ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

page440.

Bodhirajakumarasuttam [486] Evamme sutam ekam samayam bhagava bhaggesu viharati sumsumaragire bhesakalavane migadaye . tena kho pana samayena bodhissa rajakumarassa kokanudo 1- nama pasado acirakarito hoti anajjhavutatho samanena va brahmanena va kenaci va manussabhutena . atha kho bodhi rajakumaro sanjikaputtam manavam amantesi ehi tvam samma sanjikaputta yena bhagava tenupasankama upasankamitva mama vacanena bhagavato pade sirasa vanda appabadham appatankam lahutthanam balam phasuviharam puccha bodhi bhante rajakumaro bhagavato pade sirasa vandati appabadham appatankam lahutthanam balam phasuviharam pucchatiti evanca vadehi adhivasetu kira bhante bhagava bodhissa rajakumarassa svatanaya bhattam saddhim bhikkhusanghenati . Evam bhoti kho sanjikaputto manavo bodhissa rajakumarassa patissutva yena bhagava tenupasankami upasankamitva bhagavata saddhim sommodi sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva ekamantam nisidi. [487] Ekamantam nisinno kho sanjikaputto manavo bhagavantam etadavoca bodhi bho gotama rajakumaro bhoto gotamassa pade @Footnote: 1 Si. Yu. kokanado.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page441.

Sirasa vandati appabadham appatankam lahutthanam balam phasuviharam pucchati evanca pana vadeti adhivasetu kira bhavam gotamo bodhissa rajakumarassa svatanaya bhattam saddhim bhikkhusanghenati . Adhivasesi bhagava tunhibhavena . atha kho sanjikaputto manavo bhagavato adhivasanam viditva utthayasana yena bodhi rajakumaro tenupasankami upasankamitva bodhim rajakumaram etadavoca avocumha kho mayam bhoto vacanena tam bhavantam gotamam bodhi bho gotama rajakumaro bhoto gotamassa pade sirasa vandati appabadham appatankam lahutthanam balam phasuviharam pucchati evanca vadeti adhivasetu kira bhavam gotamo bodhissa rajakumarassa svatanaya bhattam saddhim bhikkhusanghenati adhivutthanca pana samanena gotamenati. {487.1} Atha kho bodhi rajakumaro tassa rattiya accayena [1]- Nivesane panitam khadaniyam bhojaniyam patiyadapetva kokanudanca pasadam odatehi dussehi santharapetva yava pacchima- sopanakalevara sanjikaputtam manavam amantesi ehi tvam samma sanjikaputta yena bhagava tenupasankama upasankamitva bhagavato kalam arocehi kalo bhante nitthitam bhattanti . evam bhoti kho sanjikaputto manavo bodhissa rajakumarassa patissutva yena bhagava tenupasankami upasankamitva bhagavato kalam arocesi kalo bho gotama nitthitam bhattanti. @Footnote: 1 Yu. etthantare saketi dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page442.

[488] Atha kho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya yena bodhissa rajakumarassa nivesanam tenupasankami . tena kho pana samayena bodhi rajakumaro bahidvarakotthake thito hoti bhagavantam agamayamano . addasa kho bodhi rajakumaro bhagavantam duratova agacchantam disvana paccuggantva bhagavantam abhivadetva purakkhitva yena kokanudo pasado tenupasankami . atha kho bhagava pacchimam sopanakalevaram nissaya atthasi . atha kho bodhi rajakumaro bhagavantam etadavoca abhiruhatu bhante bhagava dussani abhiruhatu sugato dussani yam mama assa digharattam hitaya sukhayati . Evam vutte bhagava tunhi ahosi . dutiyampi kho bodhi rajakumaro bhagavantam etadavoca abhiruhatu bhante bhagava dussani abhiruhatu sugato dussani yam mama assa digharattam hitaya sukhayati . evam vutte 1- bhagava tunhi ahosi . tatiyampi kho bodhi rajakumaro bhagavantam etadavoca abhiruhatu bhante bhagava dussani abhiruhatu sugato dussani yam mama assa digharattam hitaya sukhayati. {488.1} Atha kho bhagava ayasmantam anandam apalokesi. Atha kho ayasma anando bodhim rajakumaram etadavoca samharatu rajakumara dussani na bhagava celapatikam akkamissati pacchimam janatam tathagato apaloketiti . atha kho bodhi rajakumaro dussani samharapetva upari kokanude [2]- asanani pannapesi . atha kho bhagava kokanudam @Footnote: 1 Yu. evam vutteti natthi. dutiyampi khoti dissati. @2 Yu. etthantare pasadeti dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page443.

Pasadam abhiruhitva pannatte asane nisidi saddhim bhikkhusanghena . Atha kho bodhi rajakumaro buddhappamukham bhikkhusangham panitena khadaniyena bhojaniyena sahattha santappesi sampavaresi . atha kho bodhi rajakumaro bhagavantam bhuttavim onitapattapanim annataram nicam asanam gahetva ekamantam nisidi . ekamantam nisinno kho bodhi rajakumaro bhagavantam etadavoca mayham kho bhante evam hoti na kho sukhena sukham adhigantabbam dukkhena kho sukham adhigantabbanti. [489] Mayhampi kho rajakumara pubbeva sambodha anabhisambuddhassa bodhisattasseva sato etadahosi na kho sukhena sukham adhigantabbam dukkhena kho sukham adhigantabbanti . so kho aham rajakumara aparena samayena daharova samano susukalakeso bhadrena yobbanena samannagato pathamena vayasa akamakanam matapitunam assumukhanam rodantanam kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajim . so evam pabbajito samano kimkusalagavesi anuttaram santivarapadam pariyesamano yena alaro kalamo tenupasankamim upasankamitva alaram kalamam etadavocam icchamaham avuso kalama imasmim dhammavinaye brahmacariyam caritunti . evam vutte rajakumara alaro kalamo mam etadavoca viharatayasma tadiso ayam dhammo yattha vinnu puriso nacirasseva sakam acariyakam sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihareyyati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page444.

So kho aham rajakumara nacirasseva khippameva tam dhammam pariyapunim . So kho aham rajakumara tavattakeneva otthapahatamattena lapitalapanamattena nanavadanca vadami theravadanca janami passamiti ca patijanami ahanceva anno ca . tassa mayham rajakumara etadahosi na kho alaro kalamo imam dhammam kevalam saddhamattakena sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharamiti pavedeti 1- addha alaro kalamo imam dhammam janam passam viharatiti. {489.1} Atha khvaham rajakumara yena alaro kalamo tenupasankamim upasankamitva alaram kalamam etadavocam kittavata no avuso kalama imam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja pavedesiti . evam vutte rajakumara alaro kalamo akincannayatanam pavedesi . tassa mayham rajakumara etadahosi na kho alarasseva kalamassa atthi saddha mayhampatthi saddha na kho alarasseva kalamassa atthi viriyam mayhampatthi viriyam na kho alarasseva kalamassa atthi sati ... samadhi ... Panna mayhampatthi panna yannunaham yam dhammam alaro kalamo sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharamiti pavedeti tassa dhammassa sacchikiriyaya padaheyyanti . so kho aham rajakumara nacirasseva khippameva tam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihasim. @Footnote: 1 Si. pavedesi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page445.

{489.2} Atha khvaham rajakumara yena alaro kalamo tenupasankamim upasankamitva alaram kalamam etadavocam ettavata no avuso kalama imam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja pavedesiti . ettavata kho aham avuso imam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja pavedemiti . ahampi kho avuso ettavata imam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharamiti . labha no avuso suladdham no avuso ye mayam ayasmantam tadisam sabrahmacarim passama iti yaham dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja pavedemi tam tvam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihasi yam tvam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihasi tamaham dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja pavedemi iti yaham dhammam janami tam tvam dhammam janasi yam tvam dhammam janasi tamaham dhammam janami iti yadiso aham tadiso tuvam yadiso tuvam tadiso aham. Ehidani avuso ubho vasanta imam ganam pariharamati. {489.3} Iti kho rajakumara alaro kalamo acariyo me samano antevasim mam samanam attano samasamam thapesi ularaya ca mam pujaya pujesi . tassa mayham rajakumara etadahosi nayam dhammo nibbidaya na viragaya na nirodhaya na upasamaya na abhinnaya na sambodhaya na nibbanaya samvattati yavadeva akincannayatanupapattiyati .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page446.

So kho aham rajakumara tam dhammam analankaritva tasma dhamma nibbijja apakkamim. [490] So kho aham rajakumara kimkusalagavesi anuttaram santivarapadam pariyesamano yena uddako ramaputto tenupasankamim upasankamitva uddakam ramaputtam etadavocam icchamaham avuso rama imasmim dhammavinaye brahmacariyam caritunti . evam vutte rajakumara uddako ramaputto mam etadavoca viharatayasma tadiso ayam dhammo yattha vinnu puriso nacirasseva sakam acariyakam sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihareyyati . so kho aham rajakumara nacirasseva khippameva tam dhammam pariyapunim . so kho aham rajakumara tavattakeneva otthapahatamattena lapitalapanamattena nanavadanca vadami theravadanca janami passamiti ca patijanami ahanceva anno ca . tassa mayham rajakumara etadahosi na kho ramo imam dhammam kevalam saddhamattakena sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharamiti pavedeti addha ramo imam dhammam janam passam viharatiti. {490.1} Atha khvaham rajakumara yena uddako ramaputto tenupasankamim upasankamitva uddakam ramaputtam etadavocam kittavata no avuso rama imam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja pavedesiti . evam vutte rajakumara uddako ramaputto nevasannanasannayatanam pavedesi .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page447.

Tassa mayham rajakumara etadahosi na kho ramasseva ahosi saddha mayhampatthi saddha na kho ramasseva ahosi viriyam .pe. Sati ... samadhi ... panna mayhampatthi panna yannunaham yam dhammam ramo sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharamiti pavedesi tassa dhammassa sacchikiriyaya padaheyyanti . so kho aham rajakumara nacirasseva khippameva tam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihasim. {490.2} Atha khvaham rajakumara yena uddako ramaputto tenupasankamim upasankamitva uddakam ramaputtam etadavocam ettavata no avuso rama imam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja pavedesiti . ettavata kho aham avuso imam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja pavedemiti . ahampi kho avuso ettavata imam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharamiti . labha no avuso suladdham no avuso ye mayam ayasmantam tadisam sabrahmacarim passama iti yam dhammam ramo sayam abhinna sacchikatva upasampajja pavedesi tam tvam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihasi yam tvam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihasi tam dhammam ramo sayam abhinna sacchikatva upasampajja pavedesi iti yam dhammam ramo abhinnasi tam tvam dhammam janasi yam tvam dhammam janasi tam dhammam ramo abhinnasi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page448.

Iti yadiso ramo ahosi tadiso tuvam yadiso tuvam tadiso ramo ahosi ehidani avuso tuvam imam ganam pariharati . Iti kho rajakumara uddako ramaputto sabrahmacari me samano acariyatthaneva 1- mam thapesi ularaya ca mam pujaya pujesi. Tassa mayham rajakumara etadahosi nayam dhammo nibbidaya na viragaya na nirodhaya na upasamaya na abhinnaya na sambodhaya na nibbanaya samvattati yavadeva nevasannanasannayatanupapattiyati . so kho aham rajakumara tam dhammam analankaritva tasma dhamma nibbijja apakkamim. [491] So kho aham rajakumara kimkusalagavesi anuttaram santivarapadam pariyesamano magadhesu anupubbena carikam caramano yena uruvela senanigamo tadavasarim . tatthaddasam ramaniyam bhumibhagam pasadikanca vanasandam nadinca sandantim sitodakam 2- supatittham ramaniyam samanta ca gocaragamam . tassa mayham rajakumara etadahosi ramaniyo vata bhumibhago pasadiko ca vanasando nadi ca sandati sitodaka supatittha ramaniya samanta ca gocaragamo alam vatidam kulaputtassa padhanatthikassa padhanayati . so kho aham rajakumara tattheva nisidim alamidam padhanayati. [492] Apissu mam rajakumara tisso upama patibhamsu anacchariya @Footnote: 1 Si. ca . 2 Si. Yu. setakam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page449.

Pubbe assutapubba . seyyathapi rajakumara allam kattham sasneham 1- udake nikkhittam . atha puriso agaccheyya uttararanim adaya aggim abhinibbattessami tejo patukarissamiti . tam kim mannasi rajakumara api nu so puriso amum allam kattham sasneham udake nikkhittam uttararanim adaya abhimatthanto aggim abhinibbatteyya tejo patukareyyati . no hetam bhante tam kissa hetu adunhi bhante allam kattham sasneham tanca pana udake nikkhittam yavadeva ca pana so puriso kilamathassa vighatassa bhagi assati. {492.1} Evameva kho rajakumara ye hi keci samana va brahmana va kayena ceva kamehi avupakattha viharanti yo ca nesam kamesu kamacchando kamasneho kamamuccha kamapipasa kamaparilaho so ca ajjhattam na supahino hoti na supatippassaddho . opakkamika cepi te bhonto samanabrahmana dukkha tippa katuka vedana vediyanti abhabbava te nanaya dassanaya anuttaraya sambodhaya . No cepi te bhonto samanabrahmana opakkamika dukkha tippa katuka vedana vediyanti abhabbava te nanaya dassanaya anuttaraya sambodhaya . ayam kho mam rajakumara pathama upama patibhasi anacchariya pubbe assutapubba. [493] Aparapi kho mam rajakumara dutiya upama patibhasi @Footnote: 1 Si. sassineham.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page450.

Anacchariya pubbe assutapubba . seyyathapi rajakumara allam kattham sasneham araka udaka thale nikkhittam . atha puriso agaccheyya uttararanim adaya aggim abhinibbattessami tejo patukarissamiti . tam kim mannasi rajakumara api nu so puriso amum allam kattham sasneham araka udaka thale nikkhittam uttararanim adaya abhimatthanto aggim abhinibbatteyya tejo patukareyyati . No hetam bhante tam kissa hetu adunhi bhante allam kattham sasneham kincapi araka udaka thale nikkhittam yavadeva ca pana so puriso kilamathassa vighatassa bhagi assati. {493.1} Evameva kho rajakumara ye hi keci samana va brahmana va kayena ceva kamehi vupakattha viharanti yo ca nesam kamesu kamacchando kamasneho kamamuccha kamapipasa kamaparilaho so ca ajjhattam na supahino hoti na supatippassaddho . opakkamika cepi te bhonto samanabrahmana dukkha tippa katuka vedana vediyanti abhabbava te nanaya dassanaya anuttaraya sambodhaya . no cepi te bhonto samanabrahmana opakkamika dukkha tippa katuka vedana vediyanti abhabbava te nanaya dassanaya anuttaraya sambodhaya . ayam kho mam rajakumara dutiya upama patibhasi anacchariya pubbe assutapubba. [494] Aparapi kho mam rajakumara tatiya upama patibhasi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page451.

Anacchariya pubbe assutapubba . seyyathapi rajakumara sukkham kattham kolapam araka udaka thale nikkhittam . atha puriso agaccheyya uttararanim adaya aggim abhinibbattessami tejo patukarissamiti . tam kim mannasi rajakumara api nu so puriso amum sukkham kattham kolapam araka udaka thale nikkhittam uttararanim adaya abhimatthanto aggim abhinibbatteyya tejo patukareyyati . Evam bhante tam kissa hetu adunhi bhante sukkham kattham kolapam tanca pana araka udaka thale nikkhittanti. {494.1} Evameva kho rajakumara ye hi keci samana va brahmana va kayena ceva kamehi vupakattha viharanti yo ca nesam kamesu kamacchando kamasneho kamamuccha kamapipasa kamaparilaho so ca ajjhattam supahino hoti supatippassaddho . opakkamika cepi te bhonto samanabrahmana dukkha tippa katuka vedana vediyanti bhabbava te nanaya dassanaya anuttaraya sambodhaya . no cepi te bhonto samanabrahmana opakkamika dukkha tippa katuka vedana vediyanti bhabbava te nanaya dassanaya anuttaraya sambodhaya . ayam kho mam rajakumara tatiya upama patibhasi anacchariya pubbe assutapubba . ima kho mam rajakumara tisso upama patibhamsu 1- anacchariya pubbe assutapubba. @Footnote: 1 Si. patibhasum.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page452.

[495] Tassa mayham rajakumara etadahosi yannunaham dantebhi dantamadhaya jivhaya talum ahacca cetasa cittam abhinigganheyyam abhinippileyyam abhisantapeyyanti . so kho aham rajakumara dantebhi dantamadhaya jivhaya talum ahacca cetasa cittam abhinigganhami abhinippilemi abhisantapemi . tassa mayham rajakumara dantebhi dantamadhaya jivhaya talum ahacca cetasa cittam abhinigganhato abhippilayato abhisantapayato kacchehi seda muccanti. {495.1} Seyyathapi rajakumara balava puriso dubbalataram purisam sise va gahetva khandhe va gahetva abhinigganheyya abhinippileyya abhisantapeyya evameva kho me rajakumara dantebhi dantamadhaya jivhaya talum ahacca cetasa cittam abhinigganhato abhinippilayato abhisantapayato kacchehi seda muccanti . araddham kho pana me rajakumara viriyam hoti asallinam upatthita sati appammuttha 1- saraddho ca pana me kayo hoti appatippassaddho teneva dukkhappadhanena padhanabhitunnassa sato. [496] Tassa mayham rajakumara etadahosi yannunaham appanakam jhanam jhayeyyanti . so kho aham rajakumara mukhato ca nasato ca assasapassase uparundhim . tassa mayham rajakumara mukhato ca nasato ca assasapassasesu uparuddhesu kannasotehi @Footnote: 1 Si. Yu. asammuttha.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page453.

Vatanam nikkhantanam adhimatto saddo hoti . seyyathapi nama kammaragaggariya 1- dhamamanaya adhimatto saddo hoti evameva kho me rajakumara mukhato ca nasato ca assasapassasesu uparuddhesu kannasotehi vatanam nikkhantanam adhimatto saddo hoti . araddham kho pana me rajakumara viriyam hoti asallinam upatthita sati appammuttha saraddho ca pana me kayo hoti appatippassaddho teneva dukkhappadhanena padhanabhitunnassa sato. [497] Tassa mayham rajakumara etadahosi yannunaham appanakamyeva jhanam jhayeyyanti . so kho aham rajakumara mukhato ca nasato ca kannasotato ca 2- assasapassase uparundhim . tassa mayham rajakumara mukhato ca nasato ca kannasotato ca assasapassasesu uparuddhesu adhimatta vata muddhanam ohananti . seyyathapi rajakumara balava puriso tinhena sikharena muddhanam abhimattheyya evameva kho me rajakumara mukhato ca nasato ca kannasotato ca assasapassasesu uparuddhesu adhimatta vata muddhanam ohananti . araddham kho pana me rajakumara viriyam hoti asallinam upatthita sati appammuttha saraddho ca pana me kayo hoti appatippassaddho teneva dukkhappadhanena padhanabhitunnassa sato. @Footnote: 1 Si. gaggariya . 2 Si. Yu. kannato cati evam sabbattha natabbam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page454.

[498] Tassa mayham rajakumara etadahosi yannunaham appanakamyeva jhanam jhayeyyanti . so kho aham rajakumara mukhato ca nasato ca kannasotato ca assasapassase uparundhim . tassa mayham rajakumara mukhato ca nasato ca kannasotato ca assasapassasesu uparuddhesu adhimatta sise sisavedana honti . seyyathapi rajakumara balava puriso dalhena varattakkhandhena sise sisavetthanam dadeyya evameva kho me rajakumara mukhato ca nasato ca kannasotato ca assasasapassasesu uparuddhesu adhimatta sise sisavedana honti . araddham kho pana me rajakumara viriyam hoti asallinam upatthita sati appammuttha saraddho ca pana me kayo hoti appatippassaddho teneva dukkhappadhanena padhanabhitunnassa sato. [499] Tassa mayham rajakumara etadahosi yannunaham appanakamyeva jhanam jhayeyyanti . so kho aham rajakumara mukhato ca nasato ca kannasotato ca assasapassase uparundhim . tassa mayham rajakumara mukhato ca nasato ca kannasotato ca assasapassasesu uparuddhesu adhimatta vata kucchim parikantanti . seyyathapi rajakumara dakkho goghatako va goghatakantevasi va tinhena govikantanena kucchim parikanteyya evameva kho rajakumara mukhato ca nasato ca kannasotato ca asasasapassasesu uparuddhesu

--------------------------------------------------------------------------------------------- page455.

Adhimatta vata kucchim parikantanti . araddham kho pana me rajakumara viriyam hoti asallinam upatthita sati appammuttha saraddho ca pana me kayo hoti appatippassaddho teneva dukkhappadhanena padhanabhitunnassa sato. [500] Tassa mayham rajakumara etadahosi yannunaham appanakamyeva jhanam jhayeyyanti . so kho aham rajakumara mukhato ca nasato ca kannasotato ca assasapassase uparundhim . tassa mayham rajakumara mukhato ca nasato ca kannasotato ca assasapassasesu uparuddhesu adhimatto kayasmim daho hoti . seyyathapi rajakumara dve balavanto purisa dubbalataram purisam nanabahasu gahetva angarakasuya santapeyyum samparitapeyyum evameva kho me rajakumara mukhato ca nasato ca kannasotato ca assasapassasesu uparuddhesu adhimatto kayasmim daho hoti . araddham kho pana me rajakumara viriyam hoti asallinam upatthita sati appammuttha saraddho ca pana me kayo hoti appatippassaddho teneva dukkhappadhanena padhanabhitunnassa sato. [501] Apissu mam rajakumara devata disva evamahamsu kalakato samano gotamoti . ekacca devata evamahamsu na kalakato samano gotamo apica kalam karotiti . ekacca devata evamahamsu na kalakato samano gotamo napi kalam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page456.

Karoti araham samano gotamo viharo tveva so arahato evarupo hotiti. [502] Tassa mayham rajakumara etadahosi yannunaham sabbaso aharupacchedaya patipajjeyyanti . atha kho mam rajakumara ta devata upasankamitva etadavocum ma kho tvam marisa sabbaso aharupacchedaya patipajji . sace kho tvam marisa sabbaso aharupacchedaya patipajjissasi tassa te mayam dibbam ojam lomakupehi ajjhoharissama taya tvam yapessasiti . tassa mayham rajakumara etadahosi aham ceva kho pana sabbaso ajaddhukam patijaneyyam ima ca kho me devata dibbam ojam lomakupehi ajjhohareyyum taya caham yapeyyam tam mama assa musati . so kho aham rajakumara ta devata paccacikkhami alanti vadami. {502.1} Tassa mayham rajakumara etadahosi yannunaham thokam thokam aharam ahareyyam pasatam pasatam yadi va muggayusam yadi va kulatthayusam yadi va kalayayusam 1- yadi va harenukayusanti. So kho aham rajakumara thokam thokam aharam aharesim pasatam pasatam yadi va muggayusam yadi va kulatthayusam yadi va kalayayusam yadi va harenukayusanti . tassa mayham rajakumara thokam thokam aharam aharayato pasatam pasatam yadi va muggayusam yadi va @Footnote: 1 Si. kalayusam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page457.

Kulatthayusam yadi va kalayayusam yadi va harenukayusam adhimattakasimanam patto kayo hoti. [503] Seyyathapi nama asitikapabbani va kalapabbani va evamevassu me angapaccangani bhavanti tayevappaharataya . Seyyathapi nama otthapadam evamevassu me anisadam hoti tayevappaharataya . seyyathapi nama vattanavali evamevassu me pitthikantako unnatavanato hoti tayevappaharataya . Seyyathapi nama jajjarasalaya 1- gopanasiyo oluggavilugga bhavanti evamevassu me phasuliyo oluggavilugga bhavanti tayevappaharataya . seyyathapi nama gambhire udapane udakataraka gambhiragata okkhayika dissanti evamevassu me akkhikupesu akkhitaraka gambhiragata okkhayika dissanti tayevappaharataya. {503.1} Seyyathapi nama tittikalavu amakacchinno vatatapena samphusito hoti sammilato evamevassu me sisacchavi samphusita hoti sammilata tayevappaharataya . so kho aham rajakumara udaracchavim parimasissamiti pitthikantakamyeva parigganhami pitthikantakam parimasissamiti udaracchavimyeva parigganhami . Yavassu me rajakumara udaracchavi pitthikantakam allina hoti tayevappaharataya . so kho aham rajakumara vaccam va muttam va karissamiti tattheva avakujjo papatami tayevappaharataya . so @Footnote: 1 Yu. jarasalaya.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page458.

Kho aham rajakumara imameva kayam assasento panina gattani anumajjami . tassa mayham rajakumara panina gattani anumajjato putimulani lomani kayasma papatanti tayevappaharataya . Apissu mam rajakumara manussa disva evamahamsu kalo samano gotamoti . ekacce manussa evamahamsu na kalo samano gotamo samo samano gotamoti . ekacce manussa evamahamsu na kalo samano gotamo napi samo manguracchavi samano gotamoti. Yavassu me rajakumara taya parisuddho chavivanno pariyodato upahato hoti tayevappaharataya. [504] Tassa mayham rajakumara etadahosi ye kho keci atitamaddhanam samana va brahmana va opakkamika dukkha tippa katuka vedana vedayimsu etavaparamam nayito bhiyyo . Yepi hi keci anagatamaddhanam samana va brahmana va opakkamika dukkha tippa katuka vedana vedayissanti etavaparamam nayito bhiyyo . yepi hi keci etarahi samana va brahmana va opakkamika dukkha tippa katuka vedana vediyanti etavaparamam nayito bhiyyo . na kho panaham imaya katukaya dukkarakarikaya adhigacchami uttarim manussadhamma alamariyananadassanavisesam siya nu kho anno maggo bodhiyati. [505] Tassa mayham rajakumara etadahosi abhijanami kho

--------------------------------------------------------------------------------------------- page459.

Panaham pitu sakkassa kammante sitayam jambuchayayam nisinno vivicceva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam pitisukham pathamam jhanam upasampajja viharita siya nu kho eso maggo bodhiyati . tassa mayham rajakumara satanusarivinnanam ahosi eseva maggo bodhiyati . tassa mayham rajakumara etadahosi kinnu kho aham tassa sukhassa bhayami yantam sukham annatreva kamehi annatra akusalehi dhammehiti . tassa mayham rajakumara etadahosi na kho aham tassa sukhassa bhayami yantam sukham annatreva kamehi annatra akusalehi dhammehiti. {505.1} Tassa mayham rajakumaram etadahosi na kho tam sukaram sukham adhigantum evam adhimattakasimanam pattakayena yannunaham olarikam aharam ahareyyam odanam kummasanti . so kho aham rajakumara olarikam aharam aharesim odanam kummasam . tena kho pana mam 1- rajakumara samayena pancavaggiya bhikkhu paccupatthita honti yanno samano gotamo dhammam adhigamissati tam no arocessatiti . yato kho aham rajakumara olarikam aharam aharesim odanam kummasam atha me te pancavaggiya bhikkhu nibbijja pakkamimsu bahulliko samano gotamo padhanavibbhanto avatto bahullayati 2-. {505.2} So kho aham rajakumara olarikam aharam @Footnote: 1 Si. me . 2 Si. bahulyaya.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page460.

Aharetva balam gahetva vivicceva kamehi .pe. pathamam jhanam upasampajja vihasim . vitakkavicaranam vupasama .pe. dutiyam jhanam ... Tatiyam jhanam ... Catuttham jhanam upasampajja vihasim. [506] So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anenjappatte pubbenivasanussatinanaya cittam abhininnamesim . so anekavihitam pubbenivasam anussarami seyyathidam ekampi jatim dvepi jatiyo .pe. iti sakaram sauddesam anekavihitam pubbenivasam anussarami . Ayam kho me rajakumara rattiya pathame yame pathama vijja adhigata avijja vihata vijja uppanna tamo vihato aloko uppanno yathatam appamattassa atapino pahitattassa viharato. [507] So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anenjappatte sattanam cutupapatananaya cittam abhininnamesim . so dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passami cavamane upapajjamane hine panite suvanne dubbanne sugate duggate .pe. yathakammupage satte pajanami . ayam kho me rajakumara rattiya majjhime yame dutiya vijja adhigata avijja vihata vijja uppanna tamo vihato aloko uppanno yathatam appamattassa atapino pahitattassa viharato.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page461.

[508] So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anenjappatte asavanam khayananaya cittam abhininnamesim . so idam dukkhanti yathabhutam abbhannasim .pe. ayam dukkhanirodhagamini patipadati yathabhutam abbhannasim ime asavati yathabhutam abbhannasim .pe. Ayam asavanirodhagamini patipadati yathabhutam abbhannasim . tassa me evam janato evam passato kamasavapi cittam vimuccittha bhavasavapi cittam vimuccittha avijjasavapi cittam vimuccittha vimuttasmim vimuttamiti nanam ahosi khina jati vusitam brahmacariyam katam karaniyam naparam itthattayati abbhannasim . ayam kho me rajakumara rattiya pacchime yame tatiya vijja adhigata avijja vihata vijja uppanna tamo vihato aloko uppanno yathatam appamattassa atapino pahitattassa viharato. [509] Tassa mayham rajakumara etadahosi adhigato kho me ayam dhammo gambhiro duddaso duranubodho santo panito atakkavacaro nipuno panditavedaniyo . alayarama kho panayam paja alayarata alayasammudita . alayaramaya kho pana pajaya alayarataya alayasammuditaya duddasam idam thanam yadidam idappaccayata paticcasamuppado . idampi kho thanam duddasam yadidam sabbasankharasamatho sabbupadhipatinissaggo tanhakkhayo virago nirodho

--------------------------------------------------------------------------------------------- page462.

Nibbanam . ahanceva kho pana dhammam deseyyam pare ca me na ajaneyyum so mamassa kilamatho sa mamassa vihesati . apissu mam rajakumara ima anacchariya gatha patibhamsu pubbe assutapubba kicchena me adhigatam halandani pakasitum ragadosaparetehi nayam dhammo susambudho patisotagamim nipunam gambhiram duddasam anum ragaratta na dakkhanti 1- tamokkhandhena avutati. Itiha me rajakumara patisancikkhato appossukkataya cittam namati no dhammadesanaya. [510] Atha kho rajakumara brahmuno sahampatissa mama cetasa cetoparivitakkamannaya etadahosi nassati vata bho loko vinassati vata bho loko yatra hi nama tathagatassa arahato sammasambuddhassa appossukkataya cittam namati no dhammadesanayati . atha kho rajakumara brahma sahampati seyyathapi nama balava puriso samminjitam va baham pasareyya pasaritam va baham samminjeyya evameva brahmaloke antarahito mama purato paturahosi . atha kho rajakumara brahma sahampati ekamsam uttarasangam karitva yenaham tenanjalim panametva mam etadavoca desetu me bhante bhagava dhammam desetu sugato dhammam santi satta apparajakkhajatika assavanata dhammassa parihayanti bhavissanti dhammassa annataroti . @Footnote: 1 Yu. dakkhinti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page463.

Idamavoca rajakumara brahma sahampati idam vatva athaparam etadavoca paturahosi magadhesu pubbe dhammo asuddho samalehi cintito apapuretam amatassa dvaram sunantu dhammam vimalenanubuddham sele yatha pabbatamuddhanitthito yathapi passe janatam samantato tathupamam dhammamayam sumedha pasadamaruyha samantacakkhu sokavakinnam janatamapetasoko avekkhassu jatijarabhibhutam utthehi vira vijitasangama satthavaha anana vicara loke desetu 1- bhagava dhammam annataro bhavissantiti. [511] Atha khvaham rajakumara brahmuno ca ajjhesanam viditva sattesu ca karunnatam paticca buddhacakkhuna lokam volokesim . Addasam kho aham rajakumara buddhacakkhuna lokam volokento satte apparajakkhe maharajakkhe tikkhindriye mudindriye svakare dvakare @Footnote: 1 Si. Yu. desassuti dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page464.

Suvinnapaye duvinnapaye appekacce paralokavajjabhayadassavino viharante . seyyathapi nama uppaliniyam va paduminiyam va pundarikiniyam va appekaccani uppalani va padumani va pundarikani va udake jatani udake sambaddhani 1- udakanuggatani anto nimmuggapositani appekaccani uppalani va padumani va pundarikani va udake jatani udake sambaddhani samodakanthitani appekaccani uppalani va padumani va pundarikani va udake jatani udake sambaddhani udaka accuggamma titthanti anupalittani udakena evameva kho aham rajakumara buddhacakkhuna lokam volokento addasam satte apparajakkhe maharajakkhe tikkhindriye mudindriye svakare dvakare suvinnapaye duvinnapaye appekacce paralokavajjabhayadassavino viharante . atha khvaham rajakumara brahmanam sahampatim gathaya paccabhasim aparuta tesam amatassa dvara ye sotavanto pamuncantu saddham vihimsasanni pagunam na bhasim dhammam panitam manujesu brahmeti. Atha kho rajakumara brahma sahampati katavakaso khomhi bhagavata dhammadesanayati mam abhivadetva padakkhinam katva tatthevantaradhayi. [512] Tassa mayham rajakumara etadahosi kassa nu kho aham @Footnote: 1 Yu. samvaddhani.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page465.

Pathamam dhammam deseyyam ko imam dhammam khippameva ajanissatiti . Tassa mayham rajakumara etadahosi ayam kho alaro kalamo pandito viyatto medhavi digharattam apparajakkhajatiko yannunaham alarassa kalamassa pathamam dhammam deseyyam so imam dhammam khippameva ajanissatiti . atha kho mam rajakumara devata upasankamitva etadavocum sattaham kalakato bhante alaro kalamoti . nananca pana me dassanam udapadi sattaham kalakato alaro kalamoti. {512.1} Tassa mayham rajakumara etadahosi mahajaniyo kho alaro kalamo sace hi so imam dhammam suneyya khippameva ajaneyyati . tassa mayham rajakumara etadahosi kassa nu kho aham pathamam dhammam deseyyam ko imam dhammam khippameva ajanissatiti. Tassa mayham rajakumara etadahosi ayam kho uddako ramaputto pandito viyatto medhavi digharattam apparajakkhajatiko yannunaham uddakassa ramaputtassa pathamam dhammam deseyyam so imam dhammam khippameva ajanissatiti. {512.2} Atha kho mam rajakumara devata upasankamitva etadavocum abhidosakalakato bhante uddako ramaputtoti . Nananca pana me dassanam udapadi abhidosakalakato uddako ramaputtoti . tassa mayham rajakumara etadahosi mahajaniyo kho uddako ramaputto sace hi so imam dhammam suneyya khippameva ajaneyyati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page466.

{512.3} Tassa mayham rajakumara etadahosi kassa nu kho aham pathamam dhammam deseyyam ko imam dhammam khippameva ajanissatiti . tassa mayham rajakumara etadahosi bahukara kho me pancavaggiya bhikkhu ye mam padhanapahitattam upatthahimsu yannunaham pancavaggiyanam bhikkhunam pathamam dhammam deseyyanti . tassa mayham rajakumara etadahosi kaham nu kho etarahi pancavaggiya bhikkhu viharantiti . addasam kho aham rajakumara dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena pancavaggiye bhikkhu baranasiyam viharante isipatane migadaye . Atha kho aham rajakumara uruvelayam yathabhirantam viharitva yena baranasi tena carikam apakkamim 1-. [513] Addasa kho mam rajakumara upako ajivako antara ca gayam antara ca bodhim addhanamaggam patipannam disvana mam etadavoca vippasannani kho te avuso indriyani parisuddho chavivanno pariyodato kamsi tvam avuso uddissa pabbajito ko va te sattha kassa 2- va dhammam rocesiti . evam vutte aham rajakumara upakam ajivakam gathahi ajjhabhasim sabbabhibhu sabbaviduhamasmi sabbesu dhammesu anupalitto sabbanjaho tanhakkhaye vimutto sayam abhinnaya kamuddiseyyam @Footnote: 1 Yu. pakkamim . 2 Yu. kassa va tvam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page467.

Na me acariyo atthi sadiso me na vijjati sadevakasmi lokasmim natthi me patipuggalo aham hi araha loke aham sattha anuttaro ekomhi sammasambuddho sitibhutomhi 1- nibbuto dhammacakkam pavattetum gacchami kasinam puram andhabhutasmi lokasmim ahannim 2- amatadundubhinti. Yatha kho tvam avuso patijanasi arahasi anantajinoti. Madisa ve jina honti ye patta asavakkhayam jita me papaka dhamma tasmaham upaka jinoti. Evam vutte rajakumara upako ajivako huveyyavusoti vatva sisam ukkamsitva 3- jivham nillaletva 4- ummaggam gahetva pakkami. [514] Atha khvaham anupubbena carikam caramano yena baranasi isipatanam migadayo yena pancavaggiya bhikkhu tenupasankamim . Addasamsu kho mam rajakumara pancavaggiya bhikkhu duratova agacchantam disvana annamannam katikam santhapesum ayam avuso samano gotamo agacchati bahulliko padhanavibbhanto avatto bahullaya so neva abhivadetabbo na paccutthatabbo nassa pattacivaram patiggahetabbam apica kho asanam thapetabbam sace akankhati 5- nisidissatiti . yatha yatha kho aham rajakumara pancavaggiye @Footnote: 1 Yu. sitibhutosmi . 2 Yu. ahancham . 3 Si. okappetva. Yu. okampetva. @4 padadvayam sihalapotthake natthi . 5 Yu. akankhissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page468.

Bhikkhu upasankamim tatha tatha pancavaggiya bhikkhu nasakkhimsu sakaya katikaya santhatum appekacce mam paccuggantva pattacivaram patiggahesum appekacce asanam pannapesum appekacce padodakam upatthapesum apica kho mam namena ca avusovadena ca samudacaranti. {514.1} Evam vutte aham rajakumara pancavaggiye bhikkhu etadavocam ma bhikkhave tathagatam namena ca avusovadena ca samudacarittha araham bhikkhave tathagato sammasambuddho odahatha bhikkhave sotam amatamadhigatam ahamanusasami aham dhammam desemi yathanusittham tatha patipajjamana nacirasseva yassatthaya kulaputta sammadeva agarasma anagariyam pabbajanti tadanuttaram brahmacariyapariyosanam dittheva dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharissathati . evam vutte rajakumara pancavaggiya bhikkhu mam etadavocum tayapi kho tvam avuso gotama iriyaya taya patipadaya taya dukkarakarikaya na ajjhagama uttarim manussadhamma alamariyananadassanavisesam kim pana tvam etarahi bahulliko padhanavibbhanto avatto bahullaya adhigamissasi uttarim manussadhamma alamariyananadassanavisesanti . Evam vutte aham rajakumara pancavaggiye bhikkhu etadavocam na bhikkhave tathagato bahulliko padhanavibbhanto 1- avatto bahullaya araham bhikkhave tathagato sammasambuddho odahatha bhikkhave sotam amatamadhigatam ahamanusasami aham dhammam desemi yathanusittham tatha @Footnote: 1 Yu. na padhanavibbhanto na avatto bahullaya.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page469.

Patipajjamana nacirasseva yassatthaya kulaputta sammadeva agarasma anagariyam pabbajanti tadanuttaram brahmacariyapariyosanam dittheva dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharissathati. {514.2} Dutiyampi kho rajakumara pancavaggiya bhikkhu mam etadavocum tayapi kho tvam avuso gotama iriyaya taya patipadaya taya dukkarakarikaya na ajjhagama uttarim manussadhamma alamariyananadassanavisesam kim pana tvam etarahi bahulliko padhanavibbhanto avatto bahullaya adhigamissasi uttarim manussadhamma alamariyananadassanavisesanti. {514.3} Dutiyampi kho aham rajakumara pancavaggiye bhikkhu etadavocam na bhikkhave tathagato bahulliko padhanavibbhanto avatto bahullaya araham bhikkhave tathagato sammasambuddho odahatha bhikkhave sotam amatamadhigatam ahamanusasami aham dhammam desemi yathanusittham tatha patipajjamana nacirasseva yassatthaya kulaputta sammadeva agarasma anagariyam pabbajanti tadanuttaram brahmacariyapariyosanam dittheva dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharissathati. {514.4} Tatiyampi kho rajakumara pancavaggiya bhikkhu mam etadavocum tayapi kho tvam avuso 1- iriyaya taya patipadaya taya dukkarakarikaya na ajjhagama uttarim manussadhamma alamariyananadassanavisesam kim pana tvam etarahi bahulliko padhanavibbhanto avatto bahullaya adhigamissasi uttarim manussadhamma alamariyananadassanavisesanti . evam @Footnote: 1 Yu. avuso gotama.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page470.

Vutte aham rajakumara pancavaggiye bhikkhu etadavocam abhijanatha me no tumhe bhikkhave ito pubbe evarupam bhasitametanti . No hetam bhante . araham bhikkhave tathagato sammasambuddho odahatha bhikkhave sotam amatamadhigatam ahamanusasami aham dhammam desemi yathanusittham tatha patipajjamana nacirasseva yassatthaya kulaputta sammadeva agarasma anagariyam pabbajanti tadanuttaram brahmacariyapariyosanam dittheva dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharissathati. {514.5} Asakkhim kho aham rajakumara pancavaggiye bhikkhu sannapetum . dvepi sudam rajakumara bhikkhu ovadami . tayo bhikkhu pindaya caranti . yam tayo bhikkhu pindaya caritva aharanti tena chabbagga yapema . tayopi sudam rajakumara bhikkhu ovadami. [1]- Dve bhikkhu pindaya caritva aharanti tena chabbagga 2- yapema. Atha kho rajakumara pancavaggiya bhikkhu maya evam ovadiyamana evam anusasiyamana nacirasseva yassatthaya kulaputta sammadeva agarasma anagariyam pabbajanti tadanuttaram brahmacariyapariyosanam dittheva dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharimsuti. [515] Evam vutte bodhi rajakumaro bhagavantam etadavoca kivacirena nu kho bhante bhikkhu tathagatam vinayakam labhamano yassatthaya kulaputta sammadeva agarasma anagariyam pabbajanti tadanuttaram @Footnote: 1 Yu. etthantare dve bhikkhu pindaya caranti, yanti dissanti. @2 Yu. chabbaggo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page471.

Brahmacariyapariyosanam dittheva dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihareyyati . tenahi rajakumara tamyevettha patipucchissami yatha te khameyya tatha tam byakareyyasi tam kim mannasi rajakumara kusalo tvam hattharulhe ankusaganhe 1- sippeti . evam bhante kusalo aham hattharulhe 2- ankusaganhe sippeti. [516] Tam kim mannasi rajakumara idha puriso agaccheyya bodhi rajakumaro hattharulham ankusaganham sippam janati tassaham santike hattharulham ankusaganham sippam sikkhissamiti . so cassa asaddho yavattakam saddhena pattabbam tam na sampapuneyya . so cassa bahvabadho 3- yavattakam appabadhena pattabbam tam na sampapuneyya . so cassa satho mayavi yavattakam 4- asathena amayavina pattabbam tam na sampapuneyya . so cassa kusito yavattakam araddhaviriyena pattabbam tam na sampapuneyya . so cassa duppanno yavattakam pannavata 5- pattabbam tam na sampapuneyya . Tam kim mannasi rajakumara api nu so puriso tava santike hattharulham ankusaganham sippam sikkheyyati . ekamekenapi bhante angena samannagato so puriso na mama santike hattharulham ankusaganham sippam sikkheyya ko pana vado pancahangehiti. [517] Tam kim mannasi rajakumara idha puriso agaccheyya @Footnote: 1 Yu. ankusagayhe . 2 Yu. hattharuyhe ankusagayhe . 3 Yu. bavahabadho. @4 Yu. sabbattha yavatakanti dissati . 5 Yu. pannavata.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page472.

Bodhi rajakumaro hattharulham ankusaganham sippam janati tassaham santike hattharulham ankusaganham sippam sikkhissamiti . so cassa saddho yavattakam saddhena pattabbam tam sampapuneyya . so cassa appabadho yavattakam appabadhena pattabbam tam sampapuneyya . So cassa asatho amayavi yavattakam asathena amayavina pattabbam tam sampapuneyya . so cassa araddhaviriyo yavattakam araddhaviriyena pattabbam tam sampapuneyya . so cassa pannava 1- yavattakam pannavata pattabbam tam sampapuneyya . tam kim mannasi rajakumara api nu so puriso tava santike hattharulham ankusaganham sippam sikkheyyati . ekamekenapi bhante angena samannagato so puriso mama santike hattharulham ankusaganham sippam sikkheyya ko pana vado pancahangehiti. [518] Evameva kho rajakumara pancimani padhaniyangani . Katamani panca . idha rajakumara bhikkhu saddho hoti saddahati tathagatassa bodhim itipi so bhagava araham sammasambuddho vijjacaranasampanno sugato lokavidu anuttaro purisadammasarathi sattha devamanussanam buddho bhagavati . appabadho hoti appatanko samavepakiniya gahaniya samannagato natisitaya naccunhaya majjhimaya padhanakkhamaya . asatho hoti amayavi yathabhutam attanam avikatta 2- satthari va vinnusu va sabrahmacarisu. @Footnote: 1 Yu. pannava . 2 Yu. avikatva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page473.

Araddhaviriyo hoti 1- akusalanam dhammanam pahanaya kusalanam dhammanam upasampadaya thamava dalhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu . pannava hoti udayatthagaminiya pannaya samannagato ariyaya nibbedhikaya sammadukkhakkhayagaminiya . imani kho rajakumara panca padhaniyangani. {518.1} Imehi [2]- rajakumara pancahi padhaniyangehi samannagato bhikkhu tathagatam vinayakam labhamano yassatthaya kulaputta sammadeva agarasma anagariyam pabbajanti tadanuttaram brahmacariyapariyosanam dittheva dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihareyya satta vassani . titthantu rajakumara satta vassani . imehi pancahi padhaniyangehi samannagato bhikkhu tathagatam vinayakam labhamano yassatthaya kulaputta sammadeva agarasma anagariyam pabbajanti tadanuttaram brahmacariyapariyosanam dittheva dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihareyya cha vassani ... Panca vassani ... Cattari vassani ... Tini vassani ... Dve vassani ... ekam vassam . titthatu rajakumara ekam vassam. Imehi pancahi padhaniyangehi samannagato bhikkhu tathagatam vinayakam labhamano yassatthaya kulaputta sammadeva agarasma anagariyam pabbajanti tadanuttaram brahmacariyapariyosanam dittheva dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihareyya satta masani . Titthantu rajakumara satta masani . imehi pancahi padhaniyangehi @Footnote: 1 Yu. viharati. 2 Yu. etthantare khoti saddo dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page474.

Samannagato bhikkhu tathagatam vinayakam labhamano yasasatthaya kulaputta sammadeva agarasma anagariyam pabbajanti tadanuttaram brahmacariyapariyosanam dittheva dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihareyya cha masani ... panca masani ... cattari masani ... Tini masani ... Dve masani ... Masam 1- ... Addhamasam. Titthatu rajakumara addhamaso. {518.2} Imehi pancahi padhaniyangehi samannagato bhikkhu tathagatam vinayakam labhamano yassatthaya kulaputta sammadeva agarasma anagariyam pabbajanti tadanuttaram brahmacariyapariyosanam dittheva dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihareyya satta rattindivani . titthanti rajakumara satta rattindivani . Imehi pancahi padhaniyangehi samannagato bhikkhu tathagatam vinayakam labhamano yassatthaya kulaputta sammadeva agarasma anagariyam pabbajanti tadanuttaram brahmacariyapariyosanam dittheva dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihareyya cha rattindivani ... Panca rattindivani ... cattari rattindivani ... Tini rattindivani ... Dve rattindivani ... ekam rattindivam . titthatu rajakumara eko rattindivo. {518.3} Imehi pancahi padhaniyangehi samannagato bhikkhu tathagatam vinayakam labhamano sayamanusittho pato visesam adhigamissati patamanusittho sayam visesam adhigamissatiti . evam vutte bodhi rajakumaro bhagavantam etadavoca aho buddho aho dhammo @Footnote: 1 Yu. ekam masam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page475.

Aho dhammassa svakkhatata yatra hi nama sayamanusittho pato visesam adhigamissati patamanusittho sayam visesam adhigamissatiti. [519] Evam vutte sanjikaputto manavo bodhim rajakumaram etadavoca evameva panayam bhavam bodhi aho buddho aho dhammo aho dhammassa svakkhatatati pavedeti 1- atha ca pana bhavam 2- na tam bhavantam gotamam saranam gacchati 3- dhammanca bhikkhusanghancati. [520] Ma hevam samma sanjikaputta avaca ma hevam samma sanjikaputta avaca sammukha me tam [4]- sanjikaputta ayyaya sutam sammukha patiggahitam ekamidam samma sanjikaputta samayam bhagava kosambiyam viharati ghositarame atha kho me ayya kucchimati 5- yena bhagava tenupasankami upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi ekamantam nisinna kho me ayya bhagavantam etadavoca yo me ayam bhante kucchigato kumarako va kumarika va so bhagavantam saranam gacchati dhammanca bhikkhusanghanca upasakam nam 6- bhagava dharetu ajjatagge panupetam saranangatanti ekamidam samma sanjikaputta samayam bhagava idheva bhaggesu viharati sumsumaragire bhesakalavane migadaye atha kho mam dhati ankena payitva 7- yena bhagava tenupasankami upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam atthasi ekamantam thita kho [8]- dhati bhagavantam etadavoca @Footnote: 1 Yu. vadeti . 2 Yu. bhavanti natthi . 3 Yu. gacchami. @4 Yu. etthantare sammati dissati . 5 Yu. kucchivati . 6 Yu. tam. @7 Si. vahitva. 8 Yu. mama.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page476.

Ayam bhante bodhi rajakumaro bhagavantam saranam gacchati dhammanca bhikkhusanghanca upasakam nam bhagava dharetu ajjatagge panupetam saranangatanti esaham samma sanjikaputta tatiyampi bhagavantam saranam gacchami dhammanca bhikkhusanghanca upasakam mam bhagava dharetu ajjatagge panupetam saranangatanti. Bodhirajakumarasuttam nitthitam pancamam. -----------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 440-476. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=9020&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=9020&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=486&items=35              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=35              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=486              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=5890              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=5890              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]