ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [546]  Ekaṃ  samayaṃ  sambahulā  therā  bhikkhū macchikāsaṇḍe
viharanti  ambāṭakavane  .  atha  kho  citto gahapati yena therā
@Footnote: 1 Ma. āvuso. 2 Yu. patibhāseyyāti.
Bhikkhū  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  there  bhikkhū  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno kho citto gahapati there
bhikkhū etadavoca adhivāsentu me bhante therā svātanāya bhattanti.
Adhivāsesuṃ  kho  therā  bhikkhū  tuṇhībhāvena  .  atha kho citto
gahapati  therānaṃ  bhikkhūnaṃ  adhivāsanaṃ  viditvā  uṭṭhāyāsanā  there
bhikkhū abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.
   [547] Atha kho therā bhikkhū tassā rattiyā accayena pubbaṇhasamayaṃ
nivāsetvā  pattacīvaramādāya  yena  cittassa  gahapatissa  nivesanaṃ
tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdiṃsu  .
Atha kho citto gahapati yena therā bhikkhū tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
there  bhikkhū  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ nisinno
kho  citto  gahapati  āyasmantaṃ theraṃ etadavoca yā imā bhante
thera  anekavihitā  diṭṭhiyo loke uppajjanti sassato lokoti vā
asassato  lokoti  vā  antavā  lokoti  vā anantavā lokoti
vā  taṃ  jīvaṃ taṃ sarīranti vā aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīranti vā hoti
tathāgato  paraṃ  maraṇāti  vā na hoti tathāgato paraṃ maraṇāti vā
hoti ca na ca hoti tathāgato paraṃ maraṇāti vā neva hoti na na
hoti tathāgato paraṃ maraṇāti vā . (yāni cimāni dvāsaṭṭhidiṭṭhigatāni
brahmajāle  bhaṇitāni)  . imā nu kho bhante diṭṭhiyo kismiṃ sati
honti kismiṃ asati na hontīti.
   [548] Evaṃ vutte āyasmā thero tuṇhī ahosi . Dutiyampi
kho  citto  gahapati  .pe. tatiyampi kho citto gahapati āyasmantaṃ
theraṃ etadavoca yā imā bhante thera anekavihitā diṭṭhiyo loke
uppajjanti  sassato  lokoti  vā  asassato lokoti vā antavā
lokoti  vā  anantavā  lokoti  vā  taṃ  jīvaṃ taṃ sarīranti vā
aññaṃ  jīvaṃ  aññaṃ  sarīranti  vā  hoti  tathāgato  paraṃ  maraṇāti
vā  na  hoti  tathāgato paraṃ maraṇāti vā hoti ca na ca hoti
tathāgato  paraṃ  maraṇāti  vā  neva  hoti na na hoti tathāgato
paraṃ  maraṇāti  vā  .  (yāni  cimāni  dvāsaṭṭhidiṭṭhigatāni
brahmajāle  bhaṇitāni)  . imā nu kho bhante diṭṭhiyo kismiṃ sati
honti  kismiṃ  asati  na hontīti . tatiyampi kho āyasmā thero
tuṇhī ahosi.
   [549]  Tena  kho  pana  samayena āyasmā isidatto tasmiṃ
bhikkhusaṅghe  sabbanavako  hoti  .  atha  kho  āyasmā  isidatto
āyasmantaṃ  theraṃ  etadavoca  byākaromahaṃ  bhante  thera  cittassa
gahapatino  etaṃ  pañhanti  .  byākarohi  tvaṃ  āvuso  isidatta
cittassa  gahapatino  etaṃ  pañhanti . evaṃ hi tvaṃ gahapati pucchasi
yā  imā  bhante  thera  anekavihitā  diṭṭhiyo loke uppajjanti
sassato  lokoti  vā  asassato  lokoti  vā  antavā lokoti
vā  anantavā  lokoti  vā .pe. imā nu kho bhante diṭṭhiyo
Kismiṃ sati honti kismiṃ asati na hontīti. Evaṃ bhante.
   {549.1}  Yā  imā  gahapati  anekavihitā  diṭṭhiyo loke
uppajjanti  sassato  lokoti  vā  asassato lokoti vā antavā
lokoti vā anantavā lokoti vā taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti vā aññaṃ jīvaṃ
aññaṃ  sarīranti  vā  hoti  tathāgato  paraṃ maraṇāti vā na hoti
tathāgato  paraṃ  maraṇāti  vā hoti ca na ca hoti tathāgato paraṃ
maraṇāti vā neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇāti vā.
(yāni  cimāni  dvāsaṭṭhidiṭṭhigatāni  brahmajāle  bhaṇitāni) . imā
kho  gahapati  diṭṭhiyo  sakkāyadiṭṭhiyā  sati  honti  sakkāyadiṭṭhiyā
asati na hontīti.
   [550]  Kathaṃ  pana bhante sakkāyadiṭṭhi hotīti . idha gahapati
assutavā  puthujjano  ariyānaṃ  adassāvī  ariyadhammassa  akovido
ariyadhamme   avinīto   sappurisānaṃ   adassāvī   sappurisadhammassa
akovido   sappurisadhamme  avinīto  rūpaṃ  attato  samanupassati
rūpavantaṃ  vā  attānaṃ attani vā rūpaṃ rūpasmiṃ vā attānaṃ vedanaṃ
attato samanupassati .pe. saññaṃ ... saṅkhāre ... Viññāṇaṃ attato
samanupassati  viññāṇavantaṃ  vā  attānaṃ  attani  vā  viññāṇaṃ
viññāṇasmiṃ vā attānaṃ. Evaṃ kho gahapati sakkāyadiṭṭhi hotīti.
   [551] Kathaṃ pana bhante sakkāyadiṭṭhi na hotīti . idha gahapati
Sutavā  ariyasāvako ariyānaṃ dassāvī ariyadhammassa kovido ariyadhamme
vinīto   1-   sappurisānaṃ  dassāvī  sappurisadhammassa  kovido
sappurisadhamme  vinīto  1-  na rūpaṃ attato samanupassati na rūpavantaṃ
vā attānaṃ na attani vā rūpaṃ na rūpasmiṃ vā attānaṃ. Na vedanaṃ.
Na  saññaṃ  .  na  saṅkhāre  .  na viññāṇaṃ attato samanupassati
na  viññāṇavantaṃ  vā  attānaṃ  na  attani  vā  viññāṇaṃ  na
viññāṇasmiṃ  vā  attānaṃ  .  evaṃ  kho  gahapati sakkāyadiṭṭhi na
hotīti  .  kuto  bhante ayyo isidatto āgacchatīti . avantiyā
khohaṃ  gahapati  āgacchāmīti  .  atthi  bhante  avantiyā isidatto
nāma  kulaputto  amhākaṃ  adiṭṭhasahāyo  pabbajito  diṭṭho  so
āyasmatāti . evaṃ gahapatīti . kahaṃ nu kho so 2- bhante āyasmā
etarahi viharatīti.
   [552]  Evaṃ  vutte  āyasmā  isidatto tuṇhī ahosi .
Ayyo  no  bhante  isidattoti  .  evaṃ  gahapatīti  . abhiramatu
bhante  ayyo  isidatto  macchikāsaṇḍe  ramaṇīyaṃ  ambāṭakavanaṃ
ahaṃ    ayyassa    isidattassa    ussukkaṃ    karissāmi
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānanti.
Kalyāṇaṃ vuccati gahapatīti.
   [553]  Atha kho citto gahapati āyasmato isidattassa bhāsitaṃ
abhinanditvā  anumoditvā there bhikkhū paṇītena khādanīyena bhojanīyena
sahatthā santappesi sampavāresi . atha kho therā bhikkhū bhuttāvino
@Footnote: 1 Ma. Yu. suvinīto . 2 Yu. soti natthi.
Onītapattapāṇino  uṭṭhāyāsanā  pakkamiṃsu  .  atha  kho  āyasmā
thero  āyasmantaṃ  isidattaṃ etadavoca sādhu kho tvaṃ 1- āvuso
isidatta  eso  pañho  paṭibhāsi  neso  pañho  mamaṃ  paṭibhāsi
tenahāvuso isidatta yadā aññathāpi 2- evarūpo pañho āgaccheyya
taññevettha  paṭibhāseyyāsīti  3-  . atha kho āyasmā isidatto
senāsanaṃ  saṃsāmetvā  pattacīvaramādāya  macchikāsaṇḍamhā  pakkāmi
yaṃ  macchikāsaṇḍamhā  pakkāmi  tathā  pakkantova  ahosi  na  puna
paccāgacchīti. Tatiyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 351-356. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=7143              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=7143              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=546&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=259              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=546              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3347              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3347              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com