ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

           Indriyabhāvanāsuttaṃ
   [853]  Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā kajjaṅgalāyaṃ viharati
veḷuvane 1-. Atha kho uttaro māṇavo pārāsiriyantevāsī 2- yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ
kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi.
   [854] Ekamantaṃ nisinnaṃ kho uttaraṃ māṇavaṃ pārāsiriyantevāsiṃ
bhagavā  etadavoca  deseti uttara pārāsiriyo brāhmaṇo sāvakānaṃ
indriyabhāvananti  .  deseti  bho  gotama  pārāsiriyo brāhmaṇo
sāvakānaṃ indriyabhāvananti . yathākathaṃ [3]- uttara deseti pārāsiriyo
brāhmaṇo  sāvakānaṃ  indriyabhāvananti  . idha bho gotama cakkhunā
rūpaṃ  na  passati  sotena saddaṃ na suṇātīti evaṃ kho bho gotama
deseti  pārāsiriyo  brāhmaṇo  sāvakānaṃ  indriyabhāvananti .
Evaṃ  sante  kho  uttara  andho  bhāvitindriyo  bhavissati badhiro
bhāvitindriyo  bhavissati  yathā  pārāsiriyassa  brāhmaṇassa  vacanaṃ
andho  hi  uttara  cakkhunā  rūpaṃ na passati badhiro sotena saddaṃ
na  suṇātīti  .  evaṃ  vutte uttaro māṇavo pārāsiriyantevāsī
tuṇhībhūto   maṅkubhūto   pattakkhandho   adhomukho   pajjhāyanto
appaṭibhāṇo nisīdi.
   [855]  Atha  kho  bhagavā  uttaraṃ māṇavaṃ pārāsiriyantevāsiṃ
@Footnote: 1 Ma. suveḷuvane Ma. mukheluvane . 2 Ma. pārāsivi ... . 3 Ma. Yu.
@etthantare panasaddo atthi.
Tuṇhībhūtaṃ  maṅkubhūtaṃ  pattakkhandhaṃ  adhomukhaṃ  pajjhāyantaṃ  appaṭibhāṇaṃ
viditvā  āyasmantaṃ  ānandaṃ  āmantesi  aññathā  kho  ānanda
deseti pārāsiriyo brāhmaṇo ca sāvakānaṃ indriyabhāvanaṃ aññathā ca
pana 1- ariyassa vinaye anuttarā indriyabhāvanā hotīti. Etassa bhagavā
kālo  etassa  sugata  kālo  yaṃ bhagavā ariyassa vinaye anuttaraṃ
indriyabhāvanaṃ  deseyya  bhagavato  sutvā  bhikkhū  dhāressantīti .
Tenahānanda  suṇāhi  sādhukaṃ manasikarohi bhāsissāmīti . evambhanteti
kho āyasmā ānando bhagavato paccassosi.
   [856]  Bhagavā  etadavoca  kathañca  ānanda ariyassa vinaye
anuttarā  indriyabhāvanā  hoti  . idhānanda bhikkhuno cakkhunā rūpaṃ
disvā   uppajjati   manāpaṃ   uppajjati   amanāpaṃ  uppajjati
manāpāmanāpaṃ  . so evaṃ pajānāti uppannaṃ kho me idaṃ manāpaṃ
uppannaṃ  amanāpaṃ  uppannaṃ  manāpāmanāpaṃ  tañca  kho  saṅkhataṃ
oḷārikaṃ  paṭicca  samuppannaṃ  etaṃ  santaṃ  etaṃ  paṇītaṃ  yadidaṃ
upekkhāti  .  tassa  taṃ uppannaṃ manāpaṃ uppannaṃ amanāpaṃ uppannaṃ
manāpāmanāpaṃ  nirujjhati  upekkhā  saṇṭhāti  .  seyyathāpi ānanda
cakkhumā  puriso  ummiletvā  vā  nimmileyya  nimmiletvā  vā
ummileyya  evameva kho ānanda yassakassaci evaṃ sīghaṃ evaṃ tuvaṭaṃ
evaṃ  appakasirena  uppannaṃ  manāpaṃ  uppannaṃ  amanāpaṃ  uppannaṃ
manāpāmanāpaṃ  nirujjhati  upekkhā  saṇṭhāti  ayaṃ  vuccatānanda
@Footnote: 1 Po. Ma. ca panānanda.
Ariyassa vinaye anuttarā indriyabhāvanā cakkhuviññeyyesu rūpesu.
   [857]  Puna  caparaṃ  ānanda  bhikkhuno sotena saddaṃ sutvā
upajjati  manāpaṃ  uppajjati  amanāpaṃ  uppajjati  manāpāmanāpaṃ .
So  evaṃ  pajānāti  uppannaṃ  kho  me  idaṃ  manāpaṃ  uppannaṃ
amanāpaṃ  uppannaṃ  manāpāmanāpaṃ  tañca  kho  saṅkhataṃ  oḷārikaṃ
paṭicca  samuppannaṃ  etaṃ  santaṃ  etaṃ  paṇītaṃ  yadidaṃ upekkhāti .
Tassa  taṃ  uppannaṃ  manāpaṃ  uppannaṃ amanāpaṃ uppannaṃ manāpāmanāpaṃ
nirujjhati  upekkhā  saṇṭhāti  .  seyyathāpi  ānanda  balavā
puriso  appakasirena  1-  accharikaṃ pahareyya evameva kho ānanda
yassakassaci  evaṃ  sīghaṃ  evaṃ  tuvaṭaṃ  evaṃ  appakasirena  uppannaṃ
manāpaṃ  uppannaṃ  amanāpaṃ  uppannaṃ  manāpāmanāpaṃ nirujjhati upekkhā
saṇṭhāti  ayaṃ  vuccatānanda  ariyassa vinaye anuttarā indriyabhāvanā
sotaviññeyyesu saddesu.
   [858]  Puna  caparaṃ ānanda bhikkhuno ghānena gandhaṃ ghāyitvā
uppajjati  manāpaṃ  uppajjati  amanāpaṃ  uppajjati  manāpāmanāpaṃ .
So  evaṃ  pajānāti  uppannaṃ  kho  me  idaṃ  manāpaṃ  uppannaṃ
amanāpaṃ  uppannaṃ  nanāpāmanāpaṃ  tañca  kho  saṅkhataṃ  oḷārikaṃ
paṭicca  samuppannaṃ  etaṃ  santaṃ  etaṃ  paṇītaṃ  yadidaṃ upekkhāti .
Tassa  taṃ  uppannaṃ  manāpaṃ  uppannaṃ amanāpaṃ uppannaṃ manāpāmanāpaṃ
nirujjhati  upekkhā  saṇṭhāti  . seyyathāpi ānanda īsakapoṇe 2-
@Footnote: 1 Ma. appakasireneva accharaṃ . 2 Ma. īsakaṃpoṇe.
Paduminipatte  1-  udakaphusitāni  pavattanti na saṇṭhanti evameva kho
ānanda  yassakassaci  evaṃ  sīghaṃ  evaṃ  tuvaṭaṃ  evaṃ  appakasirena
uppannaṃ  manāpaṃ  uppannaṃ  amanāpaṃ  uppannaṃ  manāpāmanāpaṃ nirujjhati
upekkhā  saṇṭhāti  ayaṃ  vuccatānanda  ariyassa  vinaye  anuttarā
indriyabhāvanā ghānaviññeyyesu gandhesu.
   [859]  Puna  caparaṃ  ānanda bhikkhuno jivhāya rasaṃ sāyitvā
uppajjati  manāpaṃ  uppajjati  amanāpaṃ  uppajjati  manāpāmanāpaṃ .
So  evaṃ pajānāti uppannaṃ kho me idaṃ manāpaṃ uppannaṃ amanāpaṃ
uppannaṃ  manāpāmanāpaṃ  tañca  kho  saṅkhataṃ  oḷārikaṃ  paṭicca
samuppannaṃ  etaṃ  santaṃ  etaṃ  paṇītaṃ  yadidaṃ  upekkhāti  . tassa
taṃ  uppannaṃ  manāpaṃ  uppannaṃ  amanāpaṃ  uppannaṃ  manāpāmanāpaṃ
nirujjhati  upekkhā  saṇṭhāti  .  seyyathāpi ānanda balavā puriso
jivhagge  kheḷapiṇḍaṃ  saṃyūhitvā  appakasirena vammeyya 2- evameva
kho  ānanda  yassakassaci  evaṃ sīghaṃ evaṃ tuvaṭaṃ evaṃ appakasirena
uppannaṃ  manāpaṃ  uppannaṃ  amanāpaṃ  uppannaṃ  manāpāmanāpaṃ nirujjhati
upekkhā  saṇṭhāti  ayaṃ  vuccatānanda  ariyassa  vinaye  anuttarā
indriyabhāvanā jivhāviññeyyesu rasesu.
   [860] Puna caparaṃ ānanda bhikkhuno kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā
uppajjati  manāpaṃ  uppajjati  amanāpaṃ  uppajjati  manāpāmanāpaṃ .
So  evaṃ pajānāti uppannaṃ kho me idaṃ manāpaṃ uppannaṃ amanāpaṃ
@Footnote: 1 Ma. padumapalāse . 2 Ma. Yu. vameyya.
Uppannaṃ  manāpāmanāpaṃ  tañca  kho  saṅkhataṃ  oḷārikaṃ  paṭicca
samuppannaṃ  etaṃ  santaṃ  etaṃ  paṇītaṃ yadidaṃ upekkhāti . tassa taṃ
uppannaṃ  manāpaṃ  uppannaṃ  amanāpaṃ  uppannaṃ  manāpāmanāpaṃ nirujjhati
upekkhā  saṇṭhāti  .  seyyathāpi ānanda balavā puriso sammiñjitaṃ
vā  bāhaṃ  pasāreyya  pasāritaṃ  vā  bāhaṃ sammiñjeyya evameva
kho  ānanda  yassakassaci  evaṃ sīghaṃ evaṃ tuvaṭaṃ evaṃ appakasirena
uppannaṃ  manāpaṃ  uppannaṃ  amanāpaṃ  uppannaṃ  manāpāmanāpaṃ nirujjhati
upekkhā  saṇṭhāti  ayaṃ  vuccatānanda  ariyassa  vinaye  anuttarā
indriyabhāvanā kāyaviññeyyesu phoṭṭhabbesu.
   [861]  Puna  caparaṃ  ānanda  bhikkhuno manasā dhammaṃ viññāya
uppajjati  manāpaṃ  uppajjati  amanāpaṃ  uppajjati  manāpāmanāpaṃ .
So  evaṃ pajānāti uppannaṃ kho me idaṃ manāpaṃ uppannaṃ amanāpaṃ
uppannaṃ  manāpāmanāpaṃ  tañca  kho  saṅkhataṃ  oḷārikaṃ  paṭicca
samuppannaṃ  etaṃ  santaṃ  etaṃ  paṇītaṃ  yadidaṃ  upekkhāti  . tassa
taṃ  uppannaṃ  manāpaṃ  uppannaṃ  amanāpaṃ  uppannaṃ  manāpāmanāpaṃ
nirujjhati  upekkhā  saṇṭhāti  .  seyyathāpi ānanda balavā puriso
divasaṃ  santatte  ayokaṭāhe  1- dve vā tīṇi vā udakaphusitāni
nipāteyya  dandho  ānanda  udakaphusitānaṃ  nipāto  atha  kho  taṃ
khippameva  parikkhayaṃ  pariyādānaṃ  gaccheyya  evameva  kho  ānanda
yassakassaci  evaṃ sīghaṃ evaṃ tuvaṭaṃ evaṃ appakasirena uppannaṃ manāpaṃ
@Footnote: 1 Yu. ayothāle..
Uppannaṃ  amanāpaṃ  uppannaṃ  manāpāmanāpaṃ  nirujjhati  upekkhā
saṇṭhāti  ayaṃ  vuccatānanda  ariyassa vinaye anuttarā indriyabhāvanā
manoviññeyyesu dhammesu . evaṃ kho ānanda ariyassa vinaye anuttarā
indriyabhāvanā hoti.
   [862]  Kathañcānanda  sekho  hoti  pāṭipado  . idhānanda
bhikkhuno  cakkhunā  rūpaṃ  disvā  uppajjati manāpaṃ uppajjati amanāpaṃ
uppajjati manāpāmanāpaṃ . so tena uppannena manāpena uppannena
amanāpena  uppannena  manāpāmanāpena aṭṭiyati harāyati jigucchati .
Sotena saddaṃ sutvā ... ghānena gandhaṃ ghāyitvā ... Jivhāya rasaṃ
sāyitvā ... kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā ... manasā dhammaṃ viññāya
uppajjati  manāpaṃ  uppajjati  amanāpaṃ  uppajjati  manāpāmanāpaṃ .
So  tena  uppannena  manāpena  uppannena amanāpena uppannena
manāpāmanāpena aṭṭiyati harāyati jigucchati . evaṃ 1- kho ānanda
sekho hoti pāṭipado.
   [863]  Kathañcānanda  ariyo hoti bhāvitindriyo . idhānanda
bhikkhuno  cakkhunā  rūpaṃ  disvā  uppajjati  manāpaṃ  uppajjati
amanāpaṃ  uppajjati  manāpāmanāpaṃ  .  so  sace  ākaṅkhati
paṭikkūle    appaṭikkūlasaññī    vihareyyanti    appaṭikkūlasaññī
tattha  viharati  .  sace  ākaṅkhati  appaṭikkūle  paṭikkūlasaññī
vihareyyanti  paṭikkūlasaññī  tattha  viharati  .  sace  ākaṅkhati
paṭikkūle    ca    appaṭikkūle    ca    appaṭikkūlasaññī
@Footnote: 1 Yu. evameva kho.
Vihareyyanti  appaṭikkūlasaññī  tattha  viharati  .  sace  ākaṅkhati
appaṭikkūle   ca   paṭikkūle   ca  paṭikkūlasaññī  vihareyyanti
paṭikkūlasaññī  tattha  viharati  .  sace  ākaṅkhati  paṭikkūlañca
appaṭikkūlañca  tadubhayaṃ  abhinivajjetvā  upekkhako  vihareyyaṃ  sato
sampajānoti upekkhako tattha viharati sato sampajāno.
   [864] Puna caparaṃ ānanda bhikkhuno sotena saddaṃ sutvā ...
Ghānena gandhaṃ ghāyitvā ... Jivhāya rasaṃ sāyitvā ... Kāyena phoṭṭhabbaṃ
phusitvā  ...  manasā  dhammaṃ  viññāya  uppajjati manāpaṃ uppajjati
amanāpaṃ  uppajjati  manāpāmanāpaṃ  . so sace ākaṅkhati paṭikkūle
appaṭikkūlasaññī  vihareyyanti  appaṭikkūlasaññī  tattha  viharati .
Sace   ākaṅkhati   appaṭikkūle   paṭikkūlasaññī   vihareyyanti
paṭikkūlasaññī  tattha  viharati  .  sace  ākaṅkhati  paṭikkūle  ca
appaṭikkūle   ca   appaṭikkūlasaññī  vihareyyanti  appaṭikkūlasaññī
tattha  viharati  .  sace  ākaṅkhati  appaṭikkūle  ca paṭikkūle ca
paṭikkūlasaññī  vihareyyanti  paṭikkūlasaññī  tattha  viharati  .  sace
ākaṅkhati  paṭikkūlañca  appaṭikkūlañca  tadubhayaṃ  1-  abhinivajjetvā
upekkhako  vihareyyaṃ  sato  sampajānoti  upekkhako  tattha viharati
sato sampajāno. Evaṃ kho ānanda ariyo hoti bhāvitindriyo.
   [865] Iti kho ānanda desitā mayā ariyassa vinaye anuttarā
indriyabhāvanā desito sekho pāṭipado desito ariyo bhāvitindriyo
@Footnote: 1 Ma. tadubhayampi.
Yaṃ   1-  ānanda  satthārā  karaṇīyaṃ  sāvakānaṃ  hitesinā
anukampakena  anukampaṃ  upādāya kataṃ vo taṃ mayā etāni ānanda
rukkhamūlāni  etāni  suññāgārāni  jhāyathānanda  mā  pamādattha
mā pacchā vippaṭisārino ahuvattha ayaṃ vo amhākaṃ anusāsanīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  āyasmā  ānando  bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
         Indriyabhāvanāsuttaṃ niṭṭhitaṃ dasamaṃ.
           Saḷāyatanavaggo pañcamo.
             --------
             Tassuddānaṃ
     anāthapiṇḍiko channo   puṇṇo nandakarāhulo
     chachakkaṃ saḷāyatanikaṃ      nagaravindeyya suddhiko
     indriyabhāvanā cāpi    vaggo ottarapañcamo.
           Uparipaṇṇāsakaṃ niṭṭhitaṃ.
             ---------
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. yaṃ kho.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 541-548. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=10795              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=10795              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=853&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=52              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=853              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=6519              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=6519              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่