ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [15]  Cakkhussāhaṃ bhikkhave assādapariyesanaṃ acariṃ yo cakkhussa
assādo   tadajjhagamaṃ   yāvatā  cakkhussa  assādo  paññāya
me  eso  sudiṭṭho  cakkhussāhaṃ  bhikkhave  ādīnavapariyesanaṃ  acariṃ
yo  cakkhussa  ādīnavo  tadajjhagamaṃ  yāvatā  cakkhussa  ādīnavo
paññāya me eso 1- sudiṭṭho cakkhussāhaṃ bhikkhave nissaraṇapariyesanaṃ
acariṃ   yaṃ  cakkhussa  nissaraṇaṃ  tadajjhagamaṃ  yāvatā  cakkhussa
@Footnote: 1 Ma. Yu. so. evamuparipi.
Nissaraṇaṃ  paññāya  me etaṃ 1- sudiṭṭhaṃ . sotassāhaṃ bhikkhave .
Ghānassāhaṃ  bhikkhave  .  jivhāyāhaṃ  bhikkhave assādapariyesanaṃ acariṃ
yo  jivhāya  assādo  tadajjhagamaṃ  yāvatā  jivhāya  assādo
paññāya  me  eso  sudiṭṭho  jivhāyāhaṃ bhikkhave ādīnavapariyesanaṃ
acariṃ  yo  jivhāya  ādīnavo tadajjhagamaṃ yāvatā jivhāya ādīnavo
paññāya  me  eso  sudiṭṭho  jivhāyāhaṃ bhikkhave nissaraṇapariyesanaṃ
acariṃ   yaṃ  jivhāya  nissaraṇaṃ  tadajjhagamaṃ  yāvatā  jivhāya
nissaraṇaṃ  paññāya  me  etaṃ  sudiṭṭhaṃ  .pe.  manassāhaṃ  bhikkhave
assādapariyesanaṃ  acariṃ  yo  manassa  assādo  tadajjhagamaṃ  yāvatā
manassa  assādo  paññāya  me  eso sudiṭṭho manassāhaṃ bhikkhave
ādīnavapariyesanaṃ  acariṃ  yo  manassa  ādīnavo  tadajjhagamaṃ  yāvatā
manassa  ādīnavo  paññāya  me  eso sudiṭṭho manassāhaṃ bhikkhave
nissaraṇapariyesanaṃ  acariṃ  yaṃ  manassa  nissaraṇaṃ  tadajjhagamaṃ  yāvatā
manassa nissaraṇaṃ paññāya me etaṃ sudiṭṭhaṃ.
   {15.1}  Yāvakīvañcāhaṃ  bhikkhave  imesaṃ  channaṃ  ajjhattikānaṃ
āyatanānaṃ   assādañca   assādato   ādīnavañca   ādīnavato
nissaraṇañca  nissaraṇato  yathābhūtaṃ  nābbhaññāsiṃ  .pe. abbhaññāsiṃ .
Ñāṇañca  pana  me  dassanaṃ udapādi akuppā me vimutti ayamantimā
jāti natthidāni punabbhavoti. Tatiyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 10-11. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=183              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=183              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=15&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=13              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=15              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com