ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

   [321]  Nīlañca  pītakañca  ceteti  upakkamati muccati āpatti
saṅghādisesassa  .  nīlañca  lohitakañca .pe. nīlañca odātañca .
Nīlañca   takkavaṇṇañca   .  nīlañca  dakavaṇṇañca  .  nīlañca
telavaṇṇañca  .  nīlañca  khīravaṇṇañca  .  nīlañca  dadhivaṇṇañca .
Nīlañca   sappivaṇṇañca   ceteti   upakkamati  muccati  āpatti
saṅghādisesassa.
         Ekamūlakaṃ 1- khaṇḍacakkaṃ niṭṭhitaṃ.
   [322]  Pītakañca lohitakañca ceteti upakkamati muccati āpatti
saṅghādisesassa . pītakañca odātañca .pe. pītakañca takkavaṇṇañca .
Pītakañca   dakavaṇṇañca   .   pītakañca   telavaṇṇañca  .
Pītakañca  khīravaṇṇañca  .  pītakañca  dadhivaṇṇañca  .  pītakañca
sappivaṇṇañca  .  pītakañca  nīlañca  ceteti  upakkamati  muccati
@Footnote: 1 Yu. Ma. ekamūlakassa.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page232.

Āpatti saṅghādisesassa. {322.1} Lohitakañca odātañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa . lohitakañca takkavaṇṇañca . Lohitakañca dakavaṇṇañca . lohitakañca telavaṇṇañca . Lohitakañca khīravaṇṇañca . lohitakañca dadhivaṇṇañca . Lohitakañca sappivaṇṇañca . lohitakañca nīlañca . lohitakañca pītakañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa . Odātañca takkavaṇṇañca . odātañca dakavaṇṇañca . Odātañca telavaṇṇañca . odātañca khīravaṇṇañca . odātañca dadhivaṇṇañca . odātañca sappivaṇṇañca . odātañca nīlañca . Odātañca pītakañca . odātañca lohitakañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa. {322.2} Takkavaṇṇañca dakavaṇṇañca . takkavaṇṇañca telavaṇṇañca . takkavaṇṇañca khīravaṇṇañca . takkavaṇṇañca dadhivaṇṇañca . takkavaṇṇañca sappivaṇṇañca . takkavaṇṇañca nīlañca . takkavaṇṇañca pītakañca . takkavaṇṇañca lohitakañca . Takkavaṇṇañca odātañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa. {322.3} Dakavaṇṇañca telavaṇṇañca . dakavaṇṇañca khīravaṇṇañca . dakavaṇṇañca dadhivaṇṇañca . dakavaṇṇañca sappivaṇṇañca . dakavaṇṇañca nīlañca . dakavaṇṇañca pītakañca . dakavaṇṇañca lohitakañca . dakavaṇṇañca odātañca . dakavaṇṇañca takkavaṇṇañca ceteti upakkamati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page233.

Muccati āpatti saṅghādisesassa. {322.4} Telavaṇṇañca khīravaṇṇañca . telavaṇṇañca davivaṇṇañca . telavaṇṇañca sappivaṇṇañca . Telavaṇṇañca nīlañca . telavaṇṇañca pītakañca . telavaṇṇañca lohitakañca . telavaṇṇañca odātañca . telavaṇṇañca takkavaṇṇañca . telavaṇṇañca dakavaṇṇañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa. {322.5} Khīravaṇṇañca dadhivaṇṇañca . khīravaṇṇañca sappivaṇṇañca . khīravaṇṇañca nīlañca . khīravaṇṇañca pītakañca . khīravaṇṇañca lohitakañca . khīravaṇṇañca odātañca . khīravaṇṇañca takkavaṇṇañca . khīravaṇṇañca dakavaṇṇañca . khīravaṇṇañca telavaṇṇañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa. {322.6} Dadhivaṇṇañca sappivaṇṇañca . dadhivaṇṇañca nīlañca . dadhivaṇṇañca pītakañca . dadhivaṇṇañca lohitakañca . Dadhivaṇṇañca odātañca . dadhivaṇṇañca takkavaṇṇañca . Dadhivaṇṇañca dakavaṇṇañca . dadhivaṇṇañca telavaṇṇañca . Dadhivaṇṇañca khīravaṇṇañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa. {322.7} Sappivaṇṇañca nīlañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa . sappivaṇṇañca pītakañca . sappivaṇṇañca lohitakañca . sappivaṇṇañca odātañca . sappivaṇṇañca takkavaṇṇañca . sappivaṇṇañca dakavaṇṇañca . sappivaṇṇañca telavaṇṇañca . sappivaṇṇañca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page234.

Khīravaṇṇañca . sappivaṇṇañca dadhivaṇṇañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa. Ekamūlakaṃ 1- baddhacakkaṃ niṭṭhitaṃ. Dumūlakādipi evameva netabbaṃ. [323] Nīlañca pītakañca lohitakañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa . nīlañca pītakañca odātañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa .pe. nīlañca pītakañca sappivaṇṇañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa. Dumūlakaṃ khaṇḍacakkaṃ niṭṭhitaṃ. [324] Pītakañca lohitakañca odātañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa .pe. pītakañca lohitakañca nīlañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa .pe. Dadhivaṇṇañca sappivaṇṇañca nīlañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa .pe. dadhivaṇṇañca sappivaṇṇañca khīravaṇṇañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa. Dumūlakaṃ baddhacakkaṃ niṭṭhitaṃ. [325] Timūlakaṃ catumūlakaṃ pañcamūlakaṃ chamūlakaṃ sattamūlakaṃ aṭṭhamūlakaṃ navamūlakaṃ evameva kātabbaṃ. Idaṃ sabbamūlakaṃ. @Footnote: 1 Yu. Ma. ekamūlakassa.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page235.

[326] Nīlañca pītakañca lohitakañca odātañca takkavaṇṇañca dakavaṇṇañca telavaṇṇañca khīravaṇṇañca dadhivaṇṇañca sappivaṇṇañca ceteti upakkamati muccati āpatti saṅghādisesassa. Sabbamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 231-235. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=4555&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=4555&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=321&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=36              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]