ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [583] Tena kho pana samayena citto gahapati ābādhiko hoti
dukkhito bāḷhagilāno . atha kho sambahulā ārāmadevatā vanadevatā
rukkhadevatā   osadhītiṇavanappatīsu   adhivatthā   devatā  saṅgamma
samāgamma  cittaṃ  gahapatiṃ  etadavocuṃ  paṇidhehi gahapati anāgatamaddhānaṃ
rājā  assaṃ  cakkavattīti  .  evaṃ  vutte citto gahapati [2]-
ārāmadevatā   vanadevatā   rukkhadevatā   osadhītiṇavanappatīsu
adhivatthā  devatā  etadavoca  tampi  aniccaṃ  tampi  adhuvaṃ  tampi
pahāya gamanīyanti.
@Footnote: 1 Ma. alattha kho. 2 Ma. Yu. tā.
   [584]  Evaṃ  vutte  cittassa  gahapatino  mittāmaccā
ñātisālohitā  cittaṃ  gahapatiṃ  etadavocuṃ  satiṃ ayyaputta upaṭṭhapehi
mā vippalapasīti 1- .  kintāhaṃ 2- vadāmi yaṃ maṃ tumhe evaṃ vadetha
satiṃ ayyaputta upaṭṭhapehi  mā vippalapasīti . evaṃ kho tvaṃ ayyaputta
vadesi  tampi  aniccaṃ tampi  adhuvaṃ tampi pahāya gamanīyanti . tathā
hi  pana maṃ ārāmadevatā  vanadevatā rukkhadevatā osadhītiṇavanappatīsu
adhivatthā  devatā  evamāhaṃsu  paṇidhehi  gahapati  anāgatamaddhānaṃ
rājā  assaṃ cakkavattīti . tāhaṃ evaṃ vadāmi tampi aniccaṃ .pe.
Tampi pahāya gamanīyanti.
   {584.1}  Kimpana  tā  ayyaputta  ārāmadevatā vanadevatā
rukkhadevatā   osadhītiṇavanappatīsu   adhivatthā   devatā  atthavasaṃ
sampassamānā   evamāhaṃsu   paṇidhehi   gahapati   anāgatamaddhānaṃ
rājā  assaṃ  cakkavattīti . tāsaṃ kho ārāmadevatānaṃ vanadevatānaṃ
rukkhadevatānaṃ   osadhītiṇavanappatīsu   adhivatthānaṃ  devatānaṃ  evaṃ
hoti  ayaṃ  kho  citto  gahapati  sīlavā  kalyāṇadhammo  sace
paṇidahissati   anāgatamaddhānaṃ   rājā   assaṃ  cakkavattīti  .
Tassa  kho  ayaṃ  3-  ijjhissati  sīlavato  cetopaṇidhi sīlassa 4-
visuddhattā   dhammiko  dhammikaṃ  balaṃ  anuppadassatīti  5-  .
Imā   kho   tā   ārāmadevatā  vanadevatā  rukkhadevatā
osadhītiṇavanappatīsu   adhivatthā   devatā  atthavasaṃ  sampassamānā
evamāhaṃsu    paṇidhehi   gahapati   anāgatamaddhānaṃ   rājā
@Footnote: 1 Ma. Yu. vippalapīti. 2 Yu. kintyāhaṃ. 3 Yu. tassa kho ayanti ime pāṭhā
@natthi. 4 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi . 5 Ma. phalaṃ anupassatīti. Yu. phalaṃ
@anusarissatīti.
Assaṃ  cakkavattīti  .  tāhaṃ evaṃ vadāmi tampi aniccaṃ tampi adhuvaṃ
tampi   pahāya   gamanīyanti  .  tenahi  ayyaputta  amhepi
ovadāhīti 1-.
   [585] Tasmā hi vo evaṃ sikkhitabbaṃ buddhe aveccappasādena
samannāgatā  bhavissāma  itipi  so  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho
vijjācaraṇasampanno   sugato  lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi
satthā  devamanussānaṃ  buddho  bhagavāti  . dhamme aveccappasādena
samannāgatā  bhavissāma  svākkhāto  bhagavatā  dhammo  sandiṭṭhiko
akāliko  ehipassiko  opanayiko  paccattaṃ  veditabbo viññūhīti .
Saṅghe   aveccappasādena   samannāgatā  bhavissāma  supaṭipanno
bhagavato   sāvakasaṅgho   ujupaṭipanno   bhagavato   sāvakasaṅgho
ñāyapaṭipanno   bhagavato   sāvakasaṅgho  sāmīcipaṭipanno  bhagavato
sāvakasaṅgho   yadidaṃ  cattāri  purisayugāni  aṭṭha  purisapuggalā
esa  bhagavato  sāvakasaṅgho  āhuneyyo  pāhuneyyo  dakkhiṇeyyo
añjalikaraṇīyo  anuttaraṃ  puññakkhettaṃ  lokassāti  .  yaṃ  kho
pana   2-  kiñci  kule  deyyadhammaṃ  sabbantaṃ  appaṭivibhattaṃ
bhavissati   sīlavantehi  kalyāṇadhammehīti  .  evaṃ  hi  vo
sikkhitabbanti   .   atha  kho  citto  gahapati  mittāmacce
ñātisālohite  buddhe  ca  dhamme ca saṅghe ca [3]- cāge ca
samādapetvā kālamakāsīti.
        Cittagahapatipucchā samattā 4-.
@Footnote: 1 Yu. ovadehīti . 2 Yu. kho panāti saddo natthi . 3 Yu. pasādetvā.
@4 Ma. Yu. cittasaṃyuttaṃ samattaṃ.
            Tassuddānaṃ
    saññojanā 1- dve isidattā  mahako kāmabhū pica
    godatto ca nigaṇṭho ca       acelena gilānanti 2-.
           -----------
@Footnote: 1 Ma. saṃyojanaṃ . 2 Ma. gilānadassananti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 372-375. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=7571              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=7571              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=583&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=266              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=583              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3567              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3567              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com