ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

   [81]  Savatthiyam  . ekamantam nisinnam kho ayasmantam anandam
bhagava etadavoca sace tam ananda evam puccheyyum katamesam avuso
ananda   dhammanam   uppado  pannayittha  vayo  pannayittha
thitanam  1-  annathattam  pannayittha  .  katamesam dhammanam uppado
pannayissati  vayo  pannayissati  thitanam  annathattam  pannayissati .
Katamesam  dhammanam  uppado  pannayati  vayo  pannayati  thitanam
annathattam  pannayatiti  .  evam  puttho  tvam  ananda  kinti
byakareyyasiti . sace mam bhante evam paccheyyum katamesam avuso
ananda  dhammanam  uppado  pannayittha  vayo  pannayittha  thitanam
annathattam pannayittha.
   {81.1}  Katamesam  dhammanam  uppado  pannayissati  vayo
pannayissati    thitanam    annathattam    pannayissati   .
@Footnote: 1 Ma. thitassa. sabbattha idisameva.
Katamesam   dhammanam   uppado   pannayati   vayo  pannayati
thitanam  annathattam  pannayatiti  .  evam  puttho aham bhante evam
byakareyyam  yam  kho  avuso  rupam  atitam  niruddham viparinatam tassa
uppado   pannayittha   vayo  pannayittha  thitassa  annathattam
pannayittha  .  ya  vedana  atita  niruddha  viparinata  tassa
uppado   pannayittha   vayo  pannayittha  thitaya  annathattam
pannayittha . ya sanna . ye sankhara atita niruddha viparinata
tesam  uppado  pannayittha  vayo  pannayittha  thitanam  annathattam
pannayittha  .  yam  vinnanam  atitam  niruddham  viparinatam  tassa
uppado   pannayittha   vayo  pannayittha  thitassa  annathattam
pannayittha  .  imesam  kho  avuso dhammanam uppado pannayittha
vayo pannayittha thitanam annathattam pannayittha.
   {81.2} Yam kho avuso rupam ajatam apatubhutam tassa uppado
pannayissati  vayo  pannayissati  thitassa  annathattam  pannayissati .
Ya  vedana ajata apatubhuta tassa uppado pannayissati vayo
pannayissati  thitaya  annathattam  pannayissati  .  ya  sanna .
Ye  sankhara  ajata  apatubhuta  tesam  uppado  pannayissati
vayo  pannayissati  thitanam  annathattam  pannayissati  .  yam
vinnanam  ajatam  apatubhutam  tassa  uppado  pannayissati  vayo
pannayissati  thitassa  annathattam  pannayissati  .  imesam  kho
Avuso  dhammanam  uppado  pannayissati  vayo  pannayissati
thitanam annathattam pannayissati.
   {81.3} Yam kho avuso rupam jatam patubhutam tassa uppado pannayati
vayo  pannayati  thitassa annathattam pannayati . ya vedana jata
patubhuta .pe. ya sanna . ye sankhara jata patubhuta tesam
uppado  pannayati  vayo  pannayati thitanam annathattam pannayati .
Yam  vinnanam  jatam  patubhutam  tassa  uppado  pannayati  vayo
pannayati  thitassa  annathattam  pannayati  .  imesam  kho  avuso
dhammanam  uppado  pannayati  vayo  pannayati  thitanam  annathattam
pannayatiti. Evam puttho aham bhante evam byakareyyanti.
   [82]  Sadhu sadhu ananda yam kho ananda rupam atitam niruddham
viparinatam  tassa  uppado  pannayittha  vayo  pannayittha  thitassa
annathattam  pannayittha  .  ya  vedana  .  ya sanna . ye
sankhara  .  yam  vinnanam  atitam  niruddham viparinatam tassa uppado
pannayittha   vayo  pannayittha  thitassa  annathattam  pannayittha
imesam  kho  ananda  dhammanam  uppado  pannayittha  vayo
pannayittha thitanam annathattam pannayittha.
   {82.1}  Yam  kho  ananda  rupam  ajatam  apatubhutam  tassa
uppado    pannayissati    vayo   pannayissati   thitassa
annathattam  pannayissati  .  ya  vedana  .  ya  sanna .
Ye  sankhara  .  yam  vinnanam  ajatam apatubhutam tassa uppado
Pannayissati    vayo    pannayissati   thitassa   annathattam
pannayissati  .  imesam  kho  ananda  dhammanam  uppado
pannayissati    vayo    pannayissati   thitanam   annathattam
pannayissati.
   {82.2}  Yam kho ananda rupam jatam patubhutam tassa uppado
pannayati  vayo  pannayati  thitassa  annathattam  pannayati  .  ya
vedana jata patubhuta .pe. ya sanna . ye sankhara . Yam
vinnanam  jatam  patubhutam  tassa  uppado pannayati vayo pannayati
thitassa  annathattam  pannayati  .  imesam  kho  ananda  dhammanam
uppado   pannayati   vayo   pannayati   thitanam  annathattam
pannayatiti. Evam puttho tvam ananda evam byakareyyasiti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 47-50. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=931&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=931&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=81&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=38              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=81              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com