ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [389] Tisso ima bhikkhave vedana phassaja phassamulaka phassanidana
phassapaccaya  .  katama  tisso  .  sukha  vedana  dukkha
vedana  adukkhamasukha  vedana  . sukhavedaniyam bhikkhave phassam paticca
uppajjati  sukha  vedana  tasseva  sukhavedaniyassa  phassassa nirodha
yam  tajjam  vedayitam sukhavedaniyam phassam paticca uppanna sukha vedana
sa nirujjhati sa vupasamati 1- . dukkhavedaniyam bhikkhave phassam paticca
uppajjati  dukkha  vedana  tasseva dukkhavedaniyassa phassassa nirodha
yam tajjam vedayitam dukkhavedaniyam phassam paticca uppanna dukkha vedana
sa  nirujjhati  sa  vupasamati  .  adukkhamasukhavedaniyam  bhikkhave phassam
@Footnote: 1 Ma. Yu. vupasammati. evamuparipi.
Paticca  uppajjati  adukkhamasukha  vedana tasseva adukkhamasukhavedaniyassa
phassassa  nirodha  yam  tajjam vedayitam adukkhamasukhavedaniyam phassam paticca
uppanna adukkhamasukha vedana sa nirujjhati sa vupasamati.
   [390] Seyyathapi bhikkhave dvinnam katthanam sanghatta 1- tassa
samodhana usma jayati tejo abhinibbattati tesamyeva dvinnam katthanam
nanabhava  vinikkhepa  ya  tajja  usma  sa  nirujjhati  sa
vupasamati  .  evameva  kho bhikkhave ima tisso vedana phassaja
phassamulaka  phassanidana  phassapaccaya tajjam phassam paticca tajja 2-
vedana uppajjati tajjassa 3- phassassa nirodha tajja 2- vedana
nirujjhatiti. Dasamam.
       Vedanasamyuttassa pathamakasagathavaggo.
            Tassuddanam
    samadhisukhaya 4- pahanena    patalam datthabbena ca 5-
    sallatthena [6]- gelannam 7- aniccaphassamulakati.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. sanghattanasamodhana. 2-3 Yu. amenditam . 4 Ma. samadhisukham.
@5 Yu. casaddo natthi. 6 Yu. ca . 7 Ma. sallena ceva gelanna.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 266-267. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=5427&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=5427&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=389&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=204              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=389              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3055              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3055              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com