ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

            Piyajātikasuttaṃ
   [535]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
aññatarassa  gahapatissa  ekaputtako  piyo  manāpo  kālakato
hoti  .  tassa  kālakiriyāya  neva  kammantā  paṭibhanti na bhattaṃ
paṭibhāti  .  so  āḷahanaṃ gantvā gantvā kandati kahaṃ ekaputtaka
kahaṃ ekaputtakāti . atha kho so gahapati yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   [536]  Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho taṃ gahapatiṃ bhagavā etadavoca
na kho te gahapati sake citte ṭhitassa indriyāni atthi te indriyānaṃ
aññathattanti  .  kiṃ  hi  me  bhante  indriyānaṃ  nāññathattaṃ
bhavissati  mayhañhi  bhante  ekaputtako  piyo  manāpo  kālakato
tassa  kālakiriyāya  neva  kammantā  paṭibhanti  na  bhattaṃ  paṭibhāti
sohaṃ  āḷahanaṃ  gantvā  gantvā  kandāmi  kahaṃ  ekaputtaka  kahaṃ
ekaputtakāti  .  evametaṃ  gahapati evametaṃ gahapati piyajātikā hi
gahapati sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā piyappabhūtikāti 1- . tassa 2-
kho  nāmetaṃ  bhante evaṃ bhante bhavissati piyajātikā sokaparideva-
dukkhadomanassupāyāsā  piyappabhūtikā  piyajātikā  hi  kho  bhante
ānandasomanassā  piyappabhūtikāti  .  atha  kho so gahapati bhagavato
@Footnote: 1 Yu. sabbattha piyappabhavikāti .  2 Yu. kassa.
Bhāsitaṃ anabhinanditvā appaṭikkositvā 1- uṭṭhāyāsanā pakkāmi.
   [537]  Tena kho pana samayena sambahulā akkhadhuttā bhagavato
avidūre akkhehi dibbanti . atha kho so gahapati yena te akkhadhuttā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  te  akkhadhutte  etadavoca  idhāhaṃ
bhonto  yena  samaṇo  gotamo  tenupasaṅkamiṃ  upasaṅkamitvā  samaṇaṃ
gotamaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃ ekamantaṃ nisinnaṃ kho maṃ bhonto
samaṇo gotamo etadavoca na kho [2]- gahapati sake citte ṭhitassa
indriyāni atthi te indriyānaṃ aññathattanti
   {537.1} evaṃ vutte ahaṃ bhonto samaṇaṃ gotamaṃ etadavocaṃ kiṃ hi me
bhante  indriyānaṃ  nāññathattaṃ bhavissati mayhaṃ hi bhante ekaputtako
piyo  manāpo  kālakato tassa kālakiriyāya neva kammantā paṭibhanti
na  bhattaṃ paṭibhāti sohaṃ 3- āḷahanaṃ gantvā gantvā kandāmi kahaṃ
ekaputtaka  kahaṃ  ekaputtakāti  evametaṃ  gahapati  evametaṃ gahapati
piyajātikā    hi    gahapati   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
piyappabhūtikāti  tassa  4- kho nāmetaṃ bhante evaṃ bhante bhavissati
piyajātikā     sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā    piyappabhūtikā
piyajātikā  hi  kho  bhante  ānandasomanassā  piyappabhūtikāti
atha  khohaṃ  bhonto  samaṇassa  gotamassa  bhāsitaṃ  anabhinanditvā
appaṭikkositvā  5-  uṭṭhāyāsanā  pakkāminti . evametaṃ gahapati
evametaṃ   gahapati  piyajātikā  hi  gahapati  ānandasomanassā
@Footnote: 1-5 Yu. paṭikkositvā .  2 Yu. etthantare teti dissati .  3 Yu. so.
@4 Yu. kassa. bhanteti natthi.
Piyappabhūtikāti  .  atha  kho  so gahapati sameti me akkhadhuttehīti
pakkāmi.
   [538] Atha kho idaṃ kathāvatthuṃ anupubbena rājantepuraṃ pāvisi.
Atha  kho  rājā pasenadi kosalo mallikaṃ deviṃ āmantesi idante
mallike  samaṇena  gotamena  bhāsitaṃ  piyajātikā  sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsā  piyappabhūtikāti  .  sace  taṃ  mahārāja bhagavatā
bhāsitaṃ  evametanti  .  evamevaṃ panāyaṃ mallikā yaññadeva samaṇo
gotamo  bhāsati  taṃ  tadevassa  abbhanumodati  sace  taṃ  mahārāja
bhagavatā  bhāsitaṃ evametanti . seyyathāpi nāma ācariyo yaññadeva
antevāsissa  bhāsati  taṃ tadevassa antevāsī abbhanumodati evametaṃ
ācariya  evametaṃ  ācariyāti evameva kho tvaṃ mallike yaññadeva
samaṇo  gotamo  bhāsati  taṃ  tadevassa  abbhanumodasi  sace  taṃ
mahārāja bhagavatā bhāsitaṃ evametanti cara pire mallike vinassāti.
   [539] Atha kho mallikā devī nāḷijaṅghaṃ brāhmaṇaṃ āmantesi
ehi  tvaṃ  brāhmaṇa  yena  bhagavā  tenupasaṅkama  upasaṅkamitvā
mama  vacanena  bhagavato pāde sirasā vandāhi appābādhaṃ appātaṅkaṃ
lahuṭṭhānaṃ balaṃ phāsuvihāraṃ puccha mallikā bhante devī bhagavato pāde
sirasā  vandati  appābādhaṃ  appātaṅkaṃ  lahuṭṭhānaṃ  balaṃ  phāsuvihāraṃ
pucchatīti evañca vadehi bhāsitā nu kho bhante bhagavato 1- esā
vācā  piyajātikā  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  piyappabhūtikāti
@Footnote: 1 Yu. bhagavatā.
Yathā [1]- te bhagavā byākaroti taṃ sādhukaṃ uggahetvā mamāroceyyāsi
na hi tathāgatā vitathaṃ bhaṇantīti . Evaṃ bhotīti kho nāḷijaṅgho brāhmaṇo
mallikāya  deviyā paṭissutvā yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno kho nāḷijaṅgho brāhmaṇo
bhagavantaṃ etadavoca mallikā bho gotama devī bhoto gotamassa pāde
sirasā  vandati  appābādhaṃ  appātaṅkaṃ  lahuṭṭhānaṃ  balaṃ  phāsuvihāraṃ
pucchati evañca vadeti bhāsitā nu kho bhante bhagavā esā vācā
piyajātikā sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā piyappabhūtikāti.
   {539.1} Evametaṃ brāhmaṇa evametaṃ brāhmaṇa piyajātikā hi
brāhmaṇa   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā   piyappabhūtikāti  .
Tadimināpetaṃ  brāhmaṇa  pariyāyena  veditabbaṃ  yathā  piyajātikā
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā piyappabhūtikāti.
   [540]   Bhūtapubbaṃ   brāhmaṇa   imissāyeva  sāvatthiyā
aññatarassā  itthiyā  mātā  kālamakāsi  .  sā  tassā
kālakiriyāya  ummattikā  khittacittā  rathiyāya  rathiyaṃ  siṅghāṭakena
siṅghāṭakaṃ  upasaṅkamitvā  evamāha  api  me  mātaraṃ adassatha api
me  mātaraṃ  adassathāti . imināpi kho etaṃ brāhmaṇa pariyāyena
veditabbaṃ   yathā   piyajātikā   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
piyappabhūtikāti.
@Footnote: 1 Yu. etthantare casaddo dissati.
   {540.1} Bhūtapubbaṃ brāhmaṇa imissāyeva sāvatthiyā aññatarassā
itthiyā pitā kālamakāsi ... bhātā kālamakāsi ... Bhaginī kālamakāsi
... putto kālamakāsi ... Dhītā kālamakāsi ... Sāmiko kālamakāsi.
Sā tassa kālakiriyāya ummattikā khittacittā rathiyāya rathiyaṃ siṅghāṭakena
siṅghāṭakaṃ  upasaṅkamitvā evamāha api me sāmikaṃ adassatha api me
sāmikaṃ adassathāti . imināpi kho etaṃ brāhmaṇa pariyāyena veditabbaṃ
yathā piyajātikā sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā piyappabhūtikāti.
   [541]  Bhūtapubbaṃ  brāhmaṇa imissāyeva sāvatthiyā aññatarassa
purisassa  mātā  kālamakāsi  . so tassā kālakiriyāya ummattiko
khittacitto  rathiyāya  rathiyaṃ  siṅghāṭakena  siṅghāṭakaṃ  upasaṅkamitvā
evamāha  api  me mātaraṃ adassatha api me mātaraṃ adassathāti .
Imināpi  kho  etaṃ brāhmaṇa pariyāyena veditabbaṃ yathā piyajātikā
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā piyappabhūtikāti.
   {541.1} Bhūtapubbaṃ brāhmaṇa imissāyeva sāvatthiyā aññatarassa
purisassa pitā kālamakāsi ... Bhātā kālamakāsi ... Bhaginī kālamakāsi ...
Putto kālamakāsi ... dhītā kālamakāsi ... pajāpati kālamakāsi.
So  tassā  kālakiriyāya  ummattiko  khittacitto  rathiyāya  rathiyaṃ
siṅghāṭakena  siṅghāṭakaṃ  upasaṅkamitvā  evamāha  api  me pajāpatiṃ
adassatha  api  me  pajāpatiṃ  adassathāti  .  imināpi  kho etaṃ
Brāhmaṇa  pariyāyena  veditabbaṃ  yathā  piyajātikā sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsā piyappabhūtikāti.
   [542]  Bhūtapubbaṃ  brāhmaṇa  imissāyeva sāvatthiyā aññatarā
itthī  ñātikulaṃ  agamāsi . tassā te ñātakā sāmikaṃ acchinditvā
aññassa dātukāmā sā ca taṃ na icchati . atha kho sā itthī 1-
sāmikaṃ  etadavoca  ime  mama  ayyaputta  ñātakā taṃ acchinditvā
aññassa dātukāmā ahañca taṃ na icchāmīti . atha kho so puriso
taṃ  itthiṃ  dvidhā  chetvā  attānaṃ  upphālesi 2- ubho pecca
bhavissāmāti . iminā 3- kho etaṃ brāhmaṇa pariyāyena veditabbaṃ
yathā piyajātikā sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā piyappabhūtikāti.
   [543]  Atha  kho  nāḷijaṅgho  brāhmaṇo  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinanditvā  anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  yena  mallikā  devī
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  yāvatako  ahosi  bhagavatā  saddhiṃ
kathāsallāpo  4-  sabbaṃ mallikāya deviyā ārocesi . atha kho
mallikā devī yena rājā pasenadi kosalo tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
rājānaṃ  pasenadikosalaṃ  etadavoca  taṃ  kiṃ  maññasi mahārāja piyā
te vajirī kumārīti . evaṃ mallike piyā me vajirī kumārīti . Taṃ
kiṃ  maññasi  mahārāja  vajiriyā  te  kumāriyā vipariṇāmaññathābhāvā
@Footnote: 1 Yu. sāvatthiṃ .  2 Yu. uppāṭesi .  3 Yu. imināpi.
@4 Yu. etthantare tanti dissati.
Uppajjeyyuṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāti  .  vajiriyā  me
mallike  kumāriyā  vipariṇāmaññathābhāvā  jīvitassapi  siyā  aññathattaṃ
kiṃ  pana  me  na uppajjissanti sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāti .
Idaṃ  kho  taṃ  mahārāja  tena  bhagavatā jānatā passatā arahatā
sammāsambuddhena   sandhāya   bhāsitaṃ   piyajātikā  sokaparideva-
dukkhadomanassupāyāsā piyappabhūtikāti.
   [544] Taṃ kiṃ maññasi mahārāja piyā te vāsabhakhattiyāti. Evaṃ
mallike piyā me vāsabhakhattiyāti . taṃ kiṃ maññasi mahārāja vāsabhāya
te  khattiyāya  vipariṇāmaññathābhāvā  uppajjeyyuṃ  sokaparideva-
dukkhadomanassupāyāsāti  .  vāsabhāya  [1]-  mallike  khattiyāya
vipariṇāmaññathābhāvā  jīvitassapi  siyā  aññathattaṃ  kiṃ  pana  me
na  uppajjissanti  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāti  .  idaṃ  kho
taṃ mahārāja tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
sandhāya   bhāsitaṃ   piyajātikā   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
piyappabhūtikāti.
   [545] Taṃ kiṃ maññasi mahārāja piyo te viḍūḍabho senāpatīti.
Evaṃ mallike piyo me viḍūḍabho senāpatīti . taṃ kiṃ maññasi mahārāja
viḍūḍabhassa   te  senāpatissa  vipariṇāmaññathābhāvā  uppajjeyyuṃ
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāti   .  viḍūḍabhassa  me  mallike
senāpatissa   vipariṇāmaññathābhāvā   jīvitassapi  siyā  aññathattaṃ
@Footnote: 1 Yu. etthantare meti dissati.
Kiṃ  pana  me  na uppajjissanti sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāti .
Idaṃ  kho  taṃ  mahārāja  tena  bhagavatā jānatā passatā arahatā
sammāsambuddhena   sandhāya   bhāsitaṃ   piyajātikā  sokaparideva-
dukkhadomanassupāyāsā piyappabhūtikāti.
   [546]  Taṃ  kiṃ maññasi mahārāja piyā te ahanti . evaṃ
mallike  piyā  mesi  tvanti . taṃ kiṃ maññasi mahārāja mayhante
vipariṇāmaññathābhāvā      uppajjeyyuṃ     sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsāti  .  tuyhañhi  me  mallike vipariṇāmaññathābhāvā
jīvitassapi  siyā  aññathattaṃ  kiṃ  pana  me  na  uppajjissanti
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāti  .  idaṃ  kho  taṃ mahārāja tena
bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā sammāsambuddhena sandhāya bhāsitaṃ
piyajātikā sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā piyappabhūtikāti.
   [547]  Taṃ  kiṃ maññasi mahārāja piyā te kāsikosalāti .
Evaṃ  mallike  piyā  me  kāsikosalā  kāsikosalānaṃ  mallike
ānubhāvena  kāsikacandanaṃ  paccanubhoma mālāgandhavilepanaṃ dhāremāti .
Taṃ  kiṃ  maññasi  mahārāja  kāsikosalānaṃ  te  vipariṇāmaññathābhāvā
uppajjeyyuṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāti . kāsikosalānañhi 1-
mallike   vipariṇāmaññathābhāvā   jīvitassapi   siyā   aññathattaṃ
kiṃ  pana  me  na uppajjissanti sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāti .
Idaṃ  kho  taṃ  mahārāja  tena  bhagavatā jānatā passatā arahatā
@Footnote: 1 Yu. etthantare meti dissati.
Sammāsambuddhena  sandhāya  bhāsitaṃ  piyajātikā  sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsā piyappabhūtikāti 1-.
   [548]  Acchariyaṃ mallike abbhūtaṃ mallike yāvañca so bhagavā
paññāya ativijjha maññe 2- passati ehi mallike ācamehīti 3-.
Atha  kho  rājā pasenadi kosalo uṭṭhāyāsanā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ
karitvā  yena  bhagavā  tenañjalimpaṇāmetvā  tikkhattuṃ  udānaṃ
udānesi  namo  tassa  bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  namo
tassa .pe. Sammāsambuddhassāti.
          Piyajātikasuttaṃ sattamaṃ.
              -------
@Footnote: 1 Yu. piyappabhavikāti .  2 Yu. paññāya .  3 Yu. ācāmehi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 489-497. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=10017              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=10017              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=535&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=37              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=535              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=6294              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=6294              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]