ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

            Bhūmijasuttaṃ
   [405]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
veḷuvane  kalandakanivāpe  . atha kho āyasmā bhūmijo pubbaṇhasamayaṃ
nivāsetvā  pattacīvaramādāya  yena jayasenassa rājakumārassa nivesanaṃ
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdi  . atha kho
jayaseno  rājakumāro  yenāyasmā bhūmijo tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
āyasmatā  bhūmijena  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ
vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi.
   [406] Ekamantaṃ nisinno kho jayaseno rājakumāro āyasmantaṃ
bhūmijaṃ  etadavoca  santi  bho  bhūmija  eke  samaṇabrāhmaṇā
evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  āsañcepi karitvā brahmacariyaṃ caranti 1-
abhabbā  phalassa  adhigamāya  anāsañcepi  karitvā brahmacariyaṃ caranti
abhabbā   phalassa   adhigamāya  āsañca  anāsañcepi  karitvā
brahmacariyaṃ  caranti  abhabbā  phalassa  adhigamāya  nevāsaṃnānāsañcepi
karitvā  brahmacariyaṃ  caranti  abhabbā  phalassa  adhigamāyāti  idha
bhoto bhūmijassa satthā kiṃvādī kiṃdiṭṭhī 2- kimakkhāyīti.
   [407] Na kho metaṃ rājakumāra bhagavato sammukhā sutaṃ sammukhā
paṭiggahitaṃ  ṭhānañca  kho  etaṃ vijjati yaṃ bhagavā evaṃ byākareyya
āsañcepi  karitvā  ayoniso  brahmacariyaṃ  caranti  abhabbā phalassa
@Footnote: 1 Yu. sabbattha carati abhabboti dissati . 2 Po. Ma. Yu. kiṃdiṭṭhīti
@ayaṃ pāṭho natthi.
Adhigamāya  anāsañcepi  karitvā  ayoniso  brahmacariyaṃ  caranti
abhabbā  phalassa  adhigamāya  āsañca  anāsañcepi karitvā ayoniso
brahmacariyaṃ  caranti  abhabbā  phalassa  adhigamāya  nevāsaṃnānāsañcepi
karitvā  ayoniso  brahmacariyaṃ  caranti  abhabbā  phalassa  adhigamāya
āsañcepi  karitvā  yoniso  brahmacariyaṃ  caranti  bhabbā  phalassa
adhigamāya  anāsañcepi  karitvā  yoniso  brahmacariyaṃ  caranti
bhabbā  phalassa  adhigamāya  āsañca  anāsañcepi  karitvā  yoniso
brahmacariyaṃ  caranti  bhabbā  phalassa  adhigamāya  nevāsaṃnānāsañcepi
karitvā  yoniso  brahmacariyaṃ  caranti  bhabbā  phalassa  adhigamāyāti
na  kho  metaṃ  rājakumāra bhagavato sammukhā sutaṃ sammukhā paṭiggahitaṃ
ṭhānañca kho etaṃ vijjati yaṃ bhagavā evaṃ byākareyyāti. Sace [1]-
bhoto  bhūmijassa  satthā  evaṃvādī  evaṃdiṭṭhī  evamakkhāyī  addhā
bhoto  bhūmijassa  satthā  sabbesaṃyeva  puthusamaṇabrāhmaṇānaṃ  muddhānaṃ
maññe  āhacca  tiṭṭhatīti  .  atha  kho  jayaseno  rājakumāro
āyasmantaṃ bhūmijaṃ sakeneva thālipākena parivisi.
   [408] Atha kho āyasmā bhūmijo pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkanto
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā  bhūmijo
bhagavantaṃ  etadavoca  idhāhaṃ  bhante  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā
pattacīvaramādāya  yena  jayasenassa rājakumārassa nivesanaṃ tenupasaṅkamiṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. etthantare khosaddo atthi.
Upasaṅkamitvā  paññatte āsane nisīdiṃ . atha kho bhante jayaseno
rājakumāro  yenāhaṃ  tenupasaṅkami upasaṅkamitvā mayā saddhiṃ sammodi
sammodanīyaṃ  kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho bhante jayaseno rājakumāro maṃ etadavoca santi bho
bhūmija  eke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  āsañcepi
karitvā   brahmacariyaṃ   caranti   abhabbā   phalassa  adhigamāya
anāsañcepi  karitvā  brahmacariyaṃ  caranti  abhabbā phalassa adhigamāya
āsañca  anāsañcepi  karitvā  brahmacariyaṃ  caranti  abhabbā phalassa
adhigamāya  nevāsaṃnānāsañcepi  karitvā  brahmacariyaṃ  caranti abhabbā
phalassa  adhigamāyāti  idha  bhoto  bhūmijassa  satthā  kiṃvādī kiṃdiṭṭhī
kimakkhāyīti.
   {408.1} Evaṃ vutte ahaṃ bhante jayasenaṃ rājakumāraṃ etadavocaṃ
na  kho  metaṃ  rājakumāra bhagavato sammukhā sutaṃ sammukhā paṭiggahitaṃ
ṭhānañca  kho  etaṃ vijjati yaṃ bhagavā evaṃ byākareyya āsañcepi
karitvā  ayoniso  brahmacariyaṃ  caranti  abhabbā  phalassa  adhigamāya
anāsañcepi  karitvā  ayoniso  brahmacariyaṃ  caranti abhabbā phalassa
adhigamāya  āsañca  anāsañcepi  karitvā  ayoniso  brahmacariyaṃ
caranti  abhabbā  phalassa  adhigamāya  nevāsaṃnānāsañcepi  karitvā
ayoniso  brahmacariyaṃ  caranti  abhabbā  phalassa adhigamāya āsañcepi
karitvā  yoniso  brahmacariyaṃ  caranti  bhabbā  phalassa  adhigamāya
anāsañcepi  karitvā  ...  āsañca  anāsañcepi  karitvā  ...
Nevāsaṃnānāsañcepi karitvā yoniso brahmacariyaṃ caranti bhabbā phalassa
adhigamāyāti  na kho metaṃ rājakumāra bhagavato sammukhā sutaṃ sammukhā
paṭiggahitaṃ ṭhānañca kho etaṃ vijjati yaṃ bhagavā evaṃ byākareyyāti.
Sace  bhoto bhūmijassa satthā evaṃvādī evaṃdiṭṭhī evamakkhāyī addhā
bhoto  bhūmijassa  satthā  sabbesaṃyeva  puthusamaṇabrāhmaṇānaṃ  muddhānaṃ
maññe  āhacca  tiṭṭhatīti  .  kaccāhaṃ  bhante evaṃ puṭṭho evaṃ
byākaramāno  vuttavādī ceva bhagavato homi na ca bhagavantaṃ abhūtena
abbhācikkhāmi  dhammassa  cānudhammaṃ byākaromi na ca koci sahadhammiko
vādānuvādo gārayhaṭṭhānaṃ āgacchatīti.
   [409]  Taggha  tvaṃ  bhūmija  evaṃ puṭṭho evaṃ byākaramāno
vuttavādī ceva me 1- hosi na ca maṃ abhūtena abbhācikkhasi dhammassa
cānudhammaṃ  byākarosi  na  ca  koci  sahadhammiko  vādānuvādo
gārayhaṭṭhānaṃ āgacchati . ye hi keci bhūmija samaṇā vā brāhmaṇā
vā  micchādiṭṭhino  micchāsaṅkappā  micchāvācā  micchākammantā
micchāājīvā    micchāvāyāmā    micchāsatī   micchāsamādhino
te  āsañcepi  karitvā  brahmacariyaṃ  caranti  abhabbā  phalassa
adhigamāya  anāsañcepi  karitvā  brahmacariyaṃ  caranti  abhabbā
phalassa  adhigamāya  āsañca  anāsañcepi  karitvā  brahmacariyaṃ
caranti  abhabbā  phalassa  adhigamāya  nevāsaṃnānāsañcepi  karitvā
brahmacariyaṃ  caranti  abhabbā  phalassa  adhigamāya  taṃ  kissa  hetu
@Footnote: 1 Yu. bhagavatoti dissati.
Ayoniso 1- bhūmija phalassa adhigamāya.
   [410]  Seyyathāpi  bhūmija  puriso  telatthiko  telagavesī
telapariyesanaṃ caramāno vālikaṃ doṇiyā ākīritvā udakena paripphosakaṃ
paripphosakaṃ  pīḷeyya  āsañcepi  karitvā vālikaṃ doṇiyā ākīritvā
udakena  paripphosakaṃ  paripphosakaṃ  pīḷeyya abhabbo telassa adhigamāya
anāsañcepi  karitvā  vālikaṃ doṇiyā ākīritvā udakena paripphosakaṃ
paripphosakaṃ   pīḷeyya   abhabbo  telassa  adhigamāya  āsañca
anāsañcepi  karitvā  vālikaṃ doṇiyā ākīritvā udakena paripphosakaṃ
paripphosakaṃ  pīḷeyya  abhabbo  telassa adhigamāya nevāsaṃnānāsañcepi
karitvā  vālikaṃ  doṇiyā  ākīritvā udakena paripphosakaṃ paripphosakaṃ
pīḷeyya abhabbo telassa adhigamāya taṃ kissa hetu ayoniso bhūmija telassa
adhigamāya evameva kho
   {410.1}  bhūmija  ye  hi keci samaṇā vā brāhmaṇā vā
micchādiṭṭhino   micchāsaṅkappā   micchāvācā   micchākammantā
micchāājīvā   micchāvāyāmā   micchāsatī  micchāsamādhino  te
āsañcepi  karitvā  brahmacariyaṃ  caranti  abhabbā  phalassa adhiṃgamāya
anāsañcepi  karitvā  brahmacariyaṃ  caranti  abhabbā phalassa adhigamāya
āsañca   anāsañcepi  karitvā  brahmacariyaṃ  caranti  abhabbā
phalassa   adhigamāya   nevāsaṃnānāsañcepi   karitvā  brahmacariyaṃ
caranti  abhabbā  phalassa  adhigamāya  taṃ  kissa  hetu  ayoniso
bhūmija phalassa adhigamāya.
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbattha ayoni hesāti dissati.
   [411] Seyyathāpi bhūmija puriso khīratthiko khīragavesī khīrapariyesanaṃ
caramāno  gāviṃ  taruṇavacchaṃ visāṇato āviñjeyya āsañcepi karitvā
gāviṃ  taruṇavacchaṃ  visāṇato  āviñjeyya  abhabbo  khīrassa adhigamāya
anāsañcepi  karitvā  .pe.  nevāsaṃnānāsañcepi  karitvā  gāviṃ
taruṇavacchaṃ  visāṇato  āviñjeyya  abhabbo  khīrassa  adhigamāya  taṃ
kissa  hetu  ayoniso  bhūmija khīrassa adhigamāya evameva kho bhūmija
ye  hi  keci  samaṇā  vā  brāhmaṇā vā micchādiṭṭhino .pe.
Micchāsamādhino  te  āsañcepi  karitvā brahmacariyaṃ caranti abhabbā
phalassa  adhigamāya  anāsañcepi  karitvā  ... āsañca anāsañcepi
karitvā ... nevāsaṃnānāsañcepi karitvā brahmacariyaṃ caranti abhabbā
phalassa adhigamāya taṃ kissa hetu ayoniso bhūmija phalassa adhigamāya.
   [412]  Seyyathāpi bhūmija puriso navanītatthiko 1- navanītagavesī
navanītapariyesanaṃ caramāno udakaṃ kalase āsiñcitvā matthena āviñjeyya
āsañcepi  karitvā  udakaṃ  kalase āsiñcitvā matthena āviñjeyya
abhabbo  navanītassa  adhigamāya  anāsañcepi  karitvā  ... āsañca
anāsañcepi  karitvā ... nevāsaṃnānāsañcepi karitvā udakaṃ kalase
āsiñcitvā  matthena  āviñjeyya  abhabbo  navanītassa  adhigamāya
taṃ  kissa  hetu  ayoniso bho bhūmija navanītassa adhigamāya evameva
kho  bhūmija  ye hi keci samaṇā vā brāhmaṇā vā micchādiṭṭhino
.pe.  micchāsamādhino  te  āsañcepi  karitvā brahmacariyaṃ caranti
@Footnote: 1 Yu. nonīta ....
Abhabbā  phalassa  adhigamāya  anāsañcepi  karitvā  ...  āsañca
anāsañcepi karitvā ... nevāsaṃnānāsañcepi karitvā brahmacariyaṃ caranti
abhabbā  phalassa  adhigamāya  taṃ  kissa  hetu  ayoniso bho bhūmija
phalassa adhigamāya.
   [413]  Seyyathāpi  bhūmija  puriso  aggitthiko  aggigavesī
aggipariyesanaṃ  caramāno  allaṃ  kaṭṭhaṃ  sasnehaṃ  uttarāraṇiṃ ādāya
abhimattheyya  āsañcepi  karitvā  allaṃ  kaṭṭhaṃ  sasnehaṃ uttarāraṇiṃ
ādāya  abhimattheyya  1-  abhabbo  aggissa adhigamāya anāsañcepi
karitvā ... āsañca anāsañcepi karitvā ... nevāsaṃnānāsañcepi
karitvā  allaṃ  kaṭṭhaṃ  sasnehaṃ  uttarāraṇiṃ  ādāya  abhimattheyya
abhabbo  aggissa  adhigamāya  taṃ  kissa  hetu  ayoniso  bhūmija
aggissa  adhigamāya  evameva  kho  bhūmija  ye  hi  keci samaṇā
vā  brāhmaṇā  vā  micchādiṭṭhino  .pe.  micchāsamādhino  te
āsañcepi  karitvā  brahmacariyaṃ  caranti  abhabbā  phalassa adhigamāya
anāsañcepi  karitvā  ...  āsañca  anāsañcepi  karitvā  ...
Nevāsaṃnānāsañcepi  karitvā  brahmacariyaṃ  caranti  abhabbā  phalassa
adhigamāya taṃ kissa hetu ayoniso bhūmija phalassa adhigamāya.
   [414] Ye ca 2- kho keci bhūmija samaṇā vā brāhmaṇā vā
sammādiṭṭhino  sammāsaṅkappā sammāvācā sammākammantā sammāājīvā
sammāvāyāmā  sammāsatī  sammāsamādhino  te  āsañcepi  karitvā
@Footnote: 1 Ma. abhimantheyya . 2 Ma. Yu. ye hi keci.
Brahmacariyaṃ  caranti  bhabbā  phalassa  adhigamāya  anāsañcepi karitvā
brahmacariyaṃ   caranti   bhabbā   phalassa   adhigamāya   āsañca
anāsañcepi  karitvā  brahmacariyaṃ  caranti  bhabbā  phalassa adhigamāya
nevāsaṃnānāsañcepi  karitvā  brahmacariyaṃ  caranti  bhabbā  phalassa
adhigamāya taṃ kissa hetu yoniso bhūmija phalassa adhigamāya.
   [415] Seyyathāpi bhūmija puriso telatthiko telagavesī telapariyesanaṃ
caramāno  tilapiṭṭhaṃ  doṇiyā  ākīritvā  udakena  paripphosakaṃ
paripphosakaṃ   pīḷeyya  āsañcepi  karitvā  tilapiṭṭhaṃ  doṇiyā
ākīritvā  udakena  paripphosakaṃ  paripphosakaṃ pīḷeyya bhabbo telassa
adhigamāya anāsañcepi karitvā ... āsañca anāsañcepi karitvā ...
Nevāsaṃnānāsañcepi  karitvā  tilapiṭṭhaṃ  doṇiyā  ākīritvā udakena
paripphosakaṃ  paripphosakaṃ  pīḷeyya  bhabbo  telassa  adhigamāya  taṃ
kissa  hetu  yoniso  bhūmija  telassa  adhigamāya  evameva  kho
bhūmija  ye  hi  keci  samaṇā  vā  brāhmaṇā vā sammādiṭṭhino
.pe.  sammāsamādhino  te  āsañcepi  karitvā  brahmacariyaṃ
caranti  bhabbā  phalassa adhigamāya anāsañcepi karitvā ... āsañca
anāsañcepi  karitvā  ...  nevāsaṃnānāsañcepi karitvā brahmacariyaṃ
caranti  bhabbā  phalassa  adhigamāya  taṃ  kissa  hetu yoniso bhūmija
phalassa adhigamāya.
   [416] Seyyathāpi bhūmija puriso khīratthiko khīragavesī khīrapariyesanaṃ
Caramāno  gāviṃ  taruṇavacchaṃ  thanato  āviñjeyya āsañcepi karitvā
gāviṃ  taruṇavacchaṃ  thanato  āviñjeyya  bhabbo  khīrassa  adhigamāya
anāsañcepi  karitvā  ...  āsañca  anāsañcepi  karitvā  ...
Nevāsaṃnānāsañcepi  karitvā  gāviṃ  taruṇavacchaṃ  thanato  āviñjeyya
bhabbo  khīrassa  adhigamāya  taṃ  kissa  hetu  yoniso bhūmija khīrassa
adhigamāya evameva kho bhūmija ye hi keci samaṇā vā brāhmaṇā vā
sammādiṭṭhino  .pe.  sammāsamādhino  te āsañcepi karitvā ...
Āsañca  anāsañcepi  karitvā  ...  nevāsaṃnānāsañcepi  karitvā
brahmacariyaṃ  caranti  bhabbā phalassa adhigamāya taṃ kissa hetu yoniso
bhūmija phalassa adhigamāya.
   [417]  Seyyathāpi  bhūmija  puriso  navanītatthiko  navanītagavesī
navanītapariyesanaṃ caramāno dadhiṃ kalase āsiñcitvā matthena āviñjeyya
āsañcepi  karitvā  dadhiṃ  kalase  āsiñcitvā matthena āviñjeyya
bhabbo  navanītassa  adhigamāya  anāsañcepi  karitvā  ...  āsañca
anāsañcepi  karitvā  ... nevāsaṃnānāsañcepi karitvā dadhiṃ kalase
āsiñcitvā  matthena  āviñjeyya  bhabbo  navanītassa  adhigamāya
taṃ  kissa  hetu  yoniso  bhūmija navanītassa adhigamāya evameva kho
bhūmija ye hi keci samaṇā vā brāhmaṇā vā sammādiṭṭhino .pe.
Sammāsamādhino  te  āsañcepi  karitvā  brahmacariyaṃ caranti bhabbā
phalassa  adhigamāya  anāsañcepi  karitvā  ... āsañca anāsañcepi
Karitvā  ...  nevāsaṃnānāsañcepi  karitvā  brahmacariyaṃ  caranti
bhabbā  phalassa  adhigamāya  taṃ  kissa  hetu  yoniso bhūmija phalassa
adhigamāya.
   [418]  Seyyathāpi  bhūmija  puriso  aggitthiko  aggigavesī
aggipariyesanaṃ  caramāno  sukkhaṃ  kaṭṭhaṃ  koḷāpaṃ  uttarāraṇiṃ ādāya
abhimattheyya  bhabbo  aggissa  adhigamāya  āsañcepi  karitvā ...
Anāsañcepi  karitvā  ...  āsañca  anāsañcepi  karitvā  ...
Nevāsaṃnānāsañcepi  karitvā sukkhaṃ kaṭṭhaṃ koḷāpaṃ uttarāraṇiṃ ādāya
abhimattheyya  bhabbo  aggissa  adhigamāya  taṃ  kissa  hetu yoniso
bhūmija  aggissa  adhigamāya evameva kho bhūmija ye hi keci samaṇā
vā   brāhmaṇā  vā  sammādiṭṭhino  sammāsaṅkappā  .pe.
Sammāsamādhino  te  āsañcepi  karitvā  brahmacariyaṃ caranti bhabbā
phalassa  adhigamāya  anāsañcepi  karitvā  brahmacariyaṃ  caranti bhabbā
phalassa  adhigamāya  āsañca  anāsañcepi  karitvā brahmacariyaṃ caranti
bhabbā  phalassa  adhigamāya  nevāsaṃnānāsañcepi  karitvā  brahmacariyaṃ
caranti  bhabbā  phalassa  adhigamāya  taṃ  kissa  hetu yoniso bhūmija
phalassa adhigamāya.
   [419] Sace kho [1]- bhūmija jayasenassa rājakumārassa imā catasso
upamā  paṭibhāseyyuṃ  anacchariyaṃ  te jayaseno rājakumāro pasīdeyya
pasanno  ca  te  pasannākāraṃ kareyyāti . kuto pana maṃ bhante
@Footnote: 1 Po. Ma. etthantare tanti atthi.
Jayasenassa  rājakumārassa  imā  catasso  upamā  paṭibhāsissanti
anacchariyā pubbe assutapubbā seyyathāpi bhagavantanti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  āyasmā bhūmijo bhagavato bhāsitaṃ
abhinandīti.
          Bhūmijasuttaṃ niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 273-283. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=5455              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=5455              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=405&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=26              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=405              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=3682              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=3682              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่