ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [762]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā vesāliyaṃ viharati
mahāvane  kūṭāgārasālāyaṃ  .  tena  kho  pana samayena āyasmā
anurādho  bhagavato  avidūre  araññakuṭikāyaṃ  viharati  .  atha  kho
sambahulā   aññatitthiyā   paribbājakā   yenāyasmā  anurādho
tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  āyasmatā  anurādhena saddhiṃ sammodiṃsu
sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu .
Ekamantaṃ  nisinnā  kho  te  aññatitthiyā  paribbājakā āyasmantaṃ
anurādhaṃ  etadavocuṃ yo so āvuso anurādha tathāgato uttamapuriso
paramapuriso  paramapattipatto  taṃ  tathāgato  imesu  catūsu  ṭhānesu
@Footnote: 1 Ma. Yu. na virodhayissati. evamuparipi.
Paññāpayamāno  paññapeti  hoti  tathāgato  paraṃ  maraṇāti  vā
na  hoti  tathāgato  paraṃ  maraṇāti  vā  hoti  ca na ca hoti
tathāgato  paraṃ  maraṇāti  vā  neva  hoti na na hoti tathāgato
paraṃ  maraṇāti  vāti  .  yo  so āvuso tathāgato uttamapuriso
paramapuriso  paramapattipatto  taṃ  tathāgato  aññatra  imehi  catūhi
ṭhānehi  paññāpayamāno  paññapeti  hoti  tathāgato  paraṃ  maraṇāti
vā  na  hoti  tathāgato  paraṃ  maraṇāti  vā  hoti  ca na ca
hoti  tathāgato  paraṃ  maraṇāti  vā  neva  hoti  na  na hoti
tathāgato paraṃ maraṇāti vāti.
   [763]  Evaṃ vutte te aññatitthiyā paribbājakā āyasmantaṃ
anurādhaṃ  etadavocuṃ  so  cāyaṃ  bhikkhu navo bhavissati acirapabbajito
thero  vā  pana  bālo abyattoti . atha kho te aññatitthiyā
paribbājakā  āyasmantaṃ  anurādhaṃ  navavādena  ca  bālavādena  ca
apasādetvā uṭṭhāyāsanā pakkamiṃsu.
   {763.1}  Atha  kho  āyasmato  anurādhassa  acirapakkantesu
aññatitthiyesu  paribbājakesu  etadahosi  sace  kho  maṃ  te
aññatitthiyā  paribbājakā  uttariṃ  puccheyyuṃ  kathaṃ  byākaramāno
nu  khvāhaṃ  tesaṃ  aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ  vuttavādī  ceva
bhagavato  assaṃ  na  ca  bhagavantaṃ  abhūtena  abbhācikkheyyaṃ dhammassa
cānudhammaṃ  byākareyyaṃ  na  ca  koci  sahadhammiko  vādānupāto
gārayhaṃ ṭhānaṃ āgaccheyyāti.
   [764] Atha kho āyasmā anurādho yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā  anurādho  bhagavantaṃ  etadavoca  idhāhaṃ
bhante  bhagavato  avidūre araññakuṭikāyaṃ viharāmi . atha kho bhante
sambahulā   aññatitthiyā   paribbājakā   yenāhaṃ  tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  mayā  saddhiṃ  sammodiṃsu  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ
vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ nisinnā kho bhante
te  aññatitthiyā  paribbājakā  maṃ  etadavocuṃ  yo  so āvuso
anurādha  tathāgato  uttamapuriso  paramapuriso  paramapattipatto  taṃ
tathāgato  imesu  catūsu  ṭhānesu  paññāpayamāno  paññapeti  hoti
tathāgato  paraṃ  maraṇāti  vā  .pe.  neva  hoti  na na hoti
tathāgato  paraṃ  maraṇāti  vāti  .  evaṃ  vuttohaṃ  bhante  te
aññatitthiye  paribbājake  etadavocaṃ  yo  so  āvuso tathāgato
uttamapuriso  paramapuriso  paramapattipatto  taṃ  tathāgato  aññatra
imehi  catūhi  ṭhānehi  paññāpayamāno  paññapeti  hoti  tathāgato
paraṃ  maraṇāti  vā  .pe.  neva  hoti  na  na hoti tathāgato
paraṃ  maraṇāti  vāti  .  evaṃ  vutte  bhante  te aññatitthiyā
paribbājakā  maṃ  etadavocuṃ  so  cāyaṃ  bhikkhu  navo  bhavissati
acirapabbajito  thero  vā  pana bālo abyattoti . atha kho maṃ
bhante  te  aññatitthiyā  paribbājakā  navavādena  ca bālavādena
Ca  apasādetvā  uṭṭhāyāsanā  pakkamiṃsu  .  tassa  mayhaṃ bhante
acirapakkantesu   tesu  aññatitthiyesu  paribbājakesu  etadahosi
sace  kho  maṃ  te aññatitthiyā paribbājakā uttariṃ puccheyyuṃ kathaṃ
byākaramāno  nu  khvāhaṃ  tesaṃ  aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ
vuttavādī  ceva  bhagavato  assaṃ  na  ca  bhagavantaṃ  abhūtena
abbhācikkheyyaṃ  dhammassa  cānudhammaṃ  byākareyyaṃ  na  ca  koci
sahadhammiko vādānupāto gārayhaṃ ṭhānaṃ gaccheyyāti.
   [765] Taṃ kiṃ maññasi anurādha rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti.
Aniccaṃ  bhante  .  yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ  vā  taṃ sukhaṃ vāti .
Dukkhaṃ  bhante  .  yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu
taṃ  samanupassituṃ  etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me attāti .
No  hetaṃ  bhante  .  vedanā niccā vā aniccā vāti .pe.
Saññā  .  saṅkhārā  .  viññāṇaṃ  niccaṃ  vā  aniccaṃ vāti .
Aniccaṃ  bhante  . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti . dukkhaṃ
bhante  .  yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu  taṃ
samanupassituṃ  etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me  attāti .
No hetaṃ bhante.
   [766]  Tasmātiha  anurādha yaṅkiñci rūpaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ
ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā  oḷārikaṃ  vā  sukhumaṃ vā hīnaṃ vā
paṇītaṃ  vā yaṃ dūre santike vā sabbaṃ rūpaṃ netaṃ mama nesohamasmi
Na  meso  attāti  .  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya
daṭṭhabbaṃ  .  yā  kāci  vedanā  atītānāgatapaccuppannā .
Yā  kāci  saññā  .  ye  keci saṅkhārā . yaṅkiñci viññāṇaṃ
atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā  oḷārikaṃ  vā
sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike vā sabbaṃ viññāṇaṃ
netaṃ  mama  nesohamasmi  na  meso attāti . evametaṃ yathābhūtaṃ
sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .  evaṃ passaṃ anurādha sutavā ariyasāvako
rūpasmiṃpi  nibbindati  vedanāyapi  nibbindati  saññāyapi  nibbindati
saṅkhāresupi   nibbindati   viññāṇasmiṃpi   nibbindati   nibbindaṃ
virajjati  virāgā  vimuccati  .  vimuttasmiṃ vimuttamiti ñāṇaṃ hoti .
Khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti
pajānāti.
   [767] Taṃ kiṃ maññasi anurādha rūpaṃ tathāgatoti samanupassasīti .
No hetaṃ bhante . vedanaṃ tathāgatoti samanupassasīti. No hetaṃ bhante.
Saññaṃ  tathāgatoti  samanupassasīti  .  no hetaṃ bhante . saṅkhāre
tathāgatoti  samanupassasīti . no hetaṃ bhante . viññāṇaṃ tathāgatoti
samanupassasīti. No hetaṃ bhante.
   [768]  Taṃ  kiṃ  maññasi  anurādha  rūpasmiṃ  tathāgatoti
samanupassasīti  .  no  hetaṃ  bhante  . aññatra rūpā tathāgatoti
samanupassasīti  .  no  hetaṃ  bhante  .  vedanāya  tathāgatoti
samanupassasīti  .  no  hetaṃ  bhante  . aññatra vedanāya .pe.
Saññāya  .pe.  aññatra  saññāya  .pe.  saṅkhāresu  .pe.
Aññatra  saṅkhārehi  .pe.  viññāṇasmiṃ  tathāgatoti samanupassasīti .
No  hetaṃ  bhante . aññatra viññāṇā tathāgatoti samanupassasīti .
No hetaṃ bhante.
   [769]  Taṃ  kiṃ  maññasi anurādha rūpaṃ vedanaṃ saññaṃ saṅkhāre
viññāṇaṃ tathāgatoti samanupassasīti. No hetaṃ bhante.
   [770] Taṃ kiṃ maññasi anurādha yaṃ so arūpī avedano asaññī
asaṅkhāro  aviññāṇo  tathāgatoti  samanupassasīti  .  no  hetaṃ
bhante . ettha ca te anurādha diṭṭhe va dhamme saccato 1- vā
tathato  vā  anupalabbhiyamāno  kallaṃ  nu  te taṃ veyyākaraṇaṃ yo
so  āvuso  tathāgato  uttamapuriso  paramapuriso  paramapattipatto
taṃ  tathāgato  aññatrimehi  catūhi  ṭhānehi paññāpayamāno paññapeti
hoti  tathāgato  paraṃ maraṇāti vā .pe. neva hoti na na hoti
tathāgato  paraṃ  maraṇāti vāti . no hetaṃ bhante . sādhu sādhu
anurādha  pubbe  cāhaṃ  anurādha  etarahi  ca dukkhañceva paññapemi
dukkhassa ca nirodhanti. Dutiyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 462-467. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=9384              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=9384              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=762&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=283              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=762              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3842              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3842              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com