ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

            Chachakkasuttaṃ
   [810]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ .
Bhagavā  etadavoca  dhammaṃ  vo  bhikkhave  desissāmi  ādikalyāṇaṃ
majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ
parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāsissāmi  yadidaṃ  cha  chakkāni  taṃ  suṇātha
sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti  .  evambhanteti  kho te bhikkhū
bhagavato paccassosuṃ.
   [811]  Bhagavā  etadavoca  cha  ajjhattikāni  āyatanāni
veditabbāni  cha  bāhirāni  āyatanāni veditabbāni cha viññāṇakāyā
veditabbā  cha  phassakāyā  veditabbā  cha vedanākāyā veditabbā
cha taṇhākāyā veditabbā.
   [812]  Cha  ajjhattikāni  āyatanāni  veditabbānīti iti kho
panetaṃ  vuttaṃ  .  kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ . cakkhvāyatanaṃ sotāyatanaṃ
ghānāyatanaṃ  jivhāyatanaṃ  kāyāyatanaṃ  manāyatanaṃ  .  cha  ajjhattikāni
āyatanāni  veditabbānīti  iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ .
Idaṃ paṭhamaṃ chakkaṃ.
   [813] Cha bāhirāni āyatanāni veditabbānīti iti kho panetaṃ
Vuttaṃ  .  kiñcetaṃ paṭiccaṃ vuttaṃ . rūpāyatanaṃ saddāyatanaṃ gandhāyatanaṃ
rasāyatanaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  dhammāyatanaṃ  .  cha  bāhirāni āyatanāni
veditabbānīti  iti  yantaṃ  vuttaṃ  idametaṃ  paṭicca  vuttaṃ  . idaṃ
dutiyaṃ chakkaṃ.
   [814] Cha viññāṇakāyā veditabbāti iti kho panetaṃ vuttaṃ.
Kiñcetaṃ  paṭicca  vuttaṃ  .  cakkhuñca  paṭicca  rūpe  ca uppajjati
cakkhuviññāṇaṃ   sotañca   paṭicca   sadde   ca   uppajjati
sotaviññāṇaṃ  ghānañca  paṭicca  gandhe  ca  uppajjati  ghānaviññāṇaṃ
jivhañca  paṭicca  rase  ca  uppajjati  jivhāviññāṇaṃ  kāyañca
paṭicca  phoṭṭhabbe  ca  uppajjati  kāyaviññāṇaṃ  manañca  paṭicca
dhamme  ca  uppajjati  manoviññāṇaṃ . cha viññāṇakāyā veditabbāti
iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ. Idaṃ tatiyaṃ chakkaṃ.
   [815]  Cha phassakāyā veditabbāti iti kho panetaṃ vuttaṃ .
Kiñcetaṃ  paṭicca  suttaṃ  .  cakkhuñca  paṭicca  rūpe  ca uppajjati
cakkhuviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso  .  sotañca  paṭicca  sadde
ca  uppajjati  sotaviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso  .  ghānañca
paṭicca   gandhe  ca  uppajjati  ghānaviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ  saṅgati
phasso  .  jivhañca  paṭicca  rase  ca  uppajjati  jivhāviññāṇaṃ
tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso  .  kāyañca paṭicca phoṭṭhabbe ca uppajjati
kāyaviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso  .  manañca  paṭicca  dhamme
Ca  uppajjati  manoviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso  .  cha
phassakāyā  veditabbāti  iti  yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ .
Idaṃ catutthaṃ chakkaṃ.
   [816] Cha vedanākāyā veditabbāti iti kho panetaṃ vuttaṃ.
Kiñcetaṃ  paṭicca  vuttaṃ  .  cakkhuñca  paṭicca  rūpe  ca uppajjati
cakkhuviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso  phassapaccayā  vedanā .
Sotañca  paṭicca  sadde  ca  uppajjati  sotaviññāṇaṃ ... ghānañca
paṭicca  gandhe  ca  uppajjati  ghānaviññāṇaṃ  ...  jivhañca paṭicca
rase  ca  uppajjati  jivhāviññāṇaṃ ... kāyañca paṭicca phoṭṭhabbe
ca  uppajjati  kāyaviññāṇaṃ ... manañca paṭicca dhamme ca uppajjati
manoviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso  phassapaccayā  vedanā .
Cha  vedanākāyā  veditabbāti  iti  yantaṃ  vuttaṃ  idametaṃ paṭicca
vuttaṃ. Idaṃ pañcamaṃ chakkaṃ.
   [817] Cha taṇhākāyā veditabbāti iti kho panetaṃ vuttaṃ .
Kiñcetaṃ  paṭicca  vuttaṃ  .  cakkhuñca  paṭicca  rūpe  ca uppajjati
cakkhuviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ saṅgati phasso phassapaccayā vedanā vedanāpaccayā
taṇhā  .  sotañca  paṭicca sadde ca uppajjati sotaviññāṇaṃ ...
Ghānañca  paṭicca  gandhe  ca  uppajjati  ghānaviññāṇaṃ  ...
Jivhañca  paṭicca  rase  ca  uppajjati  jivhāviññāṇaṃ ... kāyañca
paṭicca  phoṭṭhabbe  ca  uppajjati  kāyaviññāṇaṃ ... manañca paṭicca
Dhamme   ca  uppajjati  manoviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso
phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā  taṇhā  .  cha  taṇhākāyā
veditabbāti  iti  yantaṃ  vuttaṃ  idametaṃ  paṭicca  vuttaṃ  .  idaṃ
chaṭṭhaṃ chakkaṃ.
   [818] Cakkhu attāti yo evaṃ 1- vadeyya taṃ na upapajjati.
Cakkhussa  uppādopi  vayopi paññāyati . yassa kho pana uppādopi
vayopi  paññāyati  attā  me  uppajjati  ca veti cāti iccassa
evamāgataṃ  hoti  tasmā  taṃ  na  upapajjati  cakkhu  attāti yo
vadeyya. Iti cakkhu anattā.
   {818.1} Rūpā attāti yo vadeyya taṃ na upapajjati. Rūpānaṃ
uppādopi  vayopi  paññāyati  . yassa kho pana uppādopi vayopi
paññāyati  attā  me uppajjati ca veti cāti iccassa evamāgataṃ
hoti tasmā taṃ na upapajjati rūpā attāti yo vadeyya. Iti cakkhu
anattā rūpā anattā.
   {818.2} Cakkhuviññāṇaṃ attāti yo vadeyya taṃ na upapajjati.
Cakkhuviññāṇassa  uppādopi  vayopi  paññāyati  .  yassa  kho pana
uppādopi  vayopi  paññāyati  attā me uppajjati ca veti cāti
iccassa  evamāgataṃ  hoti  tasmā  taṃ  na  upapajjati cakkhuviññāṇaṃ
attāti yo vadeyya . iti cakkhu anattā rūpā anattā cakkhuviññāṇaṃ
anattā.
   {818.3}  Cakkhusamphasso  attāti  yo  vadeyya  taṃ  na
upapajjati    .    cakkhusamphassassa    uppādopi   vayopi
@Footnote: 1 Ma. Yu. evaṃsaddo natthi.
Paññāyati  .  yassa  kho  pana uppādopi vayopi paññāyati attā
me  uppajjati  ca  veti  cāti  iccassa evamāgataṃ hoti tasmā
taṃ  na  upapajjati  cakkhusamphasso  attāti  yo  vadeyya  . iti
cakkhu  anattā  rūpā  anattā  cakkhuviññāṇaṃ  anattā cakkhusamphasso
anattā.
   {818.4}  Vedanā attāti yo vadeyya taṃ na upapajjati .
Vedanāya  uppādopi  vayopi  paññāyati  .  yassa  kho  pana
uppādopi  vayopi  paññāyati  attā  me  uppajjati  ca  veti
cāti  iccassa  evamāgataṃ  hoti  tasmā taṃ na upapajjati vedanā
attāti  yo  vadeyya  .  iti  cakkhu  anattā  rūpā  anattā
cakkhuviññāṇaṃ anattā cakkhusamphasso anattā vedanā anattā.
   {818.5} Taṇhā attāti yo vadeyya taṃ na uppajjati. Taṇhāya
uppādopi  vayopi  paññāyati  .  yassa  kho  pana  uppādopi
vayopi  paññāyati  attā  me  upapajjati  ca veti cāti iccassa
evamāgataṃ  hoti  tasmā  taṃ  na  upapajjati  taṇhā  attāti
yo  vadeyya  .  iti  cakkhu  anattā rūpā anattā cakkhuviññāṇaṃ
anattā cakkhusamphasso anattā vedanā anattā taṇhā anattā.
   [819]  Sotaṃ attāti yo vadeyya ... ghānaṃ attāti yo
vadeyya ... jivhā attāti yo vadeyya ... kāyo attāti yo
vadeyya ... mano attāti yo vadeyya taṃ na upapajjati . Manassa
uppādopi  vayopi  paññāyati  .  yassa  kho  pana  uppādopi
Vayopi  paññāyati  attā  me  uppajjati  ca veti cāti iccassa
evamāgataṃ  hoti  tasmā  taṃ  na  upapajjati  mano  attāti yo
vadeyya. Iti mano anattā.
   {819.1} Dhammā attāti yo vadeyya taṃ na upapajjati. Dhammānaṃ
uppādopi  vayopi  paññāyati  . yassa kho pana uppādopi vayopi
paññāyati  attā  me uppajjati ca veti cāti iccassa evamāgataṃ
hoti tasmā taṃ na upapajjati dhammā attāti yo vadeyya. Iti mano
anattā dhammā anattā.
   {819.2} Manoviññāṇaṃ attāti yo vadeyya taṃ na upapajjati.
Manoviññāṇassa  uppādopi  vayopi  paññāyati  .  yassa  kho pana
uppādopi  vayopi  paññāyati  attā  me  uppajjati  ca  veti
cāti  iccassa  evamāgataṃ  hoti  tasmā  taṃ  na  upapajjati
manoviññāṇaṃ  attāti  yo  vadeyya  . iti mano anattā dhammā
anattā manoviññāṇaṃ anattā.
   {819.3} Manosamphasso attāti yo vadeyya taṃ na upapajjati.
Manosamphassassa  uppādopi  vayopi  paññāyati  .  yassa  kho pana
uppādopi  vayopi  paññāyati  attā me uppajjati ca veti cāti
iccassa  evamāgataṃ  hoti  tasmā  taṃ  na upapajjati manosamphasso
attāti  yo  vadeyya  .  iti  mano  anattā  dhammā anattā
manoviññāṇaṃ anattā manosamphasso anattā.
   {819.4}  Vedanā attāti yo vadeyya taṃ na upapajjati .
Vedanāya   uppādopi   vayopi   paññāyati   .   yassa
Kho  pana  uppādopi  vayopi  paññāyati  attā  me  uppajjati
ca  veti  cāti  iccassa evamāgataṃ hoti tasmā taṃ na upapajjati
vedanā attāti yo vadeyya . iti mano anattā dhammā anattā
manoviññāṇaṃ anattā manosamphasso anattā vedanā anattā.
   {819.5}  Taṇhā  attāti yo vadeyya taṃ na upapajjati .
Taṇhāya  uppādopi  vayopi paññāyati . yassa kho pana uppādopi
vayopi  paññāyati  attā  me  uppajjati  ca veti cāti iccassa
evamāgataṃ  hoti  tasmā  taṃ  na  upapajjati  taṇhā  attāti
yo  vadeyya  .  iti  mano anattā dhammā anattā manoviññāṇaṃ
anattā manosamphasso anattā vedanā anattā taṇhā anattā.
   [820]  Ayaṃ kho pana bhikkhave sakkāyasamudayagāminī paṭipadā .
Cakkhuṃ  etaṃ  mama  esohamasmi  eso me attāti samanupassati .
Rūpe  etaṃ  mama  esohamasmi  eso me attāti samanupassati .
Cakkhuviññāṇaṃ  etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me  attāti
samanupassati  .  cakkhusamphassaṃ  etaṃ  mama  esohamasmi  eso me
attāti  samanupassati  .  vedanaṃ  etaṃ  mama  esohamasmi  eso
me  attāti  samanupassati  .  taṇhaṃ etaṃ mama esohamasmi eso
me  attāti  samanupassati  .  sotaṃ  etaṃ mama ... ghānaṃ etaṃ
mama ... jivhaṃ etaṃ mama ... kāyaṃ etaṃ mama ... Manaṃ etaṃ mama
esohamasmi  eso  me  attāti  samanupassati  .  dhamme  etaṃ
Mama  esohamasmi  eso  me  attāti samanupassati . manoviññāṇaṃ
etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me attāti samanupassati . taṇhaṃ
etaṃ mama esohamasmi eso me attāti samanupassati.
   [821]  Ayaṃ kho pana bhikkhave sakkāyanirodhagāminī paṭipadā .
Cakkhuṃ  netaṃ  mama  nesohamasmi  na  meso attāti samanupassati .
Rūpe  netaṃ  mama  nesohamasmi  na  meso attāti samanupassati .
Cakkhuviññāṇaṃ  netaṃ  mama  nesohamasmi  na  meso  attāti
samanupassati  .  cakkhusamphassaṃ  netaṃ  mama  nesohamasmi  na  meso
attāti  samanupassati  .  vedanaṃ  netaṃ mama nesohamasmi na meso
attāti  samanupassati  .  taṇhaṃ  netaṃ  mama nesohamasmi na meso
attāti samanupassati . sotaṃ netaṃ mama ... ghānaṃ netaṃ mama ...
Jivhaṃ netaṃ mama ... kāyaṃ netaṃ mama ... Manaṃ netaṃ mama nesohamasmi
na  meso  attāti  samanupassati  . dhamme netaṃ mama nesohamasmi
na  meso  attāti  samanupassati  .  manoviññāṇaṃ  netaṃ  mama
nesohamasmi  na  meso  attāti  samanupassati . manosamphassaṃ netaṃ
mama  nesohamasmi  na  meso  attāti samanupassati . vedanaṃ netaṃ
mama  nesohamasmi  na  meso  attāti  samanupassati . taṇhaṃ netaṃ
mama nesohamasmi na meso attāti samanupassati.
   [822]  Cakkhuñca  bhikkhave  paṭicca  rūpe  ca  uppajjati
cakkhuviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso  phassapaccayā  uppajjati vedayitaṃ
Sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā . so sukhāya vedanāya phuṭṭho
samāno   abhinandati   abhivadati   ajjhosāya   tiṭṭhati   tassa
rāgānusayo  anuseti  .  dukkhāya vedanāya phuṭṭho samāno socati
kilamati  paridevati  urattāḷiṃ  kandati  sammohaṃ  āpajjati  tassa
paṭighānusayo  anuseti  .  adukkhamasukhāya  vedanāya  phuṭṭho samāno
tassā  vedanāya  samudayañca  atthaṅgamañca  assādañca  ādīnavañca
nissaraṇañca yathābhūtaṃ nappajānāti tassa avijjānusayo anuseti.
   {822.1} So vata bhikkhave sukhāya vedanāya rāgānusayaṃ appahāya
dukkhāya vedanāya paṭighānusayaṃ appaṭivinodetvā adukkhamasukhāya vedanāya
avijjānusayaṃ  asamūhanitvā  avijjaṃ  appahāya  vijjaṃ  anuppādetvā
diṭṭheva  dhamme  dukkhassantakaro  bhavissatīti  netaṃ  ṭhānaṃ vijjati .
Sotañca  bhikkhave  paṭicca  sadde  ca  uppajjati sotaviññāṇaṃ ...
Ghānañca  bhikkhave  paṭicca  gandhe  ca  uppajjati ghānaviññāṇaṃ ...
Jivhañca  bhikkhave  paṭicca  rase  ca  uppajjati jivhāviññāṇaṃ ...
Kāyañca  bhikkhave  paṭicca phoṭṭhabbe ca uppajjati kāyaviññāṇaṃ ...
Manañca  bhikkhave  paṭicca  dhamme  ca  uppajjati  manoviññāṇaṃ tiṇṇaṃ
saṅgati  phasso  phassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ
vā  adukkhamasukhaṃ  vā  .  so  sukhāya  vedanāya phuṭṭho samāno
abhinandati   abhivadati   ajjhosāya  tiṭṭhati  tassa  rāgānusayo
anuseti . dukkhāya vedanāya phuṭṭho samāno socati kilamati paridevati
Urattāḷiṃ  kandati  sammohaṃ  āpajjati tassa paṭighānusayo anuseti .
Adukkhamasukhāya   vedanāya  phuṭṭho  samāno  tassā  vedanāya
samudayañca   atthaṅgamañca   assādañca   ādīnavañca   nissaraṇañca
yathābhūtaṃ  nappajānāti  tassa  avijjānusayo  anuseti  .  so vata
bhikkhave  sukhāya  vedanāya  rāgānusayaṃ  appahāya dukkhāya vedanāya
paṭighānusayaṃ  appaṭivinodetvā  adukkhamasukhāya  vedanāya  avijjānusayaṃ
asamūhanitvā  avijjaṃ  appahāya  vijjaṃ anuppādetvā diṭṭheva dhamme
dukkhassantakaro bhavissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [823]  Cakkhuñca  kho  bhikkhave  paṭicca  rūpe ca uppajjati
cakkhuviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso  phassapaccayā  uppajjati vedayitaṃ
sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā . so sukhāya vedanāya phuṭṭho
samāno   nābhinandati   nābhivadati  nājjhosāya  tiṭṭhati  tassa
rāgānusayo nānuseti . dukkhāya vedanāya phuṭṭho samāno na socati na
kilamati  na  paridevati  na  urattāḷiṃ  kandati na sammohaṃ āpajjati
tassa  paṭighānusayo  nānuseti  .  adukkhamasukhāya  vedanāya  phuṭṭho
samāno  tassā  vedanāya  samudayañca  atthaṅgamañca  assādañca
ādīnavañca  nissaraṇañca  yathābhūtaṃ  pajānāti  tassa  avijjānusayo
nānuseti.
   {823.1} So vata bhikkhave sukhāya vedanāya rāgānusayaṃ pahāya
dukkhāya  vedanāya  paṭighānusayaṃ paṭivinodetvā adukkhamasukhāya vedanāya
avijjānusayaṃ  samūhanitvā  avijjaṃ  pahāya vijjaṃ uppādetvā diṭṭheva
Dhamme  dukkhassantakaro  bhavissatīti  ṭhānametaṃ  vijjati  .  sotañca
bhikkhave  paṭicca  sadde  ca  uppajjati  sotaviññāṇaṃ ... ghānañca
bhikkhave  paṭicca  gandhe  ca  uppajjati  ghānaviññāṇaṃ ... jivhañca
bhikkhave  paṭicca  rase  ca  uppajjati  jivhāviññāṇaṃ ... kāyañca
bhikkhave  paṭicca  phoṭṭhabbe  ca uppajjati kāyaviññāṇaṃ ... manañca
bhikkhave  paṭicca  dhamme  ca  uppajjati  manoviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ
saṅgati  phasso  phassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ
vā  adukkhamasukhaṃ  vā  .  so  sukhāya  vedanāya phuṭṭho samāno
nābhinandati  nābhivadati  nājjhosāya  tiṭṭhati  tassa  rāgānusayo
nānuseti . dukkhāya vedanāya phuṭṭho samāno na socati na kilamati
na  paridevati  na  urattāḷiṃ  kandati  na  sammohaṃ āpajjati tassa
paṭighānusayo  nānuseti  .  adukkhamasukhāya  vedanāya phuṭṭho samāno
tassā  vedanāya  samudayañca  atthaṅgamañca  assādañca  ādīnavañca
nissaraṇañca yathābhūtaṃ pajānāti tassa avijjānusayo nānuseti.
   {823.2} So vata bhikkhave sukhāya vedanāya rāgānusayaṃ pahāya
dukkhāya  vedanāya  paṭighānusayaṃ paṭivinodetvā adukkhamasukhāya vedanāya
avijjānusayaṃ  samūhanitvā  avijjaṃ  pahāya vijjaṃ uppādetvā diṭṭheva
dhamme dukkhassantakaro bhavissatīti ṭhānametaṃ vijjatīti.
   [824]  Evaṃ  passaṃ  bhikkhave  sutavā ariyasāvako cakkhusmiṃpi
nibbindati   rūpesupi   nibbindati   cakkhuviññāṇepi   nibbindati
Cakkhusamphassepi  nibbindati  vedanāyapi  nibbindati  taṇhāyapi nibbindati
sotasmiṃpi  nibbindati  saddesupi  nibbindati  ... ghānasmiṃpi nibbindati
gandhesupi nibbindati ... jivhāyapi nibbindati rasesupi nibbindati ...
Kāyasmiṃpi  nibbindati phoṭṭhabbesupi nibbindati ... manasmiṃpi nibbindati
dhammesupi   nibbindati  manoviññāṇepi  nibbindati  manosamphassepi
nibbindati  vedanāyapi  nibbindati  taṇhāyapi  nibbindati  .  nibbindaṃ
virajjati  virāgā  vimuccati  vimuttasmiṃ  vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti
khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti
pajānātīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti  .  imasmiñca  1-  pana  veyyākaraṇasmiṃ  bhaññamāne
saṭṭhimattānaṃ bhikkhūnaṃ anupādāya āsavehi cittāni vimucciṃsūti.
         Chachakkasuttaṃ niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ.
            -------
@Footnote: 1 Ma. Yu. imasmiṃ kho pana.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 509-520. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=10161              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=10161              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=810&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=48              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=810              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=6371              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=6371              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่