ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [1728] Ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati gijjhakūṭe pabbate.
Atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi āyāma bhikkhave yena paṭibhāṇakūṭo
tenupasaṅkamissāma  divāvihārāyāti  . evaṃ bhanteti kho te bhikkhū
bhagavato  paccassosuṃ  .  atha  kho bhagavā sambahulehi bhikkhūhi saddhiṃ
yena  paṭibhāṇakūṭo  tenupasaṅkami  .  addasā  kho aññataro bhikkhu
paṭibhāṇakūṭe  mahantaṃ  papātaṃ  disvāna  bhagavantaṃ  etadavoca  mahā
vatāyaṃ  bhante papāto sumahā vatāyaṃ 1- bhante papāto atthi nu
kho  bhante  imamhā  papātā  añño  papāto  mahantataro  ca
bhayānakataro  cāti . atthi kho bhikkhu 2- imamhā papātā añño
papāto  mahantataro ca bhayānakataro cāti . katamo ca 3- bhante
imamhā papātā añño papāto mahantataro ca bhayānakataro cāti.
   [1729]  Ye  hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā
idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  nappajānanti  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ
nappajānanti   ayaṃ  dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  nappajānanti  ayaṃ
dukkhanirodhagāminī   paṭipadāti   yathābhūtaṃ  nappajānanti  .  te
jātisaṃvattanikesu  saṅkhāresu  abhiramanti  jarāsaṃvattanikesu  saṅkhāresu
@Footnote: 1 Ma. Yu. subhayānako. 2 Yu. bhikkhave. 3 Ma. Yu. pana.
Abhiramanti  maraṇasaṃvattanikesu  saṅkhāresu  abhiramanti  sokaparideva-
dukkhadomanassupāyāsasaṃvattanikesu  saṅkhāresu  abhiramanti  .  te
jātisaṃvattanikesu  saṅkhāresu  abhiratā  jarāsaṃvattanikesu  saṅkhāresu
abhiratā  maraṇasaṃvattanikesu  saṅkhāresu  abhiratā  sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsasaṃvattanikesu  saṅkhāresu  abhiratā  jātisaṃvattanikepi
saṅkhāre  abhisaṅkharonti  jarāsaṃvattanikepi  saṅkhāre  abhisaṅkharonti
maraṇasaṃvattanikepi   saṅkhāre   abhisaṅkharonti   sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsasaṃvattanikepi   saṅkhāre  abhisaṅkharonti  .  te
jātisaṃvattanikepi  saṅkhāre  abhisaṅkharitvā  jarāsaṃvattanikepi saṅkhāre
abhisaṅkharitvā  maraṇasaṃvattanikepi  saṅkhāre  abhisaṅkharitvā sokaparideva-
dukkhadomanassupāyāsasaṃvattanikepi     saṅkhāre    abhisaṅkharitvā
jātipapātampi   papatanti  jarāpapātampi  papatanti   maraṇapapātampi
papatanti   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsapapātampi   papatanti  .
Te na parimuccanti jātiyā jarāya maraṇena sokehi paridevehi dukkhehi
domanassehi upāyāsehi na parimuccanti dukkhasmāti vadāmi.
   [1730] Ye ca kho keci bhikkhave 1- samaṇā vā brāhmaṇā vā
idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  pajānanti  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānanti . te jātisaṃvattanikesu saṅkhāresu na
abhiramanti  jarāsaṃvattanikesu  saṅkhāresu  na abhiramanti maraṇasaṃvattanikesu
saṅkhāresu  na  abhiramanti  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsasaṃvattanikesu
@Footnote: 1 Yu. bhikkhu.
Pāyāsasaṃvattanikesu  saṅkhāresu  na abhiramanti . te jātisaṃvattanikesu
saṅkhāresu anabhiratā jarāsaṃvattanikesu saṅkhāresu anabhiratā maraṇasaṃvattanikesu
saṅkhāresu   anabhiratā   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsasaṃvattanikesu
saṅkhāresu  anabhiratā  jātisaṃvattanikepi  saṅkhāre  na  abhisaṅkharonti
jarāsaṃvattanikepi  saṅkhāre na abhisaṅkharonti maraṇasaṃvattanikepi saṅkhāre
na    abhisaṅkharonti    sokaparidevadukkhadomanassupāyāsasaṃvattanikepi
saṅkhāre na abhisaṅkharonti.
   {1730.1}  Te  jātisaṃvattanikepi  saṅkhāre  anabhisaṅkharitvā
jarāsaṃvattanikepi   saṅkhāre   anabhisaṅkharitvā   maraṇasaṃvattanikepi
saṅkhāre   anabhisaṅkharitvā  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsasaṃvattanikepi
saṅkhāre  anabhisaṅkharitvā  jātipapātampi  na  papatanti  jarāpapātampi
na   papatanti   maraṇapapātampi  na  papatanti  sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsapapātampi  na  papatanti  .  te parimuccanti jātiyā
jarāya  maraṇena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upāyāsehi
parimuccanti dukkhasmāti vadāmi . tasmā tiha bhikkhave 1- idaṃ dukkhanti
yogo karaṇīyo .pe. Ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yogo karaṇīyoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 560-562. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=10902              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=10902              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1728&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=422              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1728              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8368              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8368              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com