ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [489]  Pancimani  bhikkhave  matugamassa  balani . katamani
panca. Rupabalam bhogabalam natibalam puttabalam silabalam.
   [490]  Rupabalena  ca  bhikkhave matugamo samannagato hoti
na ca silabalena nasenteva nam kule na vasenti . rupabalena ca
bhikkhave  matugamo  samannagato  hoti  bhogabalena  ca  na  ca
silabalena nasenteva nam kule na vasenti . rupabalena ca bhikkhave
matugamo  samannagato  hoti  bhogabalena  ca  natibalena  ca na
ca  silabalena  nasenteva  nam kule na vasenti . rupabalena ca
bhikkhave  matugamo  samannagato  hoti  bhogabalena  ca natibalena
ca  puttabalena  ca  na  ca  silabalena  nasenteva  nam kule na
vasenti . yato ca kho bhikkhave matugamo rupabalena samannagato
hoti  bhogabalena  ca  natibalena  ca  puttabalena ca silabalena ca
vasenteva nam kule na nasenti 1-. Silabalena ca bhikkhave matugamo
samannagato  hoti  na  ca  rupabalena  vasenteva  nam  kule na
nasenti  .  silabalena  ca  bhikkhave matugamo samannagato hoti
na ca bhogabalena vasenteva nam kule na nasenti . silabalena ca
bhikkhave  matugamo samannagato hoti na ca natibalena vasenteva
nam kule na nasenti . silabalena ca bhikkhave matugamo samannagato
hoti  na  ca  puttabalena  vasenteva  nam kule na nasenti .
@Footnote: 1 Ma. Yu. yato ca kho bhikkhave .l. nasentiti ime patha natthi.
Imani kho bhikkhave panca matugamassa balaniti. Pancamam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 306-307. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=6219&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=6219&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=489&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=249              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=489              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3255              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3255              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com