ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [369] Assutavā bhikkhave puthujjano sukhampi vedanaṃ vedayati 2-
dukkhampi  vedanaṃ  vedayati  adukkhamasukhampi  vedanaṃ vedayati . sutavā
bhikkhave  ariyasāvako  sukhampi  vedanaṃ  vedayati  dukkhampi  vedanaṃ
vedayati  adukkhamasukhampi  vedanaṃ  vedayati  .  tatra  bhikkhave  ko
viseso  ko  adhippāyaso 3- kiṃ nānākaraṇaṃ sutavato ariyasāvakassa
assutavatā  puthujjanenāti  .  bhagavaṃmūlakā no bhante dhammā .pe.
Assutavā  bhikkhave  puthujjano  dukkhāya  vedanāya  phuṭṭho  samāno
socati  kilamati  paridevati  urattāḷa  kandati  sammohaṃ  āpajjati
so dve vedanā vedayati kāyikañca cetasikañca.
   [370] Seyyathāpi bhikkhave purisaṃ sallena vijjheyyuṃ 4- tamenaṃ
dutiyena sallena anuvedhaṃ vijjheyyuṃ 4- evaṃ hi so bhikkhave puriso
dve sallena 5- vedanā vedayati kāyikañca cetasikañca. Evameva kho
bhikkhave assutavā puthujjano dukkhāya vedanāya phuṭṭho samāno socati
@Footnote: 1 Ma. Yu. dukkhamaddakkhi . 2 Yu. vediyati. evamuparipi . 3 Ma. adhippayāso.
@Yu. adhippāyoso . 4 Ma. vijjheyya . 5 Ma. dvisallena vedanaṃ. Yu. dve
@salle vedanā.
Kilamati  paridevati  urattāḷī  kandati  sammohaṃ  āpajjati so dve
vedanā vedayati kāyikañca cetasikañca . tassāyeva kho pana dukkhāya
vedanāya [1]- paṭighavā hoti tamenaṃ dukkhāya vedanāya paṭighavantaṃ yo
dukkhāya  vedanāya  paṭighānusayo so anuseti so dukkhāya vedanāya
phuṭṭho samāno kāmasukhaṃ abhinandati.
   {370.1} Taṃ kissa hetu. Na hi [2]- bhikkhave pajānāti assutavā
puthujjano  aññatra  kāmasukhā  dukkhāya  vedanāya nissaraṇaṃ . tassa
kāmasukhaṃ  abhinandato  yo sukhāya vedanāya rāgānusayo so anuseti
so  tāsaṃ  vedanānaṃ  samudayañca  atthaṅgamañca assādañca ādīnavañca
nissaraṇañca  yathābhūtaṃ  nappajānāti . tassa tāsaṃ vedanānaṃ samudayañca
atthaṅgamañca  assādañca  ādīnavañca  nissaraṇañca yathābhūtaṃ appajānato
yo  adukkhamasukhāya vedanāya avijjānusayo so anuseti so sukhañce
vedanaṃ  vedayati  saññutto  naṃ  vedayati  dukkhañce vedanaṃ vedayati
saññutto  naṃ  vedayati  adukkhamasukhañce  vedanaṃ  vedayati  saññutto
naṃ  vedayati  .  ayaṃ vuccati bhikkhave assutavā puthujjano saññutto
jātiyā  jarāya  maraṇena  sokehi  paridevehi dukkhehi domanassehi
upāyāsehi saññutto dukkhasmāti vadāmi.
   [371] Sutavā ca kho bhikkhave ariyasāvako dukkhāya vedanāya
phuṭṭho samāno na socati na kilamati na paridevati na urattāḷī kandati
na sammohaṃ āpajjati so ekaṃ vedanaṃ vedayati kāyikaṃ na cetasikaṃ.
@Footnote: 1 Ma. phuṭṭho samāno. evamuparipi. 2 Ma. so.
   [372] Seyyathāpi bhikkhave purisaṃ sallena vijjheyyuṃ 1- na tamenaṃ
dutiyena sallena anuvedhaṃ vijjheyyuṃ . evaṃ hi so bhikkhave puriso
ekasallena vedanaṃ vedayati . evameva kho bhikkhave sutavā ariyasāvako
dukkhāya vedanāya phuṭṭho samāno na socati na kilamati na paridevati
na urattāḷī kandati na sammohaṃ āpajjati so ekaṃ vedanaṃ vedayati
kāyikaṃ na cetasikaṃ tassāyeva kho pana dukkhāya vedanāya [2]- paṭighavā
na  hoti tamenaṃ dukkhāya vedanāya paṭighavantaṃ yo dukkhāya vedanāya
paṭighānusayo  so  nānuseti  so dukkhāya vedanāya phuṭṭho samāno
kāmasukhaṃ nābhinandati.
   {372.1} Taṃ kissa hetu . pajānāti [3]- so bhikkhave sutavā
ariyasāvako  aññatra  kāmasukhā dukkhāya vedanāya nissaraṇaṃ . tassa
kāmasukhaṃ nābhinandato yo sukhāya vedanāya rāgānusayo so nānuseti
so  tāsaṃ  vedanānaṃ  samudayañca  atthaṅgamañca assādañca ādīnavañca
nissaraṇañca  yathābhūtaṃ  pajānāti  .  tassa tāsaṃ vedanānaṃ samudayañca
atthaṅgamañca  assādañca  ādīnavañca  nissaraṇañca  yathābhūtaṃ  pajānato
yo adukkhamasukhāya vedanāya avijjānusayo so nānuseti  so sukhañce
vedanaṃ  vedayati  visaññutto  naṃ vedayati dukkhañce vedanaṃ  vedayati
visaññutto  naṃ  vedayati  adukkhamasukhañce  vedanaṃ vedayati visaññutto
naṃ  vedayati  . ayaṃ vuccati bhikkhave sutavā ariyasāvako visaññutto
jātiyā  jarāya  maraṇena  sokehi  paridevehi dukkhehi domanassehi
@Footnote: 1 Ma. vijjheyya . 2 Ma. phuṭṭho samāno . 3 Ma. hi.
Upāyāsehi  visaññutto  dukkhasmāti  vadāmi  .  ayaṃ kho bhikkhave
viseso  ayaṃ  adhippāyaso  idaṃ  nānākaraṇaṃ  sutavato ariyasāvakassa
assutavatā puthujjanenāti.
   [373] Na so 1- vedanaṃ vedayati sapañño  sukhampi dukkhampi bahussutopi
    ayaṃ ca dhīrassa puthujjanena         ayaṃ viseso 2- kusalassa hoti.
    Saṅkhātadhammassa bahussutassa      vipassato 3- lokamimaṃ parañca
    iṭṭhassa dhammā na mathenti cittaṃ    aniṭṭhato no paṭighātameti.
    Tassānurodhā atha vā virodhā      vidhamikā 4- atthagatā na santi
    padañca ñatvā virajaṃ asokaṃ sammā  pajānāti bhavassa pāragūti. Chaṭṭhaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 257-260. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=5234              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=5234              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=369&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=200              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=369              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3022              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3022              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com