ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

   [594] Savatthi . cattarome bhikkhave jhayi. Katame cattaro.
Idha bhikkhave ekacco jhayi samadhismim samadhikusalo hoti na samadhismim
sappayakari . idha pana bhikkhave ekacco jhayi samadhismim sappayakari
hoti  na  samadhismim  samadhikusalo  .  idha pana bhikkhave ekacco
jhayi neva samadhismim samadhikusalo hoti na samadhismim sappayakari .
Idha  pana  bhikkhave  ekacco jhayi samadhismim samadhikusalo ca hoti
samadhismim  sappayakari  ca . tatra bhikkhave yvayam jhayi samadhismim
samadhikusalo  ca  samadhismim  sappayakari  ca . ayam imesam catunnam
jhayinam aggo ca settho ca pamokkho ca uttamo ca pavaro ca.
Seyyathapi bhikkhave gava khiram .pe. Pavaro cati.
   [595] Savatthi . cattarome bhikkhave jhayi. Katame cattaro.
Idha  bhikkhave  ekacco  jhayi  samadhismim  samapattikusalo hoti na
samadhismim  thitikusalo  . idha pana bhikkhave ekacco jhayi samadhismim
thitikusalo  hoti  na  samadhismim samapattikusalo . idha pana bhikkhave
Ekacco  jhayi  neva  samadhismim samapattikusalo hoti na samadhismim
thitikusalo . idha pana bhikkhave ekacco jhayi samadhismim samapattikusalo
ca hoti samadhismim thitikusalo ca . tatra bhikkhave yvayam jhayi samadhismim
samapattikusalo ca samadhismim thitikusalo ca . ayam imesam catunnam jhayinam
aggo ca settho ca pamokkho ca uttamo ca pavaro ca. Seyyathapi
bhikkhave gava khiram .pe. Pavaro cati.
   [596] Savatthi . cattarome bhikkhave jhayi. Katame cattaro.
Idha  bhikkhave  ekacco  jhayi  samadhismim  samapattikusalo hoti na
samadhismim  vutthanakusalo  .  idha  pana  bhikkhave  ekacco  jhayi
samadhismim  vutthanakusalo  hoti  na samadhismim samapattikusalo . idha
pana  bhikkhave  ekacco  jhayi neva samadhismim samapattikusalo hoti
na  samadhismim  vutthanakusalo  .  idha pana bhikkhave ekacco jhayi
samadhismim  samapattikusalo  ca  hoti  samadhismim vutthanakusalo ca .
Tatra bhikkhave yvayam jhayi .pe. Pavaro cati.
   [597] Savatthi . cattarome bhikkhave jhayi. Katame cattaro.
Idha  bhikkhave  ekacco  jhayi  samadhismim  samapattikusalo hoti na
samadhismim kallitakusalo . idha pana bhikkhave ekacco jhayi samadhismim
kallitakusalo  hoti na samadhismim samapattikusalo . idha pana bhikkhave
ekacco  jhayi  neva  samadhismim samapattikusalo hoti na samadhismim
kallitakusalo . idha pana bhikkhave ekacco jhayi samadhismim samapattikusalo
Ca hoti samadhismim kallitakusalo ca. Tatra .pe. Pavaro cati.
   [598] Savatthi . cattarome bhikkhave jhayi. Katame cattaro.
Idha  bhikkhave  ekacco  jhayi  samadhismim  samapattikusalo hoti na
samadhismim  arammanakusalo  .  idha  pana  bhikkhave  ekacco jhayi
samadhismim  arammanakusalo  hoti  na  samadhismim  samapattikusalo .
Idha  pana  bhikkhave  ekacco  jhayi neva samadhismim samapattikusalo
hoti  na  samadhismim  arammanakusalo . idha pana bhikkhave ekacco
jhayi  samadhismim  samapattikusalo  ca  hoti samadhismim arammanakusalo
ca. Tatra .pe. Pavaro cati.
   [599] Savatthi . cattarome bhikkhave jhayi. Katame cattaro.
Idha  bhikkhave  ekacco  jhayi  samadhismim  samapattikusalo hoti na
samadhismim gocarakusalo . idha pana bhikkhave ekacco jhayi samadhismim
gocarakusalo  hoti na samadhismim samapattikusalo . idha pana bhikkhave
ekacco  jhayi  neva  samadhismim samapattikusalo hoti na samadhismim
gocarakusalo  .  idha  pana  bhikkhave  ekacco  jhayi  samadhismim
samapattikusalo  ca  hoti samadhismim gocarakusalo ca . tatra .pe.
Pavaro cati.
   [600] Savatthi . cattarome bhikkhave jhayi. Katame cattaro.
Idha  bhikkhave  ekacco  jhayi  samadhismim  samapattikusalo hoti na
Samadhismim  abhiniharakusalo  .  idha  pana  bhikkhave  ekacco jhayi
samadhismim  abhiniharakusalo  hoti  na  samadhismim  samapattikusalo .
Idha pana bhikkhave ekacco jhayi neva samadhismim samapattikusalo hoti
na  samadhismim  abhiniharakusalo  . idha pana bhikkhave ekacco jhayi
samadhismim  samapattikusalo  ca  hoti samadhismim abhiniharakusalo ca .
Tatra .pe. Pavaro cati.
   [601] Savatthi . cattarome bhikkhave jhayi. Katame cattaro.
Idha  bhikkhave  ekacco  jhayi  samadhismim  samapattikusalo hoti na
samadhismim sakkaccakari . idha pana bhikkhave ekacco jhayi samadhismim
sakkaccakari  hoti na samadhismim samapattikusalo . idha pana bhikkhave
ekacco  jhayi  neva  samadhismim samapattikusalo hoti na samadhismim
sakkaccakari . idha pana bhikkhave ekacco jhayi samadhismim samapattikusalo
ca hoti samadhismim sakkaccakari ca. Tatra .pe. Pavaro cati.
   [602] Savatthi . cattarome bhikkhave jhayi. Katame cattaro.
Idha  bhikkhave  ekacco  jhayi  samadhismim  samapattikusalo hoti na
samadhismim sataccakari . idha pana bhikkhave ekacco jhayi samadhismim
sataccakari  hoti na samadhismim samapattikusalo . idha pana bhikkhave
ekacco  jhayi  neva  samadhismim samapattikusalo hoti na samadhismim
sataccakari . idha pana bhikkhave ekacco jhayi samadhismim samapattikusalo
Ca hoti samadhismim sataccakari ca. Tatra .pe. Pavaro cati.
   [603] Savatthi . cattarome bhikkhave jhayi. Katame cattaro.
Idha  bhikkhave  ekacco  jhayi  samadhismim  samapattikusalo hoti na
samadhismim sappayakari . idha pana bhikkhave ekacco jhayi samadhismim
sappayakari  hoti na samadhismim samapattikusalo . idha pana bhikkhave
ekacco  jhayi  neva  samadhismim samapattikusalo hoti na samadhismim
sappayakari . idha pana bhikkhave ekacco jhayi samadhismim samapattikusalo
ca  hoti  samadhismim sappayakari ca . tatra bhikkhave yvayam jhayi
samadhismim  samapattikusalo  ca  hoti  samadhismim  sappayakari ca .
Ayam imesam catunnam jhayinam aggo ca settho ca pamokkho ca uttamo
ca pavaro ca . seyyathapi bhikkhave gava khiram khiramha dadhi dadhimha
navanitam  navanitamha  sappi  sappimha  sappimando tatra aggamakkhayati
evameva  kho  bhikkhave  yvayam  jhayi  samadhismim  samapattikusalo
ca  hoti  samadhismim  sappayakari ca . ayam imesam catunnam jhayinam
aggo ca settho ca pamokkho ca uttamo ca pavaro cati.
   [604] Savatthi . cattarome bhikkhave jhayi. Katame cattaro.
Idha  bhikkhave ekacco jhayi samadhismim thitikusalo hoti na samadhismim
vutthanakusalo  .  idha  pana  bhikkhave  ekacco  jhayi  samadhismim
vutthanakusalo  hoti  na  samadhismim  thitikusalo . idha pana bhikkhave
Ekacco  jhayi  neva  samadhismim  thitikusalo  hoti  na  samadhismim
vutthanakusalo  .  idha  pana  bhikkhave  ekacco  jhayi  samadhismim
thitikusalo  ca  hoti  samadhismim  vutthanakusalo ca . tatra bhikkhave
yvayam jhayi .pe. Uttamo ca pavaro cati.
   [605] Savatthi . cattarome bhikkhave jhayi. Katame cattaro.
Idha  bhikkhave  ekacco  jhayi  samadhismim  vutthanakusalo  hoti na
samadhismim  kallitakusalo  . samadhismim kallitakusalo hoti na samadhismim
vutthanakusalo  neva  samadhismim  vutthanakusalo  hoti  na  samadhismim
kallitakusalo . samadhismim vutthanakusalo ca hoti samadhismim kallitakusalo
ca. Tatra bhikkhave yvayam jhayi .pe. Uttamo ca pavaro cati.
   [606]  Savatthi  . samadhismim kallitakusalo hoti na samadhismim
arammanakusalo  .  samadhismim  arammanakusalo  hoti  na  samadhismim
kallitakusalo  .  neva  samadhismim  kallitakusalo  hoti na samadhismim
arammanakusalo  .  samadhismim  kallitakusalo  ca  hoti  samadhismim
arammanakusalo  ca  .  tatra bhikkhave yvayam jhayi .pe. uttamo
ca pavaro cati.
   [607]  Savatthi  .  samadhismim  arammanakusalo  hoti  na
samadhismim  gocarakusalo  . samadhismim gocarakusalo hoti na samadhismim
arammanakusalo  .  neva  samadhismim  arammanakusalo  hoti  na
Samadhismim  gocarakusalo  .  samadhismim  arammanakusalo  ca  hoti
samadhismim  gocarakusalo  ca  .  tatra bhikkhave yvayam jhayi .pe.
Uttamo ca pavaro cati.
   [608]  Savatthi  . samadhismim gocarakusalo hoti na samadhismim
abhiniharakusalo  .  samadhismim  abhiniharakusalo  hoti  na  samadhismim
gocarakusalo  .  neva  samadhismim  gocarakusalo  hoti na samadhismim
abhiniharakusalo  .  samadhismim  gocarakusalo  ca  hoti  samadhismim
abhiniharakusalo  ca  .  seyyathapi bhikkhave gava khiram khiramha dadhi
dadhimha  navanitam  navanitamha  sappi  sappimha  sappimando  tatra
aggamakkhayati evameva kho bhikkhave yvayam jhayi samadhismim gocarakusalo
ca  samadhismim  abhiniharakusalo  ca  .  ayam  imesam catunnam jhayinam
.pe. Uttamo ca pavaro cati.
   [609] Savatthi . samadhismim abhiniharakusalo hoti na samadhismim
sakkaccakari . samadhismim sakkaccakari hoti na samadhismim abhiniharakusalo.
Neva  samadhismim  abhiniharakusalo  hoti na samadhismim sakkaccakari .
Samadhismim abhiniharakusalo ca hoti samadhismim sakkaccakari ca . tatra
bhikkhave yvayam jhayi .pe. Uttamo ca pavaro cati.
   [610]  Savatthi  . samadhismim sakkaccakari hoti na samadhismim
sataccakari . samadhismim sataccakari hoti na samadhismim sakkaccakari.
Neva  samadhismim  sakkaccakari  hoti  na  samadhismim sataccakari .
Samadhismim  sakkaccakari  ca  hoti  samadhismim  sataccakari  ca .
Tatra bhikkhave yvayam jhayi .pe. Uttamo ca pavaro cati.
   [611] Savatthi . cattarome bhikkhave jhayi. Katame cattaro.
Idha bhikkhave ekacco jhayi samadhismim sataccakari hoti na samadhismim
sappayakari . idha pana bhikkhave ekacco jhayi samadhismim sappayakari
hoti na samadhismim sataccakari . idha pana bhikkhave ekacco jhayi
neva  samadhismim  sataccakari  hoti  na  samadhismim sappayakari .
Idha  pana  bhikkhave  ekacco jhayi samadhismim sataccakari ca hoti
samadhismim  sappayakari  ca . tatra bhikkhave yvayam jhayi samadhismim
sataccakari  ca  samadhismim  sappayakari  ca . ayam imesam catunnam
jhayinam aggo ca settho ca pamokkho ca uttamo ca pavaro cati.
Seyyathapi  bhikkhave  gava  khiram  khiramha  dadhi  dadhimha  navanitam
navanitamha  sappi  sappimha  sappimando  tatra  aggamakkhayati
evameva  kho  bhikkhave  yvayam  jhayi  samadhismim  sataccakari ca
samadhismim  sappayakari  ca . ayam imesam catunnam jhayinam aggo ca
settho  ca  pamokkho  ca uttamo ca pavaro cati . idamavoca
bhagava  .  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam abhinandunti .
(pannasam veyyakaranani vittharetabbani).
          Samadhisamyuttam samattam.
            Tassuddanam
     samadhi samapatti thiti vutthanam  kallitarammanena ca
     gocaro abhiniharo          sakkaccasataccakari
     athopi sappayanti.
         Khandhavaravaggasamyuttam samattam.
           Tatra vagguddanam
     nakulapita aniccanca        bharam natumhakena ca
     attadipena pannaso       pathamoti pavuccati.
     Upayo araham khajjaniyo       theram pupphena pancamam
     majjhepannasakosalo       sambuddhena pakasitam.
     Antam dhammakathikavijja       kukkulam ditthipancamam
     tatiyo pannasako vutto     nipatoti pavuccatiti.
     Khandharadhaditthi ca okkanti    uppadena kilesena ca
     sariputto ca nago ca       supannagandhabbakayika
     balaho vacchagotto ca      jhanena bhavati terasati.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 332-340. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=6650&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=6650&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=594&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=333              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=594              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com