ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

       Āmakadhaññapeyyāle catutthavaggo dasamo
   [1786]  Evameva  kho  bhikkhave  appakā te sattā ye
khettavatthupaṭiggahaṇā  paṭiviratā atha kho eteva bahutarā sattā ye
khettavatthupaṭiggahaṇā appaṭiviratā .pe.
   [1787] Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye kayavikkayā
paṭiviratā  atha  kho  eteva  bahutarā  sattā  ye  kayavikkayā
appaṭiviratā .pe.
   [1788]  Evameva  kho  bhikkhave  appakā te sattā ye
dūteyyapahiṇagamanānuyogā  paṭiviratā  atha  kho  eteva  bahutarā
sattā ye dūteyyapahiṇagamanānuyogā appaṭiviratā .pe.
   [1789]  Evameva  kho  bhikkhave  appakā te sattā ye
tulākūṭakaṃsakūṭamānakūṭā  paṭiviratā  atha  kho  eteva  bahutarā
sattā ye tulākūṭakaṃsakūṭamānakūṭā appaṭiviratā .pe.
   [1790]  Evameva  kho  bhikkhave  appakā te sattā ye
ukkoṭanavañcananikatisāviyogā  1-  paṭiviratā  atha  kho  eteva
bahutarā sattā ye ukkoṭanavañcananikatisāviyogā appaṭiviratā .pe.
   [1791] Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye chedanavadhana-
bandhanaviparāmosaālopasahasākārā  paṭiviratā  atha  kho  eteva
bahutarā   sattā  ye  chedanavadhanabandhanaviparāmosaālopasahasākārā
@Footnote: 1 Ma. ... nikatisāciyogā. evamuparipi.
Appaṭiviratā  .  taṃ  kissa  hetu  .  adiṭṭhattā bhikkhave catunnaṃ
ariyasaccānaṃ  .  katamesaṃ  catunnaṃ  .  dukkhassa ariyasaccassa .pe.
Dukkhanirodhagāminīpaṭipadāya  ariyasaccassa  .  tasmā  tiha bhikkhave idaṃ
dukkhanti  yogo  karaṇīyo  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti
yogo karaṇīyoti.
   [1792]  Atha kho bhagavā parittaṃ nakhasikhāyaṃ paṃsuṃ āropetvā
bhikkhū  āmantesi  taṃ  kiṃ maññatha bhikkhave katamaṃ nu kho bahutaraṃ .
Yo vāyaṃ mayā paritto nakhasikhāyaṃ paṃsu āropito ayaṃ vā mahāpaṭhavīti.
Etadeva   bhante   bahutaraṃ   yadidaṃ  mahāpaṭhavī  appamattakāyaṃ
bhagavatā  paritto  nakhasikhāyaṃ  paṃsu  āropito  saṅkhampi  na
upeti  upanidhampi  na  upeti  kalabhāgampi  na  upeti  mahāpaṭhaviṃ
upanidhāya  bhagavatā  paritto nakhasikhāyaṃ paṃsu āropitoti . evameva
kho  bhikkhave  appakā  te  sattā  ye manussā cutā manussesu
paccājāyanti  atha  kho  eteva  bahutarā  sattā  ye  manussā
cutā niraye paccājāyanti .pe.
   [1793] Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye manussā
cutā  manussesu  paccājāyanti  atha  kho  eteva bahutarā sattā
ye  manussā cutā tiracchānayoniyā paccājāyanti . (iminā nayena
pañca  gatiyo  vitthāretabbā)  .  evameva kho bhikkhave appakā
te  sattā  ye  manussā  cutā  devesu paccājāyanti atha kho
Eteva  bahutarā sattā ye manussā cutā niraye paccājāyanti .
Tiracchānayoniyā paccājāyanti. Pittivisaye paccājāyanti.
   [1794] Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye devā
cutā  devesu  paccājāyanti  atha  kho  eteva  bahutarā sattā
ye devā cutā niraye paccājāyanti. Tiracchānayoniyā paccājāyanti.
Pittivisaye paccājāyanti.
   [1795] Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye devā
cutā  manussesu paccājāyanti atha kho eteva bahutarā sattā ye
devā cutā niraye paccājāyanti . tiracchānayoniyā paccājāyanti.
Pittivisaye paccājāyanti.
   [1796] Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye nirayā
cutā  manussesu  paccājāyanti  atha  kho  eteva bahutarā sattā
ye nirayā cutā niraye paccājāyanti. Tiracchānayoniyā paccājāyanti.
Pittivisaye paccājāyanti.
   [1797] Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye nirayā
cutā  devesu  paccājāyanti atha kho eteva bahutarā sattā ye
nirayā cutā niraye paccājāyanti . tiracchānayoniyā paccājāyanti.
Pittivisaye paccājāyanti.
   [1798] Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye tiracchāna-
yoniyā  cutā  manussesu  paccājāyanti atha kho eteva bahutarā
Sattā ye tiracchānayoniyā cutā niraye paccājāyanti. Tiracchānayoniyā
paccājāyanti. Pittivisaye paccājāyanti.
   [1799]  Evameva  kho  bhikkhave  appakā te sattā ye
tiracchānayoniyā  cutā  devesu  paccājāyanti  atha  kho  eteva
bahutarā  sattā  ye tiracchānayoniyā cutā niraye paccājāyanti .
Tiracchānayoniyā paccājāyanti. Pittivisaye paccājāyanti.
   [1800] Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye pittivisayā
cutā  manussesu paccājāyanti atha kho eteva bahutarā sattā ye
pittivisayā  cutā  niraye  paccājāyanti  .  tiracchānayoniyā
paccājāyanti. Pittivisaye paccājāyanti.
   [1801] Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye pittivisayā
cutā  devesu  paccājāyanti atha kho eteva bahutarā sattā ye
pittivisayā cutā niraye paccājāyanti.
   [1802] Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye pittivisayā
cutā  devesu  paccājāyanti atha kho eteva bahutarā sattā ye
pittivisayā cutā tiracchānayoniyā paccājāyanti.
   [1803] Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye pittivisayā
cutā  devesu  paccājāyanti atha kho eteva bahutarā sattā ye
pittivisayā  cutā  pittivisaye  paccājāyanti  . taṃ kissa hetu .
Adiṭṭhattā   bhikkhave   catunnaṃ   ariyasaccānaṃ   .   katamesaṃ
Catunnaṃ  .  dukkhassa  ariyasaccassa  dukkhasamudayassa  ariyasaccassa
dukkhanirodhassa  ariyasaccassa  dukkhanirodhagāminīpaṭipadāya  ariyasaccassa .
Tasmā  tiha bhikkhave idaṃ dukkhanti yogo karaṇīyo ayaṃ dukkhasamudayoti
yogo  karaṇīyo  ayaṃ dukkhanirodhoti yogo karaṇīyo ayaṃ dukkhanirodha-
gāminī  paṭipadāti  yogo  karaṇīyoti  .  idamavoca  bhagavā .
Attamanā te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti.
             [1]-
          Cakkapeyyāli samatti.
          Saccasaṃyuttaṃ samattaṃ.
          Mahāvārasaṃyuttaṃ niṭṭhitaṃ.
            Tassuddānaṃ
     maggabojjhaṅgaṃ satiyā      indriyasammappadhāna ca
     baliddhipādānuruddhā      jhānānāpānasaṃyutaṃ
     sotāpatti saccañcāti     desitāni sayambhunā 2-
     mahāvāravagganāmena      vissutāni dvādasāti 3-.
         ------------------
@Footnote: 1 Yu. āmakadhañṇapeyyālaṃ. cakkapeyyālasamatti. 2 Ma. mahāvaggoti vuccatīti.
@3 Ma. idaṃ pādadvayaṃ natthi.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 585-589. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=11397              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=11397              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1786&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=444              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1786              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8478              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8478              Contents of The Tipitaka Volume 19 https://84000.org/tipitaka/read/?index_19 https://84000.org/tipitaka/english/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]