ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 11 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 3 : Sutta. Tī. Pā.

            Aggaññasuttaṃ
   [51]  Evamme  sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
pubbārāme  migāramātupāsāde  .  tena  kho  pana  samayena
vāseṭṭhabhāradvājā  bhikkhūsu  parivasanti  bhikkhubhāvaṃ  ākaṅkhamānā .
Athakho  bhagavā  sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā  vuṭṭhito  pāsādā
orohitvā pāsādapacchāyāyaṃ abbhokāse caṅkamati.
   {51.1} Addasā kho vāseṭṭho bhagavantaṃ sāyaṇhasamayaṃ paṭisallānā
vuṭṭhitaṃ   pāsādā  orohitvā  pāsādapacchāyāyaṃ  abbhokāse
caṅkamantaṃ  disvāna  bhāradvājaṃ  āmantesi  ayaṃ āvuso bhāradvāja
bhagavā  sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā  vuṭṭhito  pāsādā  orohitvā
pāsādapacchāyāyaṃ  abbhokāse  caṅkamati  āyāmāvuso  bhāradvāja
yena  bhagavā  tenupasaṅkamissāma  appevanāma  labheyyāma  bhagavato
sammukhā 1- dhammiṃ kathaṃ savanāyāti . evamāvusoti kho bhāradvājo
vāseṭṭhassa paccassosi.
   {51.2} Athakho vāseṭṭhabhāradvājā yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ   abhivādetvā   bhagavantaṃ   caṅkamantaṃ
anucaṅkamiṃsu  .  athakho  bhagavā  vāseṭṭhaṃ āmantesi tumhe khvattha
vāseṭṭhā   2-  brāhmaṇajaccā  brāhmaṇakulīnā  brāhmaṇakulā
agārasmā   anagāriyaṃ  pabbajitā  kacci  vo  vāseṭṭhā  3-
brāhmaṇā  na  akkosanti  na  paribhāsantīti  .  taggha  no
bhante   brāhmaṇā   akkosanti   paribhāsanti   attarūpāya
@Footnote: 1 Ma. Yu. santikā . 2-3 Ma. Yu. vāseṭṭha.
Paribhāsāya  paripuṇṇāya  no  aparipuṇṇāyāti  .  yathākathaṃ pana vo
vāseṭṭhā  brāhmaṇā  akkosanti  paribhāsanti attarūpāya paribhāsāya
paripuṇṇāya  no  aparipuṇṇāyāti  .  brāhmaṇā  bhante evamāhaṃsu
brāhmaṇo  va  seṭṭho  vaṇṇo hīnā aññe vaṇṇā brāhmaṇo va
sukko  vaṇṇo  kaṇhā  aññe  vaṇṇā  brāhmaṇā  va  sujjhanti
no  abrāhmaṇā  brāhmaṇā  1-  brahmuno  puttā  orasā
mukhato  jātā  brahmajā  brahmanimmitā  brahmadāyādā  te
tumhe  seṭṭhaṃ  vaṇṇaṃ  hitvā  hīnamatthavaṇṇaṃ  ajjhupagatā  yadidaṃ
muṇḍake  samaṇake  ibbhe  kaṇhe bandhupādā pacceti 2- tayidaṃ na
sādhu  tayidaṃ  nappaṭirūpaṃ  yaṃ tumhe seṭṭhaṃ vaṇṇaṃ hitvā hīnamatthavaṇṇaṃ
ajjhupagatā  yadidaṃ  muṇḍake  samaṇake  ibbhe  kaṇhe  bandhupādā
pacceti  . evaṃ kho no bhante brāhmaṇā akkosanti paribhāsanti
attarūpāya paribhāsāya paripuṇṇāya no aparipuṇṇāyāti.
   {51.3}  Taggha  vo vāseṭṭhā brāhmaṇā porāṇaṃ asarantā
evamāhaṃsu  brāhmaṇo  va  seṭṭho  vaṇṇo  hīnā  aññe vaṇṇā
brāhmaṇo  va  sukko  vaṇṇo  kaṇhā  aññe  vaṇṇā brāhmaṇā
va sujjhanti no abrāhmaṇā brāhmaṇā 1- brahmuno puttā orasā
mukhato  jātā  brahmajā  brahmanimmitā brahmadāyādāti . dissanti
kho  pana  vāseṭṭhā  brāhmaṇānaṃ brāhmaṇiyo utuniyopi gabbhiniyopi
vijāyamānāpi  pāyamānāpi  te  ca brāhmaṇā yonijā va samānā
@Footnote: 1 Ma. Yu. brāhmaṇā va. evamupari . 2 Ma. Yu. bandhupādāpacce.
Evamāhaṃsu  brāhmaṇo va seṭṭho vaṇṇo .pe. brahmadāyādāti .
Te  ca  1- brahmānañceva abbhācikkhanti musā ca bhāsanti bahuñca
apuññaṃ pasavanti.
   [52]  Cattārome  vāseṭṭhā  vaṇṇā  khattiyā  brāhmaṇā
vessā  suddā . khattiyopi kho vāseṭṭhā idhekacco pāṇātipātī
hoti  adinnādāyī  kāmesu  micchācārī  musāvādī  pisuṇavāco 2-
pharusavāco  samphappalāpī  abhijjhālu  byāpannacitto  micchādiṭṭhī .
Iti  kho vāseṭṭhā yeme dhammā akusalā akusalasaṅkhātā sāvajjā
sāvajjasaṅkhātā   asevitabbā   asevitabbasaṅkhātā   nālamariyā
nālamariyasaṅkhātā  kaṇhā  kaṇhavipākā  viññugarahitā  .  khattiyepi
te idhekacce sandissanti . Brāhmaṇopi kho vāseṭṭhā .pe. Vessopi
kho vāseṭṭhā .pe. suddopi kho vāseṭṭhā idhekacco pāṇātipātī
hoti  adinnādāyī .pe. micchādiṭṭhī . iti kho vāseṭṭhā yeme
dhammā  akusalā  akusalasaṅkhātā  .pe.  kaṇhā  kaṇhavipākā
viññugarahitā suddepi te idhekacce sandissanti.
   [53] Khattiyopi kho vāseṭṭhā idhekacco pāṇātipātā paṭivirato
hoti  adinnādānā  paṭivirato  kāmesu  micchācārā  paṭivirato
musāvādā  paṭivirato  pisuṇāya  vācāya  paṭivirato pharusāya vācāya
paṭivirato  samphappalāpā  paṭivirato  anabhijjhālu  abyāpannacitto
sammādiṭṭhī . iti kho vāseṭṭhā yeme dhammā kusalā kusalasaṅkhātā
@Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo na dissati . 2 Yu. pisuṇāvāco pharusāvāco.
Anavajjā  anavajjasaṅkhātā  sevitabbā  sevitabbasaṅkhātā  alamariyā
alamariyasaṅkhātā  sukkā  sukkavipākā  viññupasatthā . khattiyepi te
idhekacce  sandissanti  . brāhmaṇopi kho vāseṭṭhā . vessopi
kho  vāseṭṭhā . suddopi kho vāseṭṭhā idhekacco pāṇātipātā
paṭivirato  hoti  .pe.  anabhijjhālu  abyāpannacitto sammādiṭṭhī .
Iti  kho  vāseṭṭhā  yeme dhammā kusalā kusalasaṅkhātā anavajjā
anavajjasaṅkhātā    sevitabbā   sevitabbasaṅkhātā   alamariyā
alamariyasaṅkhātā  sukkā  sukkavipākā  viññupasatthā  .  suddepi
te idhekacce sandissanti.
   {53.1} Imesu kho vāseṭṭhā catūsu vaṇṇesu evaṃ ubhayabyokiṇṇesu 1-
vattamānesu  kaṇhasukkesu  dhammesu viññuvigarahitesu ceva viññupasatthesu
ca yadettha brāhmaṇā evamāhaṃsu brāhmaṇo va seṭṭho vaṇṇo hīnā
aññe  vaṇṇā  brāhmaṇo  va sukko vaṇṇo kaṇhā aññe vaṇṇā
brāhmaṇā  va sujjhanti no abrāhmaṇā brāhmaṇā brahmuno puttā
orasā  mukhato  jātā  brahmajā brahmanimmitā brahmadāyādāti .
Tantesaṃ viññū nānujānanti . taṃ kissa hetu . imesaṃ hi vāseṭṭhā
catunnaṃ  vaṇṇānaṃ yo hoti bhikkhu arahaṃ khīṇāsavo vusitavā katakaraṇīyo
ohitabhāro   anuppattasadattho   parikkhīṇakavasaññojano  sammadaññā-
vimutto so nesaṃ aggamakkhāyati dhammeneva no adhammena. Dhammo hi
vāseṭṭhā  seṭṭho janetasmiṃ diṭṭhe ceva dhamme abhisamparāyañca .
@Footnote: 1 Ma. Yu. ubhayaokiṇṇesu.
Tadamināpetaṃ vāseṭṭhā pariyāyena veditabbaṃ yathā dhammo 1- seṭṭho
janetasmiṃ diṭṭhe ceva dhamme abhisamparāyañca.
   [54] Jānāti kho vāseṭṭhā rājā pasenadi kosalo samaṇo gotamo
anuttaro 2- sakyakulā pabbajitoti . sakyā kho pana vāseṭṭhā rañño
pasenadissa kosalassa anantarā 3- anuyantā bhavanti . karonti kho
vāseṭṭhā  sakyā  raññe  pasenadimhi kosale nipaccakāraṃ abhivādanaṃ
paccuṭṭhānaṃ  añjalikammaṃ  sāmīcikammaṃ  .  iti  kho  vāseṭṭhā  yaṃ
karonti  sakyā  raññe  pasenadimhi  kosale  nipaccakāraṃ abhivādanaṃ
paccuṭṭhānaṃ  añjalikammaṃ  sāmīcikammaṃ  karoti  taṃ  rājā  pasenadi
kosalo  tathāgate  nipaccakāraṃ  abhivādanaṃ  paccuṭṭhānaṃ  añjalikammaṃ
sāmīcikammaṃ  nanu  sujāto  samaṇo  gotamo  dujjātohamasmi  balavā
samaṇo   gotamo  dubbalohamasmi  pāsādiko  samaṇo  gotamo
dubbaṇṇohamasmi  mahesakkho  samaṇo  gotamo  appesakkhohamasmīti
athakho  naṃ dhammaṃyeva sakkaronto dhammaṃ garukaronto dhammaṃ mānento
dhammaṃ  pūjento dhammaṃ apacayamāno . evaṃ rājā pasenadi kosalo
tathāgate  nipaccakāraṃ  karoti  abhivādanaṃ  paccuṭṭhānaṃ  añjalikammaṃ
sāmīcikammaṃ . iminā 4- kho evaṃ 5- vāseṭṭhā pariyāyena veditabbaṃ
yathā dhammo seṭṭho janetasmiṃ diṭṭhe ceva dhamme abhisamparāyañca.
   [55]  Tumhe  khvattha  vāseṭṭhā  nānājaccā  nānānāmā
nānāgottā  nānākulā agārasmā anagāriyaṃ pabbajitā ke tumheti
@Footnote: 1 Ma. dhammo va . 2 Ma. anantarā . 3 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati.
@4 Ma. imināpi . 5 Ma. Yu. etaṃ vāseṭṭha.
Puṭṭhā  samānā samaṇā sakyaputtiyāmhāti paṭijānāthāti 1- . yassa
kho  panassa vāseṭṭhā tathāgate saddhā niviṭṭhā mūlajātā patiṭṭhitā
daḷhā  asaṃhāriyā  2- samaṇena vā brāhmaṇena vā devena vā
mārena vā brahmunā vā kenaci vā lokasmiṃ tassetaṃ kallaṃ vācāya
bhagavatomhi  putto  oraso  mukhato  jāto  dhammajo  dhammanimmito
dhammadāyādoti  .  taṃ  kissa hetu . tathāgatassa hetaṃ vāseṭṭhā
adhivacanaṃ  dhammakāyo  itipi  brahmakāyo  itipi  dhammabhūto  itipi
brahmabhūto itipi.
   [56] Hoti kho so vāseṭṭhā samayo yaṃ kadāci karahaci dīghassa
addhuno accayena ayaṃ loko saṃvaṭṭati saṃvaṭṭamāne loke yebhuyyena
sattā  ābhassarasaṃvattanikā  honti  te  tattha  [2]-  manomayā
pītibhakkhā  sayaṃpabhā  antalikkhacarā  subhaṭṭhāyino  ciraṃ  dīghamaddhānaṃ
tiṭṭhanti  .  hoti  kho  so vāseṭṭhā samayo yaṃ kadāci karahaci
dīghassa  addhuno  accayena  ayaṃ loko vivaṭṭati vivaṭṭamāne loke
yebhuyyena  sattā  ābhassarakāyā  cavitvā itthattaṃ āgacchanti te
ca  honti  manomayā  pītibhakkhā  sayaṃpabhā antalikkhacarā subhaṭṭhāyino
ciraṃ dīghamaddhānaṃ tiṭṭhanti.
   {56.1} Ekodakīkūtaṃ kho pana vāseṭṭhā tena samayena hoti
andhakāro   andhakāratimisā  na  candimasuriyā  paññāyanti  na
nakkhattāni    tārakarūpāni   paññāyanti   na   rattindivā
paññāyanti   na   māsaddhamāsā  paññāyanti  na  utusaṃvaccharā
@Footnote: 1 Ma. Yu. itisaddo na dissati . 2 Yu. asaṃhārikā . 3 Ma. Yu. honti.
Paññāyanti  na  itthīpurisā  1-  paññāyanti . sattā sattātveva
saṅkhyaṃ  gacchanti  . athakho tesaṃ vāseṭṭhā sattānaṃ kadāci karahaci
dīghassa  addhuno accayena rasapaṭhavī udakasmiṃ samantāni 2- seyyathāpi
nāma  payatattassa nibbāyamānassa upari santānakaṃ hoti evamevaṃ 3-
pāturahoti  sā  ahosi  vaṇṇasampannā  gandhasampannā  rasasampannā
seyyathāpi nāma sampannā vā sappi sampannaṃ vā navanītaṃ evaṃvaṇṇā
ahosi seyyathāpi nāma khuddamadhuṃ aneḷakaṃ evamassādā ahosi.
   {56.2} Athakho vāseṭṭhā aññataro satto lolajātiko ambho
kimevidaṃ  bhavissatīti  rasapaṭhaviṃ aṅguliyā sāyi tassa rasapaṭhaviṃ aṅguliyā
sāyato  acchādesi  taṇhāpassa  4- okkami . aññepi 5- kho
vāseṭṭhā  sattā  tassa  sattassa diṭṭhānugatiṃ āpajjamānā rasapaṭhaviṃ
aṅguliyā sāyiṃsu . tesaṃ rasapaṭhaviṃ aṅguliyā sāyataṃ acchādeti taṇhā
ca nesaṃ okkami.
   {56.3} Athakho te vāseṭṭhā sattā rasapaṭhaviṃ hatthehi āluppakārakaṃ
upakkamiṃsu paribhuñjituṃ . yato kho vāseṭṭhā sattā rasapaṭhaviṃ hatthehi
āluppakārakaṃ  upakkamiṃsu  paribhuñjituṃ  atha  tesaṃ  sattānaṃ  sayaṃpabhā
antaradhāyi  .  sayaṃpabhāya  antarahitāya  candimasuriyā  pāturahesuṃ
candimasuriyesu   pātubhūtesu  nakkhattāni  tārakarūpāni  pāturahesuṃ
nakkhattesu  tārakarūpesu  pātubhūtesu rattindivā paññāyiṃsu rattindivesu
paññāyamānesu    māsaddhamāsā    paññāyiṃsu   māsaddhamāsesu
paññāyamānesu    utusaṃvaccharā    paññāyiṃsu    ettāvatā
@Footnote: 1 Ma. Yu. itthipumā . 2 Ma. Yu. samatāni . 3 Ma. evameva. evamupari.
@4 Ma. Yu. taṇhā cassa . 5 Yu. aññatarepi.
Kho vāseṭṭhā ayaṃ loko puna vivaṭṭo hoti.
   [57]  Athakho  te  vāseṭṭhā  sattā  rasapaṭhaviṃ paribhuñjantā
tabbhakkhā tadāhārā 1- ciraṃ dīghamaddhānaṃ aṭṭhaṃsu . yathā yathā kho
te  vāseṭṭhā  sattā  rasapaṭhaviṃ  paribhuñjantā tabbhakkhā tadāhārā
ciraṃ  dīghamaddhānaṃ  aṭṭhaṃsu  tathā  tathā  tesaṃ  sattānaṃ kharattañceva
kāyasmiṃ  okkami  vaṇṇavevaṇṇatā  ca  paññāyittha  .  ekidaṃ
sattā  vaṇṇavanto  honti  ekidaṃ  sattā  dubbaṇṇā  .  tattha
ye  te  sattā  vaṇṇavanto  te  dubbaṇṇe  satte  atimaññanti
mayametehi  vaṇṇavantatarā  amhehete  dubbaṇṇatarāti  .  tesaṃ
vaṇṇātimānapaccayā  mānātimānajātikānaṃ  rasapaṭhavī  antaradhāyi .
Rasapaṭhaviyā  antarahitāya  sannipatiṃsu  sannipatitvā  anutthuniṃsu  aho
rasaṃ aho rasanti . tadetarahipi manussā kiñcideva surasaṃ 2- labhitvā
evamāhaṃsu  aho  rasaṃ  aho  rasanti  . tadeva porāṇaṃ aggaññaṃ
akkharaṃ anussaranti 3- na tvevassa atthaṃ ājānanti.
   [58]  Athakho tesaṃ vāseṭṭhā sattānaṃ rasapaṭhaviyā antarahitāya
bhūmipappaṭiko 4- pāturahosi . seyyathāpi nāma ahicchattako evamevaṃ
pāturahosi   .   so   ahosi  vaṇṇasampanno  gandhasampanno
rasasampanno  seyyathāpi  nāma  sampannā  vā  sappi sampannaṃ vā
navanītaṃ  evaṃvaṇṇo  ahosi  seyyathāpi  nāma  khuddamadhuṃ  aneḷakaṃ
@Footnote: 1 Yu. tadahārā . 2 Yu. sādhurasaṃ . 3 Yu. anupatanti. evamupari.
@4 Ma. Yu. bhūmipappaṭako.
Evamassādo ahosi.
   {58.1}  Athakho  te vāseṭṭhā sattā bhūmipappaṭikaṃ upakkamiṃsu
paribhuñjituṃ  te  [1]-  paribhuñjantā  tabbhakkhā  tadāhārā  ciraṃ
dīghamaddhānaṃ  aṭṭhaṃsu  .  yathā  yathā  kho  te vāseṭṭhā sattā
bhūmipappaṭikaṃ  paribhuñjantā  tabbhakkhā  tadāhārā  ciraṃ  dīghamaddhānaṃ
aṭṭhaṃsu  tathā  tathā  tesaṃ  sattānaṃ bhiyyoso mattāya kharattañceva
kāyasmiṃ  okkami  vaṇṇavevaṇṇatā  ca  paññāyittha . ekidaṃ sattā
vaṇṇavanto honti ekidaṃ sattā dubbaṇṇā . tattha ye te sattā
vaṇṇavanto   te   dubbaṇṇe  satte  atimaññanti  mayametehi
vaṇṇavantatarā  amhehete  dubbaṇṇatarāti  .  tesaṃ  vaṇṇātimāna-
paccayā mānātimānajātikānaṃ bhūmipappaṭiko antaradhāyi.
   {58.2} Bhūmipappaṭike antarahite padālatā pāturahosi. Seyyathāpi
nāma kalambakā 2- evamevaṃ pāturahosi . sā ahosi vaṇṇasampannā
gandhasampannā  rasasampannā  seyyathāpi  nāma  sampannā  vā sappi
sampannaṃ  vā  navanītaṃ  evaṃvaṇṇā  ahosi seyyathāpi nāma khuddamadhuṃ
aneḷakaṃ evamassādā ahosi . athakho te vāseṭṭhā sattā padālataṃ
upakkamiṃsu  paribhuñjituṃ  te  paribhuñjantā  tabbhakkhā  tadāhārā  ciraṃ
dīghamaddhānaṃ aṭṭhaṃsu . yathā yathā kho te vāseṭṭhā sattā padālataṃ
paribhuñjantā  tabbhakkhā  tadāhārā  ciraṃ   dīghamaddhānaṃ  aṭṭhaṃsu
tathā  tathā  tesaṃ  sattānaṃ  bhiyyoso  mattāya  kharattañceva
kāyasmiṃ  okkami  vaṇṇavevaṇṇatā  ca  paññāyittha  .  ekidaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. taṃ . 2 Ma. Yu. kalambukā.
Sattā  vaṇṇavanto  honti  ekidaṃ  sattā  dubbaṇṇā  .  tattha
ye  te  sattā  vaṇṇavanto  te  dubbaṇṇe  satte  atimaññanti
mayametehi  vaṇṇavantatarā  amhehete  dubbaṇṇatarāti  .  tesaṃ
vaṇṇātimānapaccayā mānātimānajātikānaṃ padālatā antaradhāyi.
   {58.3}  Padālatāya  antarahitāya  sannipatiṃsu  sannipatitvā
anutthuniṃsu ahu vata no ahāyi vata no padālatāti. Tadetarahi manussā
kenacideva  dukkhadhammena  phuṭṭhā  evamāhaṃsu  ahu  vata no ahāyi
vata  noti  .  tadeva  porāṇaṃ  aggaññaṃ  akkharaṃ  anussaranti na
tvevassa atthaṃ ājānanti.
   [59]  Athakho tesaṃ vāseṭṭhā sattānaṃ padālatāya antarahitāya
akaṭṭhapāko  sāli  pāturahosi  akaṇo  athuso suddho 1- sugandho
taṇḍulapphalo  .  yantaṃ  sāyaṃ  sāyamāsāya  āharanti  pāto  taṃ
hoti  pakkaṃ  paṭiviruḷhaṃ yantaṃ pāto pātarāsāya āharanti sāyaṃ taṃ
hoti pakkaṃ paṭiviruḷhaṃ nāpadānaṃ paññāyati . athakho [2]- vāseṭṭhā
sattā  akaṭṭhapākaṃ  sāliṃ  paribhuñjantā  tabbhakkhā  tadāhārā  ciraṃ
dīghamaddhānaṃ aṭṭhaṃsu.
   {59.1} Yathā yathā kho te vāseṭṭhā sattā akaṭṭhapākaṃ sāliṃ paribhuñjantā
tabbhakkhā tadāhārā ciraṃ dīghamaddhānaṃ aṭṭhaṃsu tathā tathā tesaṃ sattānaṃ
bhiyyoso  mattāya  kharattañceva  kāyasmiṃ  okkami  vaṇṇavevaṇṇatā
ca paññāyittha . itthiyā ca itthīliṅgaṃ pāturahosi purisassa purisaliṅgaṃ.
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho na dissati . 2 te.
Itthī ca sudaṃ 1- ativelaṃ purisaṃ 2- upanijjhāyati puriso ca itthiṃ. Tesaṃ
ativelaṃ  aññamaññaṃ  upanijjhāyantānaṃ  sārāgo  udapādi  pariḷāho
kāyasmiṃ okkami. Te pariḷāhapaccayā methunaṃ dhammaṃ paṭiseviṃsu.
   {59.2} Ye kho pana te vāseṭṭhā tena samayena sattā passanti
methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevante aññe paṃsuṃ khipanti aññe seṭṭhiṃ khipanti
aññe gomayaṃ khipanti nassa vasali 3- nassa vasalīti 3-. Kathañhi nāma
satto  sattassa evarūpaṃ karissatīti . tadetarahipi manussā ekaccesu
janapadesu  vadhaniyā  4-  nibbuyhamānāya  aññe paṃsuṃ khipanti aññe
seṭṭhiṃ khipanti aññe gomayaṃ khipanti . tadeva porāṇaṃ aggaññaṃ akkharaṃ
anussaranti na tvevassa atthaṃ ājānanti.
   [60] Adhammasammataṃ taṃ 5- kho pana vāseṭṭhā tena samayena hoti
tadetarahi dhammasammataṃ . ye kho pana te 6- vāseṭṭhā tena samayena
sattā  methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevanti  temāsaṃpi  dvemāsaṃpi na labhanti
gāmaṃ  vā  nigamaṃ vā pavisituṃ . yato kho vāseṭṭhā te sattā
tasmiṃ  asaddhamme  ativelaṃ  pātabyataṃ  āpajjiṃsu  atha  agārāni
upakkamiṃsu  kātuṃ  tasseva  asaddhammassa  paṭicchādanatthaṃ  .  athakho
vāseṭṭhā  aññatarassa  sattassa  alasajātikassa  etadahosi  ambho
kimevāhaṃ  vihaññāmi  sāliṃ  āharanto  sāyaṃ  sāyamāsāya  pāto
pātarāsāya yannūnāhaṃ sāliṃ āhareyyaṃ sakideva sāyaṃ pātarāsāyāti.
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ na dissati . 2 Ma. purisaṃ ativelaṃ . 3 Ma. Yu. asuci.
@4 Ma. Yu. vadhuyā. 5-6 Ma. Yu. ayaṃ na dissati.
   {60.1} Athakho so vāseṭṭhā satto sāliṃ āhāsi sakideva
sāyaṃ  pātarāsāyāti  1-  .  athakho vāseṭṭhā aññataro satto
yena  so  satto  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā taṃ sattaṃ etadavoca
ehi  bho satta sālāhāraṃ gamissāmāti . alaṃ bho satta āhaṭo
me sāli sakideva sāyaṃ pātarāsāyāti.
   {60.2} Athakho so vāseṭṭhā satto tassa sattassa diṭṭhānugatiṃ
āpajjamāno sāliṃ āhāsi sakideva dvīhāya 2- evaṃpi kira bho sādhūti.
   {60.3} Athakho vāseṭṭhā aññataro satto yena so satto
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  taṃ  sattaṃ  etadavoca  ehi bho satta
sālāhāraṃ gamissāmāti . alaṃ bho satta āhaṭo me sāli sakideva
sāyaṃ pātarāsāyāti 1-.
   {60.4}  Athakho  so  vāseṭṭhā  satto  tassa  sattassa
diṭṭhānugatiṃ  āpajjamāno  sāliṃ āhāsi sakideva catūhāya evaṃ 3-
kira  bho  sādhūti . athakho vāseṭṭhā aññataro satto yena so
satto  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  taṃ  sattaṃ  etadavoca  ehi
bho  satta  sālāhāraṃ  gamissāmāti  .  alaṃ  bho satta āhaṭo
me sāli sakideva catūhāyāti.
   {60.5} Athakho so vāseṭṭhā satto tassa sattassa diṭṭhānugatiṃ
āpajjamāno sāliṃ āhāsi sakideva aṭṭhāhāya evaṃ 3- kira bho sādhūti.
   {60.6}  Yato kho te vāseṭṭhā sattā sannidhikārakaṃ sāliṃ
upakkamiṃsu  paribhuñjituṃ  .  athakho  vāseṭṭhā  4-  kaṇo  taṇḍulaṃ
pariyonaddhi   5-  thusopi  taṇḍulaṃ  pariyonaddhi  5-  lunaṃpi
@Footnote: 1 Yu. itisaddo na dissati . 2 Ma. Yu. dvīhāyāti . 3 Ma. Yu. evaṃpi.
@4 Ma. Yu. ayaṃ na dissati . 5 Ma. Yu. pariyonandhi.
Nappaṭiviruḷhaṃ   apadānaṃ  paññāyittha  saṇḍasaṇḍā  sālayo  1-
aṭṭhaṃsu.
   [61]  Athakho  te  vāseṭṭhā  sattā sannipatiṃsu sannipatitvā
anutthaniṃsu  pāpakā  vata  bho  dhammā  sattesu  pātubhūtā  mayaṃ
hi  pubbe  manomayā  ahumhā  pītibhakkhā  sayaṃpabhā  antalikkhacarā
subhaṭṭhāyino  ciraṃ  dīghamaddhānaṃ  aṭṭhamhā  tesaṃ  no  amhākaṃ
kadāci  karahaci  ciraṃ 2- dīghassa addhuno accayena rasapaṭhavī udakasmiṃ
samantāni  sā  ahosi  vaṇṇasampannā  gandhasampannā  rasasampannā
te  mayaṃ  rasapaṭhaviṃ hatthehi āluppakārakaṃ upakkamimhā 3- paribhuñjituṃ
tesanno  rasapaṭhaviṃ  hatthehi  āluppakārakaṃ  upakkamataṃ  paribhuñjituṃ
sayaṃpabhā  antaradhāyi  sayaṃpabhāya  4-  antarahitāya  candimasuriyā
pāturahesuṃ  5-  candimasuriyesu  pātubhūtesu  nakkhattāni  tārakarūpāni
pāturahesuṃ 5- nakkhattesu tārakarūpesu pātubhūtesu rattindivā paññāyiṃsu
rattindivesu  paññāyamānesu  māsaddhamāsā  paññāyiṃsu  māsaddhamāsesu
paññāyamānesu  utusaṃvaccharā  paññāyiṃsu te mayaṃ rasapaṭhaviṃ paribhuñjantā
tabbhakkhā tadāhārā ciraṃ dīghamaddhānaṃ aṭṭhamhā tesaṃ no pāpakānaṃyeva
akusalānaṃ  dhammānaṃ  pātubhāvā  rasapaṭhavī  antaradhāyi  rasapaṭhaviyā
antarahitāya  bhūmipappaṭiko  pāturahosi  so  ahosi  vaṇṇasampanno
gandhasampanno  rasasampanno  te  mayaṃ  bhūmipappaṭikaṃ  upakkamimhā 3-
paribhuñjituṃ  te  mayaṃ  taṃ  paribhuñjantā  tabbhakkhā  tadāhārā  ciraṃ
dīghamaddhānaṃ  aṭṭhamhā  tesaṃ  no  pāpakānaṃyeva  akusalānaṃ dhammānaṃ
@Footnote: 1 Yu. sāliyo . 2 Ma. Yu. ayaṃ na dissati . 3 Ma. Yu. upakkamimha.
@4 Ma. tāya . 5 Yu. pāturahaṃsu.
Pātubhāvā   bhūmipappaṭiko   antaradhāyi  bhūmipappaṭike  antarahite
padālatā  pāturahosi  sā  ahosi  vaṇṇasampannā  gandhasampannā
rasasampannā  te  mayaṃ  padālataṃ  upakkamimhā  paribhuñjituṃ  te mayaṃ
taṃ  paribhuñjantā  tabbhakkhā  tadāhārā  ciraṃ  dīghamaddhānaṃ  aṭṭhamhā
tesaṃ  no  pāpakānaṃyeva  akusalānaṃ  dhammānaṃ  pātubhāvā padālatā
antaradhāyi  padālatāya  antarahitāya  akaṭṭhapāko  sāli  pāturahosi
akaṇo  athuso  suddho sugandho taṇḍulapphalo yantaṃ sāyaṃ sāyamāsāya
āharāma  pāto taṃ hoti pakkaṃ paṭiviruḷhaṃ yantaṃ pāto pātarāsāya
āharāma  sāyantaṃ  hoti  pakkaṃ  paṭiviruḷhaṃ  nāpadānaṃ  paññāyittha
te  mayaṃ  akaṭṭhapākaṃ  sāliṃ  paribhuñjantā tabbhakkhā tadāhārā ciraṃ
dīghamaddhānaṃ  aṭṭhamhā  tesanno  pāpakānaṃyeva  akusalānaṃ  dhammānaṃ
pātubhāvā  kaṇopi  taṇḍulaṃ  pariyonaddhi  thusopi  taṇḍulaṃ  pariyonaddhi
lūnaṃpi  nappaṭiviruḷhaṃ  apadānampi  paññāyittha  saṇḍasaṇḍā  sālayo
ṭhitā yannūna mayaṃ sāliṃ vibhajeyyāma mariyādaṃ ṭhapeyyāmāti. Athakho [1]-
vāseṭṭhā sattā sāliṃ vibhajiṃsu mariyādaṃ ṭhapesuṃ.
   [62]  Athakho  vāseṭṭhā  aññataro  satto lolajātiko sakaṃ
bhāgaṃ  parirakkhanto  aññataraṃ  bhāgaṃ  adinnaṃ  ādiyitvā paribhuñji .
Tamenaṃ  aggahesuṃ  gahetvā  etadavocuṃ  pāpakaṃ  vata  bho  satta
karosi  yatra  hi  nāma  sakaṃ  bhāgaṃ  parirakkhanto  aññataraṃ bhāgaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. te.
Adinnaṃ ādiyitvā paribhuñjasi mā bho 1- satta puna 2- evarūpamakāsīti.
Evaṃ bhoti kho vāseṭṭhā so satto tesaṃ sattānaṃ paccassosi .
Dutiyampi  kho vāseṭṭhā so satto .pe. tatiyampi kho vāseṭṭhā
so  satto sakaṃ bhāgaṃ parirakkhanto aññataraṃ bhāgaṃ adinnaṃ ādiyitvā
paribhuñji  .  tamenaṃ  aggahesuṃ  gahetvā  3-  etadavocuṃ pāpakaṃ
vata bho satta karosi yatra hi nāma sakaṃ bhāgaṃ parirakkhanto aññataraṃ
bhāgaṃ  adinnaṃ  ādiyitvā  paribhuñji  4- mā bho 1- satta punapi
evarūpaṃ  akāsīti  .  aññe  pāṇinā  pahariṃsu  aññe  leḍḍunā
pahariṃsu  aññe  daṇḍena  pahariṃsu  .  tadagge kho pana vāseṭṭhā
adinnādānaṃ  paññāyati  garahā  paññāyati  musāvādo  paññāyati
daṇḍādānaṃ paññāyati.
   {62.1}  Athakho  seṭṭhasattā sannipatiṃsu sannipatitvā anutthaniṃsu
pāpakā vata bho dhammā sattesu pātubhūtā yatra hi nāma adinnādānaṃ
paññāyissati   garahā   paññāyissati   musāvādo   paññāyissati
daṇḍādānaṃ  paññāyissati  yannūna  mayaṃ  ekaṃ  sattaṃ  sammanneyyāma
yo  5-  no  sammākhīyitabbaṃ  khīyeyya  sammāgarahitabbaṃ  garaheyya
sammāpabbājetabbaṃ   pabbājeyya  mayaṃ  panassa  sālīnaṃ  bhāgaṃ
anupadassāmāti.
   {62.2} Athakho te vāseṭṭhā sattā yo nesaṃ satto abhirūpataro
ca  dassanīyataro  ca  pāsādikataro  ca  mahesakkhataro ca taṃ sattaṃ
upasaṅkamitvā   etadavocuṃ   ehi  bho  satta  sammākhīyitabbaṃ
khīyi     sammāgarahitabbaṃ     garahi     sammāpabbājetabbaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. māssu bho . 2 Ma. Yu. punapi . 3 Yu. aggahetvā.
@4 Ma. Yu. paribhuñjasi . 5. Yu. so.
Pabbājehi mayaṃ pana vo sālīnaṃ bhāgaṃ anupadassāmāti . evaṃ bhoti
kho  so  vāseṭṭhā satto tesaṃ sattānaṃ paṭissutvā sammākhīyitabbaṃ
khīyi  sammāgarahitabbaṃ  garahi  sammāpabbājetabbaṃ  pabbājesi  . te
panassa sālīnaṃ bhāgaṃ anupadaṃsu.
   [63]  Mahājanasammatoti  kho vāseṭṭhā mahāsammatotveva paṭhamaṃ
akkharaṃ  upanibbattaṃ  .  khettānaṃ  adhipatīti kho vāseṭṭhā khattiyo
khattiyotveva dutiyaṃ akkharaṃ upanibbattaṃ . dhammena paresaṃ 1- rañjetīti
kho vāseṭṭhā rājā rājātveva tatiyaṃ akkharaṃ upanibbattaṃ. Iti kho
vāseṭṭhā  evamevassa  2-  khattiyamaṇḍalassa  porāṇena aggaññena
akkharena abhinibbatti ahosi . Tesaṃyeva sattānaṃ aññesaṃ 3- sadisānaṃyeva
no asadisānaṃ dhammeneva no adhammena . Dhammo hi vāseṭṭhā seṭṭho
janetasmiṃ diṭṭhe ceva dhamme abhisamparāyañca.
   [64] Athakho tesaṃ sattānaṃyeva ekaccānaṃ etadahosi pāpakā vata
bho dhammā sattesu pātubhūtā yatra hi nāma adinnādānaṃ paññāyissati
garahā   paññāyissati   musāvādo   paññāyissati   daṇḍādānaṃ
paññāyissati   pabbājanaṃ   paññāyissati  yannūna  mayaṃ  pāpake
akusale dhamme vāheyyāmāti . te pāpake akusale dhamme vāhesuṃ.
Pāpake  akusale  dhamme vāhentīti kho vāseṭṭhā brāhmaṇātveva
paṭhamaṃ  akkharaṃ  upanibbattaṃ  .  te  araññāyatane  paṇṇakuṭiyo  ca
karitvā   paṇṇakuṭīsu   jhāyanti   .   vītaṅgārā   vītadhūmā
@Footnote: 1 Ma. Yu. pare . 2 Ma. Yu. evametassa . 3 Ma. Yu. anaññesaṃ.
Paṇṇamusalā  sāyaṃ  sāyamāsāya  pāto  pātarāsāya  gāmanigama-
rājadhāniyo osaranti ghāsamesanā . te ghāsaṃ paṭilabhitvā punadeva
araññāyatane  paṇṇakuṭīsu  jhāyanti  .  tamenaṃ  manussā  disvā
evamāhaṃsu  ime  kho  bho  sattā  araññāyatane  paṇṇakuṭiyo
karitvā  paṇṇakuṭīsu  jhāyanti  vītaṅgārā  vītadhūmā  paṇṇamusalā
sāyaṃ  sāyamāsāya  pāto pātarāsāya gāmanigamarājadhāniyo osaranti
ghāsamesanā  . te ghāsampaṭilabhitvā punadeva araññāyatane paṇṇakuṭīsu
jhāyanti 1- . te kho 2- vāseṭṭhā jhāyikā jhāyikātveva dutiyaṃ
akkharaṃ  upanibbattaṃ  tesaṃyeva  kho  vāseṭṭhā  sattānaṃ  ekacce
sattā  araññāyatane  paṇṇakuṭīsu  [3]-  jhānaṃ  anabhisambhunamānā
gāmasāmantaṃ nigamasāmantaṃ osaritvā gaṇṭhe karontā āgacchanti.
   {64.1} Tamenaṃ manussā disvā evamāhaṃsu ime kho pana bho sattā
araññāyatane   paṇṇakuṭīsu   jhānaṃ  anabhisambhunamānā  gāmasāmantaṃ
nigamasāmantaṃ  osaritvā  gaṇṭhe karontā gacchanti 4- . nadānime
jhāyanti nadānime jhāyantīti kho vāseṭṭhā ajjhāyikā ajjhāyikātveva
tatiyaṃ akkharaṃ upanibbattaṃ . hīnasammataṃ kho pana vāseṭṭhā tena samayena
hoti  tadetarahi  seṭṭhasammataṃ  .  iti kho vāseṭṭhā evametassa
brāhmaṇamaṇḍalassa  porāṇena  aggaññena  akkharena  abhinibbatti
ahosi tesaṃyeva sattānaṃ aññesaṃ sadisānaṃyeva no asadisānaṃ dhammeneva
no adhammena . Dhammo hi vāseṭṭhā seṭṭho janetasmiṃ diṭṭhe ceva dhamme
abhisamparāyañca.
@Footnote: 1 Ma. jhāyantīti . 2 Ma. jhāyantīti kho . 3 Ma. Yu. taṃ . 4 Ma. acchanti.
@Yu. acchenti.
   [65] Tesaṃyeva kho vāseṭṭhā sattānaṃ ekacce sattā methunaṃ
dhammaṃ samādāya visuṃ kammante 1- payojesuṃ . methunaṃ dhammaṃ samādāya
visuṃ  kammante  payojentīti  kho  vāseṭṭhā vessā vessātveva
akkharaṃ nibbattaṃ 2-. Iti kho vāseṭṭhā evametassa. Saṅkhittaṃ 3-. Iti
kho  vāseṭṭhā  evametassa  suddamaṇḍalassa  porāṇena  aggaññena
akkharena  abhinibbatti  ahosi tesaṃyeva sattānaṃ aññesaṃ sadisānaṃyeva
no asadisānaṃ dhammeneva no adhammena . Dhammo hi vāseṭṭhā seṭṭho
janetasmiṃ diṭṭhe ceva dhamme abhisamparāyañca.
   [66] Ahu kho so vāseṭṭhā samayo yaṃ khattiyopi sakaṃ dhammaṃ
garahamāno  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajati  samaṇo  bhavissāmīti .
Brāhmaṇopi 4- vāseṭṭhā .pe. vessopi vāseṭṭhā .pe. Suddopi
kho [5]- sakaṃ dhammaṃ garahamāno agārasmā anagāriyaṃ pabbajati samaṇo
bhavissāmīti  .  imehi kho vāseṭṭhā catūhi maṇḍalehi samaṇamaṇḍalassa
abhinibbatti  ahosi  tesaṃyeva  sattānaṃ  aññesaṃ  sadisānaṃyeva
no  asadisānaṃ  dhammeneva  no adhammena . dhammo hi vāseṭṭhā
seṭṭho janetasmiṃ diṭṭhe ceva dhamme abhisamparāyañca.
   [67] Khattiyopi kho vāseṭṭhā kāyena duccaritañcaritvā vācāya
@Footnote: 1 Ma. visukammante. Yu. vissutakammante . 2 Ma. Yu. upanibbattaṃ.
@3 ayaṃ vitthāro. vessamaṇḍalassa porāṇena aggaññena akkharena abhinibbatti ahosi
@tesaṃyeva sattānaṃ aññesaṃ sadisānaṃyeva no asadisānaṃ dhammeneva no adhammena.
@dhammo hi vāseṭṭhā seṭṭho janetasmiṃ diṭṭhe ceva dhamme abhisamparāyañca. tesaṃyeva
@kho vāseṭṭhā sattānaṃ ye te sattā avasesā te luddācārā luddācārā ahesuṃ.
@luddācārā luddācārāti kho vāseṭṭhā suddā suddātveva akkharaṃ upanibbattaṃ.
@4 Ma. brāhmaṇopi kho. Yu. brāhmaṇopi sakaṃ dhammaṃ .pe. 5 Ma. vāseṭṭhā.
Duccaritañcaritvā  manasā  duccaritañcaritvā  micchādiṭṭhiko  micchādiṭṭhi-
kammasamādāno  1-  micchādiṭṭhikammasamādānahetu kāyassa bhedā paraṃ
maraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjati . brāhmaṇopi kho
vāseṭṭhā .pe. vessopi kho vāseṭṭhā .pe. Suddopi kho vāseṭṭhā
.pe.  samaṇopi  kho  vāseṭṭhā  kāyena duccaritañcaritvā vācāya
duccaritañcaritvā    manasā    duccaritañcaritvā   micchādiṭṭhiko
micchādiṭṭhikammasamādāno    micchādiṭṭhikammasamādānahetu    kāyassa
bhedā paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjati.
   [68] Khattiyopi kho vāseṭṭhā kāyena sucaritañcaritvā vācāya
sucaritañcaritvā  manasā  sucaritañcaritvā  sammādiṭṭhiko  sammādiṭṭhi-
kammasamādāno  2-  sammādiṭṭhikammasamādānahetu kāyassa bhedā paraṃ
maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjati . Brāhmaṇopi kho vāseṭṭhā .pe.
Vessopi kho vāseṭṭhā .pe. suddopi kho vāseṭṭhā .pe. Samaṇopi
kho vāseṭṭhā kāyena sucaritañcaritvā vācāya sucaritañcaritvā manasā
sucaritañcaritvā     sammādiṭṭhiko     sammādiṭṭhikammasamādāno
sammādiṭṭhikammasamādānahetu   kāyassa   bhedā   paraṃ   maraṇā
sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjati.
   [69]  Khattiyopi  kho  vāseṭṭhā  kāyena dvayakārī vācāya
dvayakārī manasā dvayakārī vimissadiṭṭhiko 3- vimissakammasamādāno 4-
vimissakammasamādānahetu  kāyassa  bhedā  paraṃ maraṇā sukhadukkhapaṭisaṃvedī
hoti  .  brāhmaṇopi  kho  vāseṭṭhā kāyena dvayakārī vācāya
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho na dissati . 2-4 Yu. ayaṃ pāṭho na dissati . 3 Yu.
@vītimissadiṭṭhiko.
Dvayakārī  manasā  dvayakārī  vimissadiṭṭhiko  vimissakammasamādāno
vimissakammasamādānahetu  kāyassa  bhedā  paraṃ maraṇā sukhadukkhapaṭisaṃvedī
hoti . vessopi kho vāseṭṭhā kāyena dvayakārī vācāya dvayakārī
manasā  dvayakārī  vimissadiṭṭhiko  vimissakammasamādāno  vimissakamma-
samādānahetu  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  sukhadukkhapaṭisaṃvedī
hoti  .  suddopi  kho  vāseṭṭhā  kāyena  dvayakārī  vācāya
dvayakārī  manasā  dvayakārī  vimissadiṭṭhiko  vimissakammasamādāno
vimissakammasamādānahetu  kāyassa  bhedā  paraṃ maraṇā sukhadukkhapaṭisaṃvedī
hoti . samaṇopi kho vāseṭṭhā kāyena dvayakārī vācāya dvayakārī
manasā  dvayakārī  vimissadiṭṭhiko  vimissakammasamādāno  vimissakamma-
samādānahetu kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sukhadukkhapaṭisaṃvedī hoti.
   [70] Khattiyopi kho vāseṭṭhā kāyena saṃvuto vācāya saṃvuto
manasā  saṃvuto  sattannaṃ  bodhipakkhiyānaṃ  dhammānaṃ  bhāvanamanvāya
diṭṭheyeva  1-  dhamme parinibbāyati . brāhmaṇopi kho vāseṭṭhā
kāyena  saṃvuto vācāya saṃvuto manasā saṃvuto sattannaṃ bodhipakkhiyānaṃ
dhammānaṃ  bhāvanamanvāya  diṭṭheyeva  dhamme parinibbāyati . vessopi
kho vāseṭṭhā kāyena saṃvuto vācāya saṃvuto manasā saṃvuto sattannaṃ
bodhipakkhiyānaṃ   dhammānaṃ   bhāvanamanvāya   diṭṭheyeva   dhamme
parinibbāyati  .  suddopi  kho  vāseṭṭhā kāyena saṃvuto vācāya
@Footnote: 1 Ma. Yu. diṭṭheva.
Saṃvuto  manasā  saṃvuto  sattannaṃ bodhipakkhiyānaṃ dhammānaṃ bhāvanamanvāya
diṭṭheyeva dhamme parinibbāyati.
   [71]  Imesaṃ  hi vāseṭṭhā catunnaṃ vaṇṇānaṃ yo hoti bhikkhu
arahaṃ  khīṇāsavo  vusitavā  katakaraṇīyo  ohitabhāro  anuppattasadattho
parikkhīṇabhavasaññojano  sammadaññāvimutto  so  nesaṃ  aggamakkhāyati
dhammeneva no adhammena . dhammo hi vāseṭṭhā seṭṭho janetasmiṃ
diṭṭhe  ceva  dhamme  abhisamparāyañca . brahmunāpi 1- vāseṭṭhā
sanaṅkumārena gāthā bhāsitā
   [72] Khattiyo seṭṭho janetasmiṃ 2- ye gottapaṭisārino
     vijjācaraṇasampanno        so seṭṭho devamānuseti.
Sāpi 3- kho panesā vāseṭṭhā brahmunā sanaṅkumārena gāthā sugītā
no  duggītā  subhāsitā  no  dubbhāsitā  atthasañhitā  no
anatthasañhitā anumatā mayā. Ahaṃpi vāseṭṭhā evaṃ vadāmi
     khattiyo seṭṭho janetasmiṃ   ye gottapaṭisārino
     vijjācaraṇasampanno      so seṭṭho devamānuseti.
  Idamavoca  bhagavā  .  attamanā  vāseṭṭhabhāradvājā  bhagavato
bhāsitaṃ abhinandunti.
         Aggaññasuttaṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ.
           -------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. brahmunāpesā . 2 Yu. jane tasmiṃ . 3 Ma. Yu. sā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 11 page 87-107. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=11&A=1803              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=11&A=1803              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=11&item=51&items=22              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=11&siri=4              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=11&i=51              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=6&A=1093              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=6&A=1093              Contents of The Tipitaka Volume 11 https://84000.org/tipitaka/read/?index_11 https://84000.org/tipitaka/english/?index_11

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]