ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

           Pathamaparajikakandam
   [10] Tena kho pana samayena vesaliya avidure kalandagamo 1- hoti.
Tattha sudinno nama kalandaputto 2- setthiputto hoti. Athakho sudinno
kalandaputto  sambahulehi sahayakehi saddhim vesalim agamasi kenacideva
karaniyena . tena kho pana samayena bhagava mahatiya parisaya parivuto dhammam
desento nisinno hoti . addasa kho sudinno kalandaputto bhagavantam
mahatiya parisaya parivutam dhammam desentam nisinnam. Disvanassa etadahosi
yannunahampi dhammam suneyyanti . athakho sudinno kalandaputto yena sa
parisa tenupasankami upasankamitva ekamantam nisidi.
   {10.1} Ekamantam nisinnassa kho sudinnassa kalandaputtassa etadahosi
yatha yatha kho aham bhagavata dhammam desitam ajanami nayidam sukaram agaram
ajjhavasata  ekantaparipunnam ekantaparisuddham sankhalikhitam brahmacariyam caritum
yannunaham  kesamassum  oharetva  kasayani vatthani acchadetva
agarasma  anagariyam  pabbajeyyanti  . athakho sa parisa bhagavata
dhammiya  kathaya  sandassita  samadapita  samuttejita  sampahamsita
utthayasana bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pakkami.
@Footnote: 1 Yu. kalandakagamo nama. Ma. kalandagamo nama. 2 Yu.
@kalandakaputto.
   {10.2} Athakho sudinno kalandaputto aciravutthitaya parisaya yena bhagava
tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi .
Ekamantam  nisinno  kho  sudinno  kalandaputto  bhagavantam etadavoca
yatha  yathaham  bhante  bhagavata dhammam desitam ajanami nayidam sukaram
agaram   ajjhavasata  ekantaparipunnam  ekantaparisuddham  sankhalikhitam
brahmacariyam  caritum icchamaham bhante kesamassum oharetva kasayani
vatthani  acchadetva  agarasma  anagariyam  pabbajitum  pabbajetu
mam  bhagavati  .  anunnatosi  pana  tvam  sudinna  matapituhi
agarasma anagariyam pabbajjayati . na kho aham bhante anunnato
matapituhi  agarasma  anagariyam  pabbajjayati  . na kho sudinna
tathagata  ananunnatam  matapituhi  puttam  pabbajentiti  .  soham
bhante  tatha  karissami  yatha  mam  matapitaro  anujanissanti
agarasma anagariyam pabbajjayati 1-.
   [11] Athakho sudinno kalandaputto vesaliyam tam karaniyam tiretva
yena  kalandagamo  yena  matapitaro  tenupasankami  upasankamitva
matapitaro  etadavoca  amma  tata  yatha  yathaham bhagavata dhammam
desitam  ajanami  nayidam  sukaram  agaram ajjhavasata ekantaparipunnam
@Footnote: 1 ito param katthaci athakho sudinno kalandaputto bhagavato bhasitam
@abhinanditva utthayasana bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva
@pakkamiti likhitam.
Ekantaparisuddham  sankhalikhitam  brahmacariyam  caritum  icchamaham  kesamassum
oharetva  kasayani  vatthani acchadetva agarasma anagariyam
pabbajitum  anujanatha  mam  agarasma  anagariyam  pabbajjayati .
Evam  vutte  sudinnassa kalandaputtassa matapitaro sudinnam kalandaputtam
etadavocum  tvam  khosi  tata  sudinna  amhakam  ekaputtako
piyo  manapo  sukhedhito  sukhaparihato  na  tvam tata sudinna kinci
dukkhassa  janasi  maranenapi  mayante  akamaka  vina  bhavissama
kim  pana  mayam  tam  jivantam  anujanissama  agarasma  anagariyam
pabbajjayati  .  dutiyampi  kho  sudinno  kalandaputto matapitaro
etadavoca  amma  tata  yatha  yathaham  bhagavata  dhammam  desitam
ajanami  nayidam  sukaram  agaram  ajjhavasata  ekantaparipunnam
ekantaparisuddham  sankhalikhitam  brahmacariyam  caritum  icchamaham  kesamassum
oharetva  kasayani  vatthani acchadetva agarasma anagariyam
pabbajitum  anujanatha  mam  agarasma  anagariyam  pabbajjayati .
Dutiyampi  kho  sudinnassa kalandaputtassa matapitaro sudinnam kalandaputtam
etadavocum  tvam  khosi  tata  sudinna  amhakam  ekaputtako
piyo  manapo  sukhedhito  sukhaparihato  na  tvam tata sudinna kinci
dukkhassa  janasi  maranenapi  mayante  akamaka vina bhavissama kim
pana mayam tam jivantam anujanissama agarasma anagariyam pabbajjayati.
Tatiyampi  kho  sudinno  kalandaputto  matapitaro  etadavoca
Amma  tata  yatha  yathaham  bhagavata dhammam desitam ajanami nayidam
sukaram  agaram  ajjhavasata  ekantaparipunnam  ekantaparisuddham sankhalikhitam
brahmacariyam  caritum  icchamaham  kesamassum  oharetva  kasayani
vatthani  acchadetva  agarasma  anagariyam  pabbajitum  anujanatha
mam  agarasma  anagariyam  pabbajjayati  . tatiyampi kho sudinnassa
kalandaputtassa  matapitaro  sudinnam  kalandaputtam  etadavocum  tvam
khosi  tata  sudinna  amhakam  ekaputtako piyo manapo sukhedhito
sukhaparihato  na  tvam  tata  sudinna  kinci  dukkhassa  janasi
maranenapi  mayante  akamaka  vina  bhavissama  kim  pana  mayam tam
jivantam anujanissama agarasma anagariyam pabbajjayati.
   {11.1} Athakho sudinno kalandaputto na mam matapitaro anujananti
agarasma  anagariyam  pabbajjayati  tattheva  anantarahitaya  bhumiya
nipajji idheva me maranam bhavissati pabbajja vati 1-. Athakho sudinno
kalandaputto  ekampi  bhattam na bhunji dvepi bhattani na bhunji tinipi
bhattani  na  bhunji  cattaripi bhattani na bhunji pancapi bhattani na
bhunji chapi bhattani na bhunji sattapi bhattani na bhunji.
   [12]  Athakho  sudinnassa  kalandaputtassa  matapitaro  sudinnam
kalandaputtam  etadavocum  tvam khosi tata sudinna amhakam ekaputtako
@Footnote: 1 pabbajjayatipi patho.
Piyo manapo sukhedhito sukhaparihato na tvam tata sudinna kinci dukkhassa
janasi maranenapi mayante akamaka vina bhavissama kim pana mayam tam
jivantam  anujanissama  agarasma  anagariyam  pabbajjaya  utthehi
tata sudinna bhunja ca piva ca paricarehi ca bhunjanto pivanto paricarento
kame paribhunjanto punnani karonto abhiramassu na tam mayam anujanama
agarasma anagariyam pabbajjayati.
   {12.1} Evam vutte sudinno kalandaputto tunhi ahosi. Dutiyampi kho
.pe.  tatiyampi  kho  sudinnassa  kalandaputtassa  matapitaro sudinnam
kalandaputtam  etadavocum  tvam khosi tata sudinna amhakam ekaputtako
piyo manapo sukhedhito sukhaparihato na tvam tata sudinna kinci dukkhassa
janasi maranenapi mayante akamaka vina bhavissama kim pana mayam tam
jivantam  anujanissama  agarasma  anagariyam  pabbajjaya  utthehi
tata  sudinna  bhunja  ca  piva ca paricarehi ca bhunjanto pivanto
paricarento  kame  paribhunjanto  punnani  karonto  abhiramassu
na  tam  mayam  anujanama  agarasma  anagariyam  pabbajjayati .
Tatiyampi kho sudinno kalandaputto tunhi ahosi.
   [13]  Athakho sudinnassa kalandaputtassa sahayaka yena sudinno
kalandaputto   tenupasankamimsu   upasankamitva  sudinnam  kalandaputtam
etadavocum  tvam  khosi  samma  sudinna matapitunam ekaputtako piyo
Manapo  sukhedhito  sukhaparihato  na tvam samma sudinna kinci dukkhassa
janasi  maranenapi  te  matapitaro  akamaka  vina  bhavissanti
kim  pana  tam  jivantam  anujanissanti agarasma anagariyam pabbajjaya
utthehi  samma  sudinna  bhunja  ca piva ca paricarehi ca bhunjanto
pivanto  paricarento  kame  paribhunjanto  punnani  karonto
abhiramassu  na  tam  matapitaro  anujananti  agarasma  anagariyam
pabbajjayati.
   {13.1} Evam vutte sudinno kalandaputto tunhi ahosi. Dutiyampi
kho  .pe.  tatiyampi  kho sudinnassa kalandaputtassa sahayaka sudinnam
kalandaputtam  etadavocum  tvam khosi samma sudinna .pe. tatiyampi kho
sudinno  kalandaputto tunhi ahosi . athakho sudinnassa kalandaputtassa
sahayaka  yena  sudinnassa  kalandaputtassa  matapitaro tenupasankamimsu
upasankamitva  sudinnassa  kalandaputtassa  matapitaro etadavocum amma
tata eso sudinno anantarahitaya bhumiya nipanno idheva me maranam
bhavissati pabbajja vati sace tumhe sudinnam nanujanissatha agarasma
anagariyam pabbajjaya tattheva maranam agamissati sace pana tumhe sudinnam
anujanissatha  agarasma  anagariyam  pabbajjaya  pabbajitampi  nam
dakkhissatha  sace  sudinno  nabhiramissati  agarasma  anagariyam
pabbajjaya  ka  tassa  anna  gati  bhavissati idheva paccagamissati
anujanatha   sudinnam  agarasma  anagariyam  pabbajjayati  .
Anujanama tata sudinnam agarasma anagariyam pabbajjayati.
   [14]  Athakho sudinnassa kalandaputtassa sahayaka yena sudinno
kalandaputto   tenupasankamimsu   upasankamitva  sudinnam  kalandaputtam
etadavocum   utthehi  samma  sudinna  anunnatosi  matapituhi
agarasma  anagariyam  pabbajjayati  . athakho sudinno kalandaputto
anunnatomhi  kira  matapituhi  agarasma  anagariyam  pabbajjayati
hattho  udaggo  panina  gattani  paripunchanto  vutthasi .
Athakho  sudinno  kalandaputto  katipaham  balam  gahetva 1- yena
bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva ekamantam
nisidi  .  ekamantam  nisinno  kho  sudinno  kalandaputto bhagavantam
etadavoca  anunnatomhi  2-  aham  bhante  matapituhi agarasma
anagariyam  pabbajjaya  pabbajetu mam bhante bhagavati . alattha kho
sudinno  kalandaputto  bhagavato santike pabbajjam alattha upasampadam .
Acirupasampanno  ca  panayasma  sudinno evarupe dhutagune samadaya
vattati  aranniko  hoti  pindapatiko  pamsukuliko  sapadanacariko
annataram vajjigamam upanissaya viharati.
   [15] Tena kho pana samayena vajji dubbhikkha hoti dvihitika
setatthika  salakavutta  na  sukara unchena paggahena yapetum .
Athakho  ayasmato  sudinnassa  etadahosi  etarahi  kho  vajji
@Footnote: 1 yebhuyyena gahetvati patho dissati. 2 Yu. Ma. anunnato.
Dubbhikkha  dvihitika  setatthika  salakavutta  na  sukara unchena
paggahena yapetum bahu kho pana me vesaliyam nataka 1- addha mahaddhana
mahabhoga   pahutajataruparajata   pahutavittupakarana   pahutadhanadhanna
yannunaham  natakanam  2-  upanissaya  vihareyyam  natakapi 3- mam
nissaya  danani  dassanti  punnani  karissanti  bhikkhu  ca  labham
lacchanti  ahanca  pindakena  na  kilamissamiti  .  athakho ayasma
sudinno  senasanam  samsametva pattacivaramadaya yena vesali tena
pakkami anupubbena carikam 4- caramano 5- yena vesali tadavasari.
   {15.1} Tatra sudam ayasma sudinno vesaliyam viharati mahavane
kutagarasalayam . assosum kho ayasmato sudinnassa nataka sudinno
kira  kalandaputto  vesalim anuppattoti . te ayasmato sudinnassa
satthimatte  thalipake  bhattabhiharam  abhiharimsu  .  athakho ayasma
sudinno   te  satthimatte  thalipake  bhikkhunam  vissajjetva
pubbanhasamayam    nivasetva    pattacivaramadaya    kalandagamam
pindaya  pavisi  kalandagame  sapadanam  pindaya  caramano  yena
sakapitu  nivesanam  tenupasankami . tena kho pana samayena ayasmato
sudinnassa  natidasi  abhidosikam  kummasam  chaddetukama  hoti .
Athakho  ayasma  sudinno  tam natidasim etadavoca sace tam bhagini
@Footnote: 1 Yu. Ma. nati. 2-3 Yu. Ma. nati. 4-5 tisupi potthakesu idam
@pathadvayam na dissati.
Chaddaniyadhammam  idha  me  patte  akirati  .  athakho  ayasmato
sudinnassa  natidasi  tam  abhidosikam  kummasam  ayasmato sudinnassa
patte  akiranti  hatthananca  padananca  sarassa  ca  nimittam
aggahesi  .  athakho  ayasmato  sudinnassa natidasi yenayasmato
sudinnassa  mata  tenupasankami  upasankamitva  ayasmato  sudinnassa
mataram  etadavoca  yagghayye  janeyyasi  ayyaputto  sudinno
anuppattoti. Sace je saccam bhanasi adasim tam karomiti.
   {15.2} Tena kho pana samayena ayasma sudinno tam abhidosikam kummasam
annataram  kuddamulam  nissaya  paribhunjati  .  pitapi  kho ayasmato
sudinnassa  kammanta  agacchanto  addasa  ayasmantam  sudinnam  tam
abhidosikam  kummasam  annataram  kuddamulam  nissaya paribhunjantam disvana
yenayasma   sudinno   tenupasankami  upasankamitva  ayasmantam
sudinnam  etadavoca  atthi  nama  tata  sudinna abhidosikam kummasam
paribhunjissasi nanu 1- tata sudinna sakageham 2- gantabbanti. Agamamha
kho te gahapati geham tatayam 3- abhidosiko kummaso maya laddhoti 4-.
Athakho  ayasmato  sudinnassa  pita  ayasmato  sudinnassa bahayam
gahetva  ayasmantam  sudinnam  etadavoca  ehi  tata sudinna gharam
gamissamati  .  athakho  ayasma  sudinno  yena sakapitu nivesanam
@Footnote: 1 Yu. Ma. nanu nama. 2 Yu. Ma. sakam geham. 3 Yu. tatrayam.
@4 maya laddhoti pathadvayam yuropiyamarammapotthakesu na dissati.
Tenupasankami  upasankamitva  pannatte  asane  nisidi  .  athakho
ayasmato  sudinnassa  pita  ayasmantam  sudinnam  etadavoca  bhunja
tata  sudinnati  .  alam  gahapati  katam me ajja bhattakiccanti .
Adhivasehi  tata  sudinna  svatanaya  bhattanti  . adhivasesi kho
ayasma  sudinno  tunhibhavena  .  athakho  ayasma  sudinno
utthayasana pakkami.
   [16] Athakho ayasmato sudinnassa mata tassa rattiya accayena
haritena gomayena pathavim opunchapetva dve punje karapesi ekam
hirannassa ekam suvannassa tava mahanta punja ahesum orato thito
puriso parato thitam purisam na passati parato thito puriso orato thitam purisam
na passati te punje kilanjehi paticchadapetva majjhe asanam pannapetva
tirokaraniyam  parikkhipapetva  1-  ayasmato  sudinnassa puranadutiyikam
amantesi tenahi vadhu yena alankarena alankata puttassa sudinnassa
piya ahosi manapa tena alankarena alankarati . evam ayyeti
kho  ayasmato  sudinnassa  puranadutiyika  ayasmato  sudinnassa
matuya paccassosi.
   {16.1}  Athakho  ayasma  sudinno pubbanhasamayam nivasetva
pattacivaramadaya   yena   sakapitu   nivesanam   tenupasankami
upasankamitva  pannatte  asane  nisidi  .  athakho  ayasmato
@Footnote: 1 yebhuyyena parikkhipitvati patho dissati.
Sudinnassa  pita  yenayasma  sudinno  tenupasankami  upasankamitva
te  punje  vivarapetva  ayasmantam  sudinnam  etadavoca idante
tata  sudinna  matumattikam  itthikaya  itthidhanam  annam  pettikam
annam  pitamaham  labbha  tata  sudinna  hinayavattitva  bhoga ca
bhunjitum  punnani  ca  katum ehi tvam tata sudinna hinayavattitva
bhoge  ca  bhunjassu  punnani  ca  karohiti . tata na ussahami
na  visahami  abhirato  aham  brahmacariyam  caramiti  . dutiyampi kho
.pe.  tatiyampi  kho  ayasmato  sudinnassa  pita  ayasmantam
sudinnam  etadavoca  idante  tata  sudinna  matumattikam  itthikaya
itthidhanam   annam   pettikam   annam  pitamaham  labbha  tata
sudinna  hinayavattitva  bhoga  ca  bhunjitum  punnani  ca  katum
ehi  tvam  tata  sudinna  hinayavattitva  bhoge  ca  bhunjassu
punnani  ca  karohiti  .  vadeyyama  kho  tam gahapati sace tvam
natikaddheyyasiti  .  vadehi  tata  sudinnati  .  tenahi  tvam
gahapati  mahante  mahante  sanipasibbake karapetva hirannasuvannassa
purapetva   sakatehi   nibbahapetva   majjhe   gangaya
sote  osadehi  1- tam kissa hetu yam hi te gahapati bhavissati
tatonidanam  bhayam  va  chambhitattam  va lomahamso va arakkho va
so  te  na bhavissatiti . evam vutte ayasmato sudinnassa pita
@Footnote: 1 Yu. otarehi. Ma. Ra. osarehi.
Anattamano ahosi katham hi nama putto sudinno evam vakkhatiti.
   {16.2} Athakho ayasmato sudinnassa pita ayasmato sudinnassa
puranadutiyikam amantesi tenahi vadhu tvam piya ca manapa ca appevanama
putto  sudinno  tuyhampi  vacanam  kareyyati  .  athakho ayasmato
sudinnassa  puranadutiyika  ayasmato  sudinnassa  padesu  gahetva
ayasmantam  sudinnam  etadavoca  kidisa  nama  ta  ayyaputta
accharayo  yasam  tvam  hetu  brahmacariyam  carasiti . na kho aham
bhagini  accharanam  hetu  brahmacariyam  caramiti  . athakho ayasmato
sudinnassa  puranadutiyika  ajjatagge  mam  ayyaputto  sudinno
bhaginivadena samudacaratiti tattheva mucchita papata.
   {16.3} Athakho ayasma sudinno pitaram etadavoca sace gahapati
bhojanam databbam detha ma no vihethayitthati . Bhunja tata sudinnati.
Athakho  ayasmato  sudinnassa mata ca pita ca ayasmantam sudinnam
panitena  khadaniyena  bhojaniyena  sahattha santappesum sampavaresum .
Athakho  ayasmato  sudinnassa  mata  ayasmantam  sudinnam  bhuttavim
onitapattapanim  etadavoca  idam  tata  sudinna  kulam addham mahaddhanam
mahabhogam  pahutajataruparajatam  pahutavittupakaranam  pahutadhanadhannam  labbha
tata  sudinna  hinayavattitva  bhoga ca bhunjitum punnani ca katum
ehi  tvam  tata  sudinna  hinayavattitva  bhoge  ca  bhunjassu
punnani  ca  karohiti  .  amma  na  ussahami  na  visahami
Abhirato  aham  brahmacariyam  caramiti . dutiyampi kho .pe. tatiyampi
kho  ayasmato  sudinnassa  mata  ayasmantam  sudinnam  etadavoca
idam  tata  sudinna  kulam  addham  mahaddhanam mahabhogam pahutajataruparajatam
pahutavittupakaranam   pahutadhanadhannam   tenahi  tata  sudinna  bijakampi
dehi  ma no aputtakam sapateyyam licchavino 1- atiharapesunti .
Etam  kho  me  amma  sakka katunti . kaham pana tata sudinna
etarahi  viharasiti . mahavane ammati . athakho ayasma sudinno
utthayasana pakkami.
   [17] Athakho ayasmato sudinnassa mata ayasmato sudinnassa
puranadutiyikam amantesi tenahi vadhu yada utuni ahosi puppham te uppannam
hoti atha me aroceyyasiti . Evam ayyeti kho ayasmato sudinnassa
puranadutiyika  ayasmato  sudinnassa  matuya  paccassosi . athakho
ayasmato sudinnassa puranadutiyika na cirasseva utuni ahosi pupphamsa
uppajji.
   {17.1}  Athakho ayasmato sudinnassa puranadutiyika ayasmato
sudinnassa mataram etadavoca utunimhi ayye puppham me uppannanti. Tenahi
vadhu yena alankarena alankata puttassa sudinnassa piya ahosi manapa
tena alankarena alankarati . evam ayyeti kho ayasmato sudinnassa
puranadutiyika  ayasmato  sudinnassa  matuya  paccassosi . athakho
@Footnote: 1 sabbattha potthakesu licchaviyoti patho dissati.
Ayasmato  sudinnassa  mata  ayasmato  sudinnassa  puranadutiyikam
adaya   yena  mahavanam  yenayasma  sudinno  tenupasankami
upasankamitva  ayasmantam  sudinnam  etadavoca  idam  tata  sudinna
kulam  addham  mahaddhanam  mahabhogam  pahutajataruparajatam  pahutavittupakaranam
pahutadhanadhannam  labbha  tata  sudinna  hinayavattitva  bhoga  ca
bhunjitum  punnani  ca  katum ehi tvam tata sudinna hinayavattitva
bhoge  ca  bhunjassu  punnani  ca  karohiti . amma na ussahami
na  visahami  abhirato  aham  brahmacariyam  caramiti  . dutiyampi kho
.pe.  tatiyampi  kho  ayasmato  sudinnassa  mata  ayasmantam
sudinnam  etadavoca  idam  tata sudinna kulam addham mahaddhanam mahabhogam
pahutajataruparajatam   pahutavittupakaranam   pahutadhanadhannam   tenahi  tata
sudinna  bijakampi  dehi  ma  no  aputtakam  sapateyyam  licchavino
atiharapesunti . etam kho me amma sakka katunti puranadutiyikaya
bahayam   gahetva   mahavanam   ajjhogahetva   appannatte
sikkhapade  anadinavadasso  puranadutiyikaya  tikkhattum  methunam  dhammam
abhivinnapesi. Sa tena gabbham ganhi.
   [18]  Bhumma  deva  saddamanussavesum  nirabbudo  vata bho
bhikkhusangho   niradinavo   sudinnena   kalandaputtena   abbudam
uppaditam  adinavo  uppaditoti  . bhummanam devanam saddam sutva
catummaharajika  deva  saddamanussavesum  tavatimsa  deva yama
Deva  tusita  deva  nimmanarati  deva  paranimmitavasavatti deva
brahmakayika  deva  saddamanussavesum nirabbudo vata bho bhikkhusangho
niradinavo  sudinnena  kalandaputtena  abbudam  uppaditam  adinavo
uppaditoti . itiha tena khanena tena muhuttena yava brahmaloka
saddo abbhugganchi.
   {18.1} Athakho ayasmato sudinnassa puranadutiyika tassa gabbhassa
paripakamanvaya puttam vijayi . athakho ayasmato sudinnassa sahayaka
tassa darakassa bijakoti namam akamsu ayasmato sudinnassa puranadutiyikaya
bijakamatati namam akamsu ayasmato sudinnassa bijakapitati namam akamsu.
Te aparena samayena ubho agarasma anagariyam pabbajitva arahattam sacchakamsu.
   [19] Athakho ayasmato sudinnassa ahudeva kukkuccam ahu vippatisaro
alabha vata me na vata me labha dulladdham vata me na vata me suladdham yoham
evam svakkhate dhammavinaye pabbajitva nasakkhim yavajivam paripunnam parisuddham
brahmacariyam caritunti. So teneva kukkuccena tena vippatisarena kiso ahosi
lukho  dubbanno  uppanduppandukajato  dhamanisanthatagatto  antomano
linamano dukkhi dummano vippatisari pajjhayi.
   {19.1} Athakho ayasmato sudinnassa sahayaka bhikkhu ayasmantam sudinnam
etadavocum pubbe kho tvam avuso sudinna vannava ahosi pinindriyo
pasannamukhavanno  vippasannacchavivanno  pariyodato sodani tvam etarahi
Kiso   lukho   dubbanno  uppanduppandukajato  dhamanisanthatagatto
antomano  linamano  dukkhi  dummano  vippatisari  pajjhayasi  kacci
no tvam avuso sudinna anabhirato brahmacariyam carasiti . na kho aham
avuso  anabhirato  brahmacariyam carami atthi me papakammam 1- katam
puranadutiyikaya  methuno  dhammo  patisevito  tassa  mayham  avuso
ahudeva kukkuccam ahu vippatisaro alabha vata me na vata me labha
dulladdham vata me na vata me suladdham yoham evam svakkhate dhammavinaye
pabbajitva nasakkhim yavajivam paripunnam parisuddham brahmacariyam caritunti.
   {19.2} Alam hi te avuso sudinna kukkuccaya alam vippatisaraya yam
tvam  evam  svakkhate dhammavinaye pabbajitva na sakkhissasi yavajivam
paripunnam  parisuddham  brahmacariyam  caritum  nanu  avuso  bhagavata
anekapariyayena  viragaya  dhammo desito no saragaya visamyogaya
dhammo  desito  no  samyogaya  anupadanaya dhammo desito no
saupadanaya  tattha  nama  tvam  avuso bhagavata viragaya dhamme
desite  saragaya  cetessasi  visamyogaya dhamme desite samyogaya
cetessasi  anupadanaya  dhamme  desite  saupadanaya cetessasi
nanu  avuso  bhagavata anekapariyayena ragaviragaya dhammo desito
madanimmadanaya   pipasavinayaya   alayasamugghataya   vattupacchedaya
@Footnote: 1 Yu. papam kammam. Ma. papakam.
Tanhakkhayaya  viragaya  nirodhaya  nibbanaya  dhammo  desito nanu
avuso bhagavata anekapariyayena kamanam pahanam akkhatam kamasannanam
parinna  akkhata  kamapipasanam  pativinayo  akkhato kamavitakkanam
samugghato  akkhato kamaparilahanam vupasamo akkhato netam avuso
appasannanam  va  pasadaya  pasannanam  va bhiyyobhavaya athakhvetam
avuso  appasannananceva  appasadaya  pasannananca  ekaccanam
annathattayati . athakho te bhikkhu ayasmantam sudinnam anekapariyayena
vigarahitva bhagavato etamattham arocesum.
   [20] Athakho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhusangham
sannipatapetva  ayasmantam  sudinnam patipucchi saccam kira tvam sudinna
puranadutiyikaya methunam dhammam patisevasiti 1- . saccam bhagavati. Vigarahi
buddho bhagava ananucchavikam 2- moghapurisa ananulomikam appatirupam assamanakam
akappiyam akaraniyam katham hi nama tvam moghapurisa evam svakkhate dhammavinaye
pabbajitva na sakkhissasi yavajivam paripunnam parisuddham brahmacariyam caritum
   {20.1} nanu maya moghapurisa anekapariyayena viragaya dhammo desito no
saragaya visamyogaya dhammo desito no samyogaya anupadanaya dhammo desito
no saupadanaya tattha nama tvam moghapurisa maya viragaya dhamme desite saragaya
@Footnote: 1 Yu. patiseviti. 2 yebhuyyena ananucchaviyanti patho dissati.
Cetessasi visamyogaya dhamme desite samyogaya cetessasi anupadanaya
dhamme desite saupadanaya cetessasi nanu maya moghapurisa anekapariyayena
ragaviragaya dhammo desito madanimmadanaya pipasavinayaya alayasamugghataya
vattupacchedaya tanhakkhayaya viragaya nirodhaya nibbanaya dhammo desito
nanu maya moghapurisa anekapariyayena kamanam pahanam akkhatam kamasannanam
parinna  akkhata  kamapipasanam  pativinayo akkhato  kamavitakkanam
samugghato akkhato kamaparilahanam vupasamo akkhato
   {20.2} varante moghapurisa asivisassa ghoravisassa mukhe angajatam
pakkhittam na tveva matugamassa angajate angajatam pakkhittam varante
moghapurisa kanhasappassa mukhe angajatam pakkhittam na tveva matugamassa
angajate angajatam pakkhittam varante moghapurisa angarakasuya adittaya
sampajjalitaya sanjotibhutaya 1- angajatam pakkhittam na tveva matugamassa
angajate angajatam pakkhittam tam kissa hetu tatonidanam hi moghapurisa maranam
va nigaccheyya maranamattam va dukkham na tveva tappaccaya kayassa bheda
param  marana apayam duggatim vinipatam nirayam upapajjeyya itonidananca
kho  moghapurisa  kayassa  bheda param marana apayam duggatim vinipatam
nirayam  upapajjeyya  tattha  nama  tvam  moghapurisa yam tvam asaddhammam
@Footnote: 1 yebhuyyena sajjotibhutayati patho dissati.
Gamadhammam  vasaladhammam  dutthullam  odakantikam rahassam dvayam dvayasamapattim
samapajjissasi bahunnam kho tvam moghapurisa akusalanam dhammanam adikatta
pubbangamo  netam moghapurisa appasannanam va pasadaya pasannanam va
bhiyyobhavaya  athakhvetam  moghapurisa  appasannananceva  appasadaya
pasannananca ekaccanam annathattayati.
   {20.3} Athakho bhagava ayasmantam sudinnam anekapariyayena vigarahitva
dubbharataya dupposataya mahicchataya asantutthataya sanganikaya kosajjassa
avannam  bhasitva  anekapariyayena  subharataya  suposataya appicchassa
santutthassa  sallekhassa  dhutassa pasadikassa appaccayassa viriyarambhassa
vannam bhasitva bhikkhunam tadanucchavikam tadanulomikam dhammim katham katva bhikkhu
amantesi tenahi bhikkhave bhikkhunam sikkhapadam pannapessami dasa atthavase
paticca sanghasutthutaya sanghaphasutaya dummankunam puggalanam niggahaya pesalanam
bhikkhunam phasuviharaya ditthadhammikanam asavanam samvaraya samparayikanam asavanam
patighataya appasannanam pasadaya pasannanam bhiyyobhavaya saddhammatthitiya
vinayanuggahaya evanca pana bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha
   {20.4} yo pana bhikkhu methunam dhammam patiseveyya parajiko hoti
asamvasoti.
   {20.5} Evancidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam pannattam hoti.
          Sudinnabhanavaram nitthitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 19-37. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=340&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=340&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=10&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=10              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=1&A=4913              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=1&A=4913              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]