ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [446]  Atthi  bhikkhave sāmisā pīti atthi nirāmisā pīti .
Atthi  bhikkhave 1- nirāmisā nirāmisatarā pīti . atthi sāmisaṃ sukhaṃ
atthi  nirāmisaṃ  sukhaṃ  atthi nirāmisā nirāmisataraṃ sukhaṃ atthi sāmisā
upekkhā  atthi  nirāmisā  upekkhā  atthi  nirāmisā nirāmisatarā
upekkhā  atthi  sāmiso  vimokkho  atthi  nirāmiso  vimokkho
atthi nirāmisā nirāmisataro vimokkho.
   [447]  Katamā ca bhikkhave sāmisā pīti . pañcime bhikkhave
kāmaguṇā  .  katame  pañca . cakkhuviññeyyā rūpā iṭṭhā kantā
manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  .pe.  kāyaviññeyyā
phoṭṭhabbā  iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā kāmūpasañhitā rajaniyā .
Ime  kho  bhikkhave  pañca  kāmaguṇā  . yā kho bhikkhave ime
pañca  kāmaguṇe  paṭicca  uppajjati  pīti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave
sāmisā pīti.
   [448] Katamā ca bhikkhave nirāmisā pīti . idha bhikkhave bhikkhu
vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ
pītisukhaṃ  paṭhamajjhānaṃ  upasampajja  viharati  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā
ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ samādhijaṃ
pītisukhaṃ  dutiyajjhānaṃ  upasampajja  viharati  .  ayaṃ  vuccati  bhikkhave
nirāmisā pīti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
   [449] Katamā ca bhikkhave nirāmisā nirāmisatarā pīti. Yā kho
bhikkhave  khīṇāsavassa  bhikkhuno  rāgā  cittaṃ  vimuttaṃ  paccavekkhato
dosā  cittaṃ vimuttaṃ paccavekkhato mohā cittaṃ vimuttaṃ paccavekkhato
uppajjati pīti ayaṃ vuccati bhikkhave nirāmisā nirāmisatarā pīti.
   [450]  Katamañca  bhikkhave  sāmisaṃ  sukhaṃ . pañcime bhikkhave
kāmaguṇā  .  katame  pañca . cakkhuviññeyyā rūpā iṭṭhā kantā
manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  .pe.  kāyaviññeyyā
phoṭṭhabbā  iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā kāmūpasañhitā rajaniyā .
Ime  kho bhikkhave pañca kāmaguṇā . yaṃ kho bhikkhave ime pañca
kāmaguṇe  paṭicca  uppajjati  sukhaṃ  somanassaṃ  idaṃ  vuccati bhikkhave
sāmisaṃ sukhaṃ.
   [451]  Katamañca bhikkhave nirāmisaṃ sukhaṃ . idha bhikkhave bhikkhu
vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ
pītisukhaṃ  paṭhamajjhānaṃ  upasampajja  viharati  .pe.  pītiyā ca virāgā
upekkhako  ca  viharati  sato  ca  sampajāno  sukhañca  kāyena
paṭisaṃvedeti  yantaṃ  ariyā  ācikkhanti upekkhako satimā sukhavihārīti
tatiyajjhānaṃ upasampajja viharati. Idaṃ vuccati bhikkhave nirāmisaṃ sukhaṃ.
   [452] Katamañca bhikkhave nirāmisā nirāmisataraṃ sukhaṃ . yaṃ kho
bhikkhave  khīṇāsavassa  bhikkhuno  rāgā  cittaṃ  vimuttaṃ  paccavekkhato
dosā  cittaṃ vimuttaṃ paccavekkhato mohā cittaṃ vimuttaṃ paccavekkhato
Uppajjati  sukhaṃ  somanassaṃ  idaṃ vuccati bhikkhave nirāmisā nirāmisataraṃ
sukhaṃ.
   [453] Katamā ca bhikkhave sāmisā upekkhā. Pañcime bhikkhave
kāmaguṇā  .  katame  pañca . cakkhuviññeyyā rūpā iṭṭhā kantā
manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  .pe.  kāyaviññeyyā
phoṭṭhabbā  iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā kāmūpasañhitā rajaniyā .
Ime  kho  bhikkhave  pañca  kāmaguṇā  . yā kho bhikkhave ime
pañca  kāmaguṇe  paṭicca  uppajjati  upekkhā  ayaṃ vuccati bhikkhave
sāmisā upekkhā.
   [454] Katamā ca bhikkhave nirāmisā upekkhā. Idha bhikkhave bhikkhu
sukhassa  ca pahānā dukkhassa ca pahānā pubbeva somanassadomanassānaṃ
atthaṅgamā    adukkhamasukhaṃ   upekkhāsatipārisuddhiṃ   catutthajjhānaṃ
upasampajja viharati. Ayaṃ vuccati bhikkhave nirāmisā upekkhā.
   [455] Katamā ca bhikkhave nirāmisā nirāmisatarā upekkhā. Yā
kho  bhikkhave  khīṇāsavassa bhikkhuno rāgā cittaṃ vimuttaṃ paccavekkhato
dosā  cittaṃ vimuttaṃ paccavekkhato mohā cittaṃ vimuttaṃ paccavekkhato
uppajjati upekkhā ayaṃ vuccati bhikkhave nirāmisā nirāmisatarā upekkhā.
   [456] Katamo ca bhikkhave sāmiso vimokkho . rūpapaṭisaṃyutto
vimokkho sāmiso katamo ca bhikkhave nirāmiso vimokkho arūpapaṭisaṃyutto
vimokkho nirāmiso.
   [457] Katamo ca bhikkhave nirāmisā nirāmisataro vimokkho. Yo
kho  bhikkhave  khīṇāsavassa bhikkhuno rāgā cittaṃ vimuttaṃ paccavekkhato
dosā  cittaṃ vimuttaṃ paccavekkhato mohā cittaṃ vimuttaṃ paccavekkhato
uppajjati  vimokkho  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  nirāmisā  nirāmisataro
vimokkhoti. Ekādasamaṃ.
         Aṭṭhasatapariyāyavaggo tatiyo.
            Tassuddānaṃ
      sivakaaṭṭhasataṃ bhikkhu     pubbe ñāṇañca bhikkhunā
      samaṇabrāhmaṇā tīṇi   suddhikaṃ ca nirāmisanti.
         Vedanāsaṃyuttaṃ niṭṭhitaṃ 1-.
            ---------
@Footnote: 1 Ma. samattaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 292-295. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=5941              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=5941              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=446&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=225              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=446              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3207              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3207              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com