ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [167]  Santi  bhikkhave  cakkhuvinneyya  rupa ittha kanta
manapa  piyarupa  kamupasanhita  rajaniya  tance  bhikkhu  abhinandati
abhivadati  ajjhosaya  titthati  .  ayam vuccati bhikkhave bhikkhu bandho
cakkhuvinneyyesu  rupesu  avasagato  marassa  marassa  vasam gato
yathakamakaraniyo  papimato  .pe.  santi  bhikkhave  jivhavinneyya
rasa  .pe.  santi  bhikkhave  manovinneyya dhamma ittha kanta
manapa  piyarupa  kamupasanhita  rajaniya  tance  bhikkhu  abhinandati
abhivadati  ajjhosaya  titthati  .  ayam vuccati bhikkhave bhikkhu bandho
manovinneyyesu  dhammesu  avasagato  marassa  marassa vasam gato
yathakamakaraniyo papimato.
   [168]  Santi  ca  kho bhikkhave cakkhuvinneyya rupa ittha
kanta  manapa  piyarupa  kamupasanhita  rajaniya  tance  bhikkhu
nabhinandati  nabhivadati  na  ajjhosaya  titthati  .  ayam  vuccati
Bhikkhave  bhikkhu  mutto  cakkhuvinneyyehi  rupehi  na  avasagato
marassa  na marassa vasam gato na yathakamakaraniyo papimato .pe.
Santi  bhikkhave  jivhavinneyya  rasa  .pe.  santi  bhikkhave
manovinneyya  dhamma  ittha kanta manapa piyarupa kamupasanhita
rajaniya  tance  bhikkhu  na  abhinandati  na  abhivadati na ajjhosaya
titthati  .  ayam  vuccati  bhikkhave  bhikkhu  mutto  manovinneyyehi
dhammehi  na  avasagato  marassa  na  marassa  vasam  gato  na
yathakamakaraniyo papimatoti. Dutiyam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 115-116. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=2318&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=2318&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=167&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=95              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=167              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com