ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

     Khandhasaṃyuttassa mūlapaṇṇāsake attadīpavaggo pañcamo
   [87]  Sāvatthiyaṃ  . tatra kho  . attadīpā bhikkhave viharatha
attasaraṇā  anaññasaraṇā  dhammadīpā  dhammasaraṇā  anaññasaraṇā .
Attadīpānaṃ  bhikkhave  viharataṃ  attasaraṇānaṃ  anaññasaraṇānaṃ  dhammadīpānaṃ
dhammasaraṇānaṃ  anaññasaraṇānaṃ  yonisova  1-  upaparikkhitabbo kiṃjātikā
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā kiṃpahotikāti.
   {87.1}  Kiṃjātikā ca bhikkhave sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
kiṃpahotikā  .  idha  bhikkhave assutavā puthujjano ariyānaṃ adassāvī
ariyadhammassa  akovido  ariyadhamme  avinīto  sappurisānaṃ  adassāvī
sappurisadhammassa  akovido  sappurisadhamme  avinīto  rūpaṃ  attato
samanupassati rūpavantaṃ vā attānaṃ attani vā rūpaṃ rūpasmiṃ vā attānaṃ
tassa  taṃ  rūpaṃ vipariṇamati aññathā hoti tassa rūpavipariṇāmaññathābhāvā
uppajjanti  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  .  vedanaṃ  attato
samanupassati  vedanāvantaṃ  vā  attānaṃ attani vā vedanaṃ vedanāya
vā  attānaṃ  tassa  sā  vedanā  vipariṇamati aññathā hoti tassa
vedanāvipariṇāmaññathābhāvā     uppajjanti    sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsā  . saññaṃ . saṅkhāre attato samanupassati .pe.
Viññāṇaṃ  attato  samanupassati  viññāṇavantaṃ vā attānaṃ attani vā
viññāṇaṃ viññāṇasmiṃ vā attānaṃ  tassa taṃ viññāṇaṃ vipariṇamati aññathā
@Footnote: 1 Yu. yoniyeva. Ma. yoni upaparikkhitabbā.
Hoti    tassa    viññāṇavipariṇāmaññathābhāvā    uppajjanti
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā.
   [88] Rūpassa tveva bhikkhave aniccataṃ viditvā vipariṇāmaṃ virāgaṃ
nirodhaṃ  pubbe  ceva  rūpaṃ  etarahi  ca  sabbaṃ rūpaṃ aniccaṃ dukkhaṃ
vipariṇāmadhammanti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  passato  ye
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  te  pahiyyanti  tesaṃ  pahānā  na
paritassati aparitassaṃ sukhaṃ viharati sukhavihārī bhikkhu tadaṅganibbutoti vuccati.
Vedanāya  tveva  bhikkhave aniccataṃ viditvā vipariṇāmaṃ virāgaṃ nirodhaṃ
pubbe  ceva  vedanā  etarahi ca sabbā vedanā aniccā dukkhā
vipariṇāmadhammāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  passato  ye
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  te  pahiyyanti  tesaṃ  pahānā  na
paritassati  aparitassaṃ  sukhaṃ  viharati  sukhavihārī  bhikkhu  tadaṅganibbutoti
vuccati  .  saññāya . saṅkhārānaṃ tveva bhikkhave aniccataṃ viditvā
vipariṇāmaṃ virāgaṃ nirodhaṃ pubbe ceva saṅkhārā etarahi ca sabbe saṅkhārā
aniccā  dukkhā  vipariṇāmadhammāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya
passato   ye  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  te  pahiyyanti
tesaṃ  pahānā  na  paritassati aparitassaṃ sukhaṃ viharati sukhavihārī bhikkhu
tadaṅganibbutoti  vuccati  .  viññāṇassa  tveva  bhikkhave  aniccataṃ
viditvā  vipariṇāmaṃ  virāgaṃ nirodhaṃ pubbe ceva viññāṇaṃ etarahi ca
sabbaṃ  viññāṇaṃ  aniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammanti  evametaṃ  yathābhūtaṃ
Sammappaññāya  passato  ye  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  te
pahiyyanti  tesaṃ  pahānā  na  paritassati  aparitassaṃ  sukhaṃ  viharati
sukhavihārī bhikkhu tadaṅganibbutoti vuccatīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 53-55. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=1048              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=1048              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=87&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=43              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=87              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=6483              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=6483              Contents of The Tipitaka Volume 17 https://84000.org/tipitaka/read/?index_17 https://84000.org/tipitaka/english/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]