ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

   [281]  Anāpatti  adhimānena anullapanādhippāyassa ummattakassa
khittacittassa vedanaṭṭassa ādikammikassāti.
@Footnote: 1 Rā. paccayapaṭisaṃyuttakathā. Yu. Ma. potthakesu pana na kiñci dissati.
   [282] Adhimāne 1- araññamhi    piṇḍopajjhāriyāpatho
         saññojanā raho dhammā    vihāro paccupaṭṭhito
               na dukkaraṃ viriyamathopi maccuno
               bhāyāvuso vippaṭisāri sammā
               viriyena yogena arādhanāya
               atha vedanāya adhivāsanā duve
         brāhmaṇe pañca vatthūni    aññaṃ byākaraṇā tayo
         agārāvaraṇā kāmā       rati cāpi apakkami 2-
               aṭṭhi pesī ubho gāvaghātakā
               piṇḍo sākuṇiko nicchavorabbhi
               asi ca sūkariko satti māgavi
               usu ca kāraṇiko sūci sārathi
               yo ca sibbiyati sūcako hi so
               aṇḍabhāri ahū gāmakūṭako
               kūpe nimuggo hi so pāradāriko
               gūthakhādī ahū duṭṭhabrāhmaṇo
               nicchavitthī aticārinī ahū
               maṅgulitthī ahū ikkhaṇitthikā
@Footnote: 1 Yu. adhimānena. 2 Yu. ratiyā pana pakkami.
               Okilinī sapattiṅgārokiri
               sīsacchinno ahū coraghātako
               bhikkhu bhikkhunī sikkhamānā
               sāmaṇero atha sāmaṇerikā
               kassapassa vinayasmiṃ pabbajjā
               pāpakammaṃ te akariṃsu tāvade
         tapodā rājagahe yuddhaṃ      nāgānogāhanena ca
         sobhito arahaṃ bhikkhu        pañcakappasataṃ sareti.
   [283] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu adhimānena aññaṃ
byākāsi  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  bhagavatā  sikkhāpadaṃ paññattaṃ
kacci nu kho ahaṃ pārājikaṃ āpattiṃ āpannoti . athakho so bhikkhu
bhagavato etamatthaṃ ārocesi. Anāpatti bhikkhu adhimānenāti.
   [284] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu paṇidhāya araññe
viharati evaṃ maṃ jano sambhāvessatīti . taṃ jano sambhāvesi. Tassa
kukkuccaṃ  ahosi  .pe. anāpatti bhikkhu pārājikassa na ca bhikkhave
paṇidhāya araññe vatthabbaṃ yo vaseyya āpatti dukkaṭassāti.
   {284.1} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu paṇidhāya piṇḍāya
carati evaṃ maṃ jano sambhāvessatīti. Taṃ jano sambhāvesi. Tassa kukkuccaṃ
ahosi  .pe.  anāpatti bhikkhu pārājikassa na ca bhikkhave paṇidhāya
piṇḍāya caritabbaṃ yo careyya āpatti dukkaṭassāti.
   [285]  Tena  kho  pana  samayena  aññataro bhikkhu aññataraṃ
bhikkhuṃ  etadavoca  ye  āvuso  amhākaṃ upajjhāyassa saddhivihārikā
sabbe va arahantoti . tassa kukkuccaṃ ahosi . bhagavato etamatthaṃ
ārocesi . kiṃcitto tvaṃ bhikkhūti . ullapanādhippāyo ahaṃ bhagavāti.
Anāpatti bhikkhu pārājikassa āpatti thullaccayassāti.
   {285.1}  Tena  kho pana samayena aññataro bhikkhu aññataraṃ
bhikkhuṃ  etadavoca  ye  āvuso  amhākaṃ upajjhāyassa antevāsikā
sabbe  va  mahiddhikā  mahānubhāvāti  .  tassa kukkuccaṃ ahosi .
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesi  .  kiṃcitto  tvaṃ  bhikkhūti .
Ullapanādhippāyo  ahaṃ  bhagavāti  .  anāpatti  bhikkhu  pārājikassa
āpatti thullaccayassāti.
   [286]  Tena  kho  pana  samayena  aññataro bhikkhu paṇidhāya
caṅkamati 1- evaṃ maṃ jano sambhāvessatīti . taṃ jano sambhāvesi.
Tassa  kukkuccaṃ ahosi . bhagavato etamatthaṃ ārocesi . anāpatti
bhikkhu  pārājikassa  na  ca  bhikkhave  paṇidhāya  caṅkamitabbaṃ  yo
caṅkameyya āpatti dukkaṭassāti.
   {286.1}  Tena  kho  pana samayena aññataro bhikkhu paṇidhāya
tiṭṭhati  .pe.  paṇidhāya  nisīdati  2-  .pe.  paṇidhāya  seyyaṃ
kappeti 3- evaṃ maṃ jano sambhāvessatīti . taṃ jano sambhāvesi.
@Footnote: 1 Yu. Ma. caṅkami. 2 Yu. Ma. nisīdi. 3 sabbattha kappesīti dissati.
Tassa  kukkuccaṃ ahosi . bhagavato etamatthaṃ ārocesi . anāpatti
bhikkhu  pārājikassa na ca bhikkhave paṇidhāya seyyā kappetabbā 1-
yo kappeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [287]  Tena  kho  pana samayena aññataro bhikkhu aññatarassa
bhikkhuno  uttarimanussadhammaṃ  ullapati  .  sopi  evamāha  mayhaṃpi
āvuso  saññojanā  pahīnāti  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi .
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesi  .  āpattiṃ  tvaṃ  bhikkhu āpanno
pārājikanti.
   [288]  Tena  kho  pana  samayena aññataro bhikkhu rahogato
uttarimanussadhammaṃ  ullapati  .  paracittavidū bhikkhu taṃ bhikkhuṃ apasādesi
mā  āvuso  evarūpaṃ  abhaṇi  nattheso tuyhanti . tassa kukkuccaṃ
ahosi . bhagavato etamatthaṃ ārocesi . anāpatti bhikkhu pārājikassa
āpatti dukkaṭassāti.
   {288.1} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu rahogato uttari-
manussadhammaṃ ullapati . devatā taṃ bhikkhuṃ apasādesi mā bhante evarūpaṃ
abhaṇi nattheso tuyhanti . tassa kukkuccaṃ ahosi . Bhagavato etamatthaṃ
ārocesi. Anāpatti bhikkhu pārājikassa āpatti dukkaṭassāti.
   [289]  Tena  kho  pana  samayena  aññataro bhikkhu aññataraṃ
upāsakaṃ  etadavoca  yo  āvuso  tuyhaṃ vihāre vasati so bhikkhu
@Footnote: 1 sabbattha seyyaṃ kappetabbanti dissati.
Arahāti . so ca bhikkhu 1- tassa vihāre vasati . tassa kukkuccaṃ
ahosi  . bhagavato etamatthaṃ ārocesi . kiṃcitto tvaṃ bhikkhūti .
Ullapanādhippāyo  ahaṃ  bhagavāti  .  anāpatti  bhikkhu  pārājikassa
āpatti thullaccayassāti.
   {289.1} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu aññataraṃ upāsakaṃ
etadavoca yaṃ tvaṃ āvuso bhikkhuṃ  upaṭṭhāsi 2- cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārena so bhikkhu arahāti . so ca taṃ bhikkhuṃ
upaṭṭhāti  3-  cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārena .
Tassa kukkuccaṃ ahosi . bhagavato etamatthaṃ ārocesi . Kiṃcitto tvaṃ
bhikkhūti . ullapanādhippāyo ahaṃ bhagavāti . Anāpatti bhikkhu pārājikassa
āpatti thullaccayassāti.
   [290]  Tena  kho  pana  samayena  aññataro bhikkhu gilāno
hoti  .  taṃ  bhikkhū etadavocuṃ atthāyasmato uttarimanussadhammoti .
Nāvuso  dukkaraṃ  aññaṃ  byākātunti  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi
ye  kho  te  bhagavato  sāvakā  te  evaṃ  vadeyyuṃ ahañcamhi
na  bhagavato  sāvako  kacci  nu  kho  ahaṃ  pārājikaṃ  āpattiṃ
āpannoti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesi  .  kiṃcitto  tvaṃ
bhikkhūti  .  anullapanādhippāyo  ahaṃ  bhagavāti  .  anāpatti bhikkhu
@Footnote: 1 Yu. Ma. potthakesu ayaṃ pāṭho na paññāyati. 2 Yu. Ma. upaṭṭhesi.
@3 Yu. Ma. upaṭṭheti.
Anullapanādhippāyassāti 1-.
   {290.1}  Tena  kho  pana samayena aññataro bhikkhu gilāno
hoti  .  taṃ  bhikkhū etadavocuṃ atthāyasmato uttarimanussadhammoti .
Ārādhanīyo  kho āvuso dhammo āraddhaviriyenāti . tassa kukkuccaṃ
ahosi .pe. Anāpatti bhikkhu anullapanādhippāyassāti.
   {290.2} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti.
Taṃ bhikkhū etadavocuṃ mā kho āvuso bhāyīti . Nāhaṃ āvuso maccuno
bhāyāmīti  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhu
anullapanādhippāyassāti.
   {290.3} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti.
Taṃ bhikkhū etadavocuṃ mā kho āvuso bhāyīti. Yo nūnāvuso vippaṭisārī
assa  so  bhāyeyyāti  . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti
bhikkhu anullapanādhippāyassāti.
   {290.4}  Tena  kho  pana samayena aññataro bhikkhu gilāno
hoti  .  taṃ  bhikkhū etadavocuṃ atthāyasmato uttarimanussadhammoti .
Ārādhanīyo  kho  āvuso  dhammo  sammāpayuttenāti  .  tassa
kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti bhikkhu anullapanādhippāyassāti.
   {290.5}   Tena   kho   pana   samayena   aññataro
@Footnote: 1 ito pure yuropiyapotthake ekaṃ vatthu atirekaṃ hoti. tattha
@hi vuttaṃ tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti. taṃ
@bhikkhū etadavocuṃ atthāyasmato uttarimanussadhammoti. na āvuso
@dukkaraṃ ārādhetunti. tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti
@bhikkhu anullapanādhippāyassāti. taṃ sabbesu potthakesu na dissati.
Bhikkhu  gilāno  hoti  .  taṃ  bhikkhū  etadavocuṃ  atthāyasmato
uttarimanussadhammoti   .   ārādhanīyo  kho  āvuso  dhammo
āraddhaviriyenāti  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti
bhikkhu  anullapanādhippāyassāti  .  tena  kho  pana  samayena
aññataro  bhikkhu gilāno hoti . taṃ bhikkhū etadavocuṃ atthāyasmato
uttarimanussadhammoti . ārādhanīyo kho āvuso dhammo yuttayogenāti.
Tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti bhikkhu anullapanādhippāyassāti.
   {290.6} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti.
Taṃ  bhikkhū  etadavocuṃ  kaccāvuso  khamanīyaṃ  kacci  yāpanīyanti .
Nāvuso sakkā yena vā tena vā adhivāsetunti . tassa kukkuccaṃ
ahosi .pe. Anāpatti bhikkhu anullapanādhippāyassāti.
   {290.7} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti.
Taṃ bhikkhū etadavocuṃ kaccāvuso khamanīyaṃ kacci yāpanīyanti. Nāvuso sakkā
puthujjanena  adhivāsetunti  .  tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. bhagavato
etamatthaṃ ārocesi . kiṃcitto tvaṃ bhikkhūti . ullapanādhippāyo ahaṃ
bhagavāti. Anāpatti bhikkhu pārājikassa āpatti thullaccayassāti.
   [291]  Tena  kho  pana samayena aññataro brāhmaṇo bhikkhū
nimantetvā  etadavoca  āyantu  bhonto  arahantoti  .  tesaṃ
kukkuccaṃ  ahosi  mayañcamhā  na  arahanto  1- ayañca brāhmaṇo
@Footnote: 1 Yu. Ma. anarahanto.
Amhe arahantavādena samudācarati kathaṃ nu kho amhehi paṭipajjitabbanti.
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Anāpatti bhikkhave pasādabhaññeti.
   {291.1}  Tena kho pana samayena aññataro brāhmaṇo bhikkhū
nimantetvā  etadavoca  nisīdantu  bhonto  arahantoti  .pe.
Bhuñjantu  bhonto  arahantoti  .pe.  tappentu bhonto arahantoti
.pe.  gacchantu  bhonto  arahantoti  .  tesaṃ  kukkuccaṃ  ahosi
mayañcamhā  na  arahanto  ayañca  brāhmaṇo amhe arahantavādena
samudācarati  kathaṃ  nu  kho  amhehi  paṭipajjitabbanti  .  bhagavato
etamatthaṃ ārocesuṃ. Anāpatti bhikkhave pasādabhaññeti.
   [292]  Tena  kho  pana samayena aññataro bhikkhu aññatarassa
bhikkhuno  uttarimanussadhammaṃ  ullapati  .  sopi  evamāha  mayhaṃpi
āvuso  āsavā  pahīnāti  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.
Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   {292.1}  Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu aññatarassa
bhikkhuno  uttarimanussadhammaṃ ullapati . sopi evamāha mayhaṃpi āvuso
ete dhammā saṃvijjantīti . tassa kukkuccaṃ ahosi. Bhagavato etamatthaṃ
ārocesi. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   {292.2} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu aññatarassa bhikkhuno
uttarimanussadhammaṃ ullapati . sopi evamāha ahaṃpi āvuso etesu dhammesu
sandissāmīti. Tassa kukkuccaṃ ahosi. Bhagavato etamatthaṃ ārocesi. Āpattiṃ
Tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [293] Tena kho pana samayena aññataraṃ bhikkhuṃ ñātakā etadavocuṃ
ehi bhante agāraṃ ajjhāvasāti . abhabbo kho āvuso mādiso agāraṃ
ajjhāvasitunti . tassa kukkuccaṃ ahosi. Bhagavato etamatthaṃ ārocesi.
Kiṃcitto tvaṃ bhikkhūti . anullapanādhippāyo ahaṃ bhagavāti . anāpatti
bhikkhu anullapanādhippāyassāti.
   {293.1} Tena kho pana samayena aññataraṃ bhikkhuṃ ñātakā etadavocuṃ
ehi bhante kāme paribhuñjāti . āvaṭā me āvuso kāmāti .
Tassa  kukkuccaṃ  ahosi . bhagavato etamatthaṃ ārocesi . kiṃcitto
tvaṃ  bhikkhūti  .  anullapanādhippāyo  ahaṃ  bhagavāti  .  anāpatti
bhikkhu anullapanādhippāyassāti.
   {293.2} Tena kho pana samayena aññataraṃ bhikkhuṃ ñātakā etadavocuṃ
abhiramasi bhanteti . abhirato ahaṃ āvuso paramāya abhiratiyāti. Tassa
kukkuccaṃ ahosi ye kho te bhagavato sāvakā te evaṃ vadeyyuṃ ahañcamhi
na bhagavato sāvako kacci nu kho ahaṃ pārājikaṃ āpattiṃ āpannoti.
Bhagavato etamatthaṃ ārocesi . Kiṃcitto tvaṃ bhikkhūti. Anullapanādhippāyo
ahaṃ bhagavāti. Anāpatti bhikkhu anullapanādhippāyassāti.
   [294]  Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū katikaṃ katvā
aññatarasmiṃ  āvāse  vassaṃ  upagacchiṃsu  yo  imamhā  āvāsā
paṭhamaṃ  pakkamissati  taṃ  mayaṃ  arahāti  jānissāmāti  .  aññataro
Bhikkhu  maṃ arahāti jānantūti tamhā āvāsā paṭhamaṃ pakkāmi 1- .
Tassa  kukkuccaṃ  ahosi  kacci  nu  kho  ahaṃ  pārājikaṃ  āpattiṃ
āpannoti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesi  .  āpattiṃ  tvaṃ
bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [295] Tena 2- samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane
kalandakanivāpe  .  tena  kho  pana samayena āyasmā ca lakkhaṇo
āyasmā  ca  mahāmoggallāno  gijjhakūṭe  pabbate  viharanti .
Athakho   āyasmā  mahāmoggallāno  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā
pattacīvaramādāya  yenāyasmā  lakkhaṇo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  lakkhaṇaṃ  etadavoca  āyāmāvuso  lakkhaṇa  rājagahaṃ
piṇḍāya  pavisissāmāti  .  evamāvusoti  kho  āyasmā  lakkhaṇo
āyasmato  mahāmoggallānassa  paccassosi  .  athakho  āyasmā
mahāmoggallāno   gijjhakūṭā  pabbatā  orohanto  aññatarasmiṃ
padese  sitaṃ  pātvākāsi  . athakho āyasmā lakkhaṇo āyasmantaṃ
mahāmoggallānaṃ  etadavoca  ko  nu  kho āvuso mahāmoggallāna
hetu  ko  paccayo sitassa pātukammāyāti . akālo kho āvuso
lakkhaṇa  etassa paṇhassa byākaraṇāya 3- bhagavato maṃ santike etaṃ
paṇhaṃ  pucchāti  .  athakho  āyasmā  ca  lakkhaṇo  āyasmā ca
@Footnote: 1 Yu. Ma. pakkami. 2 Yu. Rā. tena kho pana. 3 Yu. Ma. potthakesu
@ayaṃ pāṭho na dissati.
Mahāmoggallāno   rājagahe   piṇḍāya   caritvā   pacchābhattaṃ
piṇḍapātapaṭikkantā  yena  bhagavā tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā bhagavantaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu . ekamantaṃ nisinno kho āyasmā
lakkhaṇo   āyasmantaṃ   mahāmoggallānaṃ  etadavoca  idhāyasmā
mahāmoggallāno   gijjhakūṭā  pabbatā  orohanto  aññatarasmiṃ
padese sitaṃ pātvākāsi ko nu kho āvuso moggallāna hetu ko
paccayo  sitassa  pātukammāyāti  .  idhāhaṃ  āvuso  gijjhakūṭā
pabbatā  orohanto  addasaṃ  aṭṭhikasaṅkhalikaṃ vehāsaṃ gacchantaṃ tamenaṃ
gijjhāpi kaṅkāpi 1- kulalāpi anupatitvā anupatitvā phāsuḷantarikāhi 2-
vitudenti vitacchenti 3- virājenti 4- svāssudaṃ 5- aṭṭassaraṃ karoti
tassa  mayhaṃ  āvuso etadahosi acchariyaṃ vata bho abbhūtaṃ vata bho
evarūpopi  nāma  satto  bhavissati evarūpopi nāma yakkho bhavissati
evarūpopi nāma peto bhavissati 6- evarūpopi nāma attabhāvapaṭilābho
bhavissatīti  .  bhikkhū  ujjhāyanti  khīyanti vipācenti uttarimanussadhammaṃ
āyasmā  mahāmoggallāno  ullapatīti  .  athakho  bhagavā  bhikkhū
@Footnote: 1 Yu. Ma. kākāpi. 2 Ma. phāsuḷantarikādīhi. 3-4 Yu. Ma. potthakesu
@idaṃ pāṭhadvayaṃ na dissati. 5 tabbaṇṇanāyaṃ sāsudanti āgataṃ. tattha hi
@vuttaṃ sāsudaṃ aṭṭassaraṃ karotīti ettha sudanti nipāto. sā
@aṭṭhikasaṅkhalikā aṭṭassaraṃ āturassaraṃ karotīti attho. 6 evarūpopi
@nāma peto bhavissatīti Yu. Ma. potthakesu na dissati.
Āmantesi  cakkhubhūtā  vata  bhikkhave  sāvakā  viharanti  ñāṇabhūtā
vata  bhikkhave  sāvakā  viharanti  yatra  hi nāma sāvako evarūpaṃ
ñassati  vā  dakkhati  vā  sakkhiṃ vā karissati pubbe va me so
bhikkhave  satto  diṭṭho  ahosi  apicāhaṃ  na  byākāsiṃ ahañcetaṃ
byākareyyaṃ  pare  ca  me na saddaheyyuṃ ye me na saddaheyyuṃ
tesantaṃ  assa  dīgharattaṃ  ahitāya  dukkhāya  eso bhikkhave satto
imasmiṃyeva  rājagahe goghātako ahosi so tassa kammassa vipākena
bahūni  vassāni  bahūni  vassasatāni  bahūni  vassasahassāni  bahūni
vassasatasahassāni  niraye  pacitvā  tasseva  kammassa vipākāvasesena
evarūpaṃ  attabhāvapaṭilābhaṃ  paṭisaṃvedeti  saccaṃ  bhikkhave moggallāno
āha anāpatti bhikkhave moggallānassāti .pe.
   {295.1} Idhāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ
maṃsapesiṃ vehāsaṃ gacchantaṃ tamenaṃ gijjhāpi kaṅkāpi kulalāpi anupatitvā
anupatitvā vitudenti 1- vitacchenti virājenti 2- svāssudaṃ aṭṭassaraṃ
karoti .pe. Eso bhikkhave satto imasmiṃyeva rājagahe goghātako ahosi .pe.
   {295.2} Idhāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ
maṃsapiṇḍaṃ vehāsaṃ gacchantaṃ tamenaṃ gijjhāpi kaṅkāpi kulalāpi anupatitvā
anupatitvā  vitudenti  vitacchenti  virājenti  svāssudaṃ  aṭṭassaraṃ
@Footnote: 1 Yu. Ma. potthakesu ayaṃ pāṭho natthi. 2 Yu. Ma. vibhajenti. ito
@paraṃ pacchimaṃ pāṭhadvayaññeva tattha dissati no purimo pāṭho.
Karoti  .pe. eso bhikkhave satto imasmiṃyeva rājagahe sākuṇiko
ahosi .pe.
   {295.3} Idhāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ
nicchaviṃ  purisaṃ  vehāsaṃ  gacchantaṃ  tamenaṃ  gijjhāpi kaṅkāpi kulalāpi
anupatitvā  anupatitvā  vitudenti  vitacchenti  virājenti  svāssudaṃ
aṭṭassaraṃ  karoti .pe. eso bhikkhave satto imasmiṃyeva rājagahe
orabbhiko ahosi .pe.
   {295.4} Idhāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ
asilomaṃ purisaṃ vehāsaṃ gacchantaṃ tassa te asī uppatitvā uppatitvā
tasseva  kāye  nipatanti  svāssudaṃ aṭṭassaraṃ karoti .pe. eso
bhikkhave satto imasmiṃyeva rājagahe sūkariko ahosi .pe.
   {295.5} Idhāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ
sattilomaṃ purisaṃ vehāsaṃ gacchantaṃ tassa tā sattiyo uppatitvā uppatitvā
tasseva kāye nipatanti svāssudaṃ aṭṭassaraṃ karoti .pe. Eso bhikkhave
satto imasmiṃyeva rājagahe māgaviko ahosi .pe.
   {295.6} Idhāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ
usulomaṃ purisaṃ vehāsaṃ gacchantaṃ tassa te usū uppatitvā uppatitvā
tasseva  kāye  nipatanti  svāssudaṃ aṭṭassaraṃ karoti .pe. eso
bhikkhave satto imasmiṃyeva rājagahe kāraṇiko ahosi .pe.
   {295.7} Idhāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ
sūcilomaṃ purisaṃ vehāsaṃ gacchantaṃ tassa tā sūciyo uppatitvā uppatitvā
Tasseva  kāye  nipatanti  svāssudaṃ  aṭṭassaraṃ  karoti  .pe.
Eso bhikkhave satto imasmiṃyeva rājagahe sārathi ahosi .pe.
   {295.8} Idhāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ
sūcilomaṃ purisaṃ vehāsaṃ gacchantaṃ tassa tā sūciyo sīse pavisitvā mukhato
nikkhamanti  mukhe  pavisitvā urato nikkhamanti ure pavisitvā udarato
nikkhamanti  udare  pavisitvā ūrūhi nikkhamanti ūrūsu pavisitvā jaṅghāhi
nikkhamanti  jaṅghāsu  pavisitvā  pādehi nikkhamanti svāssudaṃ aṭṭassaraṃ
karoti  .pe.  eso  bhikkhave  satto  imasmiṃyeva  rājagahe
sūciko 1- ahosi .pe.
   {295.9} Idhāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ
kumbhaṇḍaṃ  purisaṃ  vehāsaṃ  gacchantaṃ  so  2-  gacchantopi  te va
aṇḍe  khandhe  oropetvā  gacchanti nisīdantopi tesveva aṇḍesu
nisīdati  tamenaṃ  gijjhāpi  kaṅkāpi  kulalāpi  anupatitvā  anupatitvā
vitudenti  vitacchenti  virājenti  svāssudaṃ aṭṭassaraṃ karoti .pe.
Eso bhikkhave satto imasmiṃyeva rājagahe gāmakūṭo ahosi .pe.
   {295.10} Idhāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ
purisaṃ gūthakūpe sasīsakaṃ nimuggaṃ .pe. eso bhikkhave satto imasmiṃyeva
rājagahe paradāriko ahosi .pe.
   {295.11}  Idhāhaṃ  āvuso  gijjhakūṭā  pabbatā orohanto
addasaṃ  purisaṃ  gūthakūpe  sasīsakaṃ  nimuggaṃ  ubhohi  hatthehi  gūthaṃ
khādantaṃ  .pe.  eso  bhikkhave  satto  imasmiṃyeva  rājagahe
@Footnote: 1 Yu. Ma. sūcako. 2 Yu. sa..
Duṭṭhabrāhmaṇo  ahosi  so  kassapassa  sammāsambuddhassa  pāvacane
bhikkhusaṅghaṃ  bhattena  nimantetvā  doṇiyā  gūthassa pūrāpetvā kālaṃ
ārocāpetvā etadavoca ito 1- bhonto yāvadatthaṃ bhuñjantu ceva
harantu  cāti  so  tassa  kammassa  vipākena bahūni vassāni bahūni
vassasatāni  bahūni  vassasahassāni  bahūni  vassasatasahassāni  niraye
pacitvā  tasseva  kammassa  vipākāvasesena evarūpaṃ attabhāvapaṭilābhaṃ
paṭisaṃvedeti  saccaṃ  bhikkhave  moggallāno  āha anāpatti bhikkhave
moggallānassāti  .pe.  idhāhaṃ  āvuso  gijjhakūṭā  pabbatā
orohanto  addasaṃ  nicchaviṃ  itthiṃ vehāsaṃ gacchantiṃ tamenaṃ gijjhāpi
kaṅkāpi kulalāpi anupatitvā anupatitvā vitudenti vitacchenti virājenti
sāssudaṃ  aṭṭassaraṃ karoti esā bhikkhave itthī imasmiṃyeva rājagahe
aticārinī  ahosi .pe. saccaṃ bhikkhave moggallāno āha anāpatti
bhikkhave moggallānassāti.
   {295.12} Idhāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ itthiṃ
duggandhaṃ  maṅguliṃ  vehāsaṃ  gacchantiṃ tamenaṃ gijjhāpi kaṅkāpi kulalāpi
anupatitvā anupatitvā vitudenti vitacchenti virājenti sāssudaṃ aṭṭassaraṃ
karoti .pe. Esā bhikkhave itthī imasmiṃyeva rājagahe ikkhaṇikā ahosi .pe.
Idhāhaṃ  āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ itthiṃ uppakkaṃ
okiliniṃ okiraṇiṃ vehāsaṃ gacchantiṃ sāssudaṃ aṭṭassaraṃ karoti .pe. Esā
@Footnote: 1 Yu. Ma. aho.
Bhikkhave  itthī  kāliṅgassa  rañño  aggamahesī  ahosi  1-  sā
issāpakatā sapattiṃ aṅgārakaṭāhena okiri .pe.
   {295.13} Idhāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ
asīsakabandhaṃ vehāsaṃ gacchantaṃ tassa ure akkhīni ceva honti mukhañca tamenaṃ
gijjhāpi  kaṅkāpi kulalāpi anupatitvā anupatitvā vitudenti vitacchenti
virājenti svāssudaṃ aṭṭassaraṃ karoti .pe. Eso bhikkhave satto imasmiṃyeva
rājagahe dāmariko 2- nāma coraghātako ahosi .pe.
   {295.14} Idhāhaṃ āvuso gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasaṃ
bhikkhuṃ vehāsaṃ gacchantaṃ tassa saṅghāṭipi ādittā sampajjalitā sañjotibhūtā 3-
pattopi  āditto sampajjalito sañjotibhūto 4- kāyabandhanaṃpi ādittaṃ
sampajjalitaṃ sañjotibhūtaṃ 5- kāyopi āditto sampajjalito sañjotibhūto
svāssudaṃ  aṭṭassaraṃ  karoti  .pe. eso bhikkhave bhikkhu kassapassa
sammāsambuddhassa pāvacane pāpabhikkhu ahosi .pe.
   {295.15}  Idhāhaṃ  āvuso  gijjhakūṭā  pabbatā orohanto
addasaṃ  bhikkhuniṃ  .pe.  addasaṃ  sikkhamānaṃ  addasaṃ sāmaṇeraṃ addasaṃ
sāmaṇeriṃ   vehāsaṃ   gacchantiṃ   tassā  saṅghāṭipi  ādittā
sampajjalitā   sañjotibhūtā   pattopi   āditto   sampajjalito
sañjotibhūto  kāyabandhanaṃpi  ādittaṃ  sampajjalitaṃ  sañjotibhūtaṃ  kāyopi
@Footnote: 1 Yu. Ma. potthakesu ayaṃ pāṭho natthi. 2 Yu. Ma. hāriko.
@3-4-5 yamidha sañjotibhūtā sañjotibhūto sañjotibhūtanti likhiyati
@taṃ katthaci sajjotibhūtā sajjotibhūto sajjotibhūtanti.
Āditto  sampajjalito  sañjotibhūto  sāssudaṃ  aṭṭassaraṃ  karoti
tassa  mayhaṃ  āvuso etadahosi acchariyaṃ vata bho abbhūtaṃ vata bho
evarūpopi  nāma  satto  bhavissati evarūpopi nāma yakkho bhavissati
evarūpopi  nāma  peto bhavissati evarūpopi nāma attabhāvapaṭilābho
bhavissatīti  .  bhikkhū  ujjhāyanti  khīyanti vipācenti uttarimanussadhammaṃ
āyasmā mahāmoggallāno ullapatīti.
   {295.16} Athakho bhagavā bhikkhū āmantesi cakkhubhūtā vata bhikkhave
sāvakā viharanti ñāṇabhūtā vata bhikkhave sāvakā viharanti yatra hi nāma
sāvako evarūpaṃ ñassati vā dakkhati vā sakkhiṃ vā karissati pubbe va me
sā bhikkhave sāmaṇerī diṭṭhā ahosi apicāhaṃ na byākāsiṃ ahañcetaṃ
byākareyyaṃ pare ca me na saddaheyyuṃ ye me na saddaheyyuṃ tesantaṃ
assa  dīgharattaṃ  ahitāya dukkhāya esā bhikkhave sāmaṇerī kassapassa
sammāsambuddhassa  pāvacane  pāpasāmaṇerī  ahosi sā tassa kammassa
vipākena  bahūni  vassāni bahūni vassasatāni bahūni vassasahassāni bahūni
vassasatasahassāni  niraye  pacitvā  tasseva  kammassa vipākāvasesena
evarūpaṃ  attabhāvapaṭilābhaṃ  paṭisaṃvedeti  saccaṃ  bhikkhave moggallāno
āha anāpatti bhikkhave moggallānassāti.
   [296]  Athakho  āyasmā  mahāmoggallāno bhikkhū āmantesi
yatāyaṃ  āvuso  tapodā  sandati  so  daho acchodako sītodako
sātodako  setodako supatittho ramaṇīyo pahūtamacchakacchapo cakkamattāni
Ca  padumāni  pupphanti  atha  ca panāyaṃ tapodā kuthitā sandatīti .
Bhikkhū  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  āyasmā
mahāmoggallāno  evaṃ  vakkhati  yatāyaṃ  āvuso  tapodā  sandati
so  daho  acchodako  sītodako  sātodako  setodako supatittho
ramaṇīyo  pahūtamacchakacchapo  cakkamattāni  ca  padumāni  pupphanti  atha
ca  panāyaṃ  tapodā  kuthitā  sandatīti  uttarimanussadhammaṃ  āyasmā
mahāmoggallāno  ullapatīti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ .
Yatāyaṃ  bhikkhave  tapodā  sandati  so  daho acchodako sītodako
sātodako  setodako supatittho ramaṇīyo pahūtamacchakacchapo cakkamattāni
ca  padumāni  pupphanti  apicāyaṃ bhikkhave tapodā dvinnaṃ mahānirayānaṃ
antarikāya  āgacchati  tenāyaṃ  tapodā  kuthitā  sandati  saccaṃ
bhikkhave moggallāno āha anāpatti bhikkhave moggallānassāti.
   [297] Tena kho pana samayena rājā māgadho seniyo bimbisāro
licchavīhi  saddhiṃ  saṅgāmento  pabhaggo hoti . atha rājā pacchā
senaṃ saṅkaḍḍhitvā licchaviyo 1- parājesi . saṅgāme ca nandi carati
raññā licchaviyo 2- pabhaggāti . athakho āyasmā mahāmoggallāno
bhikkhū  āmantesi  rājā  āvuso  licchavīhi  pabhaggo saṅgāme ca
nandi  carati  raññā licchaviyo pabhaggāti . bhikkhū ujjhāyanti khīyanti
vipācenti  kathaṃ  hi  nāma āyasmā mahāmoggallāno evaṃ vakkhati
@Footnote: 1 licchavī vā licchavino vāti amhākaṃ khanti. 2 Yu. Ma. licchavī.
Rājā  āvuso  licchavīhi  pabhaggo saṅgāme ca nandi carati raññā
licchaviyo  pabhaggāti  uttarimanussadhammaṃ  āyasmā  mahāmoggallāno
ullapatīti  . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . paṭhamaṃ bhikkhave rājā
licchavīhi  pabhaggo  atha  rājā  pacchā senaṃ saṅkaḍḍhitvā licchaviyo
parājesi  saccaṃ  bhikkhave  moggallāno  āha  anāpatti  bhikkhave
moggallānassāti.
   [298]  Athakho  āyasmā  mahāmoggallāno bhikkhū āmantesi
idhāhaṃ āvuso sappinikāya nadiyā tīre āneñjaṃ 1- samādhiṃ samāpanno
nāgānaṃ  ogayha uttarantānaṃ koñcaṃ karontānaṃ saddaṃ assosinti .
Bhikkhū  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  āyasmā
mahāmoggallāno  evaṃ  vakkhati  idhāhaṃ  āvuso sappinikāya nadiyā
tīre  āneñjaṃ  samādhiṃ  samāpanno  nāgānaṃ  ogayha uttarantānaṃ
koñcaṃ  karontānaṃ  saddaṃ  assosinti  uttarimanussadhammaṃ  āyasmā
mahāmoggallāno  ullapatīti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ .
Attheso  bhikkhave  samādhi  so  ca kho aparisuddho saccaṃ bhikkhave
moggallāno āha anāpatti bhikkhave moggallānassāti.
   [299] Athakho āyasmā sobhito bhikkhū āmantesi ahaṃ āvuso
pañca  kappasatāni  anussarāmīti  .  bhikkhū  ujjhāyanti  khīyanti
vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  āyasmā  sobhito  evaṃ vakkhati ahaṃ
@Footnote: 1 Yu. Ma. ānañjaṃ.
Āvuso  pañca  kappasatāni  anussarāmīti  uttarimanussadhammaṃ  āyasmā
sobhito ullapatīti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Atthesā bhikkhave
sobhitassa sā ca kho ekāyeva jāti saccaṃ bhikkhave sobhito āha
anāpatti bhikkhave sobhitassāti.
               Catutthapārājikaṃ niṭṭhitaṃ.
                    -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 200-220. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=3941              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=3941              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=281&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=32              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=281              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=1&A=12893              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=1&A=12893              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]