya va paccuttheyya va asanena va nimanteyya
muddhapi tassa vipateyyati.
   {2.1} Arasarupo bhavam gotamoti. Atthi khvesa brahmana pariyayo yena
mam pariyayena samma vadamano vadeyya arasarupo samano gotamoti ye te
brahmana ruparasa saddarasa gandharasa rasarasa photthabbarasa te tathagatassa
pahina ucchinnamula talavatthukata anabhavam kata 2- ayatim anuppadadhamma
ayam  kho  brahmana pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano
@Footnote: 1 Ma. vuddhe. 2 gatatipi patho.
Vadeyya arasarupo samano gotamoti no ca kho yam tvam sandhaya vadesiti.
   {2.2} Nibbhogo bhavam gotamoti. Atthi khvesa brahmana pariyayo yena
mam pariyayena samma vadamano vadeyya nibbhogo samano gotamoti ye te
brahmana rupabhoga saddabhoga gandhabhoga rasabhoga photthabbabhoga te
tathagatassa  pahina  ucchinnamula  talavatthukata  anabhavam kata ayatim
anuppadadhamma  ayam  kho brahmana pariyayo yena mam pariyayena samma
vadamano vadeyya nibbhogo samano gotamoti no ca kho yam tvam sandhaya
vadesiti.
   {2.3} Akiriyavado bhavam gotamoti. Atthi khvesa brahmana pariyayo yena
mam pariyayena samma vadamano vadeyya akiriyavado samano gotamoti ahanhi
brahmana  akiriyam  vadami kayaduccaritassa vaciduccaritassa manoduccaritassa
anekavihitanam papakanam akusalanam dhammanam akiriyam vadami ayam kho brahmana
pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya akiriyavado samano
gotamoti no ca kho yam tvam sandhaya vadesiti.
   {2.4} Ucchedavado bhavam gotamoti. Atthi khvesa brahmana pariyayo
yena  mam  pariyayena  samma  vadamano vadeyya ucchedavado samano
gotamoti  ahanhi  brahmana  ucchedam  vadami  ragassa  dosassa
mohassa  anekavihitanam  papakanam  akusalanam  dhammanam  ucchedam
vadami  ayam  kho  brahmana  pariyayo  yena  mam pariyayena samma
Vadamano vadeyya ucchedavado samano gotamoti no ca kho yam tvam
sandhaya vadesiti.
   {2.5} Jegucchi bhavam gotamoti. Atthi khvesa brahmana pariyayo yena
mam pariyayena samma vadamano vadeyya jegucchi samano gotamoti ahanhi
brahmana  jigucchami  1- kayaduccaritena vaciduccaritena manoduccaritena
anekavihitanam  papakanam akusalanam dhammanam samapattiya jigucchami 2-
ayam kho brahmana pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya
jegucchi samano gotamoti no ca kho yam tvam sandhaya vadesiti.
   {2.6} Venayiko bhavam gotamoti. Atthi khvesa brahmana pariyayo yena
mam pariyayena samma vadamano vadeyya venayiko samano gotamoti.
Ahanhi  brahmana  vinayaya  dhammam desemi ragassa dosassa mohassa
anekavihitanam  papakanam  akusalanam  dhammanam  vinayaya dhammam desemi
ayam  kho  brahmana pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano
vadeyya venayiko samano gotamoti no ca kho yam tvam sandhaya vadesiti.
   {2.7} Tapassi bhavam gotamoti . atthi khvesa brahmana pariyayo
yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya tapassi samano gotamoti
tapaniyaham  brahmana  papake  akusale  dhamme  vadami kayaduccaritam
vaciduccaritam  manoduccaritam  yassa  kho  brahmana  tapaniya  papaka
akusala   dhamma   pahina   ucchinnamula   talavatthukata
@Footnote: 1-2 imesu dvisu thanesu jeguccham vadamitipi patho dissati.
Anabhavam  kata  ayatim  anuppadadhamma  tamaham  tapassiti  vadami
tathagatassa  kho  brahmana  tapaniya  papaka  akusala  dhamma
pahina   ucchinnamula  talavatthukata  anabhavam  kata  ayatim
anuppadadhamma  ayam  kho  brahmana  pariyayo yena mam pariyayena
samma  vadamano  vadeyya tapassi samano gotamoti no ca kho yam
tvam sandhaya vadesiti.
   {2.8} Apagabbho bhavam gotamoti. Atthi khvesa brahmana pariyayo
yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya apagabbho samano gotamoti
yassa  kho  brahmana  ayatim  gabbhaseyya punabbhavabhinibbatti pahina
ucchinnamula  talavatthukata  anabhavam  kata  ayatim  anuppadadhamma
tamaham apagabbhoti vadami tathagatassa kho brahmana ayatim gabbhaseyya
punabbhavabhinibbatti  pahina  ucchinnamula  talavatthukata  anabhavam
kata  ayatim  anuppadadhamma ayam kho brahmana pariyayo yena mam
pariyayena  samma vadamano vadeyya apagabbho samano gotamoti no
ca kho yam tvam sandhaya vadesiti.
   [3]  Seyyathapi  brahmana kukkutiya andani attha va dasa
va  dvadasa  va  tanassu  kukkutiya samma adhisayitani samma
pariseditani  samma  paribhavitani yo nu kho tesam kukkutacchapakanam
pathamataram   padanakhasikhaya   va   mukhatundakena  va  andakosam
padaletva  sotthina  abhinibbijjheyya  kinti  svassa  vacaniyo
Jettho  va  kanittho vati . jetthotissa bho gotama vacaniyo so hi
nesam jettho hotiti . evameva kho aham brahmana avijjagataya pajaya
andabhutaya  pariyonaddhaya avijjandakosam padaletva eko va loke
anuttaram  sammasambodhim  abhisambuddho soham brahmana jettho settho
lokassa araddham kho pana me brahmana viriyam ahosi asallinam upatthita
sati appamuttha 1- passaddho kayo asaraddho samahitam cittam ekaggam
so kho aham brahmana vivicceva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam
savicaram vivekajam pitisukham pathamam jhanam upasampajja vihasim vitakkavicaranam
vupasama  ajjhattam  sampasadanam  cetaso ekodibhavam avitakkam avicaram
samadhijam  pitisukham  dutiyam  jhanam  upasampajja  vihasim pitiya ca viraga
upekkhako  ca  vihasim sato ca sampajano sukhanca kayena patisamvedesim
yantam  ariya acikkhanti  upekkhako  satima sukhavihariti tatiyam jhanam
upasampajja vihasim sukhassa  ca  pahana dukkhassa ca pahana pubbe va
somanassadomanassanam   atthangama  adukkhamasukham  upekkhasatiparisuddhim
catuttham jhanam upasampajja vihasim.
   {3.1} So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane
vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite  anenjappatte  2-
pubbenivasanussatinanaya cittam abhininnamesim so anekavihitam pubbenivasam
@Footnote: 1 Yu. Ma. asammuttha. 2 Yu. Ma. ananjappatte.
Anussarami  seyyathidam  ekampi jatim dvepi jatiyo tissopi jatiyo
catassopi jatiyo pancapi jatiyo dasapi jatiyo visampi jatiyo timsampi
jatiyo  cattalisampi jatiyo pannasampi jatiyo jatisatampi jatisahassampi
jatisatasahassampi  anekepi samvattakappe anekepi vivattakappe anekepi
samvattavivattakappe  amutrasim  evamnamo  evamgotto  evamvanno
evamaharo evamsukhadukkhapatisamvedi  evamayupariyanto  so tato cuto
amutra  udapadim  tatrapasim  evamnamo  evamgotto  evamvanno
evamaharo  evamsukhadukkhapatisamvedi  evamayupariyanto so tato cuto
idhupapannoti  .  iti  sakaram  sauddesam  anekavihitam  pubbenivasam
anussarami . ayam kho me brahmana rattiya pathame yame pathama
vijja adhigata avijja vihata vijja uppanna tamo vihato aloko
uppanno  yathatam  appamattassa  atapino  pahitattassa  viharato .
Ayam  kho me brahmana pathama abhinibbidha ahosi kukkutacchapakasseva
andakosamha.
   {3.2} So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese
mudubhute kammaniye thite anenjappatte sattanam cutupapatananaya cittam
abhininnamesim . so dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte
passami cavamane upapajjamane hine panite suvanne dubbanne sugate
duggate yathakammupage satte pajanami ime vata bhonto satta kayaduccaritena
Samannagata vaciduccaritena samannagata manoduccaritena samannagata ariyanam
upavadaka micchaditthika micchaditthikammasamadana te kayassa bheda param
marana apayam duggatim vinipatam nirayam upapanna ime va pana bhonto satta
kayasucaritena samannagata vacisucaritena samannagata manosucaritena samannagata
ariyanam anupavadaka sammaditthika sammaditthikammasamadana te kayassa
bheda param marana sugatim saggam lokam 1- upapannati. Iti dibbena cakkhuna
visuddhena atikkantamanusakena satte passami cavamane upapajjamane hine
panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanami.
Ayam kho me brahmana rattiya majjhime yame dutiya vijja adhigata avijja
vihata vijja uppanna tamo vihato aloko uppanno yathatam appamattassa
atapino pahitattassa viharato . Ayam kho me brahmana dutiya abhinibbidha
ahosi kukkutacchapakasseva andakosamha.
   {3.3} So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese
mudubhute kammaniye thite anenjappatte asavanam khayananaya cittam abhininnamesim
so idam dukkhanti yathabhutam abbhannasim ayam dukkhasamudayoti yathabhutam abbhannasim
ayam  dukkhanirodhoti yathabhutam abbhannasim ayam dukkhanirodhagamini patipadati
@Footnote: 1 saggalokantipi patho.
Yathabhutam  abbhannasim  ime  asavati  yathabhutam  abbhannasim  ayam
asavasamudayoti  yathabhutam  abbhannasim  ayam  asavanirodhoti  yathabhutam
abbhannasim  ayam  asavanirodhagamini  patipadati  yathabhutam  abbhannasim
tassa  me evam janato evam passato kamasavapi cittam vimuccittha
bhavasavapi cittam vimuccittha 1- avijjasavapi cittam vimuccittha vimuttasmim
vimuttamiti 2- nanam ahosi khina jati vusitam brahmacariyam katam karaniyam
naparam  itthattayati abbhannasim . ayam kho me brahmana rattiya
pacchime yame tatiya vijja adhigata avijja vihata vijja uppanna
tamo  vihato  aloko  uppanno  yathatam  appamattassa atapino
pahitattassa viharato . ayam kho me brahmana tatiya abhinibbidha ahosi
kukkutacchapakasseva andakosamhati.
   [4] Evam vutte veranjo brahmano bhagavantam etadavoca jettho bhavam
gotamo settho bhavam gotamo abhikkantam bho gotama abhikkantam bho gotama
seyyathapi bho gotama nikkujjitam va ukkujjeyya paticchannam va vivareyya
mulhassa va maggam acikkheyya andhakare va telapajjotam dhareyya cakkhumanto
rupani dakkhantiti evamevam 3- bhota gotamena anekapariyayena dhammo
@Footnote: 1 yebhuyyena ito param ditthasavapiti atthi. 2 vimuttamhitipi
@patho. 3 sabbattha evamevati patho dissati.
Pakasito  esaham bhavantam gotamam saranam gacchami dhammanca bhikkhusanghanca
upasakam mam bhavam gotamo dharetu ajjatagge panupetam saranam gatam adhivasetu
ca me bhavam gotamo veranjayam vassavasam saddhim bhikkhusanghenati. Adhivasesi
bhagava tunhibhavena . athakho veranjo brahmano bhagavato adhivasanam
viditva utthayasana bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pakkami.
   [5] Tena kho pana samayena veranja dubbhikkha hoti dvihitika
setatthika salakavutta na sukara unchena paggahena yapetum. Tena
kho  pana  samayena uttarapathaka assavanija pancamattehi assasatehi
veranjayam vassavasam upagata honti . tehi assamandalikasu bhikkhunam
patthapatthapulakam  1-  pannattam hoti . bhikkhu pubbanhasamayam nivasetva
pattacivaramadaya  veranjayam  2- pindaya pavisitva pindam alabhamana
assamandalikasu  pindaya  caritva  patthapatthapulakam  aramam  haritva
udukkhale kottetva kottetva paribhunjanti . ayasma pananando
patthapulakam silayam pimsitva 3- bhagavato upanameti. Tam bhagava paribhunjati.
   {5.1} Assosi kho bhagava udukkhalasaddam. Janantapi tathagata pucchanti
janantapi na pucchanti kalam viditva pucchanti kalam viditva na pucchanti
@Footnote: 1 sabbattha patthapatthamulakanti patho dissati. 2 Yu. Ma. veranjam.
@3 Yu. Ma. pisitva.
Atthasanhitam  tathagata  pucchanti  no  anatthasanhitam  anatthasanhite
setughato tathagatanam . dvihakarehi buddha bhagavanto bhikkhu patipucchanti
dhammam  va desessama savakanam va sikkhapadam pannapessamati .
Athakho bhagava ayasmantam anandam amantesi kinnu kho so ananda
udukkhalasaddoti  .  athakho  ayasma  anando  bhagavato etamattham
arocesi . sadhu sadhu ananda tumhehi ananda sappurisehi vijitam
pacchima janata salimamsodanam atimannissatiti.
   [6] Athakho ayasma mahamoggallano yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam nisidi  . ekamantam
nisinno  kho ayasma mahamoggallano bhagavantam etadavoca etarahi
bhante veranja dubbhikkha dvihitika setatthika salakavutta na sukara
unchena paggahena  yapetum  imissa  bhante  mahapathaviya hetthimatalam
sampannam 1- seyyathapi khuddakamadhum 2- anilakam evamassadam sadhaham bhante
pathavim parivatteyyam  bhikkhu pappatakojam paribhunjissantiti . ye pana te
moggallana pathavinissita pana te katham karissasiti. Ekaham bhante panim
abhinimminissami seyyathapi mahapathavi ye pathavinissita pana te tattha
sankamessami ekena hatthena pathavim parivattessamiti. Alam moggallana
@Footnote: 1 Ma. Ra. rasasampannam. 2 Yu. khuddamadhum.
Ma te rucci pathavim parivattetum vipallasampi satta patilabheyyunti. Sadhu
bhante sabbo bhikkhusangho uttarakurum pindaya gaccheyyati. Ye pana te
moggallana  bhikkhu aniddhimanto te katham karissasiti . tathaham bhante
karissami yatha sabbe bhikkhu gacchissantiti . alam moggallana ma te
rucci sabbassa bhikkhusanghassa uttarakurum pindaya gamananti.
   [7]  Athakho  ayasmato  sariputtassa rahogatassa patisallinassa
evam  cetaso  parivitakko  udapadi  katamesanam  kho  buddhanam
bhagavantanam  brahmacariyam  na  ciratthitikam  ahosi  katamesanam  buddhanam
bhagavantanam  brahmacariyam  ciratthitikam  ahositi  .  athakho  ayasma
sariputto  sayanhasamayam  patisallana  vutthito  yena  bhagava
tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi .
Ekamantam  nisinno  kho  ayasma  sariputto  bhagavantam etadavoca
idha  mayham  bhante rahogatassa patisallinassa evam cetaso parivitakko
udapadi  katamesanam  kho  buddhanam  bhagavantanam  brahmacariyam  na
ciratthitikam  ahosi  katamesanam  buddhanam  bhagavantanam  brahmacariyam
ciratthitikam  ahositi  .  bhagavato  ca  sariputta  vipassissa bhagavato
ca  sikhissa  bhagavato  ca vessabhussa brahmacariyam na ciratthitikam ahosi
bhagavato  ca  sariputta  kakusandhassa  bhagavato  ca  konagamanassa
bhagavato  ca  kassapassa  brahmacariyam  ciratthitikam  ahositi . ko nu
Kho  bhante  hetu  ko  paccayo  yena  bhagavato  ca  vipassissa
bhagavato  ca  sikhissa  bhagavato  ca  vessabhussa  brahmacariyam  na
ciratthitikam ahositi.
   {7.1} Bhagava ca sariputta vipassi bhagava ca sikhi bhagava ca vessabhu
kilasuno  ahesum savakanam vittharena dhammam dassetum appakanca nesam
ahosi  suttam  geyyam  veyyakaranam  gatha udanam itivuttakam jatakam
abbhutadhammam  vedallam  appannattam  savakanam  sikkhapadam  anuddittham
patimokkham  tesam  buddhanam  bhagavantanam  antaradhanena buddhanubuddhanam
savakanam antaradhanena ye te pacchima savaka nananama nanagotta
nanajacca  nanakula  pabbajita  te  tam  brahmacariyam khippanneva
antaradhapesum  seyyathapi  sariputta  nanapupphani phalake nikkhittani
suttena asangahitani tani vato vikirati vidhamati viddhamseti tam kissa hetu
yathatam  suttena asangahitatta evameva kho sariputta tesam buddhanam
bhagavantanam  antaradhanena  buddhanubuddhanam  savakanam  antaradhanena
ye  te  pacchima  savaka  nananama nanagotta nanajacca
nanakula pabbajita te tam brahmacariyam khippanneva antaradhapesum
   {7.2} kilasuno ca te buddha 1- bhagavanto ahesum savake 2- cetasa
ceto  paricca  ovaditum  bhutapubbam  sariputta  vessabhu bhagava araham
sammasambuddho  annatarasmim  bhimsanake  vanasande  sahassam  bhikkhusangham
@Footnote: 1 ayam patho katthaci na dissati. 2 savakanantipi atthi.
Cetasa  ceto paricca ovadati anusasati evam vitakketha ma evam
vitakkayittha  evam  manasikarotha ma evam manasakattha idam pajahatha idam
upasampajja  viharathati  athakho  sariputta  tesam  bhikkhusahassanam  1-
vessabhuna  bhagavata  arahata  sammasambuddhena  evam ovadiyamananam
evam  anusasiyamananam  anupadaya  asavehi  cittani  vimuccimsu
tatra   sudam   sariputta   bhimsanakassa   vanasandassa  bhimsanakatasmim
hoti  yo  koci  avitarago  tam  vanasandam pavisati yebhuyyena 2-
lomani  hamsanti  ayam  kho  sariputta  hetu  ayam  paccayo yena
bhagavato  ca  vipassissa  bhagavato  ca sikhissa bhagavato ca vessabhussa
brahmacariyam  na  ciratthitikam  ahositi  . ko pana bhante hetu ko
paccayo  yena  bhagavato  ca  kakusandhassa  bhagavato ca konagamanassa
bhagavato ca kassapassa brahmacariyam ciratthitikam ahositi.
   {7.3} Bhagava ca sariputta kakusandho bhagava ca konagamano bhagava ca
kassapo akilasuno ahesum savakanam vittharena dhammam desetum bahunca
nesam ahosi suttam geyyam veyyakaranam gatha udanam itivuttakam jatakam
abbhutadhammam  vedallam  pannattam savakanam sikkhapadam uddittham patimokkham
tesam  buddhanam  bhagavantanam  antaradhanena  buddhanubuddhanam  savakanam
antaradhanena  ye  te  pacchima savaka nananama nanagotta
nanajacca   nanakula   pabbajita   te   tam  brahmacariyam
@Footnote: 1 tesam bhikkhunanti amhakam khanti. 2 Ma. yebhuyena.
Ciram  dighamaddhanam  thapesum  seyyathapi  sariputta nanapupphani phalake
nikkhittani  suttena  susangahitani  tani  vato  na  vikirati  na
vidhamati  na  viddhamseti  tam kissa hetu yathatam suttena susangahitatta
evameva  kho  sariputta  tesam  buddhanam  bhagavantanam antaradhanena
buddhanubuddhanam  savakanam  antaradhanena  ye  te pacchima savaka
nananama  nanagotta  nanajacca  nanakula  pabbajita  te
tam  brahmacariyam  ciram  dighamaddhanam  thapesum  ayam kho sariputta hetu
ayam  paccayo yena bhagavato ca kakusandhassa bhagavato ca konagamanassa
bhagavato ca kassapassa brahmacariyam ciratthitikam ahositi.
   [8] Athakho ayasma sariputto utthayasana ekamsam uttarasangam
karitva yena bhagava tenanjalim panametva bhagavantam etadavoca etassa
bhagava kalo etassa sugata kalo yam bhagava savakanam sikkhapadam pannapeyya
uddiseyya patimokkham yathayidam 1- brahmacariyam addhaniyam assa ciratthitikanti.
   {8.1} Agamehi tvam sariputta agamehi tvam sariputta tathagato va
tattha  kalam janissati na tava sariputta sattha savakanam sikkhapadam
pannapeti  uddisati  patimokkham  yava na idhekacce asavatthaniya
dhamma  sanghe  patubhavanti  yato  ca  kho  sariputta  idhekacce
asavatthaniya  dhamma  sanghe  patubhavanti  atha  sattha  savakanam
@Footnote: 1 Ma. yathayidam.
Sikkhapadam  pannapeti  uddisati patimokkham tesanneva asavatthaniyanam
dhammanam patighataya na tava sariputta idhekacce asavatthaniya dhamma
sanghe patubhavanti yava na sangho rattannumahattam patto hoti yato ca kho
sariputta sangho rattannumahattam patto hoti atha idhekacce asavatthaniya
dhamma  sanghe patubhavanti atha sattha savakanam sikkhapadam pannapeti
uddisati  patimokkham  tesanneva  asavatthaniyanam dhammanam patighataya
na tava sariputta idhekacce asavatthaniya dhamma sanghe patubhavanti
yava na sangho vepullamahattam patto hoti yato ca kho sariputta sangho
vepullamahattam patto hoti atha idhekacce asavatthaniya dhamma sanghe
patubhavanti  atha  sattha  savakanam  sikkhapadam pannapeti uddisati
patimokkham  tesanneva  asavatthaniyanam dhammanam patighataya na tava
sariputta idhekacce asavatthaniya dhamma sanghe patubhavanti yava na
sangho labhaggamahattam patto hoti yato ca kho sariputta sangho labhagga-
mahattam  patto  hoti  atha idhekacce asavatthaniya dhamma sanghe
patubhavanti  atha  sattha  savakanam  sikkhapadam  pannapeti  uddisati
patimokkham  tesanneva  asavatthaniyanam dhammanam patighataya nirabbudo
hi  sariputta bhikkhusangho niradinavo apagatakalako suddho pariyodato
sare patitthito imesam hi sariputta pancannam bhikkhusatanam yo pacchimako
Bhikkhu so sotapanno avinipatadhammo niyato sambodhiparayanoti.
   [9] Athakho bhagava ayasmantam anandam amantesi acinnam kho
panetam  ananda  tathagatanam  yehi  nimantita vassam vasanti na te
anapaloketva   janapadacarikam  pakkamanti  ayamananda  veranjam
brahmanam apalokessamati . evam bhanteti kho ayasma anando
bhagavato  paccassosi  .  athakho bhagava nivasetva pattacivaramadaya
ayasmata  anandena  pacchasamanena  yena  veranjassa brahmanassa
nivesanam tenupasankami upasankamitva pannatte asane nisidi . athakho
veranjo  brahmano yena bhagava tenupasankami upasankamitva bhagavantam
abhivadetva ekamantam nisidi.
   {9.1} Ekamantam nisinnam kho veranjam brahmanam bhagava etadavoca
nimantitamha taya brahmana vassam vuttha apalokema 1- tam icchama
mayam  janapadacarikam  pakkamitunti . saccam bho gotama nimantitattha maya
vassam vuttha apica yo deyyadhammo so na dinno tanca kho no asantam
nopi adatukamyata tam kutettha labbha bahukicca gharavasa bahukaraniya
adhivasetu me bhavam gotamo svatanaya bhattam saddhim bhikkhusanghenati. Adhivasesi
bhagava tunhibhavena . athakho bhagava veranjam brahmanam dhammiya kathaya
sandassetva  samadapetva samuttejetva sampahamsetva utthayasana
@Footnote: 1 Yu. Ma. apalokama.
Pakkami . athakho veranjo brahmano tassa rattiya accayena sake
nivesane  panitam  khadaniyam  bhojaniyam  patiyadapetva  bhagavato kalam
arocapesi kalo bho gotama nitthitam bhattanti.
   {9.2} Athakho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya
yena  veranjassa  brahmanassa  nivesanam  tenupasankami  upasankamitva
pannatte  asane  nisidi  saddhim  bhikkhusanghena  .  athakho veranjo
brahmano  buddhappamukham  bhikkhusangham  panitena  khadaniyena  bhojaniyena
sahattha  santappetva sampavaretva bhagavantam bhuttavim onitapattapanim
ticivarena acchadesi ekamekanca bhikkhum ekamekena dussayugena acchadesi.
   {9.3} Athakho bhagava veranjam brahmanam dhammiya kathaya sandassetva
samadapetva samuttejetva sampahamsetva utthayasana pakkami. Athakho
bhagava  veranjayam  yathabhirantam viharitva anupagamma soreyyam sankassam
kannakujjam   yena   payagapatitthanam   tenupasankami  upasankamitva
payagapatitthane gangam nadim uttaritva yena baranasi tadavasari. Athakho
bhagava baranasiyam yathabhirantam viharitva yena vesali tena carikam pakkami
anupubbena carikam caramano yena vesali tadavasari . Tatra sudam bhagava
vesaliyam viharati mahavane kutagarasalayam.
         Veranjabhanavaram nitthitam.
          --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 1-18. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=1&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=1&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=1&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]