ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

   [306]  Ajjhattarūpe  ceteti  upakkamati  muccati  āpatti
saṅghādisesassa  .  bahiddhārūpe  ceteti  upakkamati muccati āpatti
saṅghādisesassa  .  ajjhattabahiddhārūpe  ceteti  upakkamati  muccati
āpatti saṅghādisesassa . ākāse kaṭiṃ kampento ceteti upakkamati
muccati  āpatti  saṅghādisesassa  . rāgūpatthambhe ceteti upakkamati
muccati  āpatti  saṅghādisesassa  . vaccūpatthambhe ceteti upakkamati
muccati  āpatti saṅghādisesassa . passāvūpatthambhe ceteti upakkamati
muccati  āpatti  saṅghādisesassa  . vātūpatthambhe ceteti upakkamati
muccati  āpatti  saṅghādisesassa  .  uccāliṅgapāṇakadaṭṭhūpatthambhe
ceteti  upakkamati  muccati āpatti saṅghādisesassa . ārogyatthāya
ceteti  upakkamati  muccati  āpatti  saṅghādisesassa  .  sukhatthāya
.pe.  bhesajjatthāya  dānatthāya  puññatthāya  yaññatthāya saggatthāya
vījatthāya  vīmaṃsatthāya  davatthāya  ceteti  upakkamati muccati āpatti
saṅghādisesassa . nīlaṃ ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa.
@Footnote: 1 Yu. Ma. potthakesu ayaṃ pāṭho na paññāyati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page227.

Pītakaṃ lohitakaṃ odātaṃ takkavaṇṇaṃ dakavaṇṇaṃ telavaṇṇaṃ khīravaṇṇaṃ dadhivaṇṇaṃ sappivaṇṇaṃ ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa. Suddhikaṃ niṭṭhitaṃ. [307] Ārogyatthañca sukhatthañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa . ārogyatthañca bhesajjatthañca . Ārogyatthañca dānatthañca . ārogyatthañca puññatthañca . Ārogyatthañca yaññatthañca . ārogyatthañca saggatthañca . Ārogyatthañca vījatthañca . ārogyatthañca vīmaṃsatthañca . Ārogyatthañca davatthañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa. Ekamūlaṃ 1- khaṇḍacakkaṃ niṭṭhitaṃ. [308] Sukhatthañca bhesajjatthañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa . sukhatthañca dānatthañca . sukhatthañca puññatthañca . sukhatthañca yaññatthañca . sukhatthañca saggatthañca . Sukhatthañca vījatthañca . sukhatthañca vīmaṃsatthañca . sukhatthañca davatthañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa . Sukhatthañca ārogyatthañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa. @Footnote: 1 Yu. Ma. ekamūlakassa.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page228.

[309] Bhesajjatthañca dānatthañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa . bhesajjatthañca puññatthañca . bhesajjatthañca yaññatthañca . bhesajjatthañca saggatthañca . bhesajjatthañca vījatthañca . bhesajjatthañca vīmaṃsatthañca . bhesajjatthañca davatthañca . Bhesajjatthañca ārogyatthañca . bhesajjatthañca sukhatthañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa. [310] Dānatthañca puññatthañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa . dānatthañca yaññatthañca . dānatthañca saggatthañca . dānatthañca vījatthañca . dānatthañca vīmaṃsatthañca . Dānatthañca davatthañca . dānatthañca ārogyatthañca . dānatthañca sukhatthañca . dānatthañca bhesajjatthañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa. [311] Puññatthañca yaññatthañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa . puññatthañca saggatthañca . puññatthañca vījatthañca . puññatthañca vīmaṃsatthañca . puññatthañca davatthañca . Puññatthañca ārogyatthañca . puññatthañca sukhatthañca . Puññatthañca bhesajjatthañca . puññatthañca dānatthañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa. [312] Yaññatthañca saggatthañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa . yaññatthañca vījatthañca . yaññatthañca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page229.

Vīmaṃsatthañca . yaññatthañca davatthañca . yaññatthañca ārogyatthañca . Yaññatthañca sukhatthañca . yaññatthañca bhesajjatthañca . yaññatthañca dānatthañca . yaññatthañca puññatthañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa. [313] Saggatthañca vījatthañca . saggatthañca vīmaṃsatthañca . Saggatthañca davatthañca . saggatthañca ārogyatthañca . saggatthañca sukhatthañca . saggatthañca bhesajjatthañca . saggatthañca dānatthañca . Saggatthañca puññatthañca . saggatthañca yaññatthañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa. [314] Vījatthañca vīmaṃsatthañca . vījatthañca davatthañca . Vījatthañca ārogyatthañca . vījatthañca sukhatthañca . vījatthañca bhesajjatthañca . vījatthañca dānatthañca . vījatthañca puññatthañca . Vījatthañca yaññatthañca . vījatthañca saggatthañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa. [315] Vīmaṃsatthañca davatthañca . vīmaṃsatthañca ārogyatthañca . Vīmaṃsatthañca sukhatthañca . vīmaṃsatthañca bhesajjatthañca . vīmaṃsatthañca dānatthañca . vīmaṃsatthañca puññatthañca . vīmaṃsatthañca yaññatthañca . Vīmaṃsatthañca saggatthañca . vīmaṃsatthañca vījatthañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa. [316] Davatthañca ārogyatthañca ceteti upakkamati muccati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page230.

Āpatti saṅghādisesassa . davatthañca sukhatthañca . davatthañca bhesajjatthañca . davatthañca dānatthañca . davatthañca puññatthañca . Davatthañca yaññatthañca . davatthañca saggatthañca . davatthañca vījatthañca . davatthañca vīmaṃsatthañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa. Ekamūlakaṃ 1- baddhacakkaṃ niṭṭhitaṃ. Dumūlakādipi evameva netabbaṃ. [317] Ārogyatthañca sukhatthañca bhesajjatthañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa .pe. ārogyatthañca sukhatthañca davatthañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa. Dumūlakaṃ khaṇḍacakkaṃ. [318] Sukhatthañca bhesajjatthañca dānatthañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa .pe. sukhatthañca bhesajjatthañca davatthañca .pe. sukhatthañca bhesajjatthañca ārogyatthañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa .pe. vīmaṃsatthañca davatthañca ārogyatthañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa .pe. vīmaṃsatthañca davatthañca vījatthañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa. Dumūlakaṃ baddhacakkaṃ niṭṭhitaṃ. @Footnote: 1 Yu. Ma. ekamūlakassa.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page231.

[319] Timūlakaṃ catumūlakaṃ pañcamūlakaṃ chamūlakaṃ sattamūlakaṃ aṭṭhamūlakaṃ navamūlakaṃ evameva kātabbaṃ. Idaṃ sabbamūlakaṃ. [320] Ārogyatthañca sukhatthañca . bhesajjatthañca dānatthañca. Puññatthañca yaññatthañca . saggatthañca vījatthañca . vīmaṃsatthañca davatthañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa. Sabbamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 226-231. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=4453&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=4453&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=306&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=35              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]