ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

           Mahākammavibhaṅgasuttaṃ
   [598]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
veḷuvane kalandakanivāpe . tena kho pana samayena āyasmā samiddhi
araññakuṭikāyaṃ viharati . atha kho potaliputto paribbājako jaṅghāvihāraṃ
anucaṅkamamāno  anuvicaramāno  yenāyasmā  samiddhi  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmatā  samiddhinā  saddhiṃ  sammodi sammodanīyaṃ kathaṃ
sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi.
   [599]  Ekamantaṃ  nisinno  kho  potaliputto  paribbājako
āyasmantaṃ  samiddhiṃ  etadavoca  sammukhā  metaṃ  āvuso  samiddhi
samaṇassa  gotamassa  sutaṃ  sammukhā  paṭiggahitaṃ  moghaṃ  kāyakammaṃ
moghaṃ  vacīkammaṃ  manokammameva  saccanti  atthi  ca  sā  samāpatti
yaṃ samāpattiṃ samāpanno na kiñci vediyatīti . mā 1- evaṃ āvuso
potaliputta  avaca  mā  bhagavantaṃ  abbhācikkha  na hi sādhu bhagavato
abbhakkhānaṃ  na  hi  bhagavā  evaṃ  vadeyya  moghaṃ kāyakammaṃ moghaṃ
vacīkammaṃ  manokammameva saccanti atthi ca kho sā āvuso samāpatti
yaṃ  samāpattiṃ  samāpanno  na  kiñci  vediyatīti  kīvaciraṃ pabbajitosi
āvuso  samiddhīti  . na ciraṃ āvuso tīṇi vassānīti . etthadāni
mayaṃ  there  bhikkhū  kiṃ  vakkhāma yatra hi nāma evaṃ navo bhikkhu
satthāraṃ  parirakkhitabbaṃ  maññissati  sañcetanikaṃ  āvuso  samiddhi
@Footnote: 1 Po. Ma. mā hevaṃ.
Kammaṃ katvā kāyena vācāya manasā kiṃ so vediyatīti . Sañcetanikaṃ
āvuso  potaliputta  kammaṃ  katvā  kāyena  vācāya manasā dukkhaṃ
so  vediyatīti  .  atha  kho  potaliputto paribbājako āyasmato
samiddhissa  bhāsitaṃ  neva  abhinandi  nappaṭikkosi  anabhinanditvā
appaṭikkositvā uṭṭhāyāsanā pakkāmi.
   [600]  Atha  kho āyasmā samiddhi acirapakkante potaliputte
paribbājake  yenāyasmā  ānando  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
āyasmatā  ānandena  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ
vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho āyasmā
samiddhi yāvatako ahosi potaliputtena paribbājakena saddhiṃ kathāsallāpo
taṃ  sabbaṃ  āyasmato  ānandattherassa  ārocesi  .  evaṃ
vutte  āyasmā  ānando  āyasmantaṃ  samiddhiṃ  etadavoca  atthi
kho  idaṃ  āvuso  samiddhi  kathāpābhataṃ  bhagavantaṃ  dassanāya
āyāmāvuso samiddhi yena bhagavā tenukapasaṅkameyyāma 1- upasaṅkamitvā
etamatthaṃ  bhagavato āroceyyāma 2- yathā no bhagavā byākarissati
tathā  naṃ dhāreyyāmāti 3- . evamāvusoti kho āyasmā samiddhi
āyasmato  ānandassa  paccassosi . atha kho āyasmā ca samiddhi
āyasmā  ca ānando 4- yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu . ekamantaṃ nisinno kho
āyasmā  ānando  yāvatako  ahosi  āyasmato  samiddhissa
@Footnote: 1 Po. Ma. upasaṅkamissāma . 2 Po. Ma. ārocessāma . 3 Ma. dhāressāmāti.
@4 Po. Ma. Yu. āyasmā ca ānando āyasmā ca samiddhi.
Potaliputtena  paribbājakena  saddhiṃ  kathāsallāpo  taṃ sabbaṃ bhagavato
ārocesi.
   [601]  Evaṃ  vutte  bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ etadavoca
dassanampi   kho   ahaṃ  ānanda  potaliputtassa  paribbājakassa
nābhijānāmi kuto panevarūpaṃ kathāsallāpaṃ imināva 1- ānanda samiddhinā
moghapurisena   potaliputtassa   paribbājakassa   vibhajabyākaraṇīyo
pañho ekaṃsena byākatoti . evaṃ vutte āyasmā udāyi bhagavantaṃ
etadavoca  sace 2- pana bhante āyasmatā samiddhinā idaṃ sandhāya
bhāsitaṃ yaṅkiñci vedayitaṃ taṃ dukkhasminti.
   [602] Evaṃ vutte 3- bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi
passa kho 4- tvaṃ ānanda imassa udāyissa moghapurisassa ummaggaṃ 5-
aññāsiṃ  kho  ahaṃ  ānanda  idānevāyaṃ  udāyi  moghapuriso
ummujjamāno  ayoniso  ummujjissati  6-  ādiṃyeva  ānanda
potaliputtena  paribbājakena  tisso vedanā pucchitā sacāyaṃ ānanda
samiddhi  moghapuriso  potaliputtassa  paribbājakassa  evaṃ puṭṭho evaṃ
byākareyya  sañcetanikaṃ  āvuso  potaliputta  kammaṃ katvā kāyena
vācāya  manasā  sukhavedanīyaṃ  sukhaṃ  so vediyati sañcetanikaṃ āvuso
potaliputta  kammaṃ  katvā kāyena vācāya manasā dukkhavedanīyaṃ dukkhaṃ
so  vediyati  sañcetanikaṃ  āvuso potaliputta kammaṃ katvā kāyena
vācāya  manasā  adukkhamasukhavedanīyaṃ  adukkhamasukhaṃ  so vediyatīti evaṃ
@Footnote: 1 Ma. iminā ca . 2 Po. kiṃ pana bhante . 3 Po. Ma. Yu. atha kho.
@4 Ma. passasi no tvaṃ. 5 Po. Ma. ummaṅgaṃ. 6 Po. Ma. ummujjissatīti.
Byākaramāno  kho  ānanda  samiddhi  moghapuriso  potaliputtassa
paribbājakassa   sammā   byākareyya   apicānanda  te  1-
aññatitthiyaparibbājakā  bālā  abyattā  ke  ca  tathāgatassa
mahākammavibhaṅgaṃ  jānissanti  sace  tumhe  ānanda  suṇeyyātha
tathāgatassa  mahākammavibhaṅgaṃ  vibhajantassāti  2-  .  etassa bhagavā
kālo  etassa  sugata  kālo  yaṃ bhagavā mahākammavibhaṅgaṃ vibhajeyya
bhagavato  sutvā  bhikkhū  dhāressantīti . tenahānanda suṇāhi sādhukaṃ
manasikarohi  bhāsissāmīti  .  evambhanteti  kho āyasmā ānando
bhagavato paccassosi.
   [603] Bhagavā etadavoca cattārome ānanda puggalā santo
saṃvijjamānā  lokasmiṃ  .  katame  cattāro . idhānanda ekacco
puggalo idha pāṇātipātī hoti adinnādāyī hoti kāmesu micchācārī
hoti  musāvādī hoti pisuṇavāco hoti pharusavāco hoti samphappalāpī
hoti  abhijjhālu  hoti  byāpannacitto  hoti  micchādiṭṭhī  hoti
so  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ
upapajjati  .  idha  panānanda  ekacco  puggalo idha pāṇātipātī
hoti  adinnādāyī  hoti  kāmesumicchācārī  hoti  musāvādī
hoti  pisuṇavāco  hoti  pharusavāco  hoti  samphappalāpī  hoti
abhijjhālu  hoti  byāpannacitto  hoti  micchādiṭṭhī  hoti  so
kāyassa  bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjati . idhānanda
@Footnote: 1 Po. keci. Ma. Yu. ke ca . 2 Yu. bhajantassāti.
Ekacco  puggalo  idha  pāṇātipātā paṭivirato hoti adinnādānā
paṭivirato  hoti  kāmesumicchācārā  paṭivirato  hoti  musāvādā
paṭivirato  hoti  pisuṇāya  vācāya paṭivirato hoti pharusāya vācāya
paṭivirato  hoti  samphappalāpā  paṭivirato  hoti  anabhijjhālu  hoti
abyāpannacitto  hoti  sammādiṭṭhī  hoti  so  kāyassa  bhedā
parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ lokaṃ upapajjati . idha panānanda ekacco
puggalo  idha  pāṇātipātā  paṭivirato hoti adinnādānā paṭivirato
hoti  kāmesumicchācārā  paṭivirato  hoti  musāvādā  paṭivirato
hoti  pisuṇāya  vācāya  paṭivirato hoti pharusāya vācāya paṭivirato
hoti  samphappalāpā paṭivirato hoti anabhijjhālu hoti abyāpannacitto
hoti  sammādiṭṭhī  hoti  so  kāyassa  bhedā  parammaraṇā apāyaṃ
duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjati.
   [604]  Idhānanda  ekacco  samaṇo  vā  brāhmaṇo  vā
ātappamanvāya   padhānamanvāya   anuyogamanvāya   appamādamanvāya
sammāmanasikāramanvāya  tathārūpaṃ  cetosamādhiṃ  phusati  . yathāsamāhite
citte dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena amuṃ puggalaṃ passati
idha pāṇātipātiṃ adinnādāyiṃ kāmesu micchācāriṃ musāvādiṃ pisuṇavāciṃ 1-
pharusavāciṃ   samphappalāpiṃ   abhijjhāluṃ   byāpannacittaṃ  micchādiṭṭhiṃ
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  passati  apāyaṃ  duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ
upapannaṃ  .  so  evamāha  atthi  kira  bho  pāpakāni kammāni
@Footnote: 1 Po. Ma. ... vācaṃ.
Atthi duccaritassa vipāko amāhaṃ 1- puggalaṃ addasaṃ idha pāṇātipātiṃ
adinnādāyiṃ   kāmesumicchācāriṃ   .pe.   micchādiṭṭhiṃ  kāyassa
bhedā parammaraṇā passāmi apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannanti.
So  evamāha  yo  kira  bho  pāṇātipātī  adinnādāyī  .pe.
Micchādiṭṭhī  sabbo  so  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ
duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ upapajjati . ye evaṃ jānanti te sammā
jānanti  ye  aññathā  jānanti  micchā  tesaṃ  ñāṇanti  . iti
so  yadeva  tassa  sāmaṃ  ñātaṃ  sāmaṃ  diṭṭhaṃ sāmaṃ viditaṃ tadeva
tattha  thāmasā  parāmāsā  2-  abhinivissa  voharati idameva saccaṃ
moghamaññanti.
   [605]  Idha  panānanda ekacco samaṇo vā brāhmaṇo vā
ātappamanvāya   padhānamanvāya   anuyogamanvāya   appamādamanvāya
sammāmanasikāramanvāya  tathārūpaṃ  cetosamādhiṃ  phusati  . yathāsamāhite
citte  dibbena  cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena amuṃ puggalaṃ
passati  idha  pāṇātipātiṃ  adinnādāyiṃ  .pe.  micchādiṭṭhiṃ kāyassa
bhedā  parammaraṇā  passati  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapannaṃ  . so
evamāha  natthi  kira  bho  pāpakāni  kammāni  natthi  duccaritassa
vipāko  amāhaṃ  puggalaṃ  addasaṃ  idha  pāṇātipātiṃ  adinnādāyiṃ
.pe.  micchādiṭṭhiṃ  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  passāmi  sugatiṃ
@Footnote: 1 Sī. apāhaṃ . 2 Sī. Yu. parāmassa. evaṃ sabbattha ñātabbaṃ.
Saggaṃ  lokaṃ upapannanti . so evamāha yo kira bho pāṇātipātī
adinnādāyī  .pe.  micchādiṭṭhī  sabbo  so  kāyassa  bhedā
parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjati  .  ye evaṃ jānanti
te  sammā jānanti ye aññathā jānanti micchā tesaṃ ñāṇanti .
Iti  so  yadeva tassa sāmaṃ ñātaṃ sāmaṃ diṭṭhaṃ sāmaṃ viditaṃ tadeva
tattha  thāmasā  parāmāsā  abhinivissa  voharati  idameva  saccaṃ
moghamaññanti.
   [606]  Idhānanda  ekacco  samaṇo  vā  brāhmaṇo  vā
ātappamanvāya   padhānamanvāya   anuyogamanvāya   appamādamanvāya
sammāmanasikāramanvāya  tathārūpaṃ  cetosamādhiṃ  phusati  . yathāsamāhite
citte  dibbena  cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena amuṃ puggalaṃ
passati   idha  pāṇātipātā  paṭivirataṃ  adinnādānā  paṭivirataṃ
kāmesumicchācārā  paṭivirataṃ  musāvādā  paṭivirataṃ  pisuṇāya  vācāya
paṭivirataṃ  pharusāya  vācāya paṭivirataṃ samphappalāpā paṭivirataṃ anabhijjhāluṃ
abyāpannacittaṃ  sammādiṭṭhiṃ  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  passati
sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapannaṃ  .  so  evamāha  atthi kira bho
kalyāṇāni  kammāni  atthi  sucaritassa  vipāko  amāhaṃ  puggalaṃ
addasaṃ  idha  pāṇātipātā  paṭivirataṃ  adinnādānā  paṭivirataṃ .pe.
Sammādiṭṭhiṃ  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  passāmi  sugatiṃ  saggaṃ
lokaṃ  upapannanti  .  so  evamāha  yo kira bho pāṇātipātā
Paṭivirato  adinnādānā  paṭivirato  .pe.  sammādiṭṭhī  sabbo
so  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ lokaṃ upapajjati .
Ye  evaṃ  jānanti  te  sammā  jānanti  ye aññathā jānanti
micchā  tesaṃ  ñāṇanti  .  iti  so  yadeva  tassa sāmaṃ ñātaṃ
sāmaṃ  diṭṭhaṃ  sāmaṃ viditaṃ tadeva tattha thāmasā parāmāsā abhinivissa
voharati idameva saccaṃ moghamaññanti.
   [607]  Idha  panānanda  ekacco  samaṇo  vā  brāhmaṇo
vā  ātappamanvāya  padhānamanvāya  anuyogamanvāya  appamādamanvāya
sammāmanasikāramanvāya  tathārūpaṃ  cetosamādhiṃ  phusati  . yathāsamāhite
citte  dibbena  cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena amuṃ puggalaṃ
passati  idha  pāṇātipātā  paṭivirataṃ  adinnādānā  paṭivirataṃ .pe.
Sammādiṭṭhiṃ  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  passati  apāyaṃ  duggatiṃ
vinipātaṃ  nirayaṃ upapannaṃ . so evamāha natthi kira bho kalyāṇāni
kammāni  natthi  sucaritassa  vipāko  amāhaṃ  puggalaṃ  addasaṃ  idha
pāṇātipātā  paṭivirataṃ  adinnādānā  paṭivirataṃ  .pe.  sammādiṭṭhiṃ
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  passāmi  apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ
upapannanti  .  so evamāha yo kira bho pāṇātipātā paṭivirato
adinnādānā  paṭivirato  .pe.  sammādiṭṭhī  sabbo  so  kāyassa
bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati .
Ye  evaṃ  jānanti  te  sammā  jānanti  ye aññathā jānanti
Micchā  tesaṃ  ñāṇanti . iti so yadeva tassa sāmaṃ ñātaṃ sāmaṃ
diṭṭhaṃ  sāmaṃ  viditaṃ  tadeva  tattha  thāmasā  parāmāsā  abhinivissa
voharati idameva saccaṃ moghamaññanti.
   [608] Tatrānanda yvāyaṃ samaṇo vā brāhmaṇo vā evamāha
atthi  kira  bho  pāpakāni  kammāni  atthi  duccaritassa  vipākoti
idamassa  anujānāmi  .  yampi  so  evamāha  amāhaṃ  puggalaṃ
addasaṃ  idha  pāṇātipātiṃ  adinnādāya  .pe.  micchādiṭṭhiṃ kāyassa
bhedā  parammaraṇā  passāmi apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannanti
idampissa  anujānāmi  .  yañca  kho so evamāha yo kira bho
pāṇātipātī  adinnādāyī  .pe.  micchādiṭṭhī  sabbo  so kāyassa
bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjatīti
idamassa  nānujānāmi  .  yampi  so evamāha ye evaṃ jānanti
te  sammā  jānanti  ye  aññathā jānanti micchā tesaṃ ñāṇanti
idampissa  nānujānāmi  .  yampi  so  yadeva  tassa sāmaṃ ñātaṃ
sāmaṃ  diṭṭhaṃ  sāmaṃ viditaṃ tadeva tattha thāmasā parāmāsā abhinivissa
voharati  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  idampissa  nānujānāmi
taṃ  kissa  hetu  aññathā  hi  ānanda tathāgatassa mahākammavibhaṅge
ñāṇaṃ hoti.
   [609] Tatrānanda yvāyaṃ samaṇo vā brāhmaṇo vā evamāha
natthi  kira  bho  pāpakāni  kammāni  natthi  duccaritassa  vipākoti
Idamassa  nānujānāmi  .  yañca  kho so evamāha amāhaṃ puggalaṃ
addasaṃ  idha  pāṇātipātiṃ  adinnādāyiṃ  .pe.  micchādiṭṭhiṃ kāyassa
bhedā  parammaraṇā  passāmi  sugatiṃ  saggaṃ lokaṃ upapannanti idamassa
anujānāmi  .  yañca  kho  so  evamāha  yo  kira  bho
pāṇātipātī  adinnādāyī  .pe.  micchādiṭṭhī  sabbo  so kāyassa
bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjatīti  idamassa
nānujānāmi  . yampi so evamāha ye evaṃ jānanti te sammā
jānanti  ye  aññathā  jānanti  micchā  tesaṃ  ñāṇanti idampissa
nānujānāmi  .  yampi  so  yadeva tassa sāmaṃ ñātaṃ sāmaṃ diṭṭhaṃ
sāmaṃ  viditaṃ  tadeva  tattha  thāmasā  parāmāsā abhinivissa voharati
idameva  saccaṃ  moghamaññanti  idampissa  nānujānāmi taṃ kissa hetu
aññathā hi ānanda tathāgatassa mahākammavibhaṅge ñāṇaṃ hoti.
   [610] Tatrānanda yvāyaṃ samaṇo vā brāhmaṇo vā evamāha
atthi  kira  bho  kalyāṇāni  kammāni  atthi  sucaritassa  vipākoti
idamassa  anujānāmi  .  yampi  1-  so evamāha amāhaṃ puggalaṃ
addasaṃ  idha  pāṇātipātā  paṭivirataṃ  adinnādānā  paṭivirataṃ .pe.
Sammādiṭṭhiṃ  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  passāmi  sugatiṃ  saggaṃ
lokaṃ  upapannanti  idampissa  anujānāmi  .  yañca  kho  so
evamāha  yo  kira  bho  pāṇātipātā  paṭivirato  adinnādānā
paṭivirato  .pe.  sammādiṭṭhī sabbo so kāyassa bhedā parammaraṇā
@Footnote: 1 Yu. yañca kho so.
Sugatiṃ   saggaṃ  lokaṃ  upapajjatīti  idamassa  nānujānāmi  .
Yampi  so  evamāha  ye evaṃ jānanti te sammā jānanti ye
aññathā  jānanti  micchā  tesaṃ  ñāṇanti idampissa nānujānāmi .
Yampi  so yadeva tassa sāmaṃ ñātaṃ sāmaṃ diṭṭhaṃ sāmaṃ viditaṃ tadeva
tattha  thāmasā  parāmāsā  abhinivissa  voharati  idameva  saccaṃ
moghamaññanti  idampissa  nānujānāmi  taṃ  kissa  hetu  aññathā
hi ānanda tathāgatassa mahākammavibhaṅge ñāṇaṃ hoti.
   [611] Tatrānanda yvāyaṃ samaṇo vā brāhmaṇo vā evamāha
natthi  kira  bho  kalyāṇāni  kammāni  natthi  sucaritassa  vipākoti
idamassa  nānujānāmi  .  yañca  kho so evamāha amāhaṃ puggalaṃ
addasaṃ  idha  pāṇātipātā  paṭivirataṃ  adinnādānā  paṭivirataṃ .pe.
Sammādiṭṭhiṃ  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  passāmi  apāyaṃ  duggatiṃ
vinipātaṃ  nirayaṃ  upapannanti  idamassa  anujānāmi  .  yañca  kho
so  evamāha  yo  kira bho pāṇātipātā paṭivirato adinnādānā
paṭivirato  .pe.  sammādiṭṭhī  sabbo  so  kāyassa  bhedā
parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjatīti  idamassa
nānujānāmi  . yampi so evamāha ye evaṃ jānanti te sammā
jānanti  ye  aññathā  jānanti  micchā  tesaṃ  ñāṇanti idampissa
nānujānāmi  .  yampi  so  yadeva tassa sāmaṃ ñātaṃ sāmaṃ diṭṭhaṃ
sāmaṃ  viditaṃ  tadeva  tattha  thāmasā  parāmāsā abhinivissa voharati
Idameva  saccaṃ  moghamaññanti  idampissa  nānujānāmi taṃ kissa hetu
aññathā hi ānanda tathāgatassa mahākammavibhaṅge ñāṇaṃ hoti.
   [612] Tatrānanda yvāyaṃ puggalo idha pāṇātipātī adinnādāyī
.pe.  micchādiṭṭhī  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ
vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati  pubbe  vāssa  taṃ kataṃ hoti pāpakammaṃ
dukkhavedanīyaṃ  pacchā  vāssa  taṃ  kataṃ  hoti pāpakammaṃ dukkhavedanīyaṃ
maraṇakāle  vāssa  hoti  micchādiṭṭhi  samattā  samādinnā  tena
so  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ
upapajjati  .  yañca  kho  so idha pāṇātipātī hoti adinnādāyī
hoti  .pe.  micchādiṭṭhī  hoti  .  tassa diṭṭheva dhamme vipākaṃ
paṭisaṃvedeti upapajje 1- vā apare vā pariyāye.
   [613] Tatrānanda yvāyaṃ puggalo idha pāṇātipātī adinnādāyī
.pe.  micchādiṭṭhī  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ saggaṃ lokaṃ
upapajjati  pubbe  vāssa  taṃ  kataṃ  hoti  kalyāṇakammaṃ sukhavedanīyaṃ
pacchā  vāssa  taṃ  kataṃ  hoti  kalyāṇakammaṃ sukhavedanīyaṃ maraṇakāle
vāssa  hoti  sammādiṭṭhi  samattā  samādinnā  tena so kāyassa
bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ lokaṃ upapajjati . yañca 2- kho
so  idha  pāṇātipātī  hoti  adinnādāyī hoti .pe. micchādiṭṭhī
hoti  .  tassa  diṭṭheva  dhamme  vipākaṃ  paṭisaṃvedeti  upapajje
vā apare vā pariyāye.
@Footnote: 1 Po. upapajjati. Ma. upapajja. Yu. upapajjaṃ . 2 Yu. sace kho.
   [614] Tatrānanda yvāyaṃ puggalo idha pāṇātipātā paṭivirato
adinnādānā  paṭivirato  .pe.  sammādiṭṭhī  kāyassa  bhedā
parammaraṇā   sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjati  pubbe  vāssa
taṃ  kataṃ  hoti  kalyāṇakammaṃ  sukhavedanīyaṃ  pacchā  vāssa  taṃ kataṃ
hoti  kalyāṇakammaṃ  sukhavedanīyaṃ  maraṇakāle  vāssa hoti sammādiṭṭhi
samattā  samādinnā  tena  so  kāyassa  bhedā parammaraṇā sugatiṃ
saggaṃ  lokaṃ  upapajjati  .  yañca  kho  so  idha  pāṇātipātā
paṭivirato  hoti  adinnādānā  paṭivirato  hoti  .pe. sammādiṭṭhī
hoti  .  tassa  diṭṭheva  dhamme  vipākaṃ  paṭisaṃvedeti  upapajje
vā apare vā pariyāye.
   [615] Tatrānanda yvāyaṃ puggalo idha pāṇātipātā paṭivirato
adinnādānā  paṭivirato  .pe.  sammādiṭṭhī  kāyassa  bhedā
parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ upapajjati pubbe vāssa
taṃ  kataṃ  hoti  pāpakammaṃ dukkhavedanīyaṃ pacchā vāssa taṃ kataṃ hoti
pāpakammaṃ  dukkhavedanīyaṃ  maraṇakāle  vāssa hoti micchādiṭṭhi samattā
samādinnā  tena  so  kāyassa  bhedā  parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati  .  yañca  kho  so idha pāṇātipātā
paṭivirato  hoti  adinnādānā  paṭivirato  hoti  .pe. sammādiṭṭhī
hoti  .  tassa  diṭṭheva dhamme vipākaṃ paṭisaṃvedeti upapajje vā
apare vā pariyāye.
   [616]  Iti  kho  ānanda  atthi kammaṃ abhabbaṃ abhabbābhāsaṃ
atthi   kammaṃ  abhabbaṃ  bhabbābhāsaṃ  atthi  kammaṃ  bhabbañceva
bhabbābhāsañca atthi kammaṃ bhabbaṃ abhabbābhāsanti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  āyasmā  ānando  bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
        Mahākammavibhaṅgasuttaṃ niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 386-399. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=7686              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=7686              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=598&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=36              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=598              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=4706              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=4706              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่