ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [1722]  Ye  hi keci bhikkhave samana va brahmana va
idam  dukkhanti  yathabhutam  nappajananti  .pe.  ayam  dukkhanirodhagamini
patipadati  yathabhutam  nappajananti  te  annassa  samanassa  va
brahmanassa  va mukham olokenti 1- ayam nuna bhavam janam janati
passam  passatiti  .  seyyathapi bhikkhave tulapicu va kappasapicu va
lahuko vatupadano same bhumibhage nikkhitto tamenam puratthimo vato
pacchimena  samhareyya  pacchimo  vato  puratthimena samhareyya uttaro
vato  dakkhinena  samhareyya  dakkhino vato uttarena samhareyya .
Tam  kissa  hetu  .  lahukatta bhikkhave kappasapicuno . evameva
kho bhikkhave ye hi keci samana va brahmana va idam dukkhanti
yathabhutam  nappajananti  .pe.  ayam  dukkhanirodhagamini  patipadati
yathabhutam  nappajananti  te  annassa  samanassa  va  brahmanassa
va mukham olokenti ayam nuna bhavam janam janati passam passatiti .
Tam kissa hetu. Aditthatta bhikkhave catunnam ariyasaccanam.
   [1723] Ye ca kho keci bhikkhave samana va brahmana va
idam  dukkhanti  yathabhutam  pajananti  .pe.  ayam  dukkhanirodhagamini
patipadati  yathabhutam  pajananti  te  na  annassa  samanassa  va
@Footnote: 1 Ma. Yu. ullokenti. evamuparipi.
Brahmanassa  va  mukham  olokenti  ayam  nuna bhavam janam janati
passam  passatiti  . seyyathapi bhikkhave ayokhilo va indakhilo va
gambhiranemo  sunikhato  acalo  asampakampi  puratthimaya cepi disaya
agaccheyya bhusa vatavutthi neva [1]- sankampeyya na sampakampeyya
na  sampacaleyya  pacchimaya  cepi  disaya  .pe. uttaraya cepi
disaya  .  dakkhinaya  cepi  disaya  agaccheyya  bhusa vatavutthi
neva  sankampeyya  na  sampakampeyya na sampacaleyya . tam kissa
hetu. Gambhiratta bhikkhave nemassa sunikhatatta indakhilassa.
   {1723.1} Evameva kho bhikkhave ye 2- keci samana va brahmana
va  idam  dukkhanti  yathabhutam  pajananti .pe. ayam dukkhanirodhagamini
patipadati yathabhutam pajananti te na annassa samanassa va brahmanassa
va mukham olokenti ayam nuna bhavam janam janati passam passatiti .
Tam kissa hetu . suditthatta bhikkhave catunnam ariyasaccanam . Katamesam
catunnam  .  dukkhassa  ariyasaccassa  .pe.  dukkhanirodhagaminipatipadaya
ariyasaccassa  .  tasma  tiha bhikkhave idam dukkhanti yogo karaniyo
.pe. Ayam dukkhanirodhagamini patipadati yogo karaniyoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 554-555. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=10787&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=10787&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1722&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=419              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1722              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8346              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8346              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com