ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

            Sunakkhattasuttaṃ
   [67]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā vesāliyaṃ viharati
mahāvane  kūṭāgārasālāyaṃ  .  tena  kho pana samayena sambahulehi
bhikkhūhi  bhagavato  santike  aññā  byākatā  hoti  khīṇā  jāti
vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānāmāti.
   [68]  Assosi  kho  sunakkhatto licchaviputto sambahulehi kira
bhikkhūhi  bhagavato  santike  aññā  byākatā  khīṇā  jāti  vusitaṃ
brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānāmāti . atha kho
sunakkhatto  licchaviputto  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho
sunakkhatto  licchaviputto  bhagavantaṃ  etadavoca  sutaṃ  metaṃ  bhante
sambahulehi  kira  bhikkhūhi  bhagavato  santike  aññā byākatā khīṇā
jāti  vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānāmāti
ye te [1]- bhikkhū bhagavato santike aññaṃ byākaṃsu khīṇā jāti vusitaṃ
brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti  pajānāmāti  kacci
te  bhante  bhikkhū  sammadeva aññaṃ byākaṃsu udāhu santetthekacce
bhikkhū adhimānena aññaṃ byākaṃsūti.
   [69]  Ye  te sunakkhatta bhikkhū mama santike aññaṃ byākaṃsu
khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti
@Footnote: 1 Ma. Yu. etthantare bhante iti dissati.
Pajānāmāti  santetthekacce  bhikkhū  sammadeva  aññaṃ  byākaṃsu
santi  panidhekacce  bhikkhū  adhimānenapi  aññaṃ  byākaṃsu  .  tatra
sunakkhatta  ye  te  bhikkhū  sammadeva  aññaṃ  byākaṃsu  tesantaṃ
tatheva  hoti  .  ye  pana  te bhikkhū adhimānena aññaṃ byākaṃsu
tatra  sunakkhatta  tathāgatassa evaṃ hoti dhammaṃ nesaṃ desessanti .
Evañcettha  sunakkhatta  tathāgatassa hoti dhammaṃ nesaṃ desessanti .
Atha  ca  panidhekacce  moghapurisā  pañhaṃ abhisaṅkharitvā abhisaṅkharitvā
tathāgataṃ  upasaṅkamitvā  pucchanti  tatra  sunakkhatta  yampi tathāgatassa
evaṃ  hoti  dhammaṃ  nesaṃ desessanti tassapi hoti aññathattanti .
Etassa bhagavā kālo etassa sugata kālo yaṃ bhagavā dhammaṃ deseyya
bhagavato  sutvā  bhikkhū  dhāressantīti  .  tenahi sunakkhatta suṇāhi
sādhukaṃ  manasikarohi  bhāsissāmīti  .  evaṃ bhanteti kho sunakkhatto
licchaviputto bhagavato paccassosi.
   [70]  Bhagavā etadavoca pañca kho ime sunakkhatta kāmaguṇā
katame  pañca  cakkhuviññeyyā  rūpā iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā
kāmūpasañhitā  rajanīyā  sotaviññeyyā  saddā  ... ghānaviññeyyā
gandhā ... jivhāviññeyyā rasā ... Kāyaviññeyyā phoṭṭhabbā iṭṭhā
kantā  manāpā  piyarūpā kāmūpasañhitā rajanīyā ime kho sunakkhatta
pañca kāmaguṇā.
   [71]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  sunakkhatta  vijjati yaṃ idhekacco
Purisapuggalo  lokāmisādhimutto  assa  .  lokāmisādhimuttassa  kho
sunakkhatta  purisapuggalassa  tappaṭirūpī  ceva kathā saṇṭhāti tadanudhammañca
anuvitakketi   anuvicāreti   tañca  purisaṃ  bhajati  tena  ca
cittiṃ  1- āpajjati āneñjapaṭisaṃyuttāya ca pana kathāya kacchamānāya
na  sussusati  2- na ca sotaṃ odahati na aññā cittaṃ upaṭṭhapeti
na  ca  taṃ purisaṃ bhajati na ca tena cittiṃ āpajjati . seyyathāpi
sunakkhatta  puriso  sakamhā  gāmā  vā  nigamā vā ciravippavuttho
assa  .  so  aññataraṃ purisaṃ passeyya tamhā gāmā vā nigamā
vā  acirapakkantaṃ . so taṃ purisaṃ tassa gāmassa vā nigamassa vā
khemattañca  subhikkhattañca  appābādhattañca  puccheyya  .  tassa so
puriso  tassa  gāmassa  vā  nigamassa  vā khemattañca subhikkhattañca
appābādhattañca  saṃseyya  .  taṃ kiṃ maññasi sunakkhatta api nu so
puriso  tassa  purisassa  sussuseyya  sotaṃ  odaheyya aññā cittaṃ
upaṭṭhapeyya  tañca  purisaṃ bhajeyya tena ca cittiṃ āpajjeyyāti .
Evaṃ bhante.
   {71.1} Evameva kho sunakkhatta ṭhānametaṃ vijjati yaṃ idhekacco
purisapuggalo  lokāmisādhimutto  assa  .  lokāmisādhimuttassa  kho
sunakkhatta  purisapuggalassa  tappaṭirūpī  ceva kathā saṇṭhāti tadanudhammañca
anuvitakketi   anuvicāreti   tañca  purisaṃ  bhajati  tena  ca
cittiṃ  āpajjati  āneñjapaṭisaṃyuttāya  ca  pana  kathāya kacchamānāya
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. vittiṃ. evaṃ sabbattha ñātabbaṃ. 2 Ma. Yu. sussūsati.
Na  sussusati  na  sotaṃ odahati na aññā cittaṃ upaṭṭhapeti na ca
taṃ  purisaṃ  bhajati  na  ca  tena cittiṃ āpajjati . so evamassa
veditabbo [1]- lokāmisādhimutto purisapuggaloti.
   [72]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  sunakkhatta  vijjati yaṃ idhekacco
purisapuggalo  āneñjādhimutto  assa  .  āneñjādhimuttassa  kho
sunakkhatta  purisapuggalassa  tappaṭirūpī  ceva kathā saṇṭhāti tadanudhammañca
anuvitakketi   anuvicāreti   tañca  purisaṃ  bhajati  tena  ca
cittiṃ  āpajjati  lokāmisapaṭisaṃyuttāya  ca  pana  kathāya kacchamānāya
na  sussusati  na  sotaṃ odahati na aññā cittaṃ upaṭṭhapeti na ca
taṃ purisaṃ bhajati na ca tena cittiṃ āpajjati . seyyathāpi sunakkhatta
paṇḍupalāso  bandhanā  pavutto  abhabbo  haritattāya  evameva kho
sunakkhatta  āneñjādhimuttassa  purisapuggalassa  ye  lokāmisasaññojane
se  pavutte  so  evamassa  veditabbo  lokāmisasaññojanena  hi
kho visaṃyutto āneñjādhimutto purisapuggaloti.
   [73]  Ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  sunakkhatta  vijjati yaṃ idhekacco
purisapuggalo ākiñcaññāyatanādhimutto assa . ākiñcaññāyatanādhimuttassa
kho   sunakkhatta   purisapuggalassa   tappaṭirūpī   ceva   kathā
saṇṭhāti  tadanudhammañca  anuvitakketi  anuvicāreti  tañca  purisaṃ bhajati
tena  ca  cittiṃ  āpajjati  āneñjapaṭisaṃyuttāya  ca  pana  kathāya
kacchamānāya  na  sussusati  na  sotaṃ  odahati  na  aññā  cittaṃ
@Footnote: 1 Ma. etthantare āneñjasaṃyojanena hi kho visaṃyutto iti dissanti.
Upaṭṭhapeti  na  ca taṃ purisaṃ bhajati na ca tena cittiṃ āpajjati .
Seyyathāpi  sunakkhatta  puthusilā  dvedhā  bhinnā appaṭisandhikā hoti
evameva  kho  sunakkhatta  ākiñcaññāyatanādhimuttassa  purisapuggalassa
ye  āneñjasaññojane  se  bhinne  so  evamassa  veditabbo
āneñjasaññojanena  hi  kho  visaṃyutto  ākiñcaññāyatanādhimutto
purisapuggaloti.
   [74] Ṭhānaṃ kho panetaṃ sunakkhatta vijjati yaṃ idhekacco purisapuggalo
nevasaññānāsaññāyatanādhimutto  assa  .  nevasaññānāsaññāyatanādhi-
muttassa kho sunakkhatta purisapuggalassa tappaṭirūpī ceva kathā saṇṭhāti
tadanudhammañca anuvitakketi anuvicāreti tañca purisaṃ bhajati tena ca cittiṃ
āpajjati  ākiñcaññāyatanapaṭisaṃyuttāya  ca pana kathāya kacchamānāya na
sussusati na sotaṃ odahati na aññā cittaṃ upaṭṭhapeti na ca taṃ purisaṃ bhajati
na ca tena cittiṃ āpajjati . seyyathāpi sunakkhatta puriso manuññabhojanaṃ
bhuttāvī chaḍḍeyya . taṃ kiṃ maññasi sunakkhatta api nu tassa purisassa
tasmiṃ bhatte [1]- sunakkhatta kamyatā assāti. No hetaṃ bhante taṃ kissa
hetu aduñhi bhante bhattaṃ paṭikkūlasammatanti . evameva kho sunakkhatta
nevasaññānāsaññāyatanādhimuttassa  purisapuggalassa  ye  ākiñcaññāyatana-
saññojane  se  vante so evamassa veditabbo ākiñcaññāyatana-
saññojanena  hi  kho  visaṃyutto  nevasaññānāsaññāyatanādhimutto
@Footnote: 1 Ma. Yu. etthantare puna sotukamyatā iti dissati.
Purisapuggaloti.
   [75] Ṭhānaṃ kho panetaṃ sunakkhatta vijjati yaṃ idhekacco purisapuggalo
sammānibbānādhimutto    assa   .   sammānibbānādhimuttassa
kho  sunakkhatta  purisapuggalassa  tappaṭirūpī  ceva  kathā  saṇṭhāti
tadanudhammañca  anuvitakketi  anuvicāreti  tañca  purisaṃ bhajati tena ca
cittiṃ  āpajjati  nevasaññānāsaññāyatanasaṃyuttāya  ca  pana  kathāya
kacchamānāya  na  sussusati  na  sotaṃ  odahati  na  aññā  cittaṃ
upaṭṭhapeti  na  ca taṃ purisaṃ bhajati na ca tena cittiṃ āpajjati .
Seyyathāpi  sunakkhatta  tālo  matthakacchinno  abhabbo puna virūḷhiyā
evameva  kho  sunakkhatta  sammānibbānādhimuttassa  purisapuggalassa
ye  nevasaññānāsaññāyatanasaññojane  se  ucchinne  ucchinnamūle
tālāvatthukate  anabhāvaṅgate  āyatiṃ  anuppādadhamme  so evamassa
veditabbo  nevasaññānāsaññāyatanasaññojanena  hi  kho  visaṃyutto
sammānibbānādhimutto purisapuggaloti.
   [76] Ṭhānaṃ kho panetaṃ sunakkhatta vijjati yaṃ idhekaccassa bhikkhuno
evamassa  taṇhā  kho  sallaṃ  samaṇena  vuttaṃ  avijjāvisadoso
chandarāga  byāpādehi 1- ruppati taṃ me taṇhāsallaṃ pahīnaṃ apanīto
avijjāvisadoso  sammānibbānādhimuttohamasmīti  evamādi  assa  atthaṃ
samānaṃ  .  so  yāni  sammānibbānādhimuttassa  asappāyāni  tāni
anuyuñjeyya  .  asappāyaṃ  cakkhunā rūpadassanaṃ anuyuñjeyya asappāyaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. chanda ... pādena.
Sotena  saddaṃ  anuyuñjeyya  asappāyaṃ  ghānena  gandhaṃ anuyuñjeyya
asappāyaṃ  jivhāya  rasaṃ  anuyuñjeyya  asappāyaṃ  kāyena phoṭṭhabbaṃ
anuyuñjeyya  asappāyaṃ  manasā  dhammaṃ  anuyuñjeyya  .  tassa
asappāyaṃ  cakkhunā  rūpadassanaṃ  anuyuttassa  asappāyaṃ  sotena saddaṃ
anuyuttassa  asappāyaṃ  ghānena  gandhaṃ  anuyuttassa asappāyaṃ jivhāya
rasaṃ  anuyuttassa  asappāyaṃ  kāyena  phoṭṭhabbaṃ anuyuttassa asappāyaṃ
manasā  dhammaṃ  anuyuttassa  rāgo  cittaṃ  anuddhaṃseyya  .  so
rāgānuddhaṃsitena  cittena  maraṇaṃ  vā  nigaccheyya  maraṇamattaṃ  vā
dukkhaṃ.
   {76.1} Seyyathāpi sunakkhatta puriso sallena viddho assa savisena
gāḷhūpalepanena   tassa   mittāmaccā   ñātisālohitā  bhisakkaṃ
sallakattaṃ  upaṭṭhapeyyuṃ  .  tassa  so bhisakko sallakatto satthena
vaṇamukhaṃ  parikanteyya  satthena  vaṇamukhaṃ  parikantetvā esaniyā sallaṃ
eseyya  esaniyā  sallaṃ  esitvā  sallaṃ  abbāheyya apaneyya
visadosaṃ saupādisesaṃ anupādisesoti jānamāno 1-.
   {76.2} So evaṃ vadeyya ambho purisa ubbhahataṃ kho te sallaṃ apanīto
visadoso anupādiseso alañca te anantarāyāya sappāyāni ceva bhojanāni
bhuñjeyyāsi  mā  te asappāyāni bhojanāni bhuñjato vaṇo assāvī
assa  kālena  kālañca  vaṇaṃ  dhoveyyāsi  kālena  kālaṃ vaṇamukhaṃ
ālimpeyyāsi  mā  te kālena kālaṃ vaṇaṃ dhovato kālena kālaṃ
@Footnote: 1 Sī. maññamāno.
Vaṇamukhaṃ  ālimpato  pubbalohitaṃ  vaṇamukhaṃ  pariyonaddhi  mā  ca
vātātape  cārittaṃ anuyuñji mā te vātātape cārittaṃ anuyuttassa
rajosukaṃ  vaṇamukhaṃ  anuddhaṃsesi  vaṇānurakkhī  ca  ambho  purisa
vihareyyāsi  vaṇasāropīti . tassa evamassa ubbhahataṃ kho me sallaṃ
apanīto  visadoso  anupādiseso  alañca  me  anantarāyāyāti .
So  asappāyāni  ceva  bhojanāni  bhuñjeyya  tassa  asappāyāni
bhojanāni  bhuñjato  vaṇo  assāvī  assa  na  ca  kālena kālaṃ
vaṇaṃ  dhoveyya  na  ca  kālena  kālaṃ  vaṇamukhaṃ ālimpeyya tassa
na  kālena  kālaṃ  vaṇaṃ  dhovato  na  ca  kālena kālaṃ vaṇamukhaṃ
ālimpato  pubbalohitaṃ  vaṇamukhaṃ  pariyonaddheyya  vātātape  ca
cārittaṃ  anuyuñjeyya  tassa  vātātape cārittaṃ anuyuttassa rajosukaṃ
vaṇamukhaṃ  anuddhaṃseyya  na  ca  vaṇānurakkhī  vihareyya  na vaṇasāropi
tassa  imissāva  asappāyakiriyāya asucivisadoso apanīto saupādiseso
tadubhayena vaṇo puthuttaṃ gaccheyya.
   {76.3} So puthuttaṃ gatena vaṇena maraṇaṃ vā nigaccheyya maraṇamattaṃ
vā dukkhaṃ evameva kho sunakkhatta ṭhānametaṃ vijjati yaṃ idhekaccassa bhikkhuno
evamassa taṇhā kho sallaṃ samaṇena vuttaṃ avijjāvisadoso chandarāga-
byāpādehi ruppati taṃ me taṇhāsallaṃ pahīnaṃ apanīto avijjāvisadoso
sammānibbānādhimuttohamasmīti evamādi assa atthaṃ samānaṃ . so yāni
sammānibbānādhimuttassa  asappāyāni  tāni  anuyuñjeyya  asappāyaṃ
Cakkhunā   rūpadassanaṃ   anuyuñjeyya  asappāyaṃ  sotena  saddaṃ
anuyuñjeyya  asappāyaṃ  ghānena  gandhaṃ  anuyuñjeyya  asappāyaṃ
jivhāya  rasaṃ  anuyuñjeyya  asappāyaṃ kāyena phoṭṭhabbaṃ anuyuñjeyya
asappāyaṃ  manasā  dhammaṃ  anuyuñjeyya  .  tassa asappāyaṃ cakkhunā
rūpadassanaṃ  anuyuttassa  asappāyaṃ  sotena saddaṃ anuyuttassa asappāyaṃ
ghānena  gandhaṃ  anuyuttassa  asappāyaṃ  jivhāya  rasaṃ  anuyuttassa
asappāyaṃ  kāyena  phoṭṭhabbaṃ  anuyuttassa  asappāyaṃ  manasā  dhammaṃ
anuyuttassa  so  rāgo  cittaṃ anuddhaṃseyya . so rāgānuddhaṃsitena
cittena  maraṇaṃ  vā  nigaccheyya maraṇamattaṃ vā dukkhaṃ . maraṇañhetaṃ
sunakkhatta  ariyassa  vinaye  yo  sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattati .
Maraṇamattañhetaṃ  sunakkhatta  dukkhaṃ  yo  aññataraṃ  saṅkiliṭṭhaṃ  āpattiṃ
āpajjati.
   [77] Ṭhānaṃ kho panetaṃ sunakkhatta vijjati yaṃ idhekaccassa bhikkhuno
evamassa  taṇhā  kho  sallaṃ  samaṇena  vuttaṃ  avijjāvisadoso
chandarāgabyāpādehi  ruppati  taṃ  me  taṇhāsallaṃ  pahīnaṃ  apanīto
avijjāvisadoso   sammānibbānādhimuttohamasmīti   .   sammā-
nibbānādhimuttasseva  sato  so  yāni  sammānibbānādhimuttassa
asappāyāni  tāni  nānuyuñjeyya  asappāyaṃ  cakkhunā  rūpadassanaṃ
nānuyuñjeyya asappāyaṃ sotena saddaṃ nānuyuñjeyya asappāyaṃ ghānena
gandhaṃ  nānuyuñjeyya  asappāyaṃ  jivhāya rasaṃ nānuyuñjeyya asappāyaṃ
Kāyena   phoṭṭhabbaṃ   nānuyuñjeyya  asappāyaṃ  manasā  dhammaṃ
nānuyuñjeyya  .  tassa  asappāyaṃ  cakkhunā  rūpadassanaṃ ananuyuttassa
asappāyaṃ  sotena  saddaṃ  ananuyuttassa  asappāyaṃ  ghānena  gandhaṃ
ananuyuttassa  asappāyaṃ  jivhāya  rasaṃ ananuyuttassa asappāyaṃ kāyena
phoṭṭhabbaṃ  ananuyuttassa  asappāyaṃ  manasā  dhammaṃ ananuyuttassa rāgo
cittaṃ  nānuddhaṃseyya . so na rāgānuddhaṃsitena cittena neva maraṇaṃ
vā nigaccheyya na maraṇamattaṃ vā dukkhaṃ.
   {77.1} Seyyathāpi sunakkhatta puriso sallena viddho assa savisena
gāḷhūpalepanena . tassa mittāmaccā ñātisālohitā bhisakkaṃ sallakattaṃ
upaṭṭhapeyyuṃ . tassa so bhisakko sallakatto satthena vaṇamukhaṃ parikanteyya
satthena sallaṃ 1- vaṇamukhaṃ parikantetvā esaniyā sallaṃ eseyya esaniyā
sallaṃ  esitvā  sallaṃ  abbāheyya  apaneyya visadosaṃ anupādisesaṃ
anupādisesoti jānamāno.
   {77.2} So evaṃ vadeyya ambho purisa ubbhataṃ kho te sallaṃ apanīto
visadoso  anupādiseso  alañca  te anantarāyāya sappāyāni ceva
bhojanāni  bhuñjeyyāsi mā te asappāyāni bhojanāni bhuñjato vaṇo
assāvī assa kālena kālañca vaṇaṃ dhoveyyāsi kālena kālaṃ vaṇamukhaṃ
ālimpeyyāsi mā te [2]- kālena kālaṃ vaṇaṃ dhovato [3]- kālena
kālaṃ vaṇamukhaṃ ālimpato pubbalohitaṃ vaṇamukhaṃ pariyonaddhi mā ca vātātape
cārittaṃ anuyuñji mā te vātātape cārittaṃ anuyuttassa rajosukaṃ vaṇamukhaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. sallanti natthi . 2-3 Po. Ma. etthantare nasaddo dissati.
Anuddhaṃsesi vaṇānurakkhī ca ambho purisa vihareyyāsi vaṇasāropīti.
   {77.3} Tassa evamassa ubbhataṃ kho me sallaṃ apanīto visadoso
anupādiseso  alañca  me anantarāyāyāti . so sappāyāni ceva
bhojanāni  bhuñjeyya  tassa  sappāyāni  bhojanāni  bhuñjato  vaṇo
na  assāvī  assa  kālena  kālañca vaṇaṃ dhoveyya kālena kālaṃ
vaṇamukhaṃ  ālimpeyya  tassa  kālena  kālaṃ  vaṇaṃ  dhovato kālena
kālaṃ  vaṇamukhaṃ  ālimpato  pubbalohitaṃ  vaṇamukhaṃ  na  pariyonaddheyya
na  ca  vātātape  cārittaṃ  anuyuñjeyya tassa vātātape cārittaṃ
ananuyuttassa  rajo sukaṃ vaṇamukhaṃ nānuddhaṃseyya vaṇānurakkhī ca vihareyya
vaṇasāropī  tassa  imissāva  sappāyakiriyāya  asucivisadoso  apanīto
anupādiseso tadubhayena vaṇo virūheyya 1-.
   {77.4} So rūḷhena vaṇena sañchavinā neva maraṇaṃ vā nigaccheyya
na maraṇamattaṃ vā dukkhaṃ evameva kho sunakkhatta ṭhānametaṃ vijjati yaṃ
panidhekaccassa  bhikkhuno  evamassa  taṇhā  kho sallaṃ samaṇena vuttaṃ
avijjāvisadoso  chandarāgabyāpādehi ruppati taṃ me taṇhāsallaṃ pahīnaṃ
apanīto   avijjāvisadoso   sammānibbānādhimuttohamasmīti   .
Sammānibbānādhimuttasseva  sato  so  yāni  sammānibbānādhimuttassa
asappāyāni  tāni  nānuyuñjeyya  asappāyaṃ  cakkhunā rūpadassanaṃ 2-
nānuyuñjeyya  asappāyaṃ sotena saddaṃ [3]- nānuyuñjeyya asappāyaṃ
ghānena gandhaṃ nānuyuñjeyya asappāyaṃ jivhāya rasaṃ nānuyuñjeyya asappāyaṃ
@Footnote: 1 virūḷheyyāti yuttataraṃ . 2 Yu. rūpaṃ disvā nānuyuñjeyya.
@3 Yu. etthantare sutvā iti dissati.
Kāyena   phoṭṭhabbaṃ   nānuyuñjeyya  asappāyaṃ  manasā  dhammaṃ
nānuyuñjeyya  .  tassa  asappāyaṃ  cakkhunā  rūpadassanaṃ ananuyuttassa
asappāyaṃ  sotena  saddaṃ  ananuyuttassa  asappāyaṃ  ghānena  gandhaṃ
ananuyuttassa  asappāyaṃ  jivhāya  rasaṃ ananuyuttassa asappāyaṃ kāyena
phoṭṭhabbaṃ  ananuyuttassa  asappāyaṃ  manasā  dhammaṃ ananuyuttassa rāgo
cittaṃ  nānuddhaṃseyya . so na rāgānuddhaṃsitena cittena neva maraṇaṃ
vā nigaccheyya na maraṇamattaṃ vā dukkhaṃ.
   {77.5} Upamā kho me ayaṃ sunakkhatta katā atthaviññāpanāya 1-.
Ayamevettha attho . Vaṇoti kho sunakkhatta channetaṃ ajjhattikānaṃ āyatanānaṃ
adhivacanaṃ . visadosoti kho sunakkhatta avijjāyetaṃ adhivacanaṃ. Sallanti kho
sunakkhatta  taṇhāyetaṃ  adhivacanaṃ  .  esanīti kho sunakkhatta satiyetaṃ
adhivacanaṃ  .  satthanti kho sunakkhatta ariyāyetaṃ paññāya adhivacanaṃ .
Bhisakko  sallakattoti  kho  sunakkhatta tathāgatassetaṃ adhivacanaṃ arahato
sammāsambuddhassa  .  so  vata  sunakkhatta  bhikkhu chasu phassāyatanesu
saṃvutakārī  upadhi  dukkhamūlanti  iti  viditvā  nirupadhī  upadhisaṅkhaye
vimutto upadhismiṃ vā kāyaṃ upasaṃharissati cittaṃ vā anuppadassatīti 2-
netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   {77.6}  Seyyathāpi  sunakkhatta  āpānīyakaṃso  vaṇṇasampanno
gandhasampanno  rasasampanno  so  ca  kho  visena  saṃsaṭṭho .
Atha  puriso  āgaccheyya  jīvitukāmo  amaritukāmo  sukhakāmo
dukkhapaṭikkūlo  .  taṃ kiṃ maññasi sunakkhatta api nu so puriso amuṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. atthassa viññāpanāya . 2 Po. Ma. Yu. uppādessati.
Āpānīyakaṃsaṃ  piveyya  yaṃ  jaññā  imāhaṃ  pitvā  maraṇaṃ  vā
nigacchāmi maraṇamattaṃ vā dukkhanti. No hetaṃ bhante.
   [78] Evameva kho sunakkhatta so vata bhikkhu chasu phassāyatanesu
saṃvutakārī  upadhi  dukkhassa  mūlanti  .pe.  netaṃ  ṭhānaṃ vijjati .
Seyyathāpi  sunakkhatta āsīviso ghoraviso . atha puriso āgaccheyya
jīvitukāmo  amaritukāmo  sukhakāmo  dukkhapaṭikkūlo  . taṃ kiṃ maññasi
sunakkhatta  api  nu  so  puriso  amussa  āsīvisassa  ghoravisassa
hatthe  1-  vā  aṅguṭṭhaṃ  vā dajjā yaṃ jaññā imināhaṃ daṭṭho
maraṇaṃ vā nigacchāmi maraṇamattaṃ vā dukkhanti. No hetaṃ bhante.
   [79] Evameva kho sunakkhatta so vata bhikkhu chasu phassāyatanesu
saṃvutakārī  upadhi  dukkhamūlanti  iti  viditvā  nirupadhī  upadhisaṅkhaye
vimutto upadhismiṃ vā kāyaṃ upasaṃharissati cittaṃ vā anuppadassatīti 2-
netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  sunakkhatto  licchaviputto bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
         Sunakkhattasuttaṃ niṭṭhitaṃ pañcamaṃ.
            --------
@Footnote: 1 Ma. hatthaṃ vā aṅguṭṭhaṃ vā yuñjeyya. Yu. hatthaṃ vā aṅguṭṭhaṃ vā dajjā.
@2 Po. Ma. Yu. uppādessati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 61-73. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=1197              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=1197              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=67&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=5              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=67              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=869              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=869              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่